Писмата на Христос и молитвата „Великият призив“

Скъпи приятели, връщаме се на темата за т. н. „адаптация“ към Христовия Път на основната молитва на движението Ню Ейдж, „дадена на човечеството от духовните водачи, предводители на армията на Светлината, в навечерието на Армагедон[i]. Случайно или не, тя е доста често публикувана молитва от приятели на Писмата.

За тази молитва се твърди, че ако бъде разпространена по целия свят, може да стане основна за „Новата световна религия“ (Ню Ейдж), както е „Отче наш“ за християнството. Твърди се също, че за „пръв път е била използвана по време на юнското пълнолуние през 1945 година и от „Световния Учител Христос“ и е била наречена „Великият Призив“. Преди това е била произнасяна само от най-възвишените и духовни Същества (очевидно това изключва Христос), тъй като фразите били „толкова древни, че не са съхранени никакви дати или каквито и да било следи за времето, когато са били написани”.

Съществуват различни преводи[ii] на тези фрази, най-известният[iii] от които е може би на Алис Бейли[iv]. Ще ги намерите в края на текста, както и самата адаптация[v] към Христовия Път.

Днес „Великият призив“ наистина се използва от милиони хора по света, дълбоко убедени, че всяка молитва винаги е получавала и ще получава отклик. И в това няма нищо лошо, разбира се. Естественият въпрос е дали Христос би дал на последователите си толкова важна, но и каквато и да било препратка към Ню Ейдж, след като в Послание 8 е заявил директно и недвусмислено, че неговото Учение „НЕ Е НЮ ЕЙДЖ учение“. А ако тази адаптация идва от Христовия Писар, както се твърди понякога под сурдинка, би било логично да е била вдъхновена от Христос. Но, както разбрахме от самата нея в кореспонденция от началото на 2020 година, не всички молитви, които смятаме за нейни, реално са от нея или вдъхновени от Христос. Причината е здравословното й състояние през годините, когато не е била в състояние да поддържа вдъхновения контакт с Христос през отделни периоди. Съществуват и допълнителни причини, вкл. и писмени факти, които ни карат да направим извода, че Христовият Писар няма лично участие в създаването и публикуването на адаптацията. Но нека да се обърнем към съдържанието на „Великият призив“ с кратък анализ от гледната точка на учението от Писмата на Христос.

Запознатите с Писмата знаят, че Христос никога не ни е призовавал да се молим от името на всички хора, (в 1 л. мн. ч.), както и да се молим ЗА всички хора и за цялото колективно съзнание. Напротив, казва ни, че

  • НЕ ЗНАЕМ какво е добро за другите и не би трябвало да се намесваме в личното им духовно развитие. Пък и не можем.
  • Дори и да има временни подобрения в среда, в която се правят организирани общи молитви, „в дългосрочен план състоянието на Личното или Националното съзнание отново ще се върне към предишните си преживявания и ще предизвика същите негативни въздействия върху здравето или делата им, както и преди.“ (Писмо 1)
  • „Законът за причинно-следствената връзка е непреодолим и е присъща – неизменна – естествена характеристика на съществуването.“, от която никой – човек или общество – не може да избяга. (Писмо 3)

И посвещава своите 9 (девет) Писма и двойно повече Послания на личното пречистване на съзнанието – индивидуалното развитие е единственият начин, който би могъл да доведе до повишаването на колективното съзнание. Докато Ню Ейдж молитвата е насочена в съвсем друга посока:

„Нека Светлината да навлезе в съзнанието на хората.“

„Нека Любовта нахлуе и залее сърцата на хората.“

„Нека Божественият План преодолее егоистичната воля на хората.“

„Нека Светлината се спусне и освети целия земен живот.“

Целият този призив всъщност е посветен на НАШАТА воля и намеса в живота и развитието на хората по целия свят. Така изразена, волята ни е извън хармонията на Божествения Живот и не се подчинява на нито един Всемирен закон на съществуването.

Но дори да оставим настрана въпроса доколко съдържанието на Ню Ейдж молитвата отговаря на основни постулати от учението на Христос в Писмата, ако приемем и използваме „Великият призив“, имаме ли право да откажем на други от нас, които харесват и биха искали да добавим „Отче наш“? Ами „Амида“, главната молитва на юдаизма? Списъкът може да се окаже безкраен…

Струва ни се, че съвсем естествено възниква мнение, че за някой, който е на Христовия път, евентуално „да се молиш за другите“ не означава да въздейства съзнателно нито на Божественото съзнание, нито на другите хора, а да поддържа в себе си най-добри пожелания за тях като цяло, без намерение за намеса, а по-скоро да се чувства благоразположен към другите.

Предлагаме ви няколко показателни факти в част от статия на Георги Петров, озаглавена „Ню Ейдж инвазията и господарите на булшита“[vi]:

„Великият Призив звучи, докато триъгълните мрежи от „светски работници“ медитират, за да накарат „енергийния поток” на Йерархията да влезе и да влияе на човечеството (ще кажеш, че всички от нас са им дали правото да правят това). Настоящата версия, дадена през 1945 г., е третата част от серия от инвокации, които са дадени на Бейли от Джуал Кхул.

Според Луцис (Lucifer) Тръст „Великия Призив, ако се разпространи широко, може да бъде НОВАТА СВЕТОВНА РЕЛИГИЯ, каквато е Господната молитва в християнството”. Формулировката е умишлена, така че християните да не станат подозрителни. В „Ученичеството в Новата Епоха“ том II, стр.165 откриваме: „Аз (Джуал Кхул) така формулирах и направих призоваването, че християнският свят чрез своите църкви да не му е невъзможно да го използва”. Това представлява напълно калкулирана измама от страна на ДК. На стр. 150 и 156 четем: „Може да бъде представено на масите навсякъде, широката общественост ще бъде подканена да го приеме и ще го използва широко… Смисълът на това призоваване е изразен в термини, които са разбираеми за средностатистическия човек благодарение на познатите му формулировки, основани на много библейски термини. Но истинските вътрешни импликации и значения не са повърхностно очевидни… Те означават едно нещо за обикновения човек…; означават нещо друго за човека по време на Пробния Път…; тези думи означават още нещо за ученика…; за инициаторите и висшите членове на йерархията, те изразяват още по- голямо и по-приобщаващо значение. […]

Великият Призив вече е преведен на 50 езика и е мантрата на Ню Ейдж. Той дори получава вниманието на световни личности в ООН, където звучи на много официални конференции и по време на церемониите за откриване през 1992 г. на срещата на върха на ООН в Рио. По време на реч на Ида Урсо на конференция на Lucis Trust през 1995 г., където са обяснени връзките между ООН и Великия Призив: […]

„Не е случайно, че празнуваме както 50-тата годишнина от Великия Призив, така и Обединените нации. И двете по различни начини са от основно значение за Плана… нека заедно завършим триъгълника на светлината. […]

Всеки път, когато призивът е рецитиран, според брошурата на Lucis Trust по този въпрос, дадения индивид „се съюзява с духовната йерархия”, независимо дали го знае или не. И в Ученичеството стр. 156, Бейли пише, „олицетворява божественото намерение и обобщава заключенията на мисленето на планетарния логос.”

Разбира се, скъпи приятели, всеки е свободен да използва каквито молитви прецени, но е недопустимо те да бъдат „внедрявани“ в Христовото учение от Писмата.

Завършваме за момента с две мнения на последователи на Христовия Път:

Е. Г.: „Мисля, че трябва да правим това, което Христос ни казва, а той ни предупреждава, че ще има намеси и манипулации. Ако не си свършим работата, такава, каквато е записана в Писмата, никакви молитви, допълнителни или каквито и да са други, няма да помогнат – ще излъжем себе си, защото ще си мислим, че някой друг ще направи нещата вместо нас.“

М. Н.: „Според мен Христос е обяснил достатъчно ясно как неговите учения са изопачавани – като върху частица истината се добавя полуистина и после лъжа. И така днес милиони хора живеят живот като роби на фалшиви убеждения, за да властва мерзостта.

  • Ню Ейдж е идея, в която една малка част от човечеството ще са господари над роботизирано, подчинено мнозинство. Докато Христос посочва Пътя, който могат да изминат всички.
  • Ню Ейдж вкарва хората в матрица на обезличаване на човека, отнема индивидуалността. Докато Христос говори за силата на Единството от многообразието.
  • Ню Ейдж е идея за стерилен свят. Докато Христос ни говори, че можем да създадем „Небесно Царство на Земята“.

Не трябва да правим подобни компромиси. Христос ни казва, че Всемирното Съзидателно Съзнание не прави компромиси. Не може да се наруши Закона и реда на Любовта.“

[i] Армагедон (на гръцки: αρμαγεδδων) според Библията е последната битка между Господ и Сатаната. – Уикипедия.

[ii] Неизвестен преводач:

От извора на Светлината в ума на Бога

Да бликне светлина в ума човешки –

Да слезе Светлината на Земята.

От извора на Любовта в сърцето Божие,

Любов да бликне към човешките сърца –

Христос да се завърне на Земята.

От центъра, където Божията воля знаят,

Цел малките човешки воли нека води –

Учителите тази цел познават и ú служат.

От центъра, наричан Род човешки, нека

на Любовта и Светлината Промисълът се изпълни,

И нека той да запечата портата на злото.

И нека Светлина, Любов и Сила

Възстановяват Промисъла на Земята.

[iii] Превод от книга на Алис Бейли:

От извора на Светлината в Ума на Бога

Нека светлина струи в умовете на хората.

Нека Светлината слезе на Земята.

От извора на Любовта в Сърцето на Бога

Нека любов струи в сърцата на хората.

Нека Христос се завърне на Земята.

От центъра, където е позната Волята на Бога,

Нека цел ръководи малките човешки воли.

Целта, която Учителите знаят и на която служат.

От центъра, който наричаме човешки род,

Нека се осъществи Планът

на Светлината и Любовта.

И нека той запечата вратата,

зад която обитава злото.

Нека Светлината, Любовта и Силата

възстановят Плана на Земята.

[iv] Популярен английски Ню Ейдж писател, един от първите, използвали термина New Age (Ню Ейдж).

[v] Адаптация на „Великият призив“ към Христовия Път:

От Всемирното Съзнание на лъчиста Божественост

Нека Светлината да навлезе в съзнанието на хората.

От Всемирното Съзнание на лъчистата Бащина Божественост

Нека Светлината се спусне и освети целия земен живот.

От Всемирното Съзнание на лъчистата Майчина Божественост

Нека Любовта нахлуе и залее сърцата на хората.

Да се възрадваме, че Христос наистина е с нас и се е върнал към Земята – в действие!

От Всемирното Съзнание на лъчистата Божественост,

Където се намира Божественото Намерение,

Нека Божественият План преодолее егоистичната воля на хората

И по този славен План възтържествува Божието Царство на Мир и Любов на Земята.

[vi] Цялата статия можете да прочетете тук: https://magistrala.net/new-age-invaziyata-i-gospodarite-na-bulshita-chast-2/

От екипа

Великият призив

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *