Писмата на Христос – Послание от 2014 г.

8 декември 2014 г.

КАЗВАЛ СЪМ ВИ, ЧЕ СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ПО-ВИСША ВИЗИЯ, ЗА ДА ПРЕДИЗВИКАТЕ СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ В СВОЯ СВЯТ, но не съм ви казвал как да я постигнете и как да я проявите във видимото съществуване. Без такова по-задълбочено знание, тази повеля ще ви се стори трудна за изпълнение. Виждал съм стотици хора, които бяха приели думите ми в сърцата си и които копнееха да ги проявяват в живота си и в полза на цялата планета.

Толкова много любов се отприщи в резултат на призива ми да изградите По-висша Визия, че сега е изключително важно да дойда отново и да ви помогна да започнете да работите осъзнато, интелигентно и с любов, за да създадете един нов свят.

Ако погледнете назад към последните петстотин хиляди години на индивидуално човешко развитие, с помощта на учебниците си по история и трудовете на писатели и философи от различни страни и епохи, ще можете да видите, че начинът на мислене и стилът на живот не само са се променили, но и това се е случило само заради променящите се отпечатъци на съзнание във високо интелигентните умове на по-напреднали мислители, представяли своите идеи пред обществото. И тъй като хората са ги приемали с внимание и уважение, новостите са довели до промени в техните човешки умове. Впоследствие тези нови идеи постепенно са се проявили като малко по-различен модел на поведение и са се отразили – под една или друга форма – на националния живот като цяло.

Всички промени са настъпили в резултат на това, че някой е имал нова идея, която е оказала силно влияние върху чувствителността на хората и те са я приели и усвоили. Просто здрав разум, ще кажете. Да, така е, но новите възприятия трябва да бъдат градени върху основите на здравия разум, в противен случай ще бъдат отхвърлени.

Ако се върнете към годините от 1845 до 1919, във викторианския и едуардианския период (известни и с други термини в различните страни), ще забележите, че животът в Англия е бил много дисциплиниран със строги традиционни правила, наложени от законите на парламента и членовете на аристокрацията и Висшата Класа. Всички тези закони и правила са били формулирани от няколко поколения, водили сравнително бурен живот, но постепенно са били пречиствани и усъвършенствани от разрастващия се потенциал на Мислещите в страната. В резултат на тяхната визия са били въведени различни подобрения за цивилизацията – канализации, павирани улици, подслони за бедните. ОБНОСКИТЕ СТАНАЛИ СТРИКТНО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИ, ЗА ДА ОСИГУРЯТ МИРНО СЪЖИТЕЛСТВО НА НАСЕЛЕНИЕТО. И хората ходели на църква и слушали какво имали да им кажат техните проповедници за вечните мъки и огнения ад, ако са извършили някакъв грях.

Връщайки се назад, ще разберете, че вследствие на дисциплината, която цялата нация доброволно приела, хората били способни да живеят спокойно. Това продължило, докато скритите разрушителни пориви на човешката мисъл и съзнание не предизвикали избухването на война – защото всички силно емоционални мисли в крайна сметка се проявяват. Конфликтът дал възможност на младите мъже и момчета да изразят скритите си агресивни наклонности, затова през 1914 година голяма част от тях се стекли, за да се включат в него.

Когато войната свършила, съзнанието на хората отново се променило, защото преживяло болката и мъката от проявлението на човешките разрушителни, агресивни, подтикващи към възмездие импулси, които действат по време на конфликт. Англичаните не искали вече война, искали забавления! Църквите загубили уважението, което имали преди.

Последната война (1939 – 1945) обаче довела обществото до сериозен катаклизъм. Угнетените преди това маси, привлечени в конфликта на трите воюващи сили, получили възможност да покажат неподозирани дотогава умения и интелигентност. В резултат на това класовите различия до голяма степен се разпаднали и на по-рано непривилегированите бил даден шанс да продължат образованието си и да се развиват в професионално отношение.

За жалост, въпреки осъществените възможности, съзнанието, наследено от най-ранно детство в сиромашки домове, не било заменено с животворни мисли. Старото усещане за живот, несправедлив и мъчителен заради отхвърлянето и пренебрежението на богатите, не се променило и довело до тежки негативни реакции. Така освен получените нови възможности, които обикновено създават силно въодушевление, вяра в успеха, постиженията и щастието, в умовете на хората се задействало и много негативно, подривно съзнание, разрушително за голяма част от благосъстоянието и радостта, които би трябвало да се изградят след последната война с появата на сериозни технически умения и открития в полза на общото благоденствие на човешките същества.

Но, заради лекомислие и в търсене на забавления, правилата за достоен живот постепенно били разхлабени, а после – захвърлени, в резултат на което неблагоприятните последици от липсата на дисциплина наситили съзнанието на хората. Вследствие на емоционалните сътресения те започнали да изпитват силно страдание и отчаяние, което от своя страна довело до необичайни реакции на агресия и омраза. Обременени с тези импулси на негативни реакции, хората се опитвали да облекчат болката със сексуални ексцесии. Те се разраснали още повече, когато започнали да се обсъждат публично, да се рекламират в медиите, филмите, телевизията и радиото. Колкото повече се говорело за тях, толкова повече обладавали умовете на хората и толкова повече процъфтявали, което довело до още по-тежки престъпления на човек срещу човека.

И това е мястото, където сте сега.

В допълнение на всичко, което се случвало в умовете на хората, и неговото влияние върху поведението и преживяванията в световен(!) мащаб, тези анормални мисли и действия имали огромно разрушително влияние върху „материята“ на самата планета. Защото, както ви казах в Писмо 1, но вероятно не сте ми повярвали, когато бях в пустинята, можех да видя как промените в съзнанието ми въздействаха на вибрациите на прашинките около мен – ускоряваха ги или ги забавяха и по този начин променяха външния вид – толкова малко, че не би могло да се забележи с просто око.

Но аз бях само един човек, който влияеше на своята среда чрез ума си. А ако всички хора от градове и държави четат вестници, попиват най-новите скандали и престъпления и през целия ден разнасят това наоколо? Как ще се прояви такова РАЗРУШИТЕЛНО съзнание във вашия свят? Няма ли да се насочи в областите на планетата, в които има проблеми; където скалните и земните маси са неустойчиви, нестабилни, разрушени?

А времето? Някои от вас знаят, че съзнанието се отразява и на атмосферните условия на Земята.

Всичко във вашия живот е СЪЗНАНИЕ. НЕ СИ МИСЛЕТЕ: „ТОВА Е СЪЗНАНИЕ, А ОНОВА – ТВЪРДА МАТЕРИЯ“. ВСЯКО НЕЩО ВСЪЩНОСТ Е СЪЗНАНИЕ, ПРОЯВЕНО ВЪВ ВИДИМА ФОРМА, която човешките умове създават минута след минута.

Сега разбирате ли защо ПРИЗОВАВАХ ХОРАТА, КОИТО ИСКАХА ДА МЕ ЧУЯТ, И ТОЛКОВА МНОГО ВЕЛИКОЛЕПНИ ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА ОТКЛИКНАХА НА МОЛБАТА МИ ДА ЗАПОЧНАТ ДА СЪЗДАВАТ ПО-ВИСША ВИЗИЯ, ЗА ДА ПРОМЕНЯТ И СПАСЯТ ПЛАНЕТАТА СИ?

А вие как сте се заели с това?

На първо място, всеки от вас трябва да се свърже с Божественото Съзнание по време на медитация. Какво искам да кажа с „медитация”? Имам предвид да се освободите от Волята си да отговаряте за собствения си живот; да достигнете до необятността на пространството в умовете си, търсейки контакт с онова, което ви е дало съществуване.

Затворете очи, насочете ги към средата на челото и ги задръжте така. Предайте Волята си, помолете да се изпълните с Божествено Съзнание, за да се вдъхновите с нови идеи за това какъв би трябвало да бъде светът. Ако ги получите по време на контакта си с Божественото Съзнание, когато излезете от медитация, веднага ги запишете и ги запазете.

Започнете да мислите за реалността на живота с безусловна любов към всички. Какво всъщност означава това? Какъв е животът ви? Какви чувства се надигат във вас? Създавайте такова място в ума си толкова дълго, колкото се чувствате щастливи в него. Правете малки празненства само с безусловна любов. Какво научавате от тях? Обсъждайте откритията си във връзка със сегашното си състояние на съзнание.

В момента трябва да живеете в две измерения. От една страна, вие сте в материалния свят, с целия му хаос и неприятно съзнание, а от друга е прекрасният ви стремеж да търсите духовност в ума, емоциите и тялото. Колкото е възможно по-редовно трябва да избирате или да си представяте, че сте под закрилата и в благоденствието на Божественото Съзнание. Това означава, че когато сте в контакт с неприятни сили на съзнание, трябва непрекъснато да се молите на Божественото Съзнание да ви помогне да избегнете болката, отвращението и отхвърлянето на извършителите, в които вашата човешка природа и его-подбуди биха ви въвлекли. Вместо това, издигнете се до пълното разбиране, че ТО е единствената Реалност във вашия живот, следователно ще влезете в нея и ще останете в равновесие, опрощение и загриженост за щастието и благополучието на съгрешилите спрямо вас.

В самото начало на вашия стремеж да водите този нереактивен – и проактивен – начин на живот, който изисква от вас да отхвърляте съзнателно реакциите на егото и да влизате в състояние на проактивност, ще установите, че е много болезнено и дразнещо да се налага да превъзмогвате старото чувство, че са се отнесли зле с вас, и да го оставите да си отиде. Но ако сте упорити, един ден ще откриете, че вече сте способни да се придвижвате незабавно в състояние на проактивна радост, прошка, разбиране и загриженост за онзи, който е разклатил равновесието ви.

Когато достигнете до това ниво на любещи реакции към външните тъмни влияния, вие сте създали „рамките“ на Божественото Съзнание на Земята.

Спрете тук и се опитайте да разберете напълно, че ВИЕ сте изградили зона на цялостност на своята планета и това не се променя. Всеки път, когато сте изправени пред противопоставяне и успеете да запазите обичта в сърцата си, сте създали малък оазис на Божествена Любов в своята среда. Ще го почувствате, защото все повече и повече хора ще се стремят да реагират по същия начин на тъмнината. Самата тъмнина ще бъде засегната – не може да бъде другояче – и така редиците на онези, които се стремят да създадат Небесното Царство на Земята, все повече ще растат и ще се разпростират и в крайна сметка гласът на Божественото ще започне да просветлява реакциите на все още непробудените.

И какво ще се случва на Земята, докато някои създават своя собствен малък оазис на Божествена Любов? Този оазис ще се прояви в обществото като дълго жадувани ползи, които ще дадат възможност на хората да поправят грешките си от годините след последната война. Обществените услуги ще се подобряват; човечеството ще започне да възприема нови морални принципи на поведение, които ще гарантират, че всеки ще се отнася към ближния с любещо внимание и състрадание. Когато това се случи, вследствие на новите любещи реакции в сърцата и умовете, благоденствието ще започне да се връща, бедността ще намалява, здравето ще става все по-стабилно. Ще има и ползи, които сега дори не можете да си представите, защото те ще се натрупват от висше духовно съзнание, извън вашите разбирания в момента.

Така ще създадете Небесното Царство на Земята. 

Имам само едно предупреждение. Нищо от това няма да се случи, докато хората не осъзнаят, че само собственото им човешко мислене има власт над „материята”, а то не е духовно. „Аз”-ът на човека не е неговата душа. Душата е скрита в егото.

Моля всички последователи на Писмата на Христос, които следват и други духовни водачи, обърнете достатъчно внимание на това.

Докато малко по малко привличате в умовете си съвършеното Божествено Съзнание, което постепенно одухотворява мислите ви, егото ви продължава да контролира вашето съзнание.

Моля, обърнете внимание: трябва да ви кажа, че хората, които търсят духовност, често са подвеждани от учители, усвоили само някои аспекти от моите послания.

Когато се сипва вода в овесена каша, водата омекотява кашата, но и попива в нея, поема част от нея. Така се случва и когато висше вдъхновение се влива във възприемчив ум – вдъхновението поема естеството на земния ум. Много рядко то е толкова силно, че да може да проникне, да просветли със своята Истина и да предизвика такова мощно осъзнаване, че човешките вярвания незабавно да се променят.

Ето защо вдъхновените хора учат много версии на Истината. Пагубната от тях е когато казват, че са Божествени, защото са извлекли своето същество от Божествеността. Истината е, че могат да привлекат в умовете си само тънки струи вдъхновено съзнание и много бавно, малко по малко Божественото Вдъхновение озарява и разсейва тъмнината на човешкото его.

В крайна сметка съзнанието е напълно просветлено, а егото – преодоляно. Щом това се случи с някого, той става напълно ВСЕМИРЕН в Съзнанието и вече няма никакви желания за себе си. Съсредоточава се изцяло в нещо съвършено различно и живее само за да изпитва възторга и екстаза на Божественото, както и да насърчава с любов благополучието на другите.

Това е ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ.

Затова се спуснах, за да напиша това Писмо за вас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *