По-плодотворен живот

Посланията на Христос, Послание 12

ХРИСТОС: „Когато бях на Земята в Палестина, казвах: „ДОШЪЛ СЪМ ДА ВИ ДОНЕСА ПО-ПЛОДОТВОРЕН ЖИВОТ“. Дали някоя от християнските църкви някога е разбирала истински това изявление?”

В човешките ви умове „По-плодотворен Живот“ може би означава повече енергия, жизненост, здраве, вероятно дори богатства. Но от моята гледна точка на ПРЕВЪРНАЛ СЕ във въплъщение на САМИЯ ЖИВОТ, имах предвид нещо далеч отвъд вашите земни възприятия тогава. Знам, че сега е подходящият момент да се опитам да издигна съзнанието ви до по-висши нива на духовност, където ще започнете да съзирате ИСТИНАТА, която се опитвах да разкрия на евреите в Палестина.

ПО-ПЛОДОТВОРЕН ЖИВОТ! С тези думи исках да поясня, че човешките ви възприятия са ограничени. Всъщност, освен ако вече не сте стъпили на истински духовен път, търсейки Реалността на ОНОВА, което е дало форма и съзнание на цялото творение, вие сте в капана на своя господстващ „Повелител“ – Егото. То, ЕГОТО, сериозно ограничава размаха на земните ви представи и визия, тъй като ви принуждава да се фокусирате предимно върху собственото си щастие и оцеляване. Ще пожелаете да узнаете още за съществуването и неговия произход само когато душата за първи път изпрати съобщение до човешкото си съзнание, че в живота има нещо повече от „собственото аз“. Тогава то започва постепенно да се освобождава от дългото си подчинение на егото и да си задава много въпроси за това, което се простира отвъд настоящото му познание.

В началото на търсенето си на по-задълбочени знания за неизвестното вероятно ще бъдете привлечени от някаква религия, тъй като от ваша гледна точка изглежда, че сред своите учения и мъдрост църквите би трябвало да пазят тайните на Извора на Живота. Това християнско раболепие към религиозното човешко господство, което твърди, че познава тайните на Вселената, е добра „забавачница” за отваряне на съзнанието на ръководените от егото умове: „Прекланяй се пред Бога; не убивай; не кради; не прелюбодействай и не пожелавай жената на ближния си; не клевети и не изричай лъжи; не завиждай на ближния си за неговите притежания“ и т.н. Всички тези правила са част от контрола на Царството на Егото и не се прилагат в духовните измерения на душата, тъй като тя не знае нищо за такива земни импулси.

Още първата заповед „Аз съм Господ, Бог твой“ (Изход 20:2 – б. пр.) е езическа концепция, защото именно ЕЗИЧНИЦИТЕ обожествяват идоли, а ДУХОВНО ПРОСВЕТЛЕНИТЕ излизат отвъд тази елементарна човешка практика и започват да усещат Безкрайната Божественост, която надхвърля всички форми на съзнание на Земята.

Когато ставате членове на Църква (особено ако е християнска или еврейска), първата инструкция, която получавате, е във всеки един момент да помните, че сте произлезли от велик ИЗТОЧНИК, дал ви индивидуалност и съзнание, поради което трябва да сдържате Импулсите на Егото си. Така ви тласкат в две посоки – да се вкопчвате в притежанията, които смятате, че ще ви направят по-спокойни и по-щастливи, и да отхвърляте и да се защитавате (дори физически, ако е необходимо) от това, което ви създава неудобства или считате за опасно за живота и благосъстоянието си.

С навлизането ви в религията вниманието ви незабавно бива насочено към Бога и започват да ви учат, че за да Му „угодите“ и гарантирате собственото си щастие, трябва да избягвате всички гореспоменати импулси на егото. Но такова наставление също е продиктувано от егото, защото непризнатата зад него цел отново е да ви осигури благоденствие и сигурност.

Ако принадлежите към християнска църква, тогава обикновено ви се казва следното: „Ако не угаждате на Бога, вършите грях“. Както вероятно виждате, такова изявление налага тежки ограничения над способността ви да се радвате на живота. Ето ви поставени в мисловна клетка, обременяваща ума ви със злокобни предупреждения, че ако не угодите на Бога, ще съгрешите и неизбежно ще ви застигне наказание. Никой не споменава как да го разпознаете, НО ЗАПЛАХАТА ОСТАВА ДА ТЕГНЕ НАД ГЛАВИТЕ ВИ И НАД ВСИЧКИ В ПАСТВОТО.

Голяма част от хората са дълбоко угнетени от това учение. То е тежко ограничаване на ЖИЗНЕНИЯ ИМПУЛС, който в най-пълния смисъл представлява безгранична РАДОСТ, ентусиазъм, смях, любов, спонтанност, усещане за благоденствие и вроден оптимизъм, че битието никога няма да ви разочарова и ще имате достатъчно храна, напитки, дрехи и всичко необходимо, за да бъдете щастливи.

СЪЩЕСТВУВАНЕТО е активен поток съзнание, произлизащ от ВСЕМИРНОТО, КОЕТО обединява и вдъхва живот на спящите СЕМЕНА на растения, животни и човешки същества, давайки им тласък да растат според вътрешния план, който науката нарича ДНК. Това е истинският всемирен, вечен ЖИЗНЕН ИМПУЛС, който ви принадлежи по право още с раждането ви. Може да го видите при децата, преди техните невръстни умове, неотклонно напътствани от възрастните, да започнат да се чудят дали СЪЩЕСТВУВАНЕТО действително е толкова сигурно, без болки и нещастия, както са си мислели досега. Бебетата инстинктивно лягат по гръб, размахват ръце и крака и се радват: „ХУБАВО Е ДА СИ ЖИВ!“. При условие, разбира се, че са имали късмета да се родят в любещи семейства, които задоволяват всичките им потребности.

Но има един много по-дълбок АСПЕКТ ОТ ЖИВОТА, който всъщност ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ активира, когато създава галактиките и самата Земя. Докато бях в Синайската пустиня в Палестина, ми бе дадено да го възприема и РАЗБЕРА ясно. Видях, че ИЗТОЧНИКЪТ на СЪЩЕСТВУВАНЕ, ИЗВОРЪТ на нашето БИТИЕ, винаги се проявява чрез всичко живо – от най-малката до най-голямата, от теменужката до слона – по много необикновен и интелигентен начин. ТОЙ е толкова последователен, че може да ГО наричате ЕСТЕСТВОТО на ТОВА, което придава видима форма на цялото творение. НЕГОВАТА ПРИРОДА също е и ИЗТОЧНИКЪТ на всички земни чудеса, на цялата радост, щастие, лично удовлетворение и съзидателност.

Където и да се намират, живите същества – хора и животни – са подкрепяни буквално минута по минута от ЕСТЕСТВОТО, присъщо на нашия ИЗВОР на битие. Няма как да се избяга от това. НО никой не бе научен на тази велика ИСТИНА, докато не дойдох на Земята преди две хиляди години, а и по-късно, когато се върнах (чрез ума на своя Писар), за да разкрия огромната ѝ значимост.

Не е нужно да преследвате здравето, щастието или успеха, реализирането на мечтите си, защото ВСИЧКИ ТЕ са вече във вас, дадени ви по право от вашия ИЗВОР на битие, от ИЗТОЧНИКА на ЖИВОТА ви. Тези неща, за които искрено копнеете и които съвсем справедливо жадувате, са ВАШИ, въпреки че не изглежда така, защото са скрити под всичките ви умствени структури, вярвания и мнения, създавани и предавани от предците ви и от предците преди тях.

Крайно време е вие (тъй като много от вас са способни да предприемат необходимите действия) да започнете фундаментално препрограмиране на ума си. Изкоренете митовете, отхвърлете злите духове, страховете, отчаянието, негодуванието, безпокойството и се събудете! ИЗПРАВЕТЕ СЕ и ОСЪЗНАЙТЕ, че всички те са само в главата ви, породени от мисловната ви обусловеност, И СЕ ОТЪРВЕТЕ ОТ ТЯХ. Несъмнено смятате, че е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, но ТАКАВА е ВЕЛИКАТА ИСТИНА на БИТИЕТО.

ВИЕ НЕ СТЕ САМИ.

Има учители, които проповядват позитивно мислене. Аз никога не съм го правил. Казвах ви ясно, че ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО Е ВЪВ ВАС. Имах предвид, че този ЖИВОТ е извор на ВСИЧКО, което някога бихте могли да поискате, при условие че му позволите да работи във вас, като изкорените изцяло съмненията си И ВЯРВАТЕ, ЧЕ ТОЙ ЩЕ ВИ ДОНЕСЕ БЛАГОДЕНСТВИЕ, РАДОСТ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ до такава степен, че да успеете да отървете умовете и емоциите си от старите мисли и чувства, породени от егото.

ТОВА имах предвид, когато казах: „Дошъл съм да ви донеса по-плодотворен живот.“

Дойдох – и идвам отново, – за да ви пробудя за факта, че ЖИВОТЪТ вътре във вас подтиква преди всичко вашето израстване, но развива и плановете, надеждите и очакванията ви. Той ви дава цялото необходимо съдействие, за да може намеренията, желанията и мечтите ви да се реализират по правилен и съвършен начин, който ще даде живот и на други хора. ТОЙ се намесва в трудностите ви и ви носи изцеление, когато сърцето ви е тъжно или тялото – болно. ТОЙ облекчава нещастията така, както лекува счупените кости. ТОЙ задоволява потребностите ви по съвършен начин, още щом възникнат. ЖИВОТЪТ, за разлика от човека, поддържа система на ред във всичко, което прави.

Тези неща са „ПО-ПЛОДОТВОРЕН ЖИВОТ“ – повече, отколкото някога сте си мечтали.

Проверете думите ми. Представете си ясно най-съкровеното си желание, отнесете го до Божественото Съзнание в безмълвна медитация, ПОМОЛЕТЕ се и благодарете искрено, че го получавате. Молбата ви вече се изпълва с ЖИВОТ и ще се прояви по същия начин, както израства семето, когато го посадите и полеете. Изчакайте, благодарете непрестанно, че получавате, никога не се съмнявайте и ще ви бъде даден много ясен отговор.

Прочитайки настоящото послание, може би ще се зачудите защо въпреки молитвите и вярата си и въпреки че „всичко красиво и благотворно, включително и изцелението, са вече ваши“, все още страдате от хронично заболяване или живеете в бедност. Това може да ви накара сериозно да се съмнявате в силата на истинската вяра. Искам само да кажа, че тя се среща относително рядко.

Какво е ИСТИНСКА ВЯРА?

Това е момент на поразително трансцедентално убеждение, в който ЗНАЕТЕ, далече отвъд цялото негативно и боязливо неверие, че ЖИВОТЪТ е по-мощен, по-преобразяващ и по-съвършен в контрола си над елементите на атома, отколкото може да бъде изобщо което и да е заболяване. Тогава, както стотици хронично и тежко болни хора са засвидетелствали през вековете, дълго жадуваното и невъобразимо чудо се случва – изведнъж усещате приток на топлина и сила, може би виждате Светлина, и преживявате единство на ума и тялото там, където преди е била болестта. Постижимо е. Може да дойде и след по-дълъг период от време, поради което да остане незабелязано, но като резултат от непрестанната вяра, то все пак идва, също както и бързото спонтанно изцеление. Чудесата на „задоволяване на потребностите“ настъпват много по-често, отколкото осъзнавате.

Стремете се да ВЯРВАТЕ, молете се за ВЯРА и когато най-малко очаквате, ще ви бъде дадена. Старайте се да бъдете съвършено последователни в усилията си да откриете и осъществите контакт с Божественото и той със сигурност ще ви бъде подсигурен. Това е Закон на Съществуването: ИСКАТЕ ЛИ, ще получите; ТЪРСИТЕ ЛИ, ще намерите; ПОЧУКАТЕ ЛИ, ще ви се отвори.

Намерете утеха. Вярвайте! 

<<<Предишно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Следващо>>>

По-плодотворен живот

Вашият коментар