МАНИПУЛАЦИИТЕ

Скъпи приятели, знаете, че се опитваме да стоим встрани от теми, събития и ситуации, които ще ни задържат в ниските вибрации. Това не означава обаче, че не трябва да правим констатации за случващото се (по възможност обективни, което означава най-малкото да не сме под стрес и страх), да предприемаме съответните мерки за себе си и за близките си, ако са склонни да ни позволят.

Ще говорим за манипулациите. Не че са нещо ново и не ни съпътстват през цялата история на човечеството, не че ще можем да изчерпим тази огромна тема, при все че манипулациите стават все по-изкусни, все по майсторски моделирани с развитието на психологията, която, като всяка друга наука може да е в полза или във вреда на хората, според целесъобразността, с която се използва. Стават и все по-мащабни с развитието на технологиите. Днес една манипулация от страна на група хора, дори от страна на един-единствен човек би могла да достигне до целия свят. Чрез медиите. И днес, благодарение на новите технологии, тяхната мощ и сфера на влияние е хилядократно по-голяма от всякога.

Писмо 1 (със съкращения):

„ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: все по-нарастващите зловещи фантазии на неколцина, които биха останали локално ограничени преди век, днес са се превърнали в

ЗАРАЗНА УМСТВЕНА ИНФЕКЦИЯ,

възвеличавана в литературата, филмите и театъра,

разпространявана по цялата планета и създаваща световно „Човешко Съзнание“ подобно на тяхното – сексуални изстъпления, извращения и насилие.

Телевизията и киното се превърнаха в новата Библия за човешко поведение.

Това е ЗВЯРЪТ, който дебне по вашите земи и подхранва миазма от мръсотия в невинни умове.

/////Казвам това не за да ви заплашвам или наказвам, а за да ви предупредя за източника на всички неописуеми ужаси, които ежедневно изпълват вашите вестници и телевизионни екрани./////“

Преди няколко дни приятел ми изпрати снимка с „предсказания“ на Ванга, които възмутиха и двама ни. Не просто защото е лъжа, а защото е поредната манипулация, която цели да всее страх и ужас у хората чрез един символ на българската духовност, на когото те имат дълбоко доверие и който винаги е избягвал точно това – да всява страх и ужас сред хората. Знам го със сигурност, защото съм проучвала с години феномена „Ванга“ и съм търсила ИСТИНАТА за нея и нейните лечения и предсказания сред купищата манипулации и сензации (качвам снимка от публикация на журналистката Жени Костадинова, най-големият изследовател на Ванга, защото с тази награда беше оценена именно истината в моята работа). И това беше поводът за този материал за манипулациите по принцип, но и особено напоследък…

Знаете, че двигателят на нашата работа по разпространението на Писмата е все повече хора да достигнат до едно по-високо съзнание и така да подобрят личния си живот, което от своя страна ще доведе до повишаване на общото съзнание и подобряване на живота на човечеството като цяло. Да, обаче този вече две-годишен период на колективен страх и истерия работи точно в обратната посока. Четох мнения на специалисти, че има обществени фактори и условия, които карат обществото доброволно да се отказва от свободата си и че световното население сега е на път да постигне онова състояние, наподобяващо колективна хипноза (в психологията се нарича „стадност“ или „образуване на тълпа“). Тя би могла да се прояви във всяко общество при определени обстоятелства, особено при социална изолация, и е причина за очевидната слепота за истината и основна предпоставка за установяването на тоталитарен режим…

Спокойно можем да кажем, че живеем в поредния решаващ момент в историята, затова е изключително важно да сме способни да разпознаваме манипулациите, да се предпазваме от внушенията, да съхраняваме вярата си и, колкото и да е трудно, да я засилваме, защото само така ще можем да се задържим във високите вибрации и само така ще можем да подкрепяме и помагаме на околните. За целта трябва да знаем какво точно се случва около нас и как да избегнем лесно манипулируемата „стадност“, в която светът навлиза.

Как се постига „стадност“? Разбира се, чрез медиите, които имат достъп до най-голяма група от хора и чиято функция би трябвало да бъде да информират (и мнозинството вярват, че наистина го правят), но тяхната сила и власт върху съзнанието на хората е отдавна осъзната и се използва в най-висока степен за… индоктриниране*. Френският психолог Емил Куе е формулирал трите основни закона индоктриниране още през 19. век:

  1. Ако една идея се повтаря отново и отново, се създава тенденция за нейното приемане и осъществяване.
  2. Колкото повече съзнанието се бори с определена идея, толкова повече се изтощава и по-трудно може да я отхвърли.
  3. По-силната емоция измества по-слабата – доминантен ефект. Колкото по-активирани са първичните емоции, толкова по-трудно съзнанието изпълнява своите критични функции, съответно човек е по-податлив на внушения. Негативните емоции се предизвикват по-лесно от позитивните, особено страха, тъй като той обслужва основния ни инстинкт за оцеляване.

Как да разпознаем формирането на „стадност“?

Първата характеристика е социалната изолация. Внушенията са, че контактите с близките и приятелите ни са опасни, едва ли не смъртна присъда.

Втората характеристика е празнотата на живота. Човекът е социално „животно“, отделеността ни от другите и обстоятелствата, които ни ограничават да разполагаме със себе си и времето си по собствена преценка, до голяма степен лишава живота ни от смисъл.

Третата характеристика е общата тревожност. Същите причини предизвикват у нас едно постоянно усещане за тревожност, която дори не можем да свържем с конкретна заплаха.

Четвъртата характеристика е общата и неадресирана агресия, често пъти породена от горните три.

Съдейки по сигналите от психолози и психиатри за повишаване на психичните проблеми и употребата на антидепресанти и други психиатрични медикаменти, усилията по-голямата част от обществото да бъде вкарана в колективна хипноза изглеждат успешни.

Последната стъпка е да се измисли история, която да укаже източника на тревожността, и да се предложи спасителна стратегия. Напълно естествената реакция на хората е да я приемат и участват в нея, защото имат нужда да определят произхода на тревожността си, отново да поемат контрол върху живота си и да се обединят в героична борба срещу своя (въображаем) враг. Това им връща социалната принадлежност и им дава нов смисъл и нова цел в живота.

Науката, логиката или правилните действия нямат нищо общо с всичко това.

Трябва ли и как да противодействаме?

На първо място, трябва да запазим собственото си съзнание от манипулативни внушения и от най-вредния за неговата почва плевел – страха. Ето какво причиняват страхът и стреса:

„Това, от което се СТРАХУВАТЕ, че другите ще ви причинят, те ще ви го причинят. […] Това, от което се БОИТЕ, че ще се разболеете, именно то ще ви повали, защото сте изградили „модел на съзнание“ на болестта, която най-малко искате. Това, което изпращате чрез ума и сърцето си, своевременно се връща при вас под една или друга форма. Но помнете, че винаги е съизмеримо. Силно емоционалните мисли са „семена съзнание“, посадени в „полето“ на вашето. Те ще растат и ще ви носят подобна реколта за жътва. Това са плодовете на свободната воля.“ Учебно издание: Писмо 1, стр. 50, §147-148.

„Но тъй като ежедневно се страхувате от „добро и зло“, очаквате ги и вярвате в тях повече, отколкото вярвате, че „Отца“ е изобилен ЖИВОТ и ЛЮБОВ и ви осигурява всичко необходимо, за да бъдете здрави и успешни, привличате в битието и тялото си най-страховитите преживявания на „добро и зло“. Вашите убеждения в „добро и зло“ засенчват – ПОМРАЧАВАТ – всичко, което „Отца“ е приготвил за вас само ако повярвате в НЕГОВАТА ЛЮБОВ!“ Учебно издание: Писмо 2, стр. 108, §145-147.

Може да погледнете и следните цитати в Учебното издание или „Цитати по теми“: Писмо 6, стр. 334, §178, Писмо 8, стр. 429, §131, Писмо 8, стр. 431, §134, Писмо 9, стр. 464, §28-29, Послание 4 „Прогонете злите духове“.

Наблюдавайте се за горните четири характеристики и правете точно обратното на тях 😊

Рецептата е съвсем проста: По-висша визия и Проактивност

Припомням основното за По-висшата визия (натиснете линка, за да видите цялата статия)

Тя, изглежда, е изключително важна, защото Христос я споменава още в самото начало на въведението преди Писмата, а после се връща два пъти специално заради нея с пълните Послания от 2007 и 2014 година.

Терминът „визия“ е използван с второто му значение – като виждане, схващане по даден въпрос; идея, представа за нещо, което предстои. Какво си представяме, че предстои? Не е много оптимистично, нали? „Злите духове“ всеки момент ще излязат изпод леглото ни. 🙂 Очевидно е, че обстоятелствата в момента са ограничаващи свободите ни, които сме имали досега, и излизащи от нормалността, с която сме свикнали. Въпреки това ние НЕ ЗНАЕМ какви ще бъдат следствията, НЕ ЗНАЕМ какви промени ще настъпят, НЕ ЗНАЕМ дали всичко това няма да се окаже необходимия катализатор за по-бързо пробуждане.

Ето как Христос започва темата за По-висшата Визия още в началото на Въведението към Писмата: „Тъй като хората са на прага на световна криза с неизмерим мащаб, жизненоважно за вашето оцеляване е аз, Христос, да достигна до всички, които ще чуят. Не знаете много за истинските процеси на сътворение, в които самите вие играете съществена роля. Наложително е да ги разберете достатъчно, защото това ще ви позволи да започнете да прилагате една по-висша визия за цялото човечество.“

Каква е визията ни в момента?

„Колективното съзнание, което светът излъчва, е миазма от страхове, негодувания, гняв, емоционални вихрушки от страстни желания, отмъщение и изтощение, преплетени с решимост то да бъде издигнато, със състрадание и всеотдайно търсене на безусловна любов от онези, които са получили вдъхновение и някаква степен на просветление.“ (Писмо 3)

„Ако всички хора от градове и държави четат вестници, попиват най-новите скандали и престъпления и през целия ден разнасят това наоколо? Как ще се прояви такова РАЗРУШИТЕЛНО съзнание във вашия свят?“ Послание от 2007 година „Призив за По-висша Визия“.

А каква трябва да бъде тя?

„Вашата визия за един съвършен свят и съвършен живот трябва да бъде:

– ЛЮБОВ, която обгръща цялото творение;

– даване и получаване без ограничения;

– блестящо здраве, красота и светлина, която се излъчва от всички растения и живи същества;

– най-различна възторжена съзидателност;

– лекота на движение и пътуване, което е само въпрос на желание;

– проспериращи домове и щастливи домакинства.

– И навсякъде – проява на Божественото Съзнание във всеки атом.“

Следва визията в утвърждението за Ерата на Любов и Мир и Небесното Царство. (по идея на Тея цитирам в сегашно време):

– „В НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО само Божествената Любов, Божественото Съчувствие, Радостта, Смеха и Красотата на себеизразяване са винаги възвишено проявявани.

– Навсякъде по света Природата процъфтява в изобилие и хармония и осигурява плодове и храна за всеки човек на Земята.

– Хората са сити и добре облечени;

– Те са духовно извисени и проявяват Божественото Съзнание по всякакъв начин и всеки ден.“ Послание от 2007 година „Призив за По-висша Визия“.

Припомням основното за Проактивността (натиснете линка, за да видите цялата статия на стр. 10)

Проактивен е този, който предизвиква промени, моделира ситуацията, а не просто да реагира на вече настъпила такава. Това означава да предприемаме действия, за да постигнем желани резултати или цели, а не просто да ги очакваме; да преминем от зависимост към независимост спрямо тях. Проактивното поведение е резултат от съзнателен избор, базиран върху ценности, а не от състояние, основано върху чувства. Така можем да бъдем решение на проблема, а не част от него, и да посеем семената, които после ще се радваме да пожънем. От една страна, трябва да действаме, а от друга – да правим това на базата на вътрешни ценности. Че каква по-добра и по-всеобхватна ценност от любещата грижа? Така че проактивността всъщност означава да прилагаме двата Всемирни Импулса едновременно – така, както работят в Божественото Съзнание и както е предвидено да работят вътре в нас и чрез нас: Всемирната Интелигентност и Всемирната Любов. „Когато вашите мисли и чувства се обединят в мисловен модел на желание, намерение или цел, вие сте създали форма на живот. Тя е един отпечатък, електрическа схема на вашето намерение и съответстващото магнитно поле на емоцията свързва енергийни частици, за да го доведе до видимо проявление.“ Послание от 2014 г.

Същевременно, тъй като изследванията на психолози и учени показват, че само 30% от обществото са склонни към стадност, 30% изобщо не се поддават на манипулации и внушения, но останалите 40% просто се движат по течението – имат съмнения, но не искат да привличат внимание и оспорват популярните в медийното пространство идеи, мисля, че е важно да помогнем на тези 40% пасивни, защото именно те правят масовата хипноза възможна. Т.е. ние също да не оставаме само наблюдатели на случващото се, а да сме активни, проактивни – без да използваме същите манипулативни похвати, без критика и агресия. С информация и взаимопомощ, също така ще бъдат полезни всякакви паралелни структури – организации, движения, бизнес, творчески инициативи, които биха могли да се окажат убежище за разума насред стадното общество, но оставащи извън него в морален аспект.

И преди да завърша, ще припомня, че диктатурата идва на власт НЕ само със страх и насилие. Нацисткият режим, а по всичко личи – и бъдещи подобни, се сдобива с власт именно чрез експлоатация на дълбоко психологическия феномен „стадност“ или „образуване на тълпа”. Мнозинството нацисти са участвали в режима и неговите зверства… доброволно – водени не от страха, а от масовата хипноза…

Колкото по-малко позволяваме на медиите да формират мисленето ни, толкова по-реалистично и чисто ще бъде то. Колкото повече се обединяваме и поддържаме вярата и любовта в себе си, толкова по-малък ще е успехът на масовата хипноза. Ясното, свободното от страх, но и от инфантилна позитивност и апокалиптично или утопично мислене съзнание е единственото оръжие, на което можем да разчитаме днес.

* Индоктриниране – налагане, насаждане и дори втълпяване на идеи, обществени нагласи, когнитивни стратегии посредством професионална методология.

Анастасия

Манипулациите

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *