Христовият Писар към българските последователи на „Писмата на Христос“

Скъпи Приятели, наш активист ни предостави за разпространение ново обръщение, което Христовият Писар отправи към последователите на ХРИСТОВИЯ ПЪТ в България, в частта, касаеща членовете на групата „Писмата на Христос“. В първото послание, както и в друга лична кореспонденция, тя е споделяла радостта си от топлия прием, който Христовото Учение намира в нашата страна. В това писмо обаче става дума за случай, в който бивши членове на Групата създадоха друга такава, но със същото име! Рядко събитие във Фейсбук и вероятно уникално в средите, където стремежът за почтеност е на друго ниво… 

Христовият Писар:

[…] Радвам се, че ми разказа за проблема, който се е появил, се след като сте решили, че Групата ви трябва да бъде посветена изключително на „Писмата на Христос“ и как някой сякаш е побеснял от това. А също така, че някои членове са решили да създадат още една група със същото име като вашата – „Писмата на Христос“… Ще кажа нещо, което се отнася до тези хора, които са направили собствена група, включвайки материали от ченалинги на Архангели или цитати от Стария Завет:

ХРИСТОС НИКОГА НЕ БИ РАЗРЕШИЛ ПОДОБНО НЕЩО! Той употреби всъщност цели 33 г., обучавайки ме много внимателно, както и малко повече от година, за да ми диктува Писмата с указание да остана анонимна – знайте, че тази работа няма да бъде провалена от егоистични хора, които се опитват да вършат неща без никаква стойност.

Моля да им предадеш да спрат да използват Христовото Име – аз знам, че Той отхвърля Стария Завет като неистински. Те трябва да престанат да се възползват от Писмата и да се завърнат към своите Църкви, докато станат готови да приемат Истината, на която ни учи Христос.

Членовете на вашата Група трябва да знаят, че съм получила тези инструкции от Христос!

Моля те, предай на хората от Групата ви моята Любов и им кажи, че би било добра идея да пишат и говорят ПРАВДИВО как Писмата на Христос са им помогнали да променят живота си към по-добро, за да го помествате на сайта.

Благодаря ти също да ме информираш от време на време за вас.

С цялата си Христова Любов,
Христовият Писар
5 Септември 2014 г.

Друго обръщение на Христовия Писар:

„Много благодаря за тези толкова интересни и окуражителни писма (от секция Споделено), написани от членовете на вашата Група. Беше толкова трогателно да разбера, че те отчаяно са търсили знания и са почувствали, че са ги намерили, когато са прочели Писмата на Христос. А те са не само средство за промяна на живота на един човек, а и истински наръчник за подготовката ни за следващите животи в духовните измерения.

Ако сме достатъчно чувствителни, съзнанието ни може да започне да се издига в задълбоченото си разбиране да се свърже с тези измерения. Но трябва да бъдем търпеливи със себе си, тъй като единственият начин, по който можем да развиваме духа си, е много бавно и постепенно.

Беше наистина прекрасно да се срещна с хората от България. Моля се вашето духовно съзнание да бъде почувствано от духовните водачи в съседните страни и скоро те също да открият Писмата на Христос.

С цялата си Любов в Христос,
Христовият Писар
26 Април 2015 г.

Из писмо до български последовател на Христовия Път:

“Христос ни даде Учение, свободно от каквото и да е споменаване на тъмни сили (dark forces). Той ни казва, че единствено нашето Съзнание прави живота ни радостен или тъжен. Ние притежаваме Свободна воля и трябва да изберем вярванията, които ще ни създадат щастлив и успешен живот. В това Учение е съвършената свобода.”

С цялата си Любов в Христос,
Христовият Писар
30 Август 2015 г.

Христовият Писар към българските последователи на "Писмата на Христос"

Вашият коментар