Кои са Законите на Съществуването според Писмата?

Въпрос: Кои са Законите на Съществуването според “Писмата на Христос”?

В нашата група се засегна много важна тема – Законите на Съществуването. Струва ми се важно да знаем кои са, тъй като ще има разделение на „овце” и „кози” и то ще бъде именно според това дали живеем според тях или не.

„Дойдох да ви обясня, че ще има разпределение на „кози“ и „овце“, както е записано в библейските евангелия. „Овце“ ще бъдат тези души, които могат мирно да получат най-висшата духовна истина, озарявала някога Земята. „Кози“ ще бъдат онези, които отказват да слушат когото и да било, защото са прекалено непокорни и тласкани от егото си.

Каква е целта на разделението? То ще се случи, защото всички, които са в състояние да приемат истината, съдържаща се на тези страници, и да живеят според Законите на Битието, ще открият, че макар следващият период от световната история да е наистина горчив, те ще продължат да живеят в относителен мир и спокойствие, нуждите им ще бъдат удовлетворявани и духът им ще се извисява. За съжаление, „Козите“ ще изпитат върху себе си цялата сила на непокорното си съзнание.” Писмо 4

Отговор на Анастасия:

Имаме шанса да се „срещнем” с Писмата, където ни е дадена най-висшата духовна Истина, както и Законите на битието/съществуването. Ще започна с цитат от Писмо 2:

„Аз бях дарът на „Отца“ за хората, който щеше да им помогне да превъзмогнат невежеството си за Законите на Битието и да намерят истинския Път на Живота, който води до радост, изобилие и съвършена цялост в Небесното Царство. […] Говори се, че Месията ще разбули тайни, скрити от зората на съзиданието. Повярвайте ми, ще научите тези тайни от мен. Ако ме слушате внимателно и проумеете значението им, ако спазвате стриктно законите им и прилагате истината, ще се възродите и ще влезете в Небесното Царство.”

Едва ли ще успея да изброя всички важни Закони, но се надявам и на вашите допълнения „Защото най-големият дар, който човек би могъл да даде на друг, е просветление на невежеството за битието и неговите космични закони, тъй като ИСТИНАТА е, че всяка душа е обгърната от ВСЕМИРА, но степента на ВСЕМИРНИЯ ПРИНОС в земния ѝ живот чрез ЛЮБЕЩАТА РАБОТА на „Отца“ зависи изцяло от индивидуалната ѝ възприемчивост.” Писмо 2

Закон 1: Ние сме индивидуализирано проявление на Източника на Съществуването.

Писмо 9: „Докато хората наистина не се събудят и не отворят очи до пълното осъзнаване, че са индивидуализирано проявление на ИЗВОРА на своето БИТИЕ – комбинацията от СЪВЪРШЕНИТЕ ИМПУЛСИ на Съзидание и Любов, – ще останат привързани към примамките на материализма, задоволяване на телесните страсти и желанието за самоизтъкване пред другите […]  Това е първичен Закон на Съществуването, който трябва да бъде огласен навсякъде по света.”

Писмо 1: „Видях“, че „принципите“ и „характеристиките“ в процеса на сътворение се подчиняват на неизменни ЗАКОНИ, ръководещи цялото съществуване, и са толкова неделима част от живота, че не подлежат на съмнение. Те са постоянни и последователни, но не биха съществували, ако Съзидателната Интелигентна Сила не проявяваше себе си чрез цялата Вселена.”

Закон 2: Ние сме равнопоставени в Божествената си същност.

Писмо 6: „Ето защо умелото и мъдро обучение е абсолютно необходимо, за да насочва детето по пътя на зачитане правата на останалите, РАВНИ С НЕГОВИТЕ СОБСТВЕНИ. Това духовно правило трябва да доминира у дома и в класната стая. Всеки друг закон, по който се отсъждат обстоятелствата, е погрешен и небалансиран.”
Писмо 4: „Ако се провалите в начинанието, нямате стойност като родител и нямате стойност за себе си като човек, роден да проявява духовното „Божествено Съзнание на Отца“ във физическия си живот. Мъж, който тормози партньорката си, носеща детето му; който се отнася към нея презрително; който сипе груби, жестоки думи и физически заплахи, нарушава най-фундаменталния Закон на Битието, в който всички са равнопоставени в Божествената си Същност.”

Закон 3: Каквото посееш, това ще пожънеш; Законът за причината и следствието.

Писмо 2: „Не забравяйте и великия ЗАКОН “КАКВОТО ПОСЕЕШ, ТОВА ЩЕ ПОЖЪНЕШ“. Не е възможно да берете смокини от къпинак или грозде от трънак, нито да жънете пшеница от плевели. Замислете се и проумейте притчата, защото тя е много важна за вас – не само днес, но и всеки ден, всяка година, во веки веков.”

Писмо 2: „И макар „Отца ви” да действа във всеки човек, Той няма нищо човешко в СЕБЕ СИ. Ето защо Той не задържа нищо, не отхвърля нищо, не заклеймява нищо, дори не вижда „простъпките“. Постъпките, които хората наричат „грехове“, са от този свят и се наказват само в рамките на този свят, защото такъв е Законът за Земното Битие и – както добре знаете – каквото посеете, това ще пожънете. И тъй като човек черпи ЖИВОТ и УМ от „Отца“, но сам избира разсъжденията, думите и делата си, каквото и да си мисли, казва, върши и вярва, по-късно се връща обратно при него в подобна форма. Не съществува наказание от Бога, затова каквито и беди да ви сполетяват, те са си единствено ваши дела.“

Послание 14: Трябва да знаете, че електрическото поле създава сходно магнитно – двете винаги действат заедно. Така че ВСИЧКО, КОЕТО ИЗЛИЗА, В КРАЙНА СМЕТКА ВИНАГИ СЕ ВРЪЩА. Това е научен закон за съществуването, макар самата наука все още да не признава, че електрическото поле захранва мозъка; че то е импулсът на съзнание за „Започване на Действие“ в него; че е елемент на съзнанието. А двуполюсният Магнетизъм захранва емоциите при хора и животни; той „привлича“ и „отблъсква“; той е импулсът на човешката любов и импулсът на омразата; той се усеща от всички живи същества като емоция (чувство).”

Писмо 3: „Освен това, независимо какви са вярванията ви за „спасение от греховете“, те са пълна заблуда, тъй като Законът за причинно-следствената връзка е непреодолим и е присъща – неизменна – естествена характеристика на битието. Не можете да разделите следствията от причините, нито да заличите причините и да запазите следствията. Това е Истината на всяко ниво на Съществуване.”

И още много…

Закон 4: ИСКАТЕ ЛИ, ще получите; ТЪРСИТЕ ЛИ, ще намерите; ПОЧУКАТЕ ЛИ, ще ви се отвори. Законът за убеждението.

Послание 12: „Стремете се да ВЯРВАТЕ, молете се за ВЯРА и когато най-малко очаквате, ще ви бъде дадена. Старайте се да бъдете съвършено последователни в усилията си да откриете и осъществите контакт с Божественото и той със сигурност ще ви бъде подсигурен. Това е Закон на съществуването: ИСКАТЕ ЛИ, ще получите; ТЪРСИТЕ ЛИ, ще намерите; ПОЧУКАТЕ ЛИ, ще ви се отвори.”
Послание 1: „Вашата планета и самите вие сте взели индивидуална форма от ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, а то САМО ПО СЕБЕ СИ представлява Законът, който постоянно повтарях, докато бях на Земята – ЗАКОНЪТ за ВЯРАТА в доброто и злото, ЗАКОНЪТ за УБЕЖДЕНИЕТО. Онова, в което наистина вярвате – добро или зло (или сте безразлични), в крайна сметка ще се прояви реално в живота ви. Затова се считайте за предупредени и използвайте знанието от този извор, за да се освободите от най-разрушителното съзнание на този свят – его-съзнанието.”

Писмо 1: „Няма начин да избягате от онова, което мислите, казвате или правите, тъй като сте родени от силата на Божественото Съзидателно Съзнание и по същия начин творите всичко, което си представяте.”

Закон 5: Законът за Любовта и Интелигентността

Писмо 5: „Когато има примери за отклонения, като паранормални явления или внезапни изцеления, обикновеният човек възкликва от вълнение, а науката отказва да приеме, че са възможни. Със задълбочаване на обясненията ми, постепенно ще разберете, че такива отклонения се случват, без да се накърняват логиката и ефикасността. С други думи, те възникват според естествените духовни закони и винаги служат на някаква необходима цел. Интелигентността е навсякъде в съзиданието, дори в мравката и комара, освен ако мозъкът не е увреден по рождение или по-късно.”

Писмо 7: „Искам да ви предупредя, че в този момент вече ще сте навлезли в нов и труден период – епоха на конфликт между егото, което обичайно настоява за изпълнение на своите „искания”, понякога и за сметка на други хора, и психиката-душа, която започва да осъзнава, че „любовта е законът” и правата на останалите трябва да са равнопоставени със собствените – тези на егото.”

Писмо 7: „Божествената ЛЮБОВ касае само възвисяването и духовния напредък, изцелението и достигането на „Царството Небесно”. Божествената ЛЮБОВ е топло, състрадателно чувство, изпълнено основно с копнежа да се помогне на любим човек да расте и твори, да бъде обгрижен и да обгрижва, да бъде изцелен и да изцелява, да бъде обучен и да обучава, да бъде защитен и да защитава, да удовлетвори нуждите си и потребностите на другите – всичко това в ясна система на законност и ред. Това са БОЖЕСТВЕНИТЕ ЛЮБОВ и ЗАКОН в действие.”

Законите на съществуването

One thought on “Кои са Законите на Съществуването според Писмата?

  1. 💓💓💓 Благодаря за това обобщение на всичко написано в писмата. Много ми помогна в осъзнаването на някой от законите.💓💓💓

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *