Егото – приятел или враг?

Защо Христос нарича егото едновременно „разрушителна сила“, но и „необходимият инструмент на съзидание“. Дори в Писмо 7 казва нещо още по-силно: „Егото е „най-важното” и така необходимо ядро на съзнанието за съзидание? И как така ние и цялото творение приемаме „материална форма чрез дейността на егото“ (Писмо 6)?

Темата е доста дълга, въоръжете се с търпение. 😊 Цитатите са малко по-навътре и са съвсем точни, но форматирането е изцяло мое, за да отбележа на какво трябва да се обърне внимание в контекста на темата. Коментирам всеки цитат според това как го разбирам и добавям заключение на различните етапи, според логиката, която следвам.

Започвам отдалече, за да проследим произхода на егото, неговата същност, естеството и работата. Кое его е „разрушителна сила“ и кое – „най-важното” и така необходимо ядро на съзнанието за съзидание“. За тази цел отделям индивидуалността „душа“ от индивидуалността „човек“.

Душата – какво представлява в най-общи линии

„влятата БОЖЕСТВЕНОСТ става ваша ДУША“

„Затова в сърцевината на вашето същество е душата ви – Божествената Реалност, която е Божествена Интелигентност/Любов, мощен Божествен Импулс да създава, отглежда, храни, обгрижва, лекува, закриля, задоволява всяка потребност в система от съвършен закон и ред.“ (Писмо 7)

Обърнете внимание на подчертаните думи „закриля, задоволява всяка потребност“ – този „Божествен Импулс“ не ви ли прилича на един друг импулс – този на егото? То не се ли бори също да бъдем защитени и задоволени, но пък впоследствие се превръща в разрушителна сила? Изначално „влятата Божественост/Божествена Реалност“, която „става наша ДУША“ внася само изначалното божествено намерение за нас да бъдем закриляни и всяка наша нужда да бъде удовлетворена. Това е не просто част от Божествената същност (и от същността на душата) и не е просто намерение на Божественото Съзнание за нас, което си седи там някъде, а Божественото Съзнание гарантирано „се е постарало“ наистина да ни го подсигури чрез РАБОТАТА на Всемирните импулси с електромагнетизма.

Засега не казвам нищо друго, освен че:

ДУШАТА е = БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ

А какво представлява

Божественото Съзнание в най-общи линии

Точно както и Всемирното, Божественото представлява същите два Всемирни Импулса – Всемирна Воля/Интелигентност (Аз-ът на дейността, Съзнанието Баща) и Всемирна Цел/Любов (грижа за Оцеляването, Съзнанието Майка), – но вече разделени и способни да вършат присъщата си РАБОТА.

„Енергиите на Съзнанието „Баща” и „Майка” са два сдържани във ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ ИМПУЛСА и веднъж освободени от равновесие, те извършват дейността по сътворението с голяма мощ. Помислете за мащабите на тяхната съзидателна работа по целия свят. Импулсите „Баща” и „Майка” подтикват творението на всяко ниво – от образуването на елементи, живата молекула и клетка до величествения мамут.“ (Писмо 5)

Естеството на Импулса „Всемирна Воля/Интелигентност“ (Аз-ът на дейността, Съзнанието Баща) е да се движи и съзидава. Неговата РАБОТА е да дава тласък, интелигентна енергия и движеща сила на всяко нещо.

Естеството на Импулса „Всемирна Цел/Любов“ (грижа за Оцеляването, Съзнанието Майка) е да дава индивидуална форма на съзиданието и да се грижи за неговото оцеляване. Неговата РАБОТА е да съпреживява творението, да се грижи и опазва създаденото, като привлича към него това, което е подходящо и полезно, и отблъсква всичко, което е опасно.

Т.е. БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ е = ВСЕМИРНИ ИМПУЛСИ, НО РАБОТЕЩИ

Каква е РАБОТАТА на Импулсите и как я вършат

РАБОТАТА е неизменно Естество на Божественото Съзнание, т.е. на Импулсите:

„6. Присъщата характеристика на ЛЮБЕЩАТА ИНТЕЛИГЕНТНА СЪЗИДАТЕЛНА СИЛА, която дава индивидуална форма и „същност“ на творението, е РАБОТА. Съзидателната Сила действа за нас, в нас и чрез нас и нейната „работа“ е винаги, винаги, винаги подтиквана от ЛЮБОВ.“ (Писмо 1)

Ненапразно подчертавам работата на Импулсите, защото в Божественото Съзнание, където се намира всичко сътворено, те НЕИЗМЕННО работят „за нас, в нас и чрез нас“. Тази работа не може да спре на никое ниво на съществуване, не може да се повреди, не може да се постави на пауза.

Каква е РАБОТАТА на Всемирната Воля/Интелигентност, Аз-ът на индивидуализираното съществуване, Съзнанието Баща?

„да бъде активен, съзидателен и да извършва работата по сътворението. То е и „Аз”-ът на индивидуализираното съществуване.“ (Писмо 5)

Усещането за индивидуалното „Аз“ на всяко отделно творение, независимо на кое ниво на съществуване се намира, идва от Съзнанието Баща. То е и в основата на нашето човешко „Аз“, защото иначе това усещане няма откъде другаде да дойде – материалното ни тяло не може да ни даде усещане за „Аз“, а ние очевидно го имаме отнякъде и именно него се опитваме да защитаваме и задоволяваме.

Как върши работата си Съзнанието Баща?

„Като приема първоначална форма в положителния заряд на електрическата енергия.“

„И този ХАОС НА СЪЗНАНИЕ се проявява в творението като хаос на частици, където обаче преобладава осъзнаването на „Аз”-а. Без значение какъв е хаосът, „Аз”-ът се проявява чрез намерението „Баща” да се движи, да поема контрол, да създава. „Аз”-ът приема първоначална форма в положителния заряд на електрическата енергия, превръща се в доминираща „Аз”-сила, като протон със своя спътник от отрицателен електрически заряд.“ (Писмо 5)

Т.е. РАБОТАТА на Съзнанието Баща (само в Божественото Съзнание) е да се ДВИЖИ, да инициира създаването на индивидуалност и да й даде усещане за индивидуализирано АЗ чрез своя НЕИЗМЕНЕН инструмент – електричеството. Този инструмент е Съзидателната енергия на Съзнание Баща.

Каква е РАБОТАТА на Всемирната Цел/Любов, Грижа за Оцеляването, Съзнанието Майка?

„Естеството” на „Майката” е да дава форма на „плана” на електрическото съзнание, предприет от Интелигентността „Баща”, като свързва електрически частици.“

„ИМПУЛСЪТ „ВОЛЯТА на Съзнание Баща“ е ИНТЕЛИГЕНТНА ДЕЙНОСТ – в равновесие с – ИМПУЛСА „ЦЕЛТА на Съзнание Майка“, който е ГРИЖА за ОЦЕЛЯВАНЕТО. (Писмо 5)

Как върши работата си Съзнанието Майка? Като привлича и отблъсква, за да даде форма на плана и да се погрижи за ОЦЕЛЯВАНЕТО на сътвореното от двамата. (Продължение от „Как я върши Бащата“:)

„При което свързващата Цел „Майка” се активира в условията, когато положителен електрически заряд среща отрицателен. Те се „харесват един друг”, както може да се каже за зрелите мъжки и женски същества, и се свързват. Отблъскващата Цел „Майка” също се активира, когато…“

Т.е. РАБОТАТА на Съзнанието Майка (само в Божественото Съзнание) е да дава форма на плана и да се грижи за ОЦЕЛЯВАНЕТО на оформената индивидуалност, като ПРИВЛИЧА и ОТБЛЪСКВА чрез своя НЕИЗМЕНЕН инструмент – магнетизма. Този инструмент е Съзидателната енергия на Съзнание Майка.

Отварям скоба 😊 Моля, „инструмент“ да не се приема буквално, като предмет или нещо отделно от Божественото Съзнание, тъй като ТО няма откъде другаде да го вземе, освен от себе си. Съвсем ясно е, че ДВИЖЕНИЕТО и СЪЗИДАНИЕТО е изначално естество на Съзнанието Баща, а ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО е негов изначален инструмент, с който може да прояви естеството си. По същия начин ОЦЕЛЯВАНЕТО е изначално естество на Съзнанието Майка, а МАГНЕТИЗМЪТ е неин изначален инструмент, с който може да прояви естеството си. И това е така още от Всемирното Съзнание, където обачете не могат да изразят естеството си, защото са в пълен покой. Затова и тяхното естество, и техните инструменти са ВЕЧНИ:

ИНСТРУМЕНТЪТна съзидателната енергия на „Съзнание Баща“ – електричеството

е в състояние на взаимно сдържане и равновесие с

ИНСТРУМЕНТИТЕ

на съзидателната енергия на „Съзнание Майка“ – магнетизма.

Тъй като инструментите на „БАЩА-МАЙКА“ – електро-магнетизмът

са в равновесие във ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ…“

!!! Тук ще подчертая няколко мнооооого важни неща и то само в 1 изречение.

 1. Електричество = Съзидателната енергия на Съзнание Баща = Вечен Инструмент на Бащата
 2. Магнетизъм = Съзидателната енергия на Съзнание Майка = Вечен Инструмент на Майката
 3. Електромагнетизъм = Съзидателната енергия на Съзнание Баща-Майка = Вечен Инструмент на Баща-Майка.

Сега си спомнете кое е това, което Христос също нарича ИНСТРУМЕНТ… Не беше ли ЕГОТО?

Все още нищо не казвам 😊 Само затварям скобата и добавям извода:

ВСЕМИРНИТЕ ИМПУЛСИ РАБОТЯТ С Електромагнетизма (наречен още „Движение – Привличане-Отблъскване“ / „Дейност – Свързване-отхвърляне“), който е = Съзидателна енергия на Съзнание Баща-Майка = ПРИСЪЩ и НЕИЗМЕНЕН Инструмент на Съзнание Баща-Майка.

Сега, за да поясня още нещо, което е ключово за нашата тема, припомням един цитат от по-горе:

„Съзидателната Сила действа за нас, в нас и чрез нас и нейната „работа“ е винаги…“

Божественото Съзнание не само сътворява всичко, но и остава да работи навсякъде и във всичко, включително в СЪЗНАНИЕТО:

„Не забравяйте, че енергията на съзнанието“ е съставена от електромагнетизма на „Интелигентността Баща“ и „Любовта Майка“. (Писмо 7)

Т.е. Енергията на нашето съзнание е ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМЪТ.

И няма как да е другояче, щом Инструментът на Баща-Майка (на Божественото Съзнание) действа навсякъде и във всичко, не може на земята просто да изчезне и да се появи нещо друго, което е предназначено да съставлява нашето съзнание.

Припомням последните изводи, за да продължим нататък:

 1. ВСЕМИРНИТЕ ИМПУЛСИ РАБОТЯТ С ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА, наречен още „Движение – Привличане-Отблъскване“ / „Дейност – Свързване-отхвърляне“.
 2. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМЪТ Е СЪЗИДАТЕЛНАТА ЕНЕРГИЯ НА СЪЗНАНИЕ БАЩА-МАЙКА.
 3. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМЪТ Е ПРИСЪЩИЯТ И НЕИЗМЕНЕН ИНСТРУМЕНТ НА СЪЗНАНИЕ БАЩА-МАЙКА.

Сега ви моля да обърнете внимание на следните цитати за егото и да ги съпоставите със съответстващия номер от горните изводи:

 1. „Тъй като егото притежава електрическия тласък „Дейност-Съзидание“ (на Бащата) и магнитно-емоционалните импулси „Свързване-Отхвърляне(на Майката), мислите, чувствата и действията, които то поражда, са заредени с физически електромагнитен живот.“ (Писмо 6) „Видях, че „ядрото” на „Личността”, „егото”, както се нарича сега, е създадено като „НЕИН ПАЗИТЕЛ” и е непреодолимо заложено в магнитния импулс (Майката), за да ѝ гарантира НЕПРИКОСНОВЕНОСТ и ОЦЕЛЯВАНЕ. „Закрилата на отделния „Аз” (Бащата) се постига чрез двете „лица” на втория Импулс в Съществото – СВЪРЗВАНЕ и ОТХВЪРЛЯНЕ, за да се опази индивидуалността.“ (Писмо 5)
 2. „Егото е „най-важното” и така необходимо ядро на съзнанието за съзидание, развитие и растеж. То е направлявано изключително от електрическия поток на активно съзнание (Бащата) – този динамичен импулс […] Това движение е породено в динамичното електрическо и емоционалното магнитно поле (Майката) на „желанието за свързване” в съзнанието…“ (Писмо 7) „Вселената е трансцедентално ВСЕМИРНО СЪЗНАНИЕ, направено видимо, приемайки материална форма чрез дейността на егото. (Писмо 6) „Нито една форма, чрез която се проявява егото, не бива да се упреква или осъжда. Всички те са естествен резултат от Неговия Съзидателен Фактор, който осигурява ИНДИВИДУАЛНОСТ (Бащата). Защото, както обясних в Писмо 5, ЕГОТО е ПАЗИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНОСТТА(Майката).
 3. „Трябва да разберете, че няма нищо лошо в его-подбудите. Те са необходимият инструмент на съзидание.“ (Писмо 6) „Егото е инструментът на Божественото Съзидание, с който произвежда индивидуалност от ЕДИНСТВОТО НА СВОЕТО СОБСТВЕНО СЪЩЕСТВУВАНЕ.“ (Писмо 7)

Ако ЕГОТО също е:

 1. „Движение – Привличане-Отблъскване“ или „Дейност – Свързване-отхвърляне“,
 2. СЪЗИДАТЕЛНАТА ЕНЕРГИЯ НА СЪЗНАНИЕ БАЩА-МАЙКА.
 3. ПРИСЪЩИЯТ И НЕИЗМЕНЕН ИНСТРУМЕНТ НА СЪЗНАНИЕ БАЩА-МАЙКА.

Можем ли да кажем, че:

ЕГО = ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗЪМ?

Това е сътворяващото его, изначалното его, дори няма да е грешно да го наречем и божественото его, тъй като, електромагнетизмът е божествен съзидателен инструмент, а неговата единствена функция е:

“Въпреки това ПОДБУДИТЕ НА ЕГОТО, най-вече „Аз“-ът на индивидуалността (Бащата), носят отпечатана само нуждата от СОБСТВЕНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ и ОЦЕЛЯВАНЕ (Майката).” (Писмо 6)

Какво става с егото на нашето материално ниво на съществуване?

“Хората сами привличат към себе си своите наказания, като умишлено и злонамерено упражняват „Силата на Егото“ си.” (Писмо 1)

Да, има „умишлено и злонамерено упражняване на „Силата на Егото“, и да, (!) и за „Силата“, и за „Егото“ са използвани главни букви. (!) Затова, говорейки за егото, което е разрушителна сила и което трябва да бъде пречистено, Христос почти винаги използва към него прилагателно „земно, човешко“ и т.н., но дори и да не е използвал, абсолютно ВИНАГИ контекстът е точно такъв.

Но егото може да ви донесе желаната радост и удоволствие само с помощта на двата магнитно-емоционални импулса „Свързване-Отхвърляне“ (Майката), материализирани единствено за да ви дадат индивидуалност (Бащата).“ (Писмо 6)

Тук виждаме две важни неща:

1. Потвърждение, че егото е = електромагнетизма и

2. Всемирните Импулси са материализирани, каквото и да означава това…

Наричам го просто „утежняващи нещата обстоятелства“. Със сигурност е ясно, че вътрешното ни усещане за действащия електромагнетизъм е по-интензивно, по-силно, по-завладяващо, отколкото в по-високите честоти. Веднага след това пояснява как точно улавяме това действие в мислите и емоциите си, където работят съответно електричеството и магнетизма:

“Следователно вроденият копнеж да се върнете в ИЗТОЧНИКА на своето СЪЩЕСТВО се преживява в електромагнитните параметри на мислите и чувствата като „повече, повече, повече“ от това, което по-рано ви е носило приятно усещане – повече приятели, повече къщи, коли, дрехи и т. н. […] Така животът се превръща в едно безкрайно преследване на различни видове лично задоволство, оставяйки скритата душа гладна, неудовлетворена, все още копнееща за нещо „Повече“. А вие се питате в отчаяние: за какво жадува моето най-дълбоко „Аз”?” (Писмо 6)

Най-дълбокото Аз е Аз-ът на душата, даден от Бащата и пазен от Майката. Така че изначалното его е характеристика на душата: дадена й е индивидуалност от Първичните Импулси и тази индивидуалност гарантирано ще Оцелее. Това е произходът на нашето човешко Аз, малкото Аз, както го нарича някъде, което обаче живее в материално измерение с утежняващи обстоятелства и материализирани Импулси, като буквално се закопава в електромагнитните параметри на „БАЩА-МАЙКА“ и, условно казано, става съответно „АЗ–ИСКАМ“.

Как и защо съзидателното его се превръща в разрушително?

Разбира се, на земята Всемирните Импулси продължават да работят с електромагнетизма, защото нямат други „инструменти“ и защото не е възможно той да изчезне и отнякъде да се появи нещо друго, което да се превърне в човешко его. Така че егото, което досега е било само „Аз“-ът на индивидуалността (Бащата), носещо само нуждата от собствено удовлетворение и оцеляване (Майката), ще продължи да действа, но вече в „утежняващи нещата обстоятелства“ – тежки вибрационни честоти. И Божественото Съзнание, чието естество е Растеж, Хранене и подхранване, Изцеление, Закрила, Задоволяване на нуждите, Работа, Оцеляване, Ритъм, Закон и ред (от Писмо 1), сега вече трябва да се погрижи и за материалното тяло, и за неговите физически нужди. И не само това, има още „утежняващи нещата обстоятелства“ – задоволяването на нуждите и подсигуряването на Растеж, Хранене и подхранване, Изцеление, Закрила, Задоволяване на нуждите, Работа, Оцеляване, Ритъм, Закон и ред вече не зависи само от Божественото Съзнание! ЗАВИСИ и от личното човешко съзнание на майката и бащата, от обкръжението, средата, начина на живот, познанието и много други САМО физически условности НА и ОКОЛО вече физическата индивидуалност, което предизвиква у нея реакции на недоволство, когато нуждите й не са удовлетворени, а тя дълбоко в себе си (в душата си) знае, че трябва да бъдат:

„самото „Естество“ и „Функция“ на „Отца – Съзидателната Сила“ е да работи за човека, за да му създаде радост, красота и комфорт, които да гарантират неговото благосъстояние; да работи вътре в него, за да му осигури щастие, здраве и удобство, и да работи чрез него, като го вдъхновява с ново осъзнаване и разбиране.“ (Писмо 1)

Така че започва един „естествен процес“ на превръщане на изначалното, сътворяващото его в човешко – в разрушителна сила.

Това е естествен процес, породен от неконтролираните реакции към живота, които се задвижват от Подбудите на Егото, а неговата единствена цел е те да донесат лично щастие и наслада, задоволяване на потребностите или неприкосновеност, независимост, сигурност, мир… всички насочени към ОЦЕЛЯВАНЕТО. (Писмо 6)

И този процес започва още от раждането и понякога електромагнитните подбуди на егото напълно завладяват човешката личност:

“Трябва да разберете, че няма нищо лошо в его-подбудите. Те са необходимият инструмент на съзидание. Всеки сам предизвиква противоречията в живота си, като им позволява да контролират напълно личността му, без грижа или съпричастност към другите. Това също не бива да се осъжда или критикува, тъй като в земното измерение хората, подвластни на его-подбудите, не познават различен начин да мислят или действат.” (Писмо 6)

Христос описва подробно този процес в Писмо 6. Ще съкратя с […] колкото е възможно и ще наблягам на отделни моменти, за да стане по-ясно „преобразуването“:

За да ви помогна да достигнете до тази висока точка на разбиране, ще се спра подробно на произхода и функциите на ЕГОТО. […]

Сега ще ви обясня по-обстойно за ЕГОТО.

БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ […]

Важно! Егото има произход! И това е наистина най-точната дума – егото не е било създадено тук, а произхожда от някъде, базира се на нещо и това е електромагнетизмът на Божественото Съзнание. Защо иначе Христос да започва обясненията си за „лошото“ его именно с Божественото Съзнание?

влятата БОЖЕСТВЕНОСТ става ваша ДУША,

Ето го Божественото Съзнание в нас – Импулсите, РАБОТЕЩИ с електромагнетизма (електромагнетизъм = изначално его) влизат в създадената човешка индивидуалност.

въплътена в човешкото единение на съзнанията на семето и яйцеклетката. Създадено е материално проявление, задвижвано от „Съзнанието Баща-Майка-Живот”, което контролира дейността и свързването (електромагнетизмът = егото) на съзнателните клетки и така предизвиква постепенен растеж и развитие на физическата структура.

Душата ви остава като неприкосновен „пламък” (метафора) на „Баща-Майка-ЖИВОТ”, дълбоко вплетен във физическите пориви на

ДЕЙСТВИЕ – СВЪРЗВАНЕ/ОТХВЪРЛЯНЕ.

Те стават ваша земна личност и индивидуалност.

Въплътени в трансцеденталните ЖИЗНЕНИ ИМПУЛСИ на „Божественото Съзнание Баща-Майка”, сега тези пориви поемат процеса на физическо сътворение на вашето съзнание и се превръщат в движеща сила на личността ви.

Важно! Новата човешка индивидуалност = Божествено Съзнание (душа), РАБОТЕЩО с електромагнетизма (изначално его) + единеното човешко съзнание на родителите.

Разбира се, Импулсите не могат да дойдат на земята без „да вземат със себе си“ електромагнетизма „ДЕЙСТВИЕ – СВЪРЗВАНЕ/ОТХВЪРЛЯНЕ“, най-малкото защото нищо няма да могат да сътворят – нито материя, нито каквато и да било индивидуалност, нито ще могат да действат в съзнанието. Не е възможно и на мястото на електромагнетизма да дойде отнякъде или да бъде създадено нещо друго, което е предопределено да стане наше его. Откъде другаде би могло да дойде? Кой би могъл да го сътвори по различен начин, а не чрез изначалното естество и работа на Импулсите?

Именно тази РАБОТА на Импулсите „ДЕЙСТВИЕ – СВЪРЗВАНЕ/ОТХВЪРЛЯНЕ“ в нашето съзнание Христос нарича ЕГО! Това е произходът на нашето човешко его!

„Действие” и „Свързване” работят заедно, за да изградят съзнателна клетка след съзнателна клетка според указанията, които се съдържат в съзнателните ДНК молекули. И личността, и тялото ви са резултат от тези човешки импулси „Действие – Свързване/Отхвърляне“. […]

И ето колко е важно нашето ЕГО, дошло от Съзнанието Баща-Майка:

ЕГОТО поема контрол над развиващия се плод в момента на единение на семето и яйцеклетката. Още в утробата новото малко същество се превръща в „Аз“ (което идва от Съзнанието Баща) и незабавно започва да чувства удовлетворение или неудовлетворение според собствените си усещания за комфорт или дискомфорт и според това, което се случва с майката.

Когато сте се родили, инстинктите ви за оцеляване (които идват от Съзнанието Майка), отпечатани с дълбокото първично познание за „сътвореното същество“, заложено във всяка жива клетка на тялото ви, са ви подтикнали да дишате, да осъзнаете емоционалната пустота и раздялата с удобството и уюта на утробата, които после сте почувствали като физическа пустота и нужда от материална храна.

! Така се е родило риданието на вашето его. !

Без его нямаше да можем да си вземем дори глътка въздух! И тъй като тези импулси са заложени в естеството на Божественото Съзнание, което е част от човешката индивидуалност, те носят отпечатано дълбокото първично познание за сътвореното същество, за да гарантират тази глътка въздух и всичко друго, което ще е необходимо на сътвореното да оцелее и да се чувства добре.

Човешкото ни его се е родило и започва да се развива:

Когато сте плакали, сте получавали от майка си храна, която е била дълбоко удовлетворяваща – физически и емоционално. И след като нуждите ви са били напълно задоволявани, отново сте се връщали в състояние на равновесие – в съня. Когато сте се събуждали, сте чувствали мъчителна несигурност  и сте си спомняли, че преди това майка ви и нейната кърма са ви донесли удовлетворение и отново сте заплаквали. Нуждите ви отново са били задоволявани.

! Така са се развили вашите его-подбуди. !

Съзнанието/осъзнаването е изначална същност на всяко творение, точно както е в Божественото и Всемирното Съзнание, а задоволяването на нуждите е тяхно изначално естество. Няма как, ние започваме да осъзнаваме нуждите си – физически и емоционални – и да искаме те да бъдат задоволени.

Понякога сте се разплаквали, но според човешката преценка на родителите ви не е било време за хранене и са ви оставяли да поплачете още малко. Това е изградило у вас осъзнаването, че нуждите невинаги се удовлетворяват незабавно и се налага да се приспособите. Тогава сте избирали гнева и сте се разплаквали още по-силно или сте приемали ситуацията. Вашият избор на реакция е зависел от характеристиките на „его-подбудите“, отпечатани в съзнанието по време на раждането ви. […]

Вече започваме да изграждаме нов вид осъзнаване, съответно нов вид съзнание според отговорите на обкръжението ни във връзка с нашите нужди, т.е започваме да развиваме човешкото си его-съзнание. Факторите, които влияят на изграждането му са много, но сега няма да се спираме на това.

В детството „Аз“-ът на егото се ръководи от това, което харесвате и не харесвате, което желаете и не желаете, и от навиците, формирани чрез постоянно повтаряне на чувства. Лошите навици се изграждат от неприемливи реакции на егото към личните преживявания и обкръжението, които от своя страна се отпечатват в несъзнателната – подсъзнателната – част на ума и остават скрити. […] Така подсъзнанието и съзнанието започват да работят заедно, за да развиват личността.

Голяма част от поведението става „обусловено“ и се пречупва с много усилия. […]

Така човешко его започва да владее личността все повече, а душата остава

заключена в своето тайно местообитание не само заради желанието ви за повече притежания, но и защото егото ви (човешкото също) използва магнитно-емоционалните подбуди да „отблъсква/отхвърля“, за да гарантира индивидуалността, неприкосновеността и безопасността ви. Този импулс приема безброй форми, предназначени да ви дадат усещане за превъзходство или елитарност; да ви защитят от хората, които считате за нежелани или имат по-ниско социално положение от вашето.

Веднага след това пояснява ясно ЗАЩО съзидателното его се превръща в разрушително и това, изглежда, е неизбежно:

Вероятно сега можете по-лесно да разберете „как и защо” сътворението на вашата индивидуалност – чрез посредничеството на егото (изначалното = електромагнетизма) – образува капсула от мощни „физически импулси“ (човешкото = вече материализирани електромагнитни Импулси), които едновременно изграждат и обвиват земното ви съзнание, създават както материалната ви форма, така и човешката ви личност.

Душите имат ли его?

В това число и въпросът: Христос има ли ЕГО сега, когато е пред портите на Всемирното? Ще цитирам със съкращения от Писмо 6 какво би му се случило на горкия Христос, ако нямаше ЕГО… Цитатът започва така: „Защото, както обясних в Писмо 5, ЕГОТО е ПАЗИТЕЛ НА ИНДИВИДУАЛНОСТТА. Без вроден импулс да „плачете“ за това, което искате да ви направи щастливи, или да отхвърляте онова, което ви натъжава“:

 • щяхте да бъдете в неопределеността на небитието.
 • нямаше да има съзидание и индивидуалност,
 • нито оцеляване.

Следващите касаят физическите индивидуалности:

 • нямаше да има самозащита и самосъхранение,
 • нито удовлетворяване на нуждите и закрила,
 • нито сърдечност и човешка любов.
 • може да умрете.
 • може да гладувате.
 • може никога да не развиете близка и грижовна връзка с нея (с майка си).

Всичко това представлява същността и работата на Импулсите във всяка една индивидуалност, независимо къде се намира тя и дали е материално въплътена. Как би могла да съществува тя без тях? Неслучайно бях нарекла тази изначална роля на егото БОЖЕСТВЕНА. Може да се изненадате, но Христос също я нарича така:

Егото е енергията на вашето човешко съзнание. За да съхрани индивидуалността ви, то трябва да ви предпази от всякакви външни атаки и да ви даде каквото ви е нужно, за да ви помогне да се развивате и просперирате, да израствате и да бъдете щастливи. Това е Божествена разпоредба. […] Бихте могли да наречете Егото „Защитникът и Диктаторът на живата Вселена”. (Писмо 7)

Така че без изначално его, без електромагнетизма на Импулсите нямаше да има абсолютно нищо, само хаос, точно както след Големия взрив импулсите са били ошашавени и са се „чудили“ какво да правят и как да използват мощта на естеството и инструментите си. И ненапразно Христос започва да пояснява същността и естеството на егото, като започва още от Големия взрив – именно след като Импулсите започват да работят, след като електромагнетизмът е задействан. Затова нарича ЕГОТО „ДЕТЕ“ на „физическото електричество и физическото магнитно „Свързване-Отхвърляне” – то представлява тяхната обединена/обща РАБОТА.

Бащата Интелигентност, физическото електричество, и

Майката Любов, физическото магнитно „Свързване-Отхвърляне”,

заедно създават дете – ЕГОТО.

Този ИМПУЛС на ИНДИВИДУАЛНОСТ

е роден и приел неизменна и последователна форма в енергиите на творението […] Тези енергии са произлезли от великия първичен ИМПУЛС на МАЙКАТА ЛЮБОВ, чиято ПЪРВИЧНА СЪЗНАТЕЛНА функция е да оформи индивидуалност.

ИМПУЛСЪТ на „Бащиния Интелигентен Живот” дава електрическия тласък за сътворение. ИМПУЛСЪТ на „Майчината Любеща Целенасоченост” осигурява „привличането/свързването”, за да ограничи и постави под контрол електрическия тласък в индивидуалността, и „отблъскването / отхвърлянето”, за да гарантира нейното оцеляване.

Това е процесът на сътворение. (Писмо 6)

Но в тези измерения, както говорихме във Втора част, сътворената индивидуалност (душата), съществува без „утежняващите обстоятелства“ – тежки честоти на вибрации, материално тяло, физически нужди, външни взаимозависимости. Тя носи само усещането за „Аз“ на Съзнанието Баща, чието Оцеляване е гарантирано от Съзнанието Майка:

“В това върховно и възторжено състояние на съществуване индивидуализацията няма нито една от потребностите, желанията и импулсите на хората, които все още не са преодолели напълно егото си(човешко). Докато живеете на Земята, умовете ви остават закотвени в определени параметри на вибрационни честоти, в плен на телата, които имат свои собствени нужди – точно както до голяма степен бях ограничен и аз. Ако вашето съзнание наистина се извиси над тези параметри, земното ви „Аз” ще изчезне.” (Писмо 3)

Кое ЕГО трябва да умре?

Тъй като

ЕГО = Електромагнетизъм = Съзидателна енергия на Съзнание Баща-Майка = ПРИСЪЩ и НЕИЗМЕНЕН инструмент на съзидание на Съзнание Баща-Майка, както и на човешкото съзнание,

съвсем сигурно е, че не можем да премахнем, изтрием, изключим, поставим на пауза, отменим Електромагнетизма като  

 • Солидна и неотменима основа/ядро на човешкото его;
 • Наш собствен инструмент на съзидание (на добро или зло);

Но когато вашите мисли (електричеството на Бащата) и чувства (магнетизма на Майката) се обединят (единството!) в мисловен модел на желание, намерение или цел, вие сте създали форма на живот. Тя е един отпечатък, електрическа схема на вашето намерение и съответстващото магнитно поле на емоцията свързва енергийни частици, за да го доведе до видимо проявление. (Послание от 2007)

 • Източник на законите на съществуване:

Законът за „Причинно-следствената връзка“ е видимият резултат от това, което наричате електромагнетизъм, и никой с поне малко научни познания не би очаквал „Бог“ да отмени неговите правила, които всъщност са „дейност – свързване-отхвърляне“. (Писмо 3)

Но сме напълно способни и трябва да премахнем човешката същност на егото – тази, която започва да се оформя в момента на раждането и се превръща в обсебващи притежателно-защитни подбуди

Егото също се формира в момента на зачеване (човешкото) и започва да се долавя още докато бебето расте. То е основата на вашата човешка природа, която ви дава индивидуалност, прави ви уникални и различни от всички останали. Егото е енергията на вашето човешко съзнание. (Писмо 7)

Това, което трябва да знаете – и специално съм дошъл да ви кажа, – е как да избягвате себелюбивите притежателно-защитни подбуди (човешкото), дадени ви от ЕГОТО (изначалното), за да гарантира индивидуалността, оцеляването и вродения ви копнеж да се върнете към радостта и щастието, от които цялото творение е придобило ЖИВОТ. (Писмо 6)

Всъщност Христос казва съвсем ясно и точно кое его трябва да умре. Когато говори за неговата смърт, винаги добавя„земно/човешко его/природа/Аз“ и т.н.:

Докато живеете на Земята, умовете ви остават закотвени в определени параметри на вибрационни честоти, в плен на телата, които имат свои собствени нужди – точно както до голяма степен бях ограничен и аз. Ако вашето съзнание наистина се извиси над тези параметри, земното ви „Аз”  ще изчезне. (човешко его 1 път) […]

Винаги с такава цел пред себе си, вие се заемате с пречистването си от вредното влияние на импулсите„свързване-отхвърляне“ на вашето земно съществуване. Стъпка по стъпка се издигате над егото си. (човешко его 2 път) (Писмо 3)

Тук съм, за да ви кажа, че когато сте се пречистили от грубите човешки мисли и чувства, присъщи на егото (човешко его 3 път). (Писмо 5)

Но истинската връзка с Източника на вашето Съществосе преживява само когато съзнанието ви е достатъчно пречистено от груби човешки его-подбуди. (човешко его 4 път) (Писмо 5)

Затова, когато душата излиза от своята капсула на човешкото его-съзнание, имате чудесен повод за радост, защото извисяващото се духовно съзнание ще създаде хармоничните животворни условия, които носи в себе си. И обратното – тъжно е, когато земното съзнание е изцяло под контрола на егото(човешко его 5 път) (Писмо 6)

Накрая Психиката предава подбудите на его-съзнанието на Божествената Реалност и моли да ѝ бъде позволено да се откаже от „егото“, да преживее смъртта на човешката природа. (човешко его 6 път) (Писмо 7)

„Смъртта на човешката природа” никога не трябва да се предприема като средство да се постигне по-голямо духовно прозрение. (човешко его 7 път) (Писмо 7)

Какво става след смъртта на ЧОВЕШКОТО его?

„Когато вашата най-висша цел се превърне в Божествена Цел в действие, душата ви поема контрол над егото – ядрото на вашата индивидуалност. Тогава ТО става ваш истински закрилник и истински пазител на личния ви комфорт, но вече работи изцяло в хармония с инструкциите на душата, която черпи своето естество от Божествената Реалност.“ (Писмо 7)

Електромагнетизмът продължава да действа, но вече само под инструкциите на душата, т.е. ще работи само за оцеляването и благото – собственото и на другите. Т.е. ЕГОТО, този мощен божествен инструмент, който е (точни цитати):

„ИМПУЛС на ИНДИВИДУАЛНОСТ“

(Съзнание Баща)

++++++++

„ПАЗИТЕЛ на ИНДИВИДУАЛНОСТТА“

(Съзнание Майка)

Ще работи САМО в полза на творението!

Анастасия

Егото - приятел или враг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *