Писмата на Христос – Писмо 5, стр. 1

Аз, ХРИСТОС, диктувам това ПИСМО, за да очертая ясно скритата РЕАЛНОСТ, която наричам също „ВСЕМИРНА” и „БОЖЕСТВЕНА”. Така ще ви помогна да отворите умовете си и да разберете, че макар и да сте „личности”, ТОВА, КОЕТО ВИ Е ДАЛО „СЪЩЕСТВО“ и „ИНДИВИДУАЛНОСТ”, САМО ПО СЕБЕ СИ е Всемирно – Вечно – Необятно – Всеобхватно, без начало и без край.

За хората, избрали да прочетат Писмо 5 преди предходните четири, в които описвам живота и истинското си учение на Земята, още веднъж ще отбележа, че моята истинска същност на „Исус” ХРИСТОС по никакъв начин не трябва да се бърка с „Исус” от Новия Завет.

Тъй като първоначалното ми учение, под формата на четири Евангелия, беше разпространено по целия свят, но напълно погрешно тълкувано, моето намерение е да започна да ви уча на ИСТИНАТА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО, като ви обясня истинското значение на оригиналната терминология, както е използвана в Евангелията. Това е наложително, за да разсея и в крайна сметка да изкореня от вашето съзнание недоразуменията, подвели поколения търсачи на духовност и запазени още от времето, когато живеех на Земята. Тогава умишлено въведох понятието „Отец“, с което наричах „Бога“, за да опиша Реалността във и зад съществуването. Направих го поради две причини:

На първо място, както обясних в Писмо 1, когато получавах просветление в пустинята, ми беше дадена възможност да видя, че концепциите за Създателя на Вселената, както са „разкрити” от юдейските пророци, са напълно погрешни.

На второ място, беше ми дадено да възприема ясно – и да разбера напълно – истинското естество на Създателя. Осъзнах, че Той е родителска същност – задоволява нуждите на творението по ясно очертани, конкретни начини, сходни с тези на бащата и майката. Всъщност разбрах, че родителските импулси и пориви, цялата любов, които присъстват във всичко живо, са извлечени директно от Създателя, от самия живот и съществуване. „Видях” също, че творението е видимо проявление на Всемирните Съзидателни Импулси на Съществуването и затова човечеството би могло да се определи като Негово потомство.

Затова беше съвсем естествено да казвам „Отец“, по-специално „Баща-Майка“, когато говорех за Създателя, защото за мен Той наистина беше такъв във всеки свой аспект. Но предвид настойчивостта на евреите, че жената трябва да заема подчинена позиция в тяхното ежедневие, го наричах само „Отец”, за да избегна съпротивата им и да спечеля одобрение на новата терминология.

Въведох това понятие и за да им помогна да осъзнаят, че техните представи за Йехова и строгостта на юдейските закони са напълно погрешни. Като използвах новия термин „Отец”, за да опиша Твореца – Съзидателния Импулс във и зад съществуването, също така ясно показвах, че съм донесъл изцяло ново учение, напълно противоположно на общоприетото вярване в един „Бог”, който отхвърля определени хора и им изпраща бедствия като възмездие.

Искам да разберете напълно, че никъде в Новия ви Завет не става ясно, че донесох учение, изцяло противоположно на доктрините в Стария. Затова не можете да се доверявате, приемате или да се позовавате на Новия Завет като на истинско свидетелство за живота и учението ми.

Един правдив и точен летопис за моята личност и просветлена натура, за моите проповеди и емоционални нагласи, щеше да покаже пределно ясно, че старите еврейски религиозни постулати и моето просветлено учение са диаметрално противоположни във всеки аспект.

Юдейската религия е една от крайно материалистичните концепции. Със сигурност има писания, от които духовно просветлените евреи са черпили и продължават да черпят мистични възприятия за ИЗТОЧНИКА на нашите СЪЩЕСТВА. Тези хора трябва да бъдат почитани и уважавани заради трансцеденталното състояние на ума си. Но когато писанията на пророците достигат до обикновения мъж и жена, техните послания предават различни, налагащи контрол идеи, които са чисто човешки и погрешни. „Бог отгоре” не властва над „добро” или „зло”. Ако беше така, светът нямаше да се намира в това потресаващо състояние от катаклизми и страдания.

Донесох ново учение, чиято изключителна цел е да запознае хората с всемирността и любовта, с всепроникващото, но и трансцедентално естество на… „ОНОВА”…, КОЕТО Е ДАЛО ВИДИМО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОТО СЪЗИДАНИЕ.

Искам да подчертая това достатъчно ясно, за да дам възможност на търсещите Истината да се избавят от всеки остатък от убеждението, че съм бил просто един пророк от дълга поредица еврейски пророци и съм продължил да проповядвам техните теории за един всемогъщ Йехова, който изпитва противоречиви чувства към собственото си творение.

Страхът от ортодоксалните юдеи застави учениците ми да се придържат към онова, което тези хора бяха решили да кажат на обществото за мен. Не забравяйте, че за да привлекат нови привърженици на Християнството, моите последователи не се осмеляваха да отхвърлят Стария Завет, който беше обединявал евреите от векове, затова използваха от моите учения само това, което беше съвместимо със старите религиозни вярвания, и добавяха подходящи тези. Изброиха и описаха родословието ми, за да уверят юдейския народ, че съм потомък на цар Давид. Защо ли е трябвало да се занимават с това, освен ако не са искали да стане ясно, че съм чист евреин с древно потекло, следователно мога да бъда кандидат за Месия?

Ако наистина бяха осъзнали, че съм дошъл на Земята, за да ги откъсна от миналото и да положа основите на съвсем ново бъдеще ­– ново разбиране и нови действия, – щяха храбро да положат усилия да се уверят, че хората са наясно с истинските цели, които ме движеха до деня на смъртта ми.

Но те не го направиха. Прикриха голяма част от това, на което се опитвах да ги науча тогава.

Стефан, мой ученик със смело сърце, не се боеше толкова да говори открито за моите истински проповеди. И макар също да бяха разкрасени, той все пак беше убит с камъни.

Трябва да разберете, че животът на моите последователи беше пълен с опасности и никак не е чудно, че истинското ми учение беше покрито с традиционно мислене, за да стане по-приемливо за обществеността.

Дори и да възникнат ожесточени спорове, аз ви казвам, че „Християнството” разкрива само някои от моите послания и изцеления – тези, които не влизат в прекалено силно противоречие с юдейската доктрина. Религията беше измислена от моите първи ученици и от Павел, след като встъпи в длъжност в Антиохия, по такъв начин, че да поддържа евреите обединени, доколкото е възможно, и да въведе новопокръстени езичници в лоното. Така целесъобразността стана аспект от Християнското мислене.

Това е истината за живота и смъртта ми на Земята. Тя ще породи спорове, защото хората държат на съкровените си вярвания и се разделят с тях само с такава болка, сякаш губят най-ценните си притежания. Въпреки това, колкото и да са им скъпи тези вярвания, те са само вярвания, а не сигурна основа, върху която да се гради нов живот.

Сега, когато се връщам при вас чрез тези Писма, отново правя всичко възможно – според параметрите на вашите човешки възприятия – да ви опиша Реалността, Източника на вашето Същество, който е дал начало на Вселената и на самия живот.

Точно както преди две хиляди години, сега идвам с посредничеството на тези Писма, за да положа основите на бъдещата духовна еволюция през следващото хилядолетие, тъй като духовното ви развитие може да възникне единствено от вашите по-задълбочени възприятия и разбиране за естеството на съществуването и на… „ОНОВА”…, ОТ КОЕТО СТЕ ПРОИЗЛЕЗЛИ. Защото това, което възприемате ясно, формира условията, в които живеете.

Тъй като не разбирате своя истински духовен произход, вие сте постоянно въвлечени във войни и сте създали за себе си такива земни условия, които са позор за човешкото съзнание и едновременно с това – източник на различни страдания.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща>>>

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *