„Писмата на Христос“ – това, което не очаквате.

Към формата за поръчка.

Писмата на Христос - това, което не очаквате

„Науката без религията е осакатена, религията без науката е сляпа.” А. Айнщайн

“Настоящата световна криза, която предизвика нов разпад на международното право и създаде глобалния тероризъм, показва ясно, че нито една религия по света не разполага с необходимото познание да започне промените, които ще доведат до мир и благоденствие.” Писмо 1

„Науката е като слаба светлина на фенер, мъждукаща сред огромна и гъста гора, през която човечеството с мъка си пробива път към Бога. Само вярата може да ни изведе до светлината и да ни послужи като мост между човека и Абсолютното.” Г. Маркони (Нобелов лауреат за физика)

Но да помислим – вярата и религията не са едно и също нещо, нали? Има една сериозна теза, според която религията експлоатира вярата. И то заради чисто земни, материалистични интереси на хора в църковната йерархия, представящи се за посредници между Бога (без значение какво име са му дали) и човека. Религията е вяра, наложена със сила. Преди някой да възрази срещу такова твърдение (нещо напълно нормално, след като векове наред в умовете ни са насаждани безпрекословни убеждения, че нашият Създател притежава чисто човешките качества да се сърди, недоволства и наказва), спомнете си за свещените войни, кладите, кръстоносните походи, Ку-клукс-клан, светата инквизиция, тероризма и т.н. Съответно всяка религия избира собствени канони и методи как да наложи вярванията си, които от своя страна не се различават особено от всяка друга позната нам вяра. Ще подкрепя последното така:

Представете си за момент, че се пренасяте във времето на Моисей и го питате: „Каква вяра проповядваш?”, ще отговори ли „Юдаизъм” (такъв термин всъщност не присъства нито в Талмуда, нито в Тора, нито в Стария завет)? Не. По-скоро би казал „Пълно упование в Бога”. А сега се срещнете с Христос в началото на новата ера. Попитайте го същото – дали ще отговори „Християнство”? Не, по-скоро ще отвърне като Моисей: „Пълно упование в Бога”. А какво би отговорил Мохамед? „Ислям”, което от арабски се превежда „Пълно упование в Бога”.

За съжаление, общата вяра, пълното упование в Бога, се превръща в многобройни религии с различни подходи при манипулацията и контрола над земните ни умове, с разнообразни обреди, тайнства, анатеми и наказания. Как тогава тази вяра, наложена със сила, може да бъде приета като дълбоко лична и интимна? Немислимо ли е всички религии да се обединят зад една ИСТИНА – всемирната? Способни ли сме да преминем от светското към СВЯТОТО? Невъзможно ли е да имаме единна ВЯРА в Създателя на цялото творение, достъпен за всеки, във всеки момент и без посредници?

Сега си представете, че се връщате в много древни времена, няколко десетки века преди Христа, и обърнете внимание кой е управлявал масите. Водачите тогава – и египетските, и вавилонските, и азиатските – са били посветени, духовни личности. Днес, с всичките ни научни и икономически познания, управлението е подменено с хора, слуги на материалистични и политически интереси. Науката представя живота ни само и единствено като материалистичен закон, подчинен на математико-механични правила. Имаме химия, физика, биология, математика със забележителни резултати, доказателства, формули, аксиоми и какво ли още не, но които не дават пояснения, че това е само една страна от Истината и като такава не представлява цялата Истина, а по-скоро е Илюзия за знание на Истината.

Получаваме една илюзия за Вселената и Истината за съществуването, но пък сме доволни, защото се нуждаем най-вече от нея. Защо ли? Заради потребността си да стъпваме на факти, обясними с обикновената човешка логика, а не интуитивно осъзнати с дълбоко заложена интелигентност или разтърсващо прозрение. Така е по-лесно. Да, научните познания са ни необходими, но също толкова нужно е да осъзнаем, че те са само една страна от ИСТИНАТА, която трябва да допълним с ВЯРА, защото тя ще ни подтикне да превърнем илюзията в действителна Реалност чрез духовно търсене и изследване, да излезем от научно-материалистичната си клетка.

И кое в логичните ни умове ни кара да се опираме на твърди научни доказателства, като в наши дни всяка теория може да бъде доказано твърдо и логично точно толкова, колкото и нейната противоположност? Можем ли да предположим, че това предизвиква хаос и объркване сред хората, което вероятно някой използва? Не ги ли разделя на групи от поддръжници на една или друга теория, била тя научна, икономическа, политическа, борещи се една срещу друга, но всички еднакво прави? Не въвлича ли хора, общности, народи в по-малки и по-големи войни на гледни точки за Истината? Тогава възможно ли е да стигнем до пълното естество на Реалността, до ИСТИНАТА?

Да! И цялата всемирна ИСТИНА и единна ВЯРА се съдържат в една-единствена книга, която открих и веднага стана мой личен пътеводител и учител – „Писмата на Христос”. Тя не е религиозна, а е книга за вярата и духовността, основани на най-висши научни закони на съществуването, а не на стари митове и заблуди. Защото силата на вярата се крепи на достъпността на Бога (Твореца, Отеца, Аллах, Създателя, Божественото Съзнание), а Той е толкова по-достижим, колкото по-добре успеем да вникнем в неговата същност и вездесъщност с логическите си човешки умове. И защото силата на вярата се крепи и на тяхната способност да възприемат, да обяснят, да се опрат на доказателства. А какво по-голямо доказателство от собствените ни духовно-материалистични въпроси (и отговори) към самите себе си? Например: „В кой момент от еволюцията на „материалния ни свят“ за пръв път се открива СЪЗНАНИЕ?“ В живата клетка? Ами в молекулите? Как така се комбинират „случайно”, за да създадат клетка и да я предпазят с толкова интелигентно проектирана мембрана, която ѝ позволява да приема избрани хранителни вещества и да отделя токсини – как ги разпознава? А дали и химичните вещества не притежават съзнание, което ги подтиква и задвижва в животворна комбинация, за да се превърнат в молекули? Ами в химичните свойства, в елементите, в които индивидуалността най-напред е придобила форма? А какво тласка електрическите частици да ги създадат? И ако влезем още по-надълбоко – откъде произлиза електромагнетизмът, който създава структурирана и подредена Вселена с невъобразима сложност и разнообразие?“

ЗА КНИГАТА

Писмата на Христос (Christ’s Letters) е диктувана на възрастна англичанка, с псевдоним Христовият Писар (Recorder), и е синтез на наука, духовност, религия и философия. Преведена е на над десет езика и разпространена на петте континента, включително и безплатно (в електронен вариант). Първото българско издание е от 2015 година. Книгата е написана по телепатичен път (канализирани послания от Христос) и съдържа най-дълбоки познания за произхода на света и цивилизацията, за истинското духовно развитие и връзката на всеки човек с Божественото Съзнание (терминът се използва вместо думата Бог, Господ).

„За да ви помогна да изоставите остарелите си въображаеми представи за библейското „божество“, ще избягвам да споменавам „Бога“ с тази дума. Ще използвам терминология, предназначена да разгърне умовете ви, за да проумеете какво „всъщност стои“ зад всички земни форми, цветове, звуци, емоции и схващания.” Писмо 1

Към цялата статия >>>

Писмата на Христос

Писмата на Христос
Второ, преработено и допълнено издание

Година на издаване: 2016
Автор: Христовият Писар
Обем: 316 стр.
Формат: 16.5 х 24 см
Издателство: Сдружение „ХРИСТОВИЯТ ПЪТ“
Мека корица
ISBN: 978-619-90709-0-1
Цена: 18.00 лв.

Книгата включва всички Послания от джобното издание.

Поръчка - Писмата на Христос


Писмата на Христос - Послания

Писмата на Христос – Послания
Второ, преработено джобно издание

Година на издаване: 2016
Автор: Христовият Писар
Обем: 108 стр.
Формат: 11,8 х 17 см
Издателство: Сдружение „ХРИСТОВИЯТ ПЪТ“
Мека корица
ISBN: 978-619-90709-3-2
Цена: 5.50 лв.

Поръчка - Писмата на Христос


ПЪТЯТ КЪМ ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ
(Официален сайт на Christ’s Way)

ХРИСТОС казва:„Тези ПИСМА са семената на бъдещата духовна еволюция на човечеството.“
Прочети каква е ТВОЯТА роля!

 • ХРИСТОС казва: „Докато четете настоящия текст и фактите, които излагам относно битието и произхода на личността, ще осъзнаете, че това е истина, която би могла да дойде само от най-висш източник.“
 • ХРИСТОС казва също: „Писмата имат за цел да донесат просветление на света, да позволят на човечеството да изгради НОВО СЪЗНАНИЕ през следващите две хиляди години…“
 • И също: „Аз, Христос, идвам чрез тези Писма, за да ви покажа как да избирате най-висшите си цели в своето човешко съществуване и истинската крайна цел на своя земен път.“
 • ХРИСТОС казва още: „Тъй като човечеството е на прага на световна криза от неизмерим мащаб, жизненоважно за вашето оцеляване е ДУМИТЕ МИ да достигнат до онези, които слушат. Не знаете много за истинските процеси на сътворението, в които самите вие играете важна роля. Задължително е да ги разберете достатъчно добре, за да можете да започнете с прилагането на един по-висш идеал в полза на цялото човечество.“
********

ХРИСТОС казва:Добре дошли, уважаеми читатели!
Вече и на български, Писмата на Христос са пред вас!

Можете да четете текстовете от СЪДЪРЖАНИЕ или да ги изтеглите на компютъра си (или на мобилното си устройство) от дясното меню. Достъпът е безплатен.

Писмата на Христос предизвикаха силен интерес сред читателите веднага след откриването на този сайт. Създават се нови Фейсбук страници и групи със същото име.  Коректността ни задължава да ви информираме, че въпреки повторението на имената, ние носим отговорност за съдържанието на публикациите единствено в сайтове, групи или страници, адресите на които са указани тук.

В същото време отбелязваме с радост, че импулсът за създаване на други групи е и висока оценка за работата на екипа ни. Той е потвърждение най-вече за значимостта на Христовите послания към модерния човек!


Поръчка на Писмата на ХристосChrist ReturnsChrist RevientChrist's Letters

Поръчка на Писмата на ХристосCartas CristoCristo Ritorna

29 thoughts on “„Писмата на Христос“ – това, което не очаквате.

 1. КАКТО СЕ ВИЖДА В ПИСМАТА НА ХРИСТОС, Той още тогава споменава, че Човекът е създаден като съратник на ГОСПОД, за развитие и усъвършенстване на универсалнят, КОСМИЧЕСКИ интелект. също така се споменава за необходимите усилия, за преминаване в по вишши димензии, т.е. за усъвършенстване на ДУХОВНОТО, КОСМИЧЕСКО начало на самият Човек.

  • Да, които навлязат по-надълбоко във Писмата, ще разберат какво е мнението на Христос за един Господ с човешка външност и реакции.
   Разказът за кой всъщност е Създателят и кога, как, защо сме създадени (заедно с цялата вселена) и каква е целта на нашето съществуване ще намерите в концентриран вид в Писма 5 и 6.
   Приятно четене!

 2. jalko e 4e ima tolkova malko komentari az pi6a dnes na tazi data sled kato sam pro4el vsi4ki pisma po edno vseki den sled kato sam gi osmilql i ne 4ak tolkova zamislen na momenti sas koeto bqh naqsno prosto kopneeh za o6te ot realnata ni sa6tnost vseki den sam meditiral a predi lqgane sam si zadaval edin kup vaprosi za jivota i na vsi4kite savsem logi4no moje6e da se obqsni sas tezi pisma i tai si zatvardih vqrata navsi4koto otgore za tezi 9 dena ose6tah 4e jivota mi se promenq stanah po aktiven sred semeistvoto na rabota i daje po4nah da sam po priatno nastroen kam nepoznatite i ose6tam vsi4ko koeto tezi pisma kazvat ako nqkoi ot vas kato men sa gledali mnogo 4udati filmi za le4iteli i dokumentalni filmi vsigorno ste sre6tali 4e vodata priema formata na misleneto sledovatelno vav tozi film davaha kak kristalite reagirat na tqh i dobroto lqbovno vav kristalite sa nqkak tolkova krasiva a vsa6toto vreme imat slojna forma a drugite na zli misli sa nqkak si sma4kani bez forma i nepriatni za gledane nadqvam se vav blizkite godinki da postignem tezi vazpriatiq koito ve4e sam tvardo obeden 4e sa istina i za prav pat ne moga da vazpriema druga istina bila tq ot carkva ili u4itel vsi4ko neveroqtno koeto vijdame ot drugi hora v dne6no vreme sa postignati sas 4asti ot tazi sila na lqbovta tarsime bezmartie vav bade6te a vsa6tnost nie vinagi sme go imali i nikoi nemoje da otneme ne ni li e dal oteca nai hubavite ne6ta koito moje da si predstavim i da prodaljavam da gi prepro4item kolkoto pati trqbva sas zadolbo4eno zamislqne za da postigna nai golemiq kopnej na hristos a imeno da stignem po barzo do tova prez koeto ni e vodelo na6iq duh i predi novite 4etateli da zapo4nat i se kolebaqt dali e istina i v momenti na razseivane ot egoto da pomislqt za kakvo sa popadnali na tezi pisma za6to vsa6tnost sa bezplatni v internet nai masovata moderna nauka i za v bade6te 6te se radvam da u4astvam v grupa sas hora v zatvardeni vqrvaniq i opiti da postignat tova za koeto ima tazi kniga umisleno ostavih tova vajno saob6tenie za men bez kakvito i da e novi izre4enia to4ki glavni zapetaiki i vaprositelni i udivitelni

  • Много ти благодаря, Валери, за споделеното! Наистина съществува група за споделяне на мисли и коментари за задълбочаване на разбирането на Христовите идеи от Писмата. Ще бъдеш добре дошъл в нея! Трябва да се поиска включване и някой от членовете ще го направи. Адресът е https://www.facebook.com/groups/455813127851835

  • Да, знам за този филм за водата – тя има памет, както и всичко останало, предполагам, тъй като всичко е енергия, всичко е съзнание. Това е и една от основните теми, която се разглежда в Писмата. Добре дошъл си при нас, Валери! :)

  • Здравей искам, да в отговор да добавя нещо на което попаднах, може би случайно, а може би не съвсем. Сайтът Дриймленд по-точно форумът на тема „Ще го видиш когато повярваш, ще повярваш когато го видиш “ . Друго нещо е поредицата Крион – сборник с ченълинг… Информацията, която се дава се преплита, макар и от различни източници…

   • valeri says:
    27.07.2015 at 14:32 Edit

    krion i edin drugi raboti sam gledal no vsi4ko te pra6ta na nebeto i pak te smakva za6toto neznaqt to4no za kakvo govorqt znaqt 4ustvat mn hora 4e ima ne6to koeto e otvat na6ite me4ti i zatova im e trudno da go opi6at prosto pro4eti vsi4kite pisma i vsi4ko 6te ti stane qsno i ot dokumentalni filmi u4itelski 4udnovati superhora i ot kakvoto ti ide naum 6te ti se izqsni vav tiq pisma

    Прочетете повече на: http://www.pismatanahristos.com/

  • жалко, че си писал на латиница… аз лично нямам намерение да ти чета този текст-помия

   • Елена, нека не забравяме, че някои българи живеят в чужбина и не разполагат с кирилица. Не е нужно да четете каквото и да е, но проявата на разбиране показва човещина, а осъждането – не.

    • Не така както мислите и аз живея в чижбин а но както виждате пиша на кирилица начина да пише так е признак на друго ,но това е друга тема

    • Ако не знаем причините, осъждането е неуместно. Имаме право да критикуваме, само ако ние самите сме съвършени и безгрешни, а такива хора няма. :) Нито в писането, нито в граматиката или в пунктоационните правила. Ако прочетете отново текста си, ще разберете защо го казвам :) Нека се съсредоточим върху важното и оставим другите да правят сами своите избори…

 3. Защо нищо не се знае за такива писма ?Не ни казвате нищо за техния произход .Откъде са произлезли сега и какъв е този Христовият Писар .дето се споменава ?Напишете подробности ,моля , за да се изяснят нещата .Аз в Библията не съм чела нещо подобно …

  • Благодаря за въпроса, Росица! Задава се много често, наистина. Предисловието на книгата започва с отговор на него http://www.pismatanahristos.com/intro-3/ , но по-подробно е разгледан във Въведение http://www.pismatanahristos.com/intro-4/
   Връзката между Писмата и Библията се изяснява постепенно с навлизаното в текста – и е нормално да не е казано нищо за тях, доколкото са диктувани през 2000 – 2001 г. Повече подробности – виж връзките по-горе. :)

  • Коментарът ти е тук, Валери, но за по-голяма яснота, преместихме го при публикацията на Аз, на която си отговорил.

 4. Hristos e sostoiba na svesta a ne Licnost, „Аз, Христос, идвам чрез тези Писма, за да ви покажа как да избирате най-висшите цели за своето човешко съществуване и истинската крайна цел на своя земен път.“

  daite da vidime originalen tekst od negovite pisma, na Arameiski, oti edinstvenoto Evangelie na Arameiski e Izgoreno i samo 2 stranici se zapazeni, taka da i tova kato i bibliata e pola laga

  • Благодаря за въпроса, Преслав. Христовото Учение не е гностицизъм, доколкото, обратно на него, Христос твърди, че човекът ще се развива духовно и ще намери спасение не само чрез знанието, но и с много усилия и работа на духовно и морално ниво, трансформирайки себе си във всяко отношение. Това лично развитие към съвършенството е описано в Писмата на Христос като Христовия Път.
   Да, Христос представя реинкарнацията като средство, чрез което Душата трупа опит и се доближава постепенно до своята цел – завръщане към красотата и хармонията на Всемирното Съзнание, преди да бъде „отделена“ от своя създател, Божественото Съзнание. Повече по темата можете да прочетете в Писмо 5 и 6.

 5. Здравейте.Аз прочетох писмата много старателно и започнах да търся Бог около мен във всичко което ми случва .Започнах да виждам странни пейзажи в облаците,изгрева и залеза. Започнаха да ми изчезват някои неща като например ключовете от джоба и след като се помоля след 10 минути се появявят.Не се чувствах добре след молитва от моя страна и медитация всичко се промени за много кратко време.

 6. ВЕКИ ИМА СВOЯ ВЕРCИЯ НО БОГ Е ЕДН ЗА BСИЦКИ НИ. 7 ПИТИ МЕ СЛАГА В КАТАСТОФИ KOMИ НАЧУПЕНА И BCЕ МЕ СПАСЯВА И МЕ ОЗДРАВЯВА, КОНРОЛИРА МИ ЖОВOТА ОТ МОИТЕ 3 ГОДИНИ И ПОЛОВИНА ДО СЕГА 66 ГОДИШНА СЪМ И СЪМ ТОЛКОВА БЛАГОДАРНА ЧЕ ВСЕКИ МОМЕHТ ГО СЛАВА В ЖИВОТА СИ. ВОДИМЕ B ЦАРКИТЕ ПАЛАТИ И BСЕМИА 23 ГОДИНИ МЕ УЧИ И МНОГО ДРYГИ ПРЕКРАСНИ HЕЩА ПPАВИ ЗА МЕН.
  ВИЕ МОЖЕ БИ BИE СЪЩO СТЕ БЛАГОСЛОВЕННИ. НО ХРИСТОС- НЕ ПИШЕ ПИМА!!
  ТОЙ СИ ИЗБИРА ЧОВЕК КОЙТО МОЖЕ ДА ПОКАЖЕ ИСТЕНАТА НА ХОРАТА.
  ТОЙ ЕДИН ВИД НИ ПРАВИ НЕГОВИ ПОСЛЕДОВАЕЛИ, КАТО НЕГОВИТЕ УЧЕНИЦИ ПРЕДИ.

  • Разбира се, че Христос не пише писма, Сузи. Както казвате, той си избира човек, чрез когото може да покаже истината на хората и така да ги направи свои последователи.

  • И аз съм съгласен с вас, уважаема Сузи! Христос не е писал лично тези Писма. Той е избрал една жена като вас, чието съзнание е пречиствал в продължение на 40 г., за да й продиктува своето Учение. Радвам се, че сте благословена с Неговото многогодишно присъствие около вас и ви предлагам да прочете Неговите Писма. Може би най-добрият вариант за вас е да започнете от малката книжка с Посланията. Приятно четене!

 7. Всичко в думите ,изпъстрили страниците на тази удивителна книга е пропито от състрадание към човешките същества изгубили пътя,отвеждащ до истината ,даряваща вечен живот. Малко по твърдо звучи написаното , но така и трябва. Всички до една или друга степен изпадаме в затруднени моменти,чувстваме се объркани ,изгубени ,понякога дори ни се струва ,че целият свят ни е обърнал гръб . В твърдостта на посланията на Христос лишени от съчувствени и милозливи думи е скрит един вълшебен ключ. Ключът към най древното знание, което уж било укривано от хората.
  Моето лично мнение е ,че дори и да са изопачени някои факти от историята,че дори и да са имали за цел да манипулират човешкото съзнание, че в каквато и форма да е бил представян Бог-ИСТИНАТА-винаги е била пред нас.
  ОБИЧАЙ БЛИЖНИЯ ТАКА КАКТО СЕБЕ СИ !!!!!!!!!
  ЧУВАТЕ ЛИ ХОРА?
  Да се обичаме един другиго ,както обичаме себе си .
  Но дали можем ,дали някой някога ни е учил какво изобщо означава това?
  Аз като човек практикуващ холистични методи за изцеление на различни заболявания непрестанно се срещам с хора,които не са научени да се обичат. Всички страдания с които е бил белязан живота ни до сега произтичат от неспособността ни да се обичаме.
  Живеем в огледален свят, в който всичко рикушира върху нас самите.
  Толкова е просто ,че ни става страшно.
  ВСИЧКО във Вселената е подчинено на вселенските закони основаващи се на полярността,привличането и отблъскването.
  ВСИЧКО съществува в безусловен закон и ред.
  Сингулярността е нашата истинска природа. Христос ни дарява с един напълно обновен завет и който има уши да слуша .Това негово осъвременено послание е като вързопче с вълшебни семенца. Който иска ,нека си обработи земята,нека да посее и внимателно да обгрижва посятото ! И най-главното е !!!!!
  НЕКА ИМА ТЪРПЕНИЕ !
  нИТО ЕДНО ПЛОДНО ДРЪВЧЕ НЕ ДАВА РЕКОЛТА НА ПЪРВАТА ГОДИНА.
  Щастлива съм да споделя с Вас,че аз лично вече имам реколта,макар и оскъдна,но е факт .И не смятам да се отказвам да вървя в Христовите пътища .
  ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ Е ПЪТЯТ И ИСТИНАТА И ЖИВОТА!
  Бъдете благословени и се обичайте!

  • Благодаря, Емузара! Хубаво е за всички ни, когато знаем, че мислим по един и същ начин за най-важни неща от съществуването!

 8. Аз ще съм кратък… Тези текстове са най вдъхновяващото нещо което някога съм чел !!! С всяко ново препрочитане осъзнавам нещо ново… Трябва не просто да четете, а да се потопите в текстовете !!!

Вашият коментар