Дървена рамка с лазерна гравюра

17.00лв.

Дървена рамка 15/17 см с лазерно гравиран цитат.

Изберете цитат от падащото меню:
(Пълните цитати ще намерите малко по-долу.)

Код: 243216 Категория:

Описание

Пълни цитати за лазерно гравиране на рамката:

 1. Самото „Естество“ и „Функция“ на „Отца – Съзидателната Сила“ е да работи за човека, за да му създаде радост, красота и комфорт, които да гарантират неговото благосъстояние; да работи вътре в него, за да му осигури щастие, здраве и удобство, и да работи чрез него, като го вдъхновява с ново осъзнаване и разбиране. Писмата на Христос, Писмо 1
 2. Ако искате добро за себе си, първо трябва да го дадете на другите. Нека самото ви съществуване да бъде благословия за тях. Когато сте в хармония с всички останали, тогава сте и в съвършено съзвучие със силата на всемирното съзидателно съзнание и се вливате в потока на „естеството“ на Отца – растеж, закрила, подхранване, изцеление и задоволяване на нуждите, всичко в система на закон и ред. Писмата на Христос, Писмо 1
 3. (Изчерпана) А най-благословени от всички са онези с чисти сърца, които са се избавили напълно от гнева, омразата, отмъстителността, грубостта, завистта и коравосърдечността и застават пред света като видимо проявление на Любовта. Те ще познаят Реалността, наречена „Бог“, и ще знаят, че Тя е „Отца“ вътре в тях. Писмата на Христос, Писмо 2
 4. Истинската цел на вашето духовно пътуване е да се освободите от оковите на егото и да правите все по-чист контакт с БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. Крайното ви предначертание е да разпознаете НЕГОВАТА вездесъщност, както вътре в себе си, така и в ежедневните си занимания. Писмата на Христос, Писмо 6
 5. Това е истинската цел зад съществуването – постоянно и споделено взаимодействие чрез общуване между Източника на всички Същества и самото творение. Писмата на Христос, Писмо 5
 6. (Изчерпана) Щом действително се превърнем в „едно цяло” и станем пречистени проводници и инструменти на „Интелигентната Съзидателна Сила“, бихме могли постепенно да издигнем съзнанието си, докато не започнем наистина да изразяваме Нейното „ЕСТЕСТВО“ чрез умовете и сърцата си. Тогава „животът на Земята“ реално ще се превърне в „живот в рая“ и ще влезем в състояние на вечно съществуване! Това със сигурност трябва да е истинската цел зад съзиданието. Писмата на Христос, Писмо 1
 7. (Изчерпана) Обръщайте се към „Отца” като към ИЗТОЧНИКА НА СВОЕТО СЪЩЕСТВО, на своето зачеване, растеж, развитие, подхранване, възстановяване, изцеление, задоволяване на нуждите, ЗАКРИЛА, всичко в система на ДУХОВЕН ЗАКОН И РЕД. Осъзнайте, че цялата тази прекрасна дейност е конструктивна, целенасочена, методична. Вие наистина разполагате с един ВЪРХОВЕН УМ, който стои зад вас, вашето семейство и условия на живот. ДОВЕРЕТЕ МУ СЕ. Писмата на Христос, Писмо 1
 8. Когато вашето собствено съзнание е в съвършено съзвучие и хармония с Любещия Отец, вие също ще бъдете божествено защитени и ще станете проводници на Съзидателни планове, растеж, хранене и подхранване, закрила, изцеление, възстановяване, задоволяване на нуждите, закон и ред. ЛЮБЕЩИЯТ ОТЕЦ ще действа в ума, сърцето, тялото и делата ви. Той ще работи и във всички онези, към които насочвате силата му. Писмата на Христос, Писмо 1
 9. Най-големият дар, който един човек би могъл да даде на друг, е просветление на невежеството за съществуването и неговите космични закони, защото ИСТИНАТА е, че всяка душа е обгърната от ВСЕМИРНОТО, но степента на ВСЕМИРНИЯ ПРИНОС в нейния земен живот чрез ЛЮБЕЩАТА РАБОТА на „Отца“ зависи изцяло от възприемчивостта на личността. Писмата на Христос, Писмо 2
 10. И точно както е съзидателен „Бащата Интелигентност“, така е съзидателно и вашето съзнание. Чрез умовете и сърцата си всъщност създавате плановете на собствения си живот и собствените си преживявания. Писмата на Христос, Писмо 2
 11. Божието Царство е неописуемо, безмерно щастие и радост от красотата на света; живот с неограничена и растяща енергия; здраве и удовлетворение на всяка нужда, още преди да разберете, че имате такава. Писмата на Христос, Писмо 3
 12. Божието Царство е над вас, около вас и вътре във вас – и можете да влезете в него. То е състояние на ума и сърцето, когато са напълно завладени от „Бога“ – вашия „Отец“. Тогава Той е главата на раменете ви и направлява всичко, което правите, и живота ви като цяло. Писмата на Христос, Писмо 3
 13. (Изчерпана) Чукайте на вратата на Вселената, през която се влиза при „Бога“ – „Всемирното Съзнание на Отца“, – и в крайна сметка ще видите, че тя се люлее разтворена и вече имате достъп до тайните на света. Само повярвайте и ще получите. Писмата на Христос, Писмо 3
 14. Когато се стремите да повишавате духовните си честоти, като излъчвате любов към всички и при всякакви обстоятелства, ще преминете през бавно ВЪЗНЕСЕНИЕ в СЪЗНАНИЕТО, което интензивно ще повлияе на физическото ви здраве и на земните условия около вас. Писмата на Христос, Писмо 4
 15. Искам да осъзнаете, че цялата ви Вселена е проява на логика и последователни логически въздействия, възникващи от причинно-следствени връзки. Вашата Вселена е ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ, направени видими. Писмата на Христос, Писмо 5
 16. (Изчерпана) Цялата Вселена е проявление на „Съзидателната Сила”, активна в Импулсите Близнаци на ФИЗИЧЕСКОТО СЪЩЕСТВО и създаваща „материя” и индивидуална форма. Това е една от фундаменталните „тайни” на Вселената. Писмата на Христос, Писмо 5
 17. Искам да разберете, че творението не е създадена „материя”, пропита със съзнание. То е видимото изражение на ПЪРВИЧНИТЕ ИМПУЛСИ, привлечени и свързани в индивидуални форми и структури, всички проявяващи по безброй начини ТЕХНИТЕ различни аспекти и комбинации. Писмата на Христос, Писмо 6
 18. Когато се слеете отново с Източника на своето Същество, вие ще сте постигнали истинските си цели на Земята. Ще сте реализирали истинската си мисия във вечността. И тогава – нека започне вашият ИСТИНСКИ ЖИВОТ! Вие ще сте влезли в Небесното Царство! Писмата на Христос, Писмо 6
 19. (Изчерпана) Помнете, че вашето съзнание е тъканта, с която изграждате живота си и която е основата на всяка реакция към всяко нещо в умственото, емоционалното и физическото ви съществуване. Вашето съзнание е вашата реалност. Повтарям: вашето съзнание създава вашата реалност, независимо какви са конкретните факти от живота ви. Писмата на Христос, Писмо 6
 20. Моята ЛЮБОВ никога не се колебае или променя. Моите нагласи винаги са чиста ЛЮБОВ, ГРИЖА и СЪСТРАДАНИЕ, които изпитвам като дълбок копнеж да извисявам, лекувам и давам благоденствие. Писмата на Христос, Писмо 7
 21. Вие не сте тела, притежаващи съзнание, вие сте: Божествено Съзнание, индивидуализирано в отделни „съзнателни същества“ и проявено на Земята посредством електрически частици, привлечени и свързани в елементи, за да ви дадат видима форма на живот според фундаментален физически модел. Писмата на Христос, Писмо 7
 22. Хората, които чрез молитва, медитация, самодисциплина и решителност успяват да пречистят съзнанието си от егото и да го извисят, като създават и поддържат все по-искрено любещи мисли към другите и към света като цяло, постепенно се издигат към вибрационните честоти на Божественото измерение – Небесното Царство, където живеят удобно и спокойно, в хармония с Всемирните Закони на Съществуване. Писмата на Христос, Писмо 7
 23. Божественото Съзнание Баща-Майка е изцяло насочено към растеж, хранене, изцеление, възстановяване, всестранна закрила и задоволяване на всяка нужда на ума, емоциите и тялото – в система на Закон, Ред и Безусловна Любов. Писмата на Христос, Писмо 8
 24. Изключително важно и неотложно е всички по света да признаете ИСТИНАТА, че сте родени, за да изразявате ВСЕМИРНОТО – ИЗТОЧНИКА на своето СЪЩЕСТВО – все повече и все по-добре, достигайки върховия етап като НЕГОВИ ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ проявления – ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ. Писмата на Христос, Писмо 9
 25. (Изчерпана) Най-големият дар, който можете да дадете на себе си или на някой друг, е да приемете с благодарност – и да се опитате да убедите повече възприемчиви умове – пълното вдъхновяващо разбиране за това кои сте в действителност „вие и те“ и какво наистина можете да постигнете, когато „вие и те“ изоставите собствената си воля и се обръщате към ИЗТОЧНИКА на своето СЪЩЕСТВО за помощ, напътствия и удовлетворяване на всяка нужда. Писмата на Христос, Писмо 9

Допълнителна информация

Тегло 0.2 кг
Размери 2 × 15 × 17 см
Цитат

1. Самото „Естество“ и „Функция“…, 2. Ако искате добро за себе си…, 3. А най-благословени от всички…, 4. Истинската цел на вашето…, 5. Това е истинската цел зад…, 6. Щом действително се превърнем…, 7. Обръщайте се към „Отца”…, 8. Когато вашето собствено…, 9. Най-големият дар, който…, 10. И точно както е съзидателен…, 11. Божието Царство е неописуемо…, 12. Божието Царство е над вас…, 13. Чукайте на вратата на Вселената…, 14. Когато се стремите да повишавате…, 15. Искам да осъзнаете…, 16. Цялата Вселена е проявление…, 17. Искам да разберете…, 18. Когато се слеете отново…, 19. Помнете, че вашето съзнание…, 20. Моята ЛЮБОВ никога…, 21. Вие не сте тела, притежаващи…, 22. Хората, които чрез молитва…, 23. Божественото Съзнание…, 24. Изключително важно и…, 25. Най-големият дар…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *