Христовият Писар към българските последователи на “Писмата на Христос”

Приятели, предлагаме ви в самото начало едно от благопожеланията към Христовия Писар по повод 99-я й рожден ден:

M. L. С най-преданото ми чувство на благодарност и безкрайна Любов към госпожа Писарката й пожелавам крепко здраве, физическа издръжливост и безброй сияйни изживявания с Единия ни Отец Исус Христос!
Госпожо Писар, благодаря за яснотата, която внесохте в живота ми, за целеустремеността, която вдъхновихте в мен чрез Писмата на Христос, за възхитителните моменти на озарение, които изживявам всеки миг при срещите ми с Божественото съзнание!
Вие превърнахте живота ми в трепетно очакване – ден след ден, за най-сияйните мигове на земния ми живот… Благодаря!!!
Благодарение на Писмата изтрих всички страхове от живота си, активирах действията си в полезни дейности, каквито не съм смятала за важни до този момент… Сега, независимо от трудностите, гледам на живота като на Прелестно изживяване, справедливо съдействано от моята мъдрост, почерпена от Извора на Битието, което няма край и всеки следващ миг ще сътвори най-прекрасното преживяване, продиктувано от моята усърдна работа.
Благодаря за силата на духа, която вдъхновихте в мен и нека винаги да ви съпътства в безкрайността!!!
13.03.18

Скъпи Приятели, наш активист ни предостави за разпространение ново обръщение, което Христовият Писар отправи към последователите на ХРИСТОВИЯ ПЪТ в България, в частта, касаеща членовете на групата “Писмата на Христос”. В първото послание, както и в друга лична кореспонденция, тя е споделяла радостта си от топлия прием, който Христовото Учение намира в нашата страна. В това писмо обаче става дума за случай, в който бивши членове на Групата създадоха друга такава, но със същото име! Рядко събитие във Фейсбук и вероятно уникално в духовните среди… 

Христовият Писар:

[…] Радвам се, че ми разказа за проблема, който се е появил, след като сте решили, че Групата ви трябва да бъде посветена изключително на “Писмата на Христос” и как някой сякаш е побеснял от това. А също така, че някои членове са решили да създадат още една група със същото име като вашата – “Писмата на Христос”… Ще кажа нещо, което се отнася до тези хора, които са направили собствена група, включвайки материали от ченалинги на Архангели или цитати от Стария Завет:

ХРИСТОС НИКОГА НЕ БИ РАЗРЕШИЛ ПОДОБНО НЕЩО!

Той употреби всъщност цели 33 г., обучавайки ме много внимателно, както и малко повече от година, за да ми диктува Писмата с указание да остана анонимна – знайте, че тази работа няма да бъде провалена от егоистични хора, които се опитват да вършат неща без никаква стойност.

Моля да им предадеш да спрат да използват Христовото Име – аз знам, че Той отхвърля Стария Завет като неистински. Те трябва да престанат да се възползват от Писмата и да се завърнат към своите Църкви, докато станат готови да приемат Истината, на която ни учи Христос.

Членовете на вашата Група трябва да знаят, че съм получила тези инструкции от Христос!

Моля те, предай на хората от Групата ви моята Любов и им кажи, че би било добра идея да пишат и говорят ПРАВДИВО как Писмата на Христос са им помогнали да променят живота си към по-добро, за да го помествате на сайта.

Благодаря ти също да ме информираш от време на време за вас.

С цялата си Христова Любов,
Христовият Писар
5 Септември 2014 г.

Друго обръщение на Христовия Писар:

“Много благодаря за тези толкова интересни и окуражителни писма (от секция Споделено), написани от членовете на вашата Група. Беше толкова трогателно да разбера, че те отчаяно са търсили знания и са почувствали, че са ги намерили, когато са прочели Писмата на Христос. А те са не само средство за промяна на живота на един човек, а и истински наръчник за подготовката ни за следващите животи в духовните измерения.

Ако сме достатъчно чувствителни, съзнанието ни може да започне да се издига в задълбоченото си разбиране да се свърже с тези измерения. Но трябва да бъдем търпеливи със себе си, тъй като единственият начин, по който можем да развиваме духа си, е много бавно и постепенно.

Беше наистина прекрасно да се срещна с хората от България. Моля се вашето духовно съзнание да бъде почувствано от духовните водачи в съседните страни и скоро те също да открият Писмата на Христос.

С цялата си Любов в Христос,
Христовият Писар
26 Април 2015 г.

Обръщение на Христовия Писар от 9 септември 2017 г.

„Писма 3, 4 и 5 ни учат как да ръководим живота си.
Бихме искали да установим Божието Царство на Земята, но не можем да очакваме да го направим с ограничените си човешки умове, затова трябва се измъкнем от тях и да се оставим изцяло да бъдем направлявани от волята на Бога.
В началото на Писмо 6 Христос обяснява ясно как трябва да работим:
„Вашата най-висша духовна цел е да достигнете до онзи екзалтиращ момент, когато най-после ще разберете, че човешкият ви ум и неговите желания са крайно ограничени. Те никога няма да ви донесат щастието и удовлетворението, които ще имате, когато изоставите своята себична самостоятелност и се обърнете към БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, молейки ЕДИНСТВЕНО за По-висш Път, По-изобилен Живот и за истинската си духовна ЦЕЛ, които можете да реализирате сами в земната си форма.“
В настоящия момент тези думи от Христовите Писма се открояват силно. Те са насоки за духовното ни развитие, за преодоляване на егото и за искрено признаване на Божественото Съзнание като истинският закон за човешко поведение в целия свят, където Съзнанието „Баща-Майка-Любов“ живее чрез нас.
Писмата на Христос са единственият писмен документ на Земята, чрез който хората са призовани да се издигнат над човешкия дух и да влязат в Божието Царство.
Христос ни даде „Пукнатините във вашата планета“ като първо Послание, защото го счита за най-важното. Със своите мисли и реакции унищожаваме и въздействаме на всичко около себе си – хора, организации, сгради, градове и села, околна среда и цялата планета. Разберете, че всяко едно начинание ще бъде неефективно, ако „арбитърът на съдбата“ е човешката същност.
Писмата на Христос не касаят само нашето ежедневие и не са просто едно средство да получите отговори от Бога. Те са Магистърска Програма, в която няма място това, което не съответства на Закона на Любовта. Където е видно, че нещо влиза в противоречие с този закон, старшите членове трябва да положат любещи усилия да го преодолеят, пречиствайки всякаква негативност.
Вие не можете да намерите човешкото Божие Царство.“

С цялата си Любов в Христос,
Христовият Писар

Из писмо до български последовател на Христовия Път:

“Христос ни даде Учение, свободно от каквото и да е споменаване на тъмни сили (dark forces). Той ни казва, че единствено нашето Съзнание прави живота ни радостен или тъжен. Ние притежаваме Свободна воля и трябва да изберем вярванията, които ще ни създадат щастливо и успешно съществуване. В това Учение е съвършената свобода.”

С цялата си Любов в Христос,
Христовият Писар
30 Август 2015 г.

Христовият Писар към българските последователи на "Писмата на Христос"

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *