Реализация на молитвата

Едва ли са много хората, които не са се питали каква трябва да бъде молитвата, за да е успешна; защо някои молитви работят, други – не. С по-задълбоченото проучване на темата в „Писмата на Христос“ се оформи нещо като „система“ от няколко елемента, които трябва да имаме предвид. Молитвата едновременно изразява нашата безпомощност да се справим с определена ситуация и предава желанието ни Божественото Съзнание да се заеме с нея и да я разреши в наша полза (или в полза на друг/и); искане към Бога да направи нещо за нас (или друг/и).

Проявлението на молитвата в нашия свят зависи от няколко фактора едновременно. В никакъв случай не зависи от това дали Божественото Съзнание ще я чуе или не – то винаги я чува, защото в нито един момент не е далеч от нас, нощем не спи, а денем няма обедна почивка. Зависи как и с каква нагласа ще подходим към него, ще му пречим ли да си върши работата или ще освободим пътя му да действа в нас, за нас и чрез нас.

„Ако се молите, но не получавате, не допускайте дори и за миг, че Той не съществува или не ви чува, а по-скоро се запитайте какво е това у вас, което му пречи да върши СВОЯТА ЛЮБЕЩА РАБОТА вътре във вас и за вас.“ 

Писмо 2, стр. 126, §203 

„Разбирах също, че „Съзидателният Отец“ е „работникът“; че Той е вечен и безкраен и че нищо, нищо, освен човешкият ум, не би могло да го спре да си върши работата.“ 

Писмо 1, стр. 66, §208 

Как бихме могли да НЕ пречим на Божественото Съзнание да върши любещата си работа в нас и за нас? Кои са факторите, от които зависи успешната реализация на нашите молитви? Цитатите, които ще намерите по-долу, съдържат важни елементи за успешността на една молитва, с които трябва да се съобразим и за които трябва да положим усилия, време и енергия, за да участваме активно в целия процес на материализация на нашите желания. Да бъдем в някакъв смисъл сътворци. Носейки и проявявайки Божественото Съзнание в себе си, може дори да се каже: ДА БЪДЕМ ТВОРЦИ на нашите желания.

Посока

Един от най-важните моменти в една молитва и медитация е накъде отправяме съзнанието си. Това би могло да ни предпази от безплодни „духовни упражнения“ на ума или манипулативни въздействия. На много места в Писмата ще срещнете:

„Вашата молитва и искрена вяра, с които издигате ума си към Божественото Съзнание…“

„Помнете, че молитвата и медитацията, изцяло насочени към вашия Създател…“

„Ако се обърнете към „Отца“ вътре в себе си и го помолите с непоклатима вяра и без никакво съмнение…“

„Настройвате ума си в хармония с „Отца“ вътре в себе си, който е…“

„За да си почина от натиска на тълпите, отидох на хълмовете да се моля и медитирам, да презаредя духовните си батерии, като установя дълбока, стабилна и по-мощна връзка с „Отца“ вътре в себе си.“

Писмо 2, стр. 104, §130

Пълна вяра

„Мислете за всичко, което може да бъде ваше, ако се обърнете към „Отца“ вътре в себе си и го помолите с непоклатима вяра и без никакво съмнение, че ще получите. И без страх от възражения ви казвам, че наистина ще го получите! Но трябва да поискате правилно – с вяра.“ 

Писмо 2, стр. 125, §201

„Молете се да се освободите от всички мисли, които противоречат на истинската безусловна любов, и в зависимост от силата на вашата молитва и искрена вяра, с които издигате ума си към Божественото Съзнание, те ще бъдат наситени с нов живот и нова любов.“

Писмо 4, стр. 199, §107

„Когато човек има пълна вяра, на молитвата му наистина ще бъде отговорено по най-удивителния начин. […] В периода, в който ми вървеше „като по вода“, научих, че вярата в Божественото създава същинската тъкан на нашето съществуване. Тази вяра и мисловните електромагнитни отпечатъци на нашите нужди и желания, наситени с жизнената сила, извлечена от Божественото Съзнание по време на молитва и медитация, създават тъканта на проявлението на тези нужди и желания. Всъщност това е тайната на проявлението на нашите молитви сякаш от нищото.“ 

„Моето духовно пътуване“ – Автобиография на Христовия Писар

„Какво е ИСТИНСКА ВЯРА? Това е момент на огромно, пълно, трансцедентално убеждение, когато ЗНАЕТЕ, далече отвъд цялото негативно и боязливо неверие, че ЖИВОТЪТ Е по-мощен, по-преобразяващ, по-съвършен в контрола на атомните елементи.“ 

Послание 12 „По-плодотворен живот“

С ПЪЛНА ВЯРА, че осъществявате контакт с Него и молбата ви наистина стига до Неговата енергия, става част от нея и започва да приема първоначални очертания в съзнанието. (Отделете време за тази визуализация и разбиране, защото в момента действате в Съзидателната Енергия, която дава форма, съдържание и съществуване на цялото Творение – реалността зад всяка материя.)

С ПЪЛНА ВЯРА осъзнайте, че Естеството и Волята на Божественото е да изпълни нуждите и желанията ви. (Това е изключително важно, защото представлява процес на сливане на творчески енергии – вашето съзнание създава отпечатък, творчески импулс, който ще се обедини с Естеството на Божественото и ще прояви молбата ви във видима форма.)“

Христовият Писар в отговор на читателски въпрос „Как да се молим правилно“

Но за да добием ИСТИНСКА, ПЪЛНА, БЕЗУСЛОВНА ВЯРА, трябва да познаваме естеството на Божественото Съзнание. Само така ще можем да му се доверим изцяло. Затова трябва да полагаме ежедневни усилия да се сдобием с истинско…

Познание

 Така че, ако можете да повярвате в това, за което се молите, толкова силно,
колкото синапеното семе познава идентичността си,
бихте могли да постигнете всичко, което поискате.

Ако можехте да носите в ума си семе – съвършения план на своите най-съкровени цели – и да знаете извън всякакво съмнение, че то ще расте и ще даде обилен плод, щяхте да видите как това прекрасно семе започва свой собствен живот, който бързо ще се прояви във вашия. […] Само ако сте разбрали сътворението и съществуването, ще можете да живеете в пълна свобода, неограничени постижения и съвършена радост.“

Писмо 3, стр. 148, §58-63

„Най-напред трябва да разберете напълно Истината в основата на цялото творение. Светът не е твърда материя, ние го усещаме като такъв, защото сме създадени със сетива – зрение, слух, вкус, обоняние и осезание, които ни убеждават, че всичко е солидно и не може да бъде променено. […] В основата си материята всъщност е Енергия, проявена като видима чрез честотите си на вибрация. А тя е БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ-ОСЪЗНАВАНЕ, съдържащо в себе си и електромагнетизъм, с който привежда нашите съзнателни модели (мислите) във видима форма. Така че РЕАЛНОСТТА на материята, на нашия свят, е Жизнената Енергия на Божественото Съзнание, която дава съзнателни модели на нейната привидно солидна форма чрез своя инструмент – електромагнетизма. Това е най-голямата тайна на сътворението.“ 

Христовият Писар в отговор на читателски въпрос „Как да се молим правилно“ 

Носейки истинско познание за естеството на Божественото Съзнание, за сътворението, следователно и за самите себе си – кои сме в действителност в дълбините на своята индивидуалност… и кои, и какви можем да станем, – във всеки момент да полагаме усилия да го изразяваме:

Чисти умове и сърца

„Вашите специфични и пламенни молитви за някакво облекчение може да бъдат изпълнени, но това няма да ви бъде много полезно в дългосрочен план, ако умът и сърцето ви продължават да действат в нарушение на Всемирните Закони на ЛЮБОВТА и сте постоянно критично настроени.“

Писмо 1, стр. 17, §17

„Ако отивате към олтара да се помолите или да дадете дар, и по пътя си спомните, че сте се скарали с някого, върнете се и се помирете с него. След това, когато се обръщате към „Отца“ с молитва, ще имате чист и неопетнен ум.“

Писмо 2, стр. 126, §204

Медитация

„Представете си много ясно своето най-съкровено желание, отнесете го до Божественото Съзнание в безмълвна медитация, ПОМОЛЕТЕ се и искрено благодарете, че вече го получавате. Така молбата ви се изпълва с ЖИВОТ и се превръща във видимо същество, точно както семето расте, когато се посади и полее.“ 

Послание 12 „По-плодотворен живот“

„Тази вяра и мисловните електромагнитни отпечатъци на нашите нужди и желания, наситени с жизнената сила, извлечена от Божественото Съзнание по време на молитва и медитация, създават тъканта на проявлението на тези нужди и желания. Всъщност това е тайната на проявлението на нашите молитви сякаш от нищото.“

„Моето духовно пътуване“ – Автобиография на Христовия Писар

Искреност, емоционалност, пламенност

„За да бъде успешна, молитвата трябва да е много емоционална. […] Когато сме страстни в чувствата си, преживяваме мощен магнетизъм, който е силно съзидателен. Ще намерите подробности в Писма 5 и 6.“ 

„Моето духовно пътуване“ – Автобиография на Христовия Писар

Искрената Молитва привлича в ума ви „Съзидателното Съзнание на Отца“, което тихо и незабележимо премахва от човешкото ви съзнание всичко, което ви безпокои. Това е необходим и много постепенен процес на вътрешно пречистване и развитие.“

Писмо 1, стр. 61, §189

Благодарност

Когато „благодарите“, вие приемате, признавате, вярвате и запечатвате в ума си убеждението, че вашата молитва е стигнала до „Любещото Съзнание на Отца“ и вече се „обработва“, за да се прояви във видимия свят в подходящия момент.“

Писмо 1, стр. 63, §197

„Представете си много ясно своето най-съкровено желание, отнесете го до Божественото Съзнание в безмълвна медитация, ПОМОЛЕТЕ се и искрено благодарете, че вече го получавате. Така молбата ви се изпълва с ЖИВОТ и се превръща във видимо същество, точно както семето расте, когато се посади и полее.“

Послание 12 „По-плодотворен живот“

Очаквания

„Без значение какво усещате или разбирате по време на медитацията си, когато излезете от нея, очаквайте доловима разлика в ежедневието си. Не забравяйте, че очакването е форма на „съзнание“ и когато „очаквате“, вие отваряте пътя за това, което се надявате да бъде привлечено във вашия опит, от което се нуждаете или с което да се занимавате. Ако не почувствате никаква нова лекота на духа, въпреки искрените си очаквания, не отричайте промените и не се съмнявайте, че са възможни. Помнете, че вашето съзнание е основата на всичките ви преживявания, а то е електромагнитно – от същата субстанция, от която е съставено и физическото ви тяло. Продължавайте да очаквате – когато го правите, изграждате силата и енергията на своите „очаквания“, „формите на съзнание“, които ще притеглят към себе си проявлението на това, на което се надявате. „Съзнанието Баща-Майка-Живот“ може да бъде привлечено във вашето индивидуално съзнание само по магнитен път – чрез вяра, искрено очакване и желание. […] Колко от вас в момента влизат в медитация по този начин и излизат от нея, ОЧАКВАЙКИ промени?“

Писмо 8, стр. 449, §187-189

По всичко личи, че успешната реализация на нашите молитви не е никак лесна работа, защото е свързана с и зависима от… нас самите, с нашите вярвания, нагласи, мисли, чувства, ниво на развитие и пречистване на съзнанието и т.н., които биха могли да попречат на намерението на Божественото Съзнание да изпълни желанията или молбите ни. Освен факторите, към които трябва да се стремим, има и такива, от които трябва да се откажем или поне да избягваме:

  • Нелогични вярвания – в божества с човешки характеристики, в амулети и кристали, в материални придобивки и зависимости, в пълната истинност на нашите ограничени сетива, дори в правилността на нашата собствена воля.
  • Негативни утвърждения и мисли:

„Ако допуснете съзнанието ви да е негативно, ще осуетите Божествените отговори на молитвите си. […] Не подхранвайте никакви мисли, които не идват директно от Божественото Съзнание.“

Христовият Писар в отговор на въпрос.

  • Желания, които ощетяват друг човек или го поставят под наше влияние. Познавайки естеството на Божественото Съзнание, такава молитва няма да бъде изпълнена, но нашата негативна енергия, насочена към човека, би могла да му навреди, а после неизбежно да се върне към нас като жътва от посятото.
  • Собствената си воля:

„Как можете да планирате нещо, когато всъщност не знаете какво ще ви донесе утрешният ден? А вие не знаете! Можете само да се надявате! […] Защо тогава не можете да изоставите собствената си воля и да потърсите върховните Любещи Насоки на ТОВА, което е създало вашия свят, за да му се наслаждавате?“ 

Послание от 2007 г. „Призив за По-висша визия“ 

„Когато се молите, никога не се съсредоточавайте върху проблемите си ­– винаги искайте точните средства да се справите с тях. Нека вашият Създател ви даде правилните решения, които човешкият ви ум е неспособен да измисли. […] Вие наистина разполагате с един ВЪРХОВЕН УМ, който стои зад вас, вашето семейство и условия на живот. ДОВЕРЕТЕ МУ СЕ. Не позволявайте на мислите си да провалят Божествения Съзидателен Процес!“

Писмо 1, стр. 63, §197

От екипа

Реализация на молитвата

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *