Посвещение

Писмата в тази книга бяха най-голямата истина, дадена на света от Христос през 2000 година.

Аз, Христовият Писар, през 1958 година дълбоко копнеех и горещо се молех да прозра истината за действителната природа на Бога (напълно бях загубила вярата си в „Бога” на християнската църква). След две години интензивни молитви, през 1961 година започнах да получавам заветните отговори, очевидно от Създателя, и окончателно се убедих, че съществува напълно реален и достъпен източник на Сътворението, но нямах никаква представа за неговата същност или форма.

През 1966 година Христос ме посети напълно неочаквано. Говори с мен около час, а две седмици по-късно ме извиси до Космичното Съзнание. След това преживяване станах лечител, а той започна да ме обучава във висше духовно учение, което след появата Му лесно можех да получа и проумея.

През 1975 година ме допусна до тайните на действителната същност и форма на това, което наричаме „Бог”, а по-късно започна да ми пояснява връзката между Духа и „материята”; причините да притежаваме нашето човешко Его и неговата роля да ни води до действия, които Църквата смята за прегрешения.

През 1998 година получих мощно послание от Христос, в което ми каза, че ще ми продиктува под формата на Писма всички тези знания, които ми беше дал през моите тридесет и три години обучение. И въпреки че копнеех да започнем веднага, точното време дойде през 2000 година, когато първите изречения от Писмо 1 се появиха ясно и категорично в ума ми. Така Той започна да отправя своите мощни и значими Послания към човечеството.

Истинският Христос, който се намира във високите духовни измерения, който се е посветил да помага на хората по света да преминат отвъд старите си представи и съждения и да достигнат до нови, носещи им здраве, щастие и благополучие, не е написал нито дума, която може да бъде свързана със старите християнски вярвания. Този Христос желае хората да затворят умовете и сърцата си за овехтелите религиозни догми и да ги отворят за тези възхитителни Послания, които ще им дадат всичко, което могат да постигнат в земния си живот.

Който е готов да чете, нека го направи с безусловна вяра в съветите, които дава в своите Писма, и ако почувства нужда, да помоли за помощ.

Хора по целия свят вече следват това забележително Христово учение и споделят, че то е променило живота им напълно – намерили са здраве, щастие и удовлетворение на всички свои потребности.

Христос ме инструктира да бъда анонимна, за да стане ясно в обществото, че думите в тези Писма идват от Него. Поиска също да бъдат качени в мрежата и достъпни безплатно за всички. Сега те се издават и като книга, за да може хората да ги носят със себе си, да сформират групи и заедно да ги обсъждат.

Тази книга ще се окаже великолепна благословия за онези, които могат да четат и които обичат Писмата на Христос.

Христовият Писар
Специално за българското издание на
„Писмата на Христос”

Писмата на Христос

Вашият коментар