Посвещение

Писмата в тази книга бяха получени през 2000 година и несъмнено съдържат най-голямата истина, давана някога на света от Христос.

Аз, Христовият Писар, през 1958 година дълбоко копнеех и горещо се молех да разбера истинското естество на Бога (бях загубила изцяло вярата си в „Бога” на християнската църква). След двегодишни интензивни молитви, през 1961-а, започнах да получавам заветните отговори, очевидно от Създателя, и окончателно се убедих, че съществува напълно реален и достъпен Източник на Сътворение, но нямах никаква представа каква е неговата същност или форма.

В крайна сметка през 1966 година Христос ме посети напълно неочаквано. Говори с мен около час, а две седмици по-късно ме извиси до Космичното Съзнание. След това преживяване станах лечител и започнах да получавам едно висше духовно учение, което след неговата поява лесно можех да приема и разбера.

През 1975 година той ме допусна до тайните на истинското естество и форма на това, което наричаме „Бог”. По-късно започна да разкрива връзката между Духа и „материята”, причината да притежаваме Его и неговата роля да ни въвлича в злодеяния, които Църквата нарича „прегрешения“.

През 1998-а получих мощно послание от Христос, в което ми каза, че ще ми продиктува под формата на Писма цялото знание, което ми беше дал през моите тридесет и три години обучение. И въпреки че копнеех да започнем веднага, точният момент дойде през 2000 година, когато първите изречения от Писмо 1 се появиха ясно в ума ми. Те предават неговото мощно и истинно Послание към човечеството.

Истинският Христос, който се намира във високите духовни измерения и е посветен да помага на хората да променят мислите и идеите си в такива, които ще им донесат здраве, щастие и благоденствие, не е написал нито дума, която може да бъде свързана със старите християнски вярвания. Той ни приканва да затворим мисловно вратите на християнството и да отворим умовете и сърцата си, за да получим тези възхитителни Послания, които ни разкриват какво можем да постигнем в живота си, ако сме готови да четем, да действаме с безусловна вяра в неговите съвети и да молим за помощ, когато е необходимо.

Навсякъде по света хората започнаха да следват това забележително Христово учение и споделят, че животът им се е променил и те са намерили здраве, щастие и удовлетворение на нуждите си.

Христос ме инструктира да остана анонимна, за да дам възможност на читателите да приемат, че думите в тези Писма идват от него. Поиска също да ги публикувам безплатно в интернет. Сега те се издават и като книга, за да може хората да ги носят със себе си, да сформират групи и заедно да ги обсъждат.

Тази книга ще се окаже великолепна благословия за всички, които могат да прочетат и заобичат „Писмата на Христос“.

Христовият Писар
Специално за българското издание на
„Писмата на Христос”

Предисловие >>>

Писмата на Христос

One thought on “Посвещение

  1. БЛАГОДАРЯ! Благослов за всички деца на Земята и нашия Космически Баща/Майка! !!!!!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *