По-плодотворен живот

Посланията на Христос, Послание 12

Когато бях на Земята в Палестина, казвах: „ДОШЪЛ СЪМ ДА ВИ ДОНЕСА ПО-ПЛОДОТВОРЕН ЖИВОТ“. Дали някой в християнските църкви някога наистина е разбирал тези думи?

„По-плодотворен Живот“ във вашите човешки умове може би означава повече енергия, повече жизненост, здраве, дори богатство. Но от моята гледна точка на ПРЕВЪРНАЛ СЕ в индивидуализация на САМИЯ ЖИВОТ, имах предвид нещо далеч отвъд вашите земни възприятия по онова време. Знам, че сега е точният момент да се опитате да издигнете съзнанието си до по-високи нива на духовност, където ще започнете да съзирате ИСТИНАТА, която се опитвах да разкрия на евреите в Палестина.

ПО-ПЛОДОТВОРЕН ЖИВОТ! С тези думи исках да поясня, че вашите човешки възприятия са ограничени. Всъщност, освен ако вече не сте били на истински духовен път, търсейки Реалността на ОНОВА, което дава форма и съзнание на цялото творение, вие сте обвързани със своя господстващ „Повелител“ – Егото.

ЕГОТО сериозно ограничава обхвата на вашите човешки възприятия и визия, тъй като принуждава съзнанието ви да се фокусира предимно върху собственото ви оцеляване и щастие. Ще поискате да откриете повече за съществуването и неговия произход само когато душата първа изпраща съобщение до земното ви съзнание, че в живота има и друго, освен „собственото ви аз“.

Тъй като съзнанието на човешкия ум постепенно се пробужда от дългото си подчинение на егото, то започва да си задава въпроси за много неща, които са извън неговите познания в момента. В началото на своето търсене на по-задълбочени знания за неизвестното вероятно ще бъде привлечено към някаква религия, тъй като от ваша гледна точка изглежда, че църквите би трябвало да пазят тайните на Източника на Живота сред своите учения и мъдрост.

Това християнско раболепие към религиозното човешко господство, което претендира, че знае тайните на Вселената, е добра „забавачница” за отваряне на съзнанието на ръководените от егото умове – „Прекланяй се на Господа, твоя Бог; не убивай; не кради; не прелюбодействай и не пожелавай жената на ближния си; не клевети и не лъжи; не завиждай за благата на ближния“ и т.н. Всички такива правила са част от контрола на Царството на Егото и не са приложими в духовните измерения на душата, тъй като тя не знае нищо за тези земни импулси.

Първата заповед: „Да се прекланяш на Господа, твоя Бог“ е езическа идея, защото именно ЕЗИЧНИЦИТЕ създават идоли за сляпо преклонение. ДУХОВНИТЕ АДЕПТИ излизат отвъд тази елементарна човешка практика и започват да преживяват Безкрайната Божественост, която надхвърля всички земни форми на съзнание.

Когато станете член на Църква – особено християнска или еврейска, – първото указание към вас е във всеки момент да помните, че сте произлезли от един велик ИЗТОЧНИК, който ви е дал индивидуалност и съзнание, и затова трябва да сдържате Импулсите на Егото си.

Импулсите на Егото ви тласкат в две посоки: да се вкопчвате в притежания, които смятате, че ще ви направят по-спокойни или щастливи, и да отблъсквате, да се защитавате – дори физически, ако е необходимо – от всичко онова, което ви създава неудобство или възприемате като опасно за благосъстоянието и живота си.

Когато вече навлезете в религиозните правила, насочват вашето непосредствено внимание към Бога и ви учат, че за да Му „угодите“ и гарантирате собственото си щастие, трябва да избягвате всички импулси на егото, изброени по-горе. Но това правило също е продиктувано от егото, тъй като непризнатата цел зад него е стремежът ви да намерите щастие и сигурност.

Ако принадлежите към християнска църква, обикновено ви се казва: „Ако не угодите на Бога, вие съгрешавате“. Както може би разбирате, това твърдение налага тежки ограничения върху способността ви да цените живота. Вие сте поставени в мисловна клетка, която затваря умовете ви в тези злокобни предупреждения, че ако не угодите на Бога, ще съгрешите и неизбежно ще бъдете наказани. Никога не се казва как да бъде разпознато наказанието, НО ЗАПЛАХАТА ОСТАВА ДА ТЕГНЕ НАД ГЛАВИТЕ НА ВСИЧКИ В ПАСТВОТО. Някои хора са дълбоко угнетени от такова учение.

Това е сериозно ограничение на ЖИЗНЕНИЯ ИМПУЛС, който в най-пълния си смисъл представлява безгранична РАДОСТ, ентусиазъм, смях, любов, спонтанност, благосъстояние и присъщо чувство на оптимизъм, че животът никога няма да ви разочарова и ще имате достатъчно храна, напитки, дрехи и всичко необходимо, за да бъдете щастливи.

ЖИВОТЪТ е активен поток съзнание, който произлиза от ВСЕМИРНОТО и който обединява – и възпламенява – спящите СЕМЕНА в растения, животни и човешки същества и ги подтиква да растат в съответствие с вътрешния план, наричан от науката ДНК.

Това е истинският всемирен, вечен ЖИЗНЕН ИМПУЛС, който ви принадлежи по право още с раждането ви на този свят. Можете да го видите в децата, преди техните невръстни умове, обучавани от възрастните, да започнат да се чудят дали ЖИВОТЪТ наистина е толкова сигурен, лишен от болки и страдания, както са си мислели.

Когато лежат по гръб, бебетата инстинктивно размахват ръце и крака и се радват: „ХУБАВО Е ДА СИ ЖИВ!“. При условие, разбира се, че са имали късмета да се родят в любещи семейства, които осигуряват всички техни нужди.

Когато бях в пустинята Синай в Палестина, ми беше дадено да възприема ясно и да РАЗБЕРА напълно един далеч по-дълбок АСПЕКТ НА ЖИВОТА: ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ наистина да стане активно в своето собствено творение – галактиките и самата Земя. Видях, че ПРОИЗХОДЪТ НА ЖИВОТА, ИЗТОЧНИКЪТ на нашите СЪЩЕСТВА, винаги се проявява чрез всяко живо нещо – от най-малкото до най-голямото, от теменужката до слона – по един много специален, интелигентен начин, толкова последователен, че можете да ГО наречете ЕСТЕСТВОТО на ТОВА, което е дало видима форма на цялото творение. НЕГОВОТО ЕСТЕСТВО е и ИЗТОЧНИКЪТ на всяко земно чудо, радост, щастие, съзидателност и лично удовлетворение.

Без значение къде се намират, живите творения – хора и животни – са подкрепяни буквално минута след минута от присъщото ЕСТЕСТВО на ИЗТОЧНИКА на нашите същества. Това не може да бъде избегнато. НО, дори след като дойдох на Земята преди две хиляди години, а и по-късно, тази велика ИСТИНА не беше научена, докато не се върнах чрез ума на своя Писар, за да разкрия нейната огромна значимост.

Не е нужно да преследвате щастие или успех, здраве или реализиране на мечтите си, защото ВСИЧКО ТОВА вече е вътре във вас, отпечатано от ИЗТОЧНИКА на вашите същества – ИЗВОРА на ЖИВОТА. Всички тези неща, за които толкова силно и съвсем основателно копнеете, са ВАШИ. Но те не изглеждат ваши, защото са скрити под всички умствени структури, вярвания и мнения, които вашите предци и техните предци са създали и са ви предали.

Крайно време е вие, тъй като много от вас са способни да предприемат необходимите действия, да започнете цялостно преобразуване на умствените си програми. Изкоренете митовете, отървете се от злите духове, страховете, отчаянието, неудовлетворението и безпокойството си и се събудете! ИЗПРАВЕТЕ СЕ и ОСЪЗНАЙТЕ, че всички те са само в умовете ви, родени от собствената ви мисловна обусловеност. ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ТЯХ!

Без съмнение смятате, че е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, но ВЕЛИКАТА ИСТИНА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО е ТАКАВА.

ВИЕ НЕ СТЕ САМИ.

Има учители, които проповядват позитивно мислене. Аз никога не съм го правил. Казвах ви ясно, че НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО Е ВЪТРЕ ВЪВ ВАС. Имах предвид, че самият ЖИВОТ е източникът на ВСИЧКО, което някога бихте могли да поискате, при условие че му позволите да работи във вас, като премахнете напълно съмненията си И ВЯРВАТЕ, ЧЕ ТОЙ ЩЕ ВИ ОСИГУРИ БЛАГОДЕНСТВИЕ, РАДОСТ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ до степента, в която можете да освободите умовете и емоциите си от старите мисли и чувства на егото.

ТОВА имах предвид, когато казвах: „Дойдох да ви донеса по-плодотворен живот.“

Дойдох – и идвам сега, – за да ви пробудя за факта, че ЖИВОТЪТ вътре във вас подтиква преди всичко вашия собствен растеж, после – и растежа на вашите планове, надежди и очаквания; дава ви цялото нужно съдействие, за да може плановете, надеждите и мечтите ви да се развият по онзи правилен и съвършен начин, който ще донесе живот и на други хора. ТОЙ се намесва във вашите изпитания и ви изцелява, когато сърцето ви е натежало или тялото – болно. ТОЙ облекчава вашето нещастие така, както лекува счупени кости; задоволява по съвършен начин всичките ви нужди, още щом възникнат. И ЖИВОТЪТ, за разлика от човешките същества, поддържа една система на ред във всичко, с което се заема.

Тези неща са „ПО-ПЛОДОТВОРЕН ЖИВОТ“ – повече, отколкото сте мечтали.

Проверете думите ми. Представете си много ясно своето най-съкровено желание, отнесете го до Божественото Съзнание в безмълвна медитация, ПОМОЛЕТЕ се и искрено благодарете, че вече го получавате. Така молбата ви се изпълва с ЖИВОТ и се превръща във видимо същество, точно както семето расте, когато се посади и полее. Изчакайте, благодарете непрестанно, че получавате, никога не се съмнявайте и ще ви бъде даден много ясен отговор.

Възможно е, след като прочетете това послание, че „всичко хубаво и благотворно, включително и изцелението, са вече ваши“, да се зачудите защо все още страдате от хронично заболяване или живеете в бедност, въпреки молитвите и вярата си. Може да се усъмните сериозно доколко сте способни да вярвате истински.

Мога само да кажа, че истинската вяра е сравнително рядко състояние.

Какво е ИСТИНСКА ВЯРА?

Това е момент на огромно, пълно, трансцедентално убеждение, когато ЗНАЕТЕ, далече отвъд цялото негативно и боязливо неверие, че ЖИВОТЪТ Е по-мощен, по-преобразяващ, по-съвършен в контрола на атомните елементи, отколкото изобщо може да бъде някое заболяване. Тогава, както стотици хронично и тежко болни хора са свидетелствали през вековете, се случва жадуваното невъобразимо чудо – внезапно усещате приток на топлина и сила, може би виждате Светлина, чувствате цялостност на ума и тялото там, където преди е била болестта. Постижимо е.

Чудесата се появяват и след по-дълъг период от време и затова остават незабелязани, но те може да са толкова резултат от нестихващата вяра, колкото и бързото спонтанно изцеление. Чудесата за „задоволяване на нуждите“ са най-различни и се случват много по-често, отколкото осъзнавате.

Стремете се да ВЯРВАТЕ, молете се за ВЯРА и когато най-малко очаквате, тя ще ви бъде дадена. Старайте се да бъдете съвършено последователни в усилията си да намерите и да се свържете с Божественото и това със сигурност ще ви бъде дадено.

Такъв е Законът на Съществуването: когато ПОМОЛИТЕ, ще получите; когато ПОТЪРСИТЕ, ще намерите; когато ПОЧУКАТЕ, ще ви се отвори.

Намерете утеха в това. Вярвайте!

<<<Предишно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Следващо>>>

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *