НЕ Сте Сами!

Посланията на Христос, Послание 6

ХРИСТОС казва: „Дойдох да говоря на възможно най-достъпен език, за да достигна до тези, които все още не са открили или за момента не намират причина да четат моите ПИСМА.” В действителност ТЕ поясняват проповядваното от мен в Палестина и произхода на съзиданието; ТЕ ще дадат на възприемчивите хора начините да преодолеят всяка трудност, с която се сблъскват в ежедневието си. Може да ви звучи пресилено, но е истина. Тези Писма ви представят информацията, известна на великите Учители, показали, че са владеели „атомните състояния на съществуването”, управлявайки елементите и създавайки храна и предмети от нищото. Аз също контролирах елементите, изцелявах и сътворявах необходимото. Успявах да го правя само защото притежавах това дълбоко и скрито знание, което сега споделям с вас в Писмата си.

Не сравнявайте моите послания с посланията на други.

Всеки има уникална мисия и цел в живота си, а моята ИЗКЛЮЧИТЕЛНА цел е да ви дам подходящите средства, чрез които да се издигнете над настоящия хаос в своето съществуване – и нищо повече. Ето защо Посланията ми може да се повтарят, но те са предназначени единствено да ви вдъхновят и да ви помогнат да вземете решение да следвате ХРИСТОВИЯ ПЪТ – МОЯ ПЪТ, – колкото и трудно да ви изглежда това. Ще бъдете постоянни, защото по него ще откриете награди, които ще ви докажат, че със сигурност изборът ви е бил правилен. Но няма да можете дори да стъпите на Моя Път, докато не разберете напълно, че Вселената е СЪЗНАНИЕ-ОСЪЗНАВАНЕ, направено видимо чрез взаимодействието на електрическите частици и магнетизма. Това е обяснено подробно в Писмо 5 и Писмо 6, но само четенето им няма да ви направи Учители. Истинският Учител е наясно, че ПРОИЗХОДЪТ на цялото творение е ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ и че ТО е Божественият Източник на Любовта и Интелигентността. За да бъдете истински Учител, трябва да разберете начина, по който е възникнала Вселената, да познавате отблизо действителната природа на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ и да премахнете импулсите на егото дотолкова, че умът и емоциите ви да са напълно свободни от тях.

Когато достигнете това състояние на вътрешна чистота на мислите, чувствата и действията си, без никога да изисквате от другите, но с охота и нетърпение да дадете и последното, което притежавате, знаейки отлично, че можете да имате всичко необходимо, тогава ще станете съвършено отворен канал на БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ – творческия Импулс в измерението на видимото съзидание. Придобивайки такава непорочност и чистота, ще живеете с вътрешна радост, спокойствие и безусловна любов; ще разбирате живите създания и трудностите, с които те се сблъскват, и ще чувствате незабавна и спонтанна обич и състрадание към всички. Ще се издигнете над света и милионите лични интереси, поквари, усещания за отчаяние, страх, отмъстителност, омраза, клевети, клюки, отхвърляне на другите. Тези земни проявления около вас ще продължават, но вие няма да ги изпитвате. Ще чувствате само безгранично състрадание и любов към хората. Единственото, за което ще копнеете с цялото си сърце, е да ги НАУЧИТЕ на ИСТИНАТА ЗА БИТИЕТО. Ще направите всяка жертва с радост, за да им помогнете да Я разберат и да Я прилагат в мислите, словата и делата си. Ще го сторите, защото ще бъде болезнено за вас да знаете, че докато упорито следват същия начин на живот – с мнения, чувства и реакции, подчинени на емоциите, – те само създават повече сходни нещастия, които всъщност биха искали да избегнат.

Когато хората най-накрая намерят пътя си през тресавището на хаотичното си мислене и емоционални реакции, ще открият, че това е единственият верен път към щастието. Ще бъдат изключително облекчени и благодарни, че са успели да преодолеят своя модел на поведение, който преди това ги е въвличал в преживявания, причиняващи болка и страдание.

Не се учудвайте и не се съмнявайте, че аз, действително аз, ХРИСТОС, ви говоря. Обръщам се към вас (чрез посредничеството на напълно пречистените ум и сърце на своя Писар) и ви предавам необходимото познание, за да превъзмогнете тъгата и отчаянието от миналото. Дойдох да ви дам кураж и стимул за ново начало, като ежедневно медитирате и привличате в своето съзнание Божественото, дало ви съществуване.

Преди всичко искам да разберете, че не сте сами в борбата си за удобен и щастлив живот. Не сте сами в битката си за промяна на начина си на мислене и усещане. Колкото повече разчитате на Божественото съзнание (дори да установявате само мигновен контакт), толкова повече привличате в своето един нов живот и моменти на Интелигентност и Любов, които ще ви вдъхновят в още по-висока степен. Затова упорствайте и НЕ ГУБЕТЕ КУРАЖ. Осланяйки се на мен, ще осъществите контакт с Христовото ми Съзнание и в крайна сметка ще чуете моите съвети или отговори, ако сте ми задали въпроси.

Помнете, че ви е нужно време, за да пречистите мислите, емоциите и негативните си реакции към другите. Докато не се освободите от своите най-дълбоки и най-тъмни чувства на гняв, язвителна критика, отхвърляне, неудовлетвореност и негодувание, няма да сте способни да чуете моя Глас. Не забравяйте, че за да доловите първия ми шепот в тишината на медитацията си или в моментите си на вътрешен покой, трябва да направите промени в съзнанието си и трябва да сте напълно наясно, че ЛЮБОВТА е единственият път към свободата, а това изисква търпение и време.

Вие не сте сами. Ние, достигналите най-висшите нива на духовно развитие и до Божественото Съзнание, изпитваме към вас единствено Обич. Нашето най-силно желание е да се освободите от мъките и да напредвате в Светлината, Мъдростта и безусловната Любов.

<<<Предишно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Следващо>>>

Не сте сами!

Вашият коментар