Главна квартира на Дружеството на Христовия Път

Въведение към ХРИСТОВИЯ ПЪТ
ГЛАВНА КВАРТИРА на ХРИСТОС на Земята

Пояснения:

Главна Квартира: Ръководена от Христос, който е проявената Божественост, и посветена да бъде в помощ на хората, за да се издигнат над сегашното си положение в едно НОВО измерение на прекрасен живот, който Той нарича Царството Небесно на земята.

Христос: Както иска да бъде наричан вдъхновеният, озарен учител Исус на земята, който се е възнесъл и е Небесно Същество – чиста светлина; той вече не е злополучния Исус, брутално разпънат на кръста.

Христовия Път: Пътят, разкрит от Христос в своите възторжено одобрявани ПИСМА НА ХРИСТОС, който ни показва как да овладеем ЕГО-то, което може да разруши живота ни на земята и как да изградим един нов, здравословен начин на живот на добри отношения, постижения и щастие.

Този сайт е наречен ГЛАВНА КВАРТИРА НА ХРИСТОВИЯ ПЪТ, защото целта му е да даде на самия Христос опора на Земята, да бъде място, посветено единствено на Небесното Същество, което е Христос.

Главна квартира на Дружеството на Христовия Път

ХРИСТОС казва:
Аз съм Небесното Същество, което ви даде Писмата на Христос през 2000-та година, после Посланията с един леснодостъпен изказ, както и „Призив за По-Висша Визия“ от 20.10.2007 г. Днес ви нося моето най-важно до момента Послание.
И заради множеството хора, които ще го четат през идните години, ще говоря с най- прости думи и възможно най-приятелски тон. Дойдох, за да поискам вашето доверие и да ви уверя, че всеки път, когато се обърнете към мен, ще изпращам към вас моите лъчи на Божествена Любов.
Говоря ви по този спокоен, любещ начин, защото ви нося Посланието, което ще изпълни с радост и благодарност хилядите хора от всички националности, които са били разкъсани емоционално от съмнения по отношение на Християнската Догма, но и ще предизвика объркване и болка сред онези,

които почитат Християнската църква –

аз истински скърбя за тези, последните сред вас, но когато се възстановят от чисто по човешки шокиращите, но все пак истинни разкрития, то те ще бъдат дълбоко благодарни и ще се питат защо всичко това не им е било разкрито още преди сто години.
Това трябва да се предостави на тези, които отхвърлят думите ми като измама.
*****************
както и на онези, които са готови да мислят и разсъждават с цел да постигнат по-високо ниво на духовно съзнание.
Защо ви донасям такова Послание, ако то ще причини голяма болка? Нося ви го, защото това е единственото средство, чрез което

Нови Начала
ще се приведат в движение по света.

Това е единствения начин, по който може да се накара човечеството като цяло да разбере, че не някакво Божество ще трансформира мислите и поведението на човека.

Единствено самият ЧОВЕК

може да създаде нова всеобща социална система, в която всички хора ще бъдат третирани еднакво и с дълбоко съчувствие и уважение, и които ще работят доброволно и с радост не само за техния личен интерес, но и за интереса на общността.
Това може да бъде направено единствено от самия човек … но преди всичко … той трябва да поиска да го направи.
Той ще го поиска само когато разбере напълно скритите Закони на Всемира, както съм ви ги описал в ПИСМАТА НА ХРИСТОС.

Вие ще попитате защо тази прекрасна Утопия не е била създадена до днес?

И аз, Христос, истина ви казвам:
„Защото през последните 2000 години Християните по целия свят се молят за промяна на

световния ред според каквато е
Волята на Бог
и от това нещата само се влошават.“

„Защо това е така?“ – ще попитате вие.
Вероятно много от вас ще ме посочат с пръст, казвайки: „Каква полза сме имали от теб? Защо не направи нещо за подобряване положението на света? Църквата казва, че си бил разпнат на кръста заради нашите грехове, но ние каква реална полза сме имали от това?“

Скъпи мои, скъпи приятели, вие казвате истината. Аз, Възнеслият се Дух на вашия любим Учител, Исус, бях неспособен да променя и най-дребното нещо на земята или сред вашите многобройни народи. Чуйте ме добре и ми повярвайте: „Християните се молят да се сбъдне Божията Воля – но какво вярва Църквата по повод Волята на нейния Бог?“
Две хиляди години в молитви за спасението на света по милостта на Волята на Бог изглежда са останали незабелязани от Бога на Светата Библия и на Новия Завет. Или може би да им е било отговаряно през цялото време.
Когато бях на Земята в личността на Исус, аз казвах на хората:

„Който вади меч, от меч умира“
и
„Ще пожънеш това, което посееш“
и
„Обичай ближния си както тебе самия“
и
„Ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата“.

Хората осъзнаха истинското значение на тези твърдения и че убийството е напълно неприемливо, и не трябва да се допуска при никакви обстоятелства.
Но – Християнството, Религиозен Властелин на една голяма част от световното население, и който е трябвало да постави войната извън закона, по всякаква причина, е позволило войните да избухват, градове да бъдат унищожавани и милиони хора да бъдат погубвани. Християни са били измъчвани и са се убивали един друг. Възможно ли е това да се е случвало, ако Исус Христос е бил наистина Християнският Лидер?
Аз, Христос, се решавам да се изправя пред лицето на цялата Християнската общност и да ви кажа защо се случва това.
Мили мои, мили хора, спомняте ли си, че когато бях на земята под името на Исус, казвах често: „Твоята ВЯРА те спаси“ или „Твоята ВЯРА може да премести планина“?
Казано по-просто говорех, че: „Начинът на живот, който ще преживеете, започва в ума ви.“
Истинската причина за вашия песимизъм, за вашия живот – тормозени от болести, бедност, враждебност, невежество и тъга, това е вашата първична система от вярвания, за която сте се захванали с упорство.
Вашият Живот е моделиран от вашите най-твърди и най-вкоренени изповедания, също както и от идеи и мнения, в които вярвате най-силно.
В какво повечето от Християните имат най-силната религиозна вяра? Те вярват, че техният Християнски Бог е заявил съчувствено, че възлюбеният му син, Исус, е трябвало да се роди от Девственица и да бъде разпънат и убит, за да изкупи греховете на света.
И, както претендират някои Църкви, „греховете Човешки ще бъдат изличени от кръвта на Агнето“.
И сега, мили мои, мили хора, не си ли спомняте за Бога на Моисей, чийто гняв срещу хората се уталожваше само с изгарянето на агнета и птици? Не си ли спомняте за величествения храм на Соломон, построен специално, за да могат хората да принасят в жертва агнета и птици, за да се харесат на техния Бог, и с цел да получат милост, дори и прошка за постоянните си грехове?
На какъв вид вярване са илюстрация по-горните думи? На вяра в лоши действия от такава важност, че да заслужават наказание. Вярата, че е било възможно да се отнеме живота на животни, а после и на самия Исус, за да бъдат те натоварени с греховете на хората и дори да се получи пълна прошка за тях.
Какъв вид неискрена етика се провъзгласява тук?
Какво показва това за инициаторите на такива вярвания?
Какво е това съзнание, което е родило подобни идеи? И когато едно такова съзнание е започнало да се материализира в събитията и живота на Християните на земята, какво мислите, че е вероятно да последва?
Не иде ли реч за същият Бог от Библията, за светото Божие слово, Богът, който е изпратил язви върху Египетския народ и чиито Ангели са избили всички първородни деца на египтяните и на техните животни, когато евреите, водени от Моисей, той самият инструктиран от Бога, напускат Египет? Мои обични хора, тази еврейска история е основното събитие, което се празнува на всяка еврейска Пасха.
Християнската Църква не е поставила войната извън закона. И как би могла, след като нейният Бог я е одобрил като средство за придобиване на повече земи за неговия избран народ, както и за християните?
Виждате ли сега защо хаотичното състояние на света остава непроменено въпреки молитвите по време на християнските служения?
И после, казват ви, че вашите грехове са били измити с кръвта на агнето – а

кой е Агнето?

Е да, това съм аз … който, преди 2000 години, в тялото на Исус, съм умрял на кръста.

Не ви ли става кристално ясно ЗАЩО и КАК бе отговорено на молитвите за подобряване на състоянието на света по Волята на Бог?

Такава е Волята на Библейския Бог,
че убийства и кланета да са целесъобразно средство за бързо разрешаване на
конфликтите между хората и народите.

Следваща>>>

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *