Писмата на Христос – Послание от 2014 г.

Послание от 8 декември 2014 г.

 

ГОВОРИЛ СЪМ ВИ, ЧЕ СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ ПО-ВИСША ВИЗИЯ, ЗА ДА ИЗВЪРШИТЕ КОРЕННИ ПРОМЕНИ В СВОЯ СВЯТ. Но не съм ви казвал как да я постигнете и въведете в битието си. Без по-изчерпателно знание, тази повеля ще ви се стори трудна за изпълнение. Видях стотици хора, приели моите думи в сърцата си, да се стремят да ги проявяват в живота си и в полза на цялата планета.

Толкова много любов се отприщи в резултат на призива ми да създадете По-висша Визия, че сега е изключително важно да дойда отново и да ви помогна да започнете да работите осъзнато, интелигентно и с любов, за да сътворите един нов свят.

Ако погледнете назад към последните петстотин хиляди години на индивидуално човешко развитие, със съдействието на учебниците си по история и трудовете на писатели и философи от различни страни и епохи, ще можете да видите, че промените в начина ви на мислене и стила ви на живот не са били случайни. Те са се случили единствено заради променящите се отпечатъци на съзнанието във високо интелигентните умове на по-напреднали мислители, представяли своите идеи пред обществеността. И тъй като са били приемани с внимание и уважение, новостите са получили различни очертания в човешкия разум.

Впоследствие постепенно започнали да се проявяват като малко по-друг модел на поведение, което също така се е отразило – под една или друга форма – на публичния живот като цяло. Всички промени са настъпили благодарение на новите идеи, които силно са повлияли на обществената чувствителност и са били добре усвоени от хората.

Ще кажете, че това е просто здрав разум. Да, така е, но трябва да изградите новите си възприятия именно на базата на здравия разум, в противен случай ще ги отхвърлите.

Ако се върнете назад към годините от 1845 до 1919, през викторианския и едуардианския период (известни и с други термини в различните страни), може би ще си спомните, че животът в Англия е бил много дисциплиниран чрез строги традиционни правила, наложени от законите на парламента, членовете на аристокрацията и Висшата Класа. Те са били формулирани от много поколения, водили сравнително бурен живот, но постепенно са започнали да се усъвършенстват и пречистват заради разрастващия се потенциал на Мислителите в страната. В резултат на тяхната нова визия са били предприети различни подобрения за обществото и цивилизацията като цяло – канализации, павирани улици, подслони за социално слабите. ОБНОСКИТЕ СТАНАЛИ СТРИКТНО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИ, ЗА ДА ОСИГУРЯТ МИРНО СЪЖИТЕЛСТВО НА НАСЕЛЕНИЕТО. И ако са извършели някакъв грях, хората ходели на църква, за да чуят какво имали да им кажат техните проповедници за вечните мъки и огнения ад.

След подобренията и промените в дисциплината, които цялата нация доброволно приела, те били в състояние да живеят спокойно и това продължило, докато скритите разрушителни елементи на човешкото им съзнание и манталитет не предизвикали война (всички силно емоционални мисли рано или късно се проявяват). Конфликтът дал възможност на много млади мъже и момчета да изразят своите скрити агресивни наклонности, затова през 1914 година голяма част от тях се стекли, за да се включат в него.

Когато всичко приключило, съзнанието на хората отново се променило, защото преживяло болката и мъката от проявлението на човешките разрушителни, агресивни, наказателни импулси, активни при военни действия. Англичаните вече не искали война – търсели забавления. Църквите не успели да запазят уважението, което имали преди това.

Все пак с последната война (1939 – 1945) обществото се въвлякло в нов катаклизъм. Угнетените преди това маси, привлечени в конфликта на трите воюващи сили, получили възможност да покажат неподозирани досега умения и интелигентност. Като резултат класовите различия до голяма степен се разпаднали и на непривилегированите им преди представители вече бил даден шанс да продължават образованието си и да се развиват в професионално отношение.

За жалост, когато тези възможности наистина се реализирали, съзнанието, наследено от най-ранно детство в сиромашки домове, не било заменено с такова на животворни мисли. Старите усещания за тежко съществуване, несправедливо и мъчително, заради отхвърлянето и пренебрежението на заможните, останали и породили голямо количество негативни реакции. Освен вярата в успеха, постиженията, щастието и радостта от новите надежди, предоставени на хората и носещи им обикновено висока степен на въодушевление, се появило и много отрицателно, разрушително съзнание, унищожаващо голяма част от благоденствието и удовлетворението, които би трябвало да бъдат изградени след последната война с появата на сериозни технически умения и нови открития.

Но с лекомислени постъпки и в търсене на забавления правилата за достоен живот били разхлабени и постепенно изхвърлени, в резултат на което болестотворните последици от липсата на дисциплина наситили съзнанието на хората. След много емоционални сътресения те започнали да изпитват силно страдание и отчаяние, което от своя страна довело до необичайни реакции на агресия и омраза. Обременени с такива неблагоприятни взаимодействия, положили всички усилия да облекчат болката си със сексуални ексцесии. Това добило внушителни размери, когато започнали да ги обсъждат публично, да ги рекламират в медии, филми, телевизия и радио – колкото повече говорели за тях, толкова по-силно обладавали умовете на масите. Така все повече процъфтявали, което пък довело до още по-ужасяващи престъпления на човек срещу човека.

И това е мястото, където се намирате в момента.

В допълнение на всичко, което се случвало в умовете на хората и влиянието му върху световните действия и преживявания, анормалното мислене и поведение, предизвикало изключително разрушително въздействие върху „материята” на цялата Земя. Защото, както ви казах в Писмо 1, но вероятно не сте ми повярвали, когато бях в пустинята, бях в състояние да видя как промяната в съзнанието ми се отрази на вибрациите на прашинките около мен – ускоряваше ги или ги забавяше, като така променяше и външния вид на материята, но толкова слабо, че не би могло да се забележи с просто око.

Моят ум оказваше влияние на околната среда, но аз бях само един човек. А помислете какво хората от градове и цели държави, четящи вестници и попиващи всичко за най-новите скандали и престъпления, разнасят непрестанно през деня. Помислете за това РАЗРУШИТЕЛНО съзнание – как би се проявило то във вашия свят? Няма ли да се насочи към районите на планетата, където има проблеми, където скалните и земните маси се рушат и са неустойчиви и нестабилни?

А какво ще кажете за метеорологично време? Сред вас има и такива, които са наясно, че съзнанието въздейства и на неговото естествено състояние.

Всичко във вашия живот е СЪЗНАНИЕ. НЕ МОЖЕ ДА СИ МИСЛИТЕ, ЧЕ ЕДНОТО Е СЪЗНАНИЕ, А ДРУГОТО – ТВЪРДА МАТЕРИЯ. ВСЯКО НЕЩО ВСЪЩНОСТ Е СЪЗНАНИЕ, ПРОЯВЕНО ВЪВ ВИДИМА ФОРМА, която човешките умове създават минута след минута.

Започвате ли да разбирате защо ПРИЗОВАХ ХОРАТА, ЖЕЛАЕЩИ ДА МЕ ЧУЯТ? ДОЙДОХА ТОЛКОВА МНОГО ВЕЛИКОЛЕПНИ СЪЩЕСТВА И ОТВЪРНАХА НА МОЯ ПРИЗИВ ДА ЗАПОЧНАТ ДА СЪЗДАВАТ ПО-ВИСША ВИЗИЯ, КОЯТО ЩЕ ПРЕДИЗВИКА СЕРИОЗНИ ПРОМЕНИ И ЩЕ СПАСИ ПЛАНЕТАТА ВИ.

А вие как сте се заели с това?

На първо място, всеки от вас трябва да се свърже с Божественото Съзнание по време на медитация.

Какво искам да кажа с „медитация”? Имам предвид да се освободите от Волята си да контролирате своя живот. Да достигнете в умовете си до необятността на пространството, търсейки контакт с това, което ви е дало същество.

Затворете очи и задръжте погледа си вдигнат към върха на челото. Предайте Волята си и помолете да се изпълните с Божествено Съзнание, за да се вдъхновите с нови идеи за това какъв би трябвало да бъде светът. Ако те идват по време на контакта ви с Него, когато излезете от медитация, запишете ги и ги запазете.

Започнете да мислите за реалността на съществуването, изпълнени с безусловна любов към всеки човек. Какво всъщност би означавало това за вас? Какъв би бил животът ви? Какви чувства биха ви изпълвали? Създавайте такова място в ума си толкова продължително, колкото можете да бъдете щастливи, пребивавайки в него. Правете си малки празненства само с безусловна любов. Какво научавате от тях? Обсъждайте откритията си, свързани с настоящото ви състояние на съзнание.

В момента се налага да живеете в две измерения. От една страна, вие се намирате в материалния свят, с цялата му физическа тежест и неприятно съзнание, а от друга е прекрасният ви стремеж към търсене на духовността в ума, емоциите и тялото.

Трябва да избирате или да си представяте колкото е възможно по-реално, че сте под закрилата и благоденствието на Божественото Съзнание. Това означава, че когато сте влезли в контакт със силите на неприятно влияние, трябва непрестанно да отправяте молби към Него, за да ви помогне да пренебрегнете болката, отвращението, отхвърлянето на виновните, в които вашата човешка природа и его-подбуди са ви въвлекли. Издигнете се до пълното разбиране, че Божественото Съзнание е единствената Реалност, която имате, следователно ще влезете в нея и ще останете уравновесени, в опрощение и загриженост за съгрешилите към вас, в щастие и благополучие.

В самото начало на вашия стремеж да живеете този нереактивен – и проактивен – начин на живот, който изисква съзнателно да отхвърляте реакциите на егото и да въведете нов подход в действията си, ще откриете, че е много болезнено и досадно да преодолеете и да пуснете да си отиде старото ви усещане за злонамерено отношение към вас. Но ако постоянствате, един ден ще узнаете, че сте способни незабавно да се придвижите към етап на проактивна радост, прошка, разбиране и загриженост за всеки, който е разклатил равновесието ви. Когато достигнете това ниво на любеща реакция към тъмните външни въздействия, вече ще сте установили структурата на Божественото Съзнание на вашата планета.

Спрете тук за малко и се опитайте да проумеете напълно, че ВИЕ сте създали зона на цялостност на Земята и тя е неделима. Всеки път, когато успеете да задържите обичта в сърцата си, срещайки нечие противопоставяне, изграждате малък оазис от Божествена Любов в своята среда. Ще разберете, че все повече и повече хора се стремят да откликват на негативните сили точно по същия начин, което ще повлияе на тъмнината като цяло – няма как да бъде другояче. Така редиците на тези, които искат да създадат Царството Небесно на Земята, ще се увеличават и в крайна сметка гласовете на Божественото ще започнат да просветляват реакциите на все още непробудените.

И какво ще се случва, докато някои градят своя малък оазис от Божествена Любов – така дълго жадуваната облага за човечеството? Ще получите възможност да поправите грешките, допуснати през годините след последната война. Обществените услуги ще започнат да се подобряват, а вие ще възприемете нов морал на поведение, който ще гарантира, че всеки ще се отнася към ближния си с любещо внимание и състрадание. Когато това се случи, благоденствието отново ще се върне, бедността ще намалее, здравето ви ще става все по-стабилно, като следствие от любещите реакции в сърцата и умовете ви. Ще има и ползи, които сега не можете да си представите, защото те ще се натрупват от висше духовно съзнание, извън вашето разбиране в настоящия момент.

Така ще създадете Царството Небесно на Земята.

Имам само едно предупреждение. Нищо от това няма да стане, докато не осъзнаeтe, че единствено собственото ви човешко мислене има власт над „материята”, а то не е духовно. Вашият „Аз” не е вашата душа – тя е скрита вътре в егото.

Моля всички привърженици на „Писмата на Христос”, които следват и други духовни водачи, обърнете достатъчно внимание на това.

Вашето его остава под контрола на съзнанието ви, докато малко по малко привличате в умовете си съвършеното Божествено Съзнание, за да одухотвори постепенно мислите ви.

Моля, обърнете внимание: Трябва да ви кажа, че някои хора, търсещи духовност, са били подведени от учители, които са усвоили само някои аспекти от моите послания.

Когато се сипва вода в овесена каша, тя я омекотява, но и попива в нея – става част от нея. Така се случва и когато духовното просветление се влее във възприемчив ум. Много рядко то е тъй силно, че да може да проникне и Истината му да избухне с толкова мощно осъзнаване, че човешките убеждения да се променят веднага. Затова вдъхновените учат различни версии на Истината. Пагубната от тях е когато хората казват, че са Божествени, защото са придобили съществуване от Божествеността. Но истината е, че могат да получат само малки струи от одухотвореното съзнание в умовете си, след което – малко по малко – тъмнината на човешкото его се разсейва и се озарява от Божественото Вдъхновение. Накрая съзнанието е напълно просветлено, а егото – преодоляно. Щом това се случи с някого, той става изцяло ВСЕМИРЕН в Съзнанието и повече няма никакви желания за самия себе си. Съсредоточен е в нещо съвършено различно и живее само за да изпитва възторга и екстаза на Божественото, както и да насърчава с любов благополучието на другите.

Това е ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ.

Ето защо се спуснах, за да напиша за вас настоящото Послание.

Висша визия

Вашият коментар