Утвърждения

Правила за ЧЛЕНСТВО в ЕРАТА на ЛЮБОВ и МИР или НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО

(Послание от 2007 г. „По-висша Визия“)

  1. Като Член на Небесното Царство на Земята ще медитирам ежедневно, като започна с десет минути и ги увелича до времето, което e подходящо за мен. Колкото се може повече ще премахвам всички мисли, ще усмирявам и успокоявам ума си. Искрено моля Божественото Съзнание да проникне в моето, да го завладее и да ми донесе Божествена Мъдрост и Божествена Любов, за да благослови живота ми, живота на всички, с които съм свързан по някакъв начин, и света като цяло. Ще използвам това време на единение с Него, за да ЗНАМ, че всички въпроси, които отнасям до Него, ще бъдат надлежно разрешени и изцелени. Моля се Божественото Съзнание да ми даде благодатта да ЗНАМ, че ТО винаги отговаря на молитва, отправена с вяра и любов.
  2. Като Член, който помага за създаването на Небесното Царство, трябва да отхвърлям всяка завистлива мисъл. Трябва да помня и утвърждавам, че като дете на Божественото Съзнание, на “Отца”, мога да поискам всичко, което ми е необходимо или желая, и знам, че в подходящия момент то със сигурност ще бъде проявено за мен.
  3. Като истински Член на Царството ежедневно ще отхвърлям егоистичните си мисли и ще ги заменям с такива на милосърдна и безусловна любов, с които ще допринеса за Неговото изграждане. Всеки ден ще си повтарям: „Аз съм се заел да помогна за създаването на Ера на Любов и Мир и всяка моя обична мисъл има преобразяващо влияние върху Земята.”
  4. Трябва да помня, че Небесното Царство е място на радост и смях. Всеки ден ще се моля да стана по-просветлен и да се издигна в подходяща спонтанна радост и смях, за да облекчавам духа на хората около себе си.
  5. Всеки ден ще си напомням, че за да преодолея егото си и да установя дълбок и смислен контакт с другите, трябва да СЛУШАМ! Трябва да контролирам подбудите на егото, които ме карат да говоря за себе си, и да слушам, като се стремя да разбера и да бъда съпричастен към това, което ми се казва.
  6. Всеки ден ще си напомням, че за да преодолея егото си, трябва да мога да чуя всяка истина за себе си, без да се оправдавам или да търся отмъщение. В Небесното Царство на Земята няма злословие, отмъстителност, негодувание! Като съм се заел да помогна за Неговото създаване, трябва да превъзмогна всички тези пориви на егото и да ги заменя с БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ.
  7. Всеки ден ще си напомням, че в Небесното Царство съществува само УВЕРЕНОСТТА, че утрешният ден ще бъде съвършен, защото Божественото Съзнание изпълва умовете и сърцата на всички негови обитатели. Затова трябва да избягвам каквито и да било обезпокоителни разговори. Няма да се въвличам в обсъждането на грешките на другите. Няма да се отдавам на по-ниското си съзнание, като размишлявам върху злините на правителствата и в света като цяло. За да градя Небесното Царство, трябва да се оттегля от всичко, което не искам да видя увековечено, иначе То никога няма да бъде създадено или други може да го създадат, а аз ще бъда изоставен. Ще бъда изключен заради егоистичното съзнание, което градя всеки ден.
  8. Ще изслушвам с любов всички, които потърсят моята утеха, и ще моля Божественото Съзнание да ми даде думите, с които да излекувам тяхната болка.
  9. Всеки ден ще си представям ясно и ще правя следното Утвърждение с любов към света и към себе си. Ще заявявам уверено и постоянно, че моите утвърждения са мощни и животворни, защото Божественото Съзнание просветлява ума ми. Ще си представям ясно, че те са семената на бъдещи събития.

Утвърждения

Колкото по-високо се издигате в духовната истина, толкова по-мощни стават мислите ви. Затова създайте и упорито пазете своя духовен импулс и не позволявайте на никого да се меси и да го накърнява. Твърдо се придържайте към предишните си възприятия. В моменти на съмнение предизвикайте положителни мисли, като използвате просветлени утвърждения и се осланяте на вдъхновяващите напътствия, които сте получили по-рано, когато вибрациите на съзнанието ви са били по-високи. Когато използвате силата на волята си и избирате само утвържденията, които съдържат „златни късове“ духовна Истина, се връщате отново и отново в това по-висше състояние.

Писмо 5, стр. 253, §85.

Утвърждение от Послание „По-висша Визия“:

Всеки ден отварям сърцето и ума си за превъзходното Божествено Съзнание, за да ми помогне да разтворя всички настоящи себелюбиви пориви на егото си. Всеки ден отварям душата си за Божественото Съзнание, за да ми помогне в създаването на нова ЕРА на ЛЮБОВ и МИР на Земята.

В НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО само Божествената Любов, Божественото Съчувствие, Радостта, Смеха и Красотата на себеизразяване ще бъдат винаги възвишено проявявани.

Навсякъде по света Природата ще процъфтява в изобилие и хармония и ще осигурява плодове и храна за всеки човек на Земята. Хората ще бъдат сити и добре облечени; ще бъдат духовно извисени и ще проявяват Божественото Съзнание по всякакъв начин и всеки ден.

Издигам тази Визия на Блаженство към Божественото Съзнание, където тя ще бъде запалена с БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ за нейното съвършено проявление на Земята. С любов благодаря на своя ИЗТОЧНИК, че още сега всичко това започва да се оформя в невидимото.

Благодаря ти, Отче.

Послание от 2007 г. „По-висша Визия“

Всекидневни утвърждения[1]

„Обръщам се към „Отца” като към ИЗТОЧНИКА НА СВОЕТО СЪЩЕСТВО, на своето зачеване, растеж, развитие, подхранване, възстановяване, изцеление, задоволяване на нуждите, ЗАКРИЛА, всичко в система на ДУХОВЕН ЗАКОН И РЕД. Осъзнавам, че цялата тази прекрасна дейност е конструктивна, целенасочена, методична. Аз наистина разполагам с един ВЪРХОВЕН УМ, който стои зад мен, моето семейство и условия на живот. ДОВЕРЯВАМ МУ СЕ.“

Писмо 1, стр. 64, §201-202.

„Конкретната цел на моето присъствие на Земята е да използвам ума си, за да привличам Божественото Съзнание в ежедневието, обстоятелствата и взаимоотношенията си.“

Писмо 8, стр. 424, §116.

„Аз не съм тяло, притежаващо съзнание, аз съм Божествено Съзнание, индивидуализирано в отделно „съзнателно същество“ и проявено на Земята посредством електрически частици, привлечени и свързани в елементи, за да ми дадат видима форма на живот според фундаментален физически модел.“

Писмо 7, стр. 361, §48.

„Настройвам ума си в хармония с „Отца“ вътре в себе си, който е Съвършена Любов. При тези условия Той може да върши своята съвършена, ЛЮБЕЩА РАБОТА вътре във мен.“

Писмо 2, стр. 127, §208.

„Аз съм в съвършено съзвучие и хармония с Любещия Отец и съм божествено защитен; аз съм проводник на Съзидателни планове, растеж, хранене и подхранване, закрила, изцеление, възстановяване, задоволяване на нуждите, закон и ред. ЛЮБЕЩИЯТ ОТЕЦ действа в ума, сърцето, тялото и делата ми. Той работи и във всички онези, към които насочвам силата му.“

Писмо 1, стр. 67, §215-216.

„Обръщам се към „Отца“ – „Аллах“ – Божественото Съзнание и се моля да се освободя от всички мисли, които противоречат на истинската безусловна любов, и с молитва и искрена вяра издигам ума си към Божественото Съзнание, за да бъдат наситени с нов живот и нова любов.“

Писмо 4, стр. 199, §107.

„Цялото естество на БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ сега се влива в ума, сърцето, тялото, взаимоотношенията и преживяванията ми. Аз се ръководя от „инстинктите си“ и следвам интуицията си, които винаги работят съвършено в дългосрочен план.“

Писмо 8, стр. 402, §47.

„Аз прекрачвам прага на „Небесното Царство”; установявам, че всички мои нужди са задоволени и ЗНАМ, че ще бъдат задоволявани почти спонтанно и занапред. Това знание ме държи в постоянна връзка с „БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ” и ми дава огромно чувство на сигурност. Със спокойствието и тишината идват радостта и щастието, както и едно ново усещане за младост и благополучие. Влизам в нова фаза на съществуване, защото всеки път, когато научавам урок, оставям нещо от човешкото измерение зад себе си и продължавам напред в по-висшите честоти на духовно съзнание.“

Писмо 8, стр. 442, §165.

„Целта на моето духовно търсене е да поддържам честотите на съзнанието си възможно най-стабилни в своите най-висши възприятия.“

Писмо 9, стр. 478, §71.

„За мен абсолютно всичко е възможно, защото съм едно цяло със „Съзидателната Сила“ и „Съзидателната Сила“ е вътре в мен, като ми дава живот, здраве и всичко останало, от което се нуждая.“

Писмо 1, стр. 46, §134.

„Съзидателната Сила Баща-Майка“ – ЖИВОТЪТ – непрекъснато тече през цялата Вселена. Тя е и животът в ума ми, който използва импулсите близнаци „мисъл и чувство“. Сега мислите ми са напълно пречистени от „егото“ и изцяло възприемчиви за ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА/ЛЮБОВТА на „Съзидателната сила Баща-Майка“ и моят ум е „инструмент“ на цялостния съзидателен процес, чието начало е поставено във ВСЕМИРНОТО.“

Писмо 5, стр. 280, §181-183.

„ЖИВОТЪТ е активен поток съзнание, който произлиза от ВСЕМИРНОТО и който обединява – и възпламенява – спящите СЕМЕНА в растения, животни и човешки същества и ги подтиква да растат в съответствие с вътрешния план, наричан от науката ДНК. Това е истинският всемирен, вечен ЖИЗНЕН ИМПУЛС, който ми принадлежи по право още с раждането ми на този свят.“

Послание 12 „По-плодотворен живот“.

Формули-утвърждения

Вдъхновени от „Писмата на Христос“ (Ю. Н, 2019 г.)

Волята на Отца е само Радост, Щастие, Здраве, Задоволяване на всяка потребност.

Единственият разумен път напред е да следвам Христовия Път – Пътят на Безусловната Любов.

Колкото по-често призовавам Божественото Съзнание, толкова повече нов живот привличам в съзнанието си.

Любовта е единственият път към свободата.

Отца – БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ – върши своята съзидателна работа вътре в мен.

ЛЮБОВТА е единственият път към изцеление, благоденствие, истински успех и щастие.

Стремя се да ВЯРВАМ, моля се за ВЯРА и когато най-малко очаквам, ТЯ ще ми бъде дадена.

Ако ВЯРВАМ, трябва само да поискам – И НИКОГА ДА НЕ СЕ СЪМНЯВАМ – и ще ми бъде дадено.

Нивото на СЪЗНАНИЕ, с което умирам, е нивото на СЪЗНАНИЕ, с което ще се върна.

МОЛЯ СЕ, МЕДИТИРАМ и искам помощ. Ако постоянствам, тя ще ми бъде дадена.

Моята истинска цел на Земята е да ИЗРАЗЯВАМ БОЖЕСТВЕНОСТТА на своето същество в мислите, думите, делата и желанията си.

Светът се създава от ЛЮБОВ, в ЛЮБОВ и се подържа с ЛЮБОВ.

Мога да вляза в Рая на Земята, като се науча как да се свързвам с БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ и да го призовавам да изпълва ума и сърцето ми, за да дава нова насока на моя мисловен живот.

ПРОПОВЯДВАМ, проявявам и изживявам БРАТСКА ЛЮБОВ с цялата сила на душата, сърцето и ума си, минута след минута, ден след ден.

Всяка външна форма е израз на вътрешно съзнание. Съзнанието е Живот и Животът е СЪЗНАНИЕ.

Аз съм предназначен/а да изразявам Всемирното Съзидателно Съзнание чрез ума и сърцето си.

Когато се науча как да преодолея собственото си „Аз“, ще вляза в „Небесното Царство“.

Това, в което наистина вярвам, е онова, което получавам.

Не е нужно да лекувам тялото си или да се опитвам да направя живота си по-добър – трябва да лекувам убежденията си.

Тъй като черпя ЖИВОТ и УМ от ОТЦА, аз също съм съзидателен/а в своите мисли, думи и дела.

Чрез ума и сърцето си създавам плановете на собствения си живот и собствените си преживявания.

Не правя нищо със свито сърце, защото сърцето ми ще остане свито. Винаги давам с радост и така всичко в живота ще ми носи само радост и духовни прозрения.

Естеството на животворната сила е безусловна любов и служение, работа и хармония, себеотдаване в удовлетворяването на нуждите на другите.

НЯМА ПО-ВИСШ СТРЕМЕЖ ОТ ТОВА да разбера и преживея Реалността във и зад всяко нещо, която дава, поддържа и подкрепя индивидуалните същества.

НАМЕРЕНИЕТО определя естеството на действието – любещо или разрушително.

Това е истинската цел зад съществуването – постоянно и споделено взаимодействие чрез общуване между Източника на всички Същества и самото творение.

„БОЖИЯТ УМ“ е едновременно създателят и съдържанието на всяко нещо в творението.

ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ е видимо проявено СЪЗНАНИЕ. Всяко същество мисли и действа единствено от това ниво на духовно или егоистично съзнание, в което живее.

Мисля за хората това, което ще бъда щастлив/а те да мислят за мен.

Единствената ИСТИНА и РЕАЛНОСТ в моя живот е Интелигентността и Любовта на Божественото Съзнание.

Моята най-върховна цел на тази планета е да насърчавам най-висшето земно и духовно БЛАГО на всяко живо същество.

Чистата ЛЮБОВ се занимава единствено с извисяване и духовен напредък, изцеление и достигане до „Небесното Царство“.

Вселената е СЪЗНАНИЕ, което е придобило външен вид на „материя“ в резултат на спускането си в по-ниските честоти.

Моята единствена ИСТИНА е Божественото Съзнание, което ме води само към израстване и съвършенство – АКО МУ СЕ ДОВЕРЯ НАПЪЛНО.

„БОЖЕСТВЕНИЯТ ЖИВОТ“ Е ВИНАГИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ, ако се откажа от себичната си воля и се обръщам към НЕГО за всяка своя нужда.

Конкретната цел на моето присъствие на Земята е да използвам ума си, за да привличам Божественото Съзнание в ежедневието, обстоятелствата и взаимоотношенията си.

Душата е извлечена от „БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ – ЖИВОТ“ и затова е съвършена.

Целта на моето духовно търсене трябва да бъде да поддържам честотите на съзнанието си възможно най-стабилни в своите най-висши възприятия.

ДУХОВНАТА ИСТИНА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО е единственото ПОЗНАНИЕ, което накрая ще ме отведе до ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ – моята истинска дестинация.

Единствената истинска енергия и динамична, изцелителна Жизнена Сила идват от постоянния ми контакт с БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. Хармонията с НЕГО и пълното ми самоусъвършенстване трябва да бъдат смисъла на моя живот и моя ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ.

Превръщам се в Светлина – за себе си и за всеки, способен да я получи. Готов/а съм да давам на другите и разбирам, че когато го правя, ставам част от системата на „ДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ“ в цялата Вселена.

Проявявам благосклонността и опрощението, което самият/ата аз се надявам да получа.

Гледам на хора и ситуации с любезна проницателност. Реалността на другите е еднакво валидна с моята.

Избирам най-високите стандарти, познати на света, и се старая да ги усвоявам и използвам.

Трябва да помня и утвърждавам, че като дете на Божественото съзнание, на „Отца“, мога да поискам това, което ми е необходимо или желая, и да знам, че в подходящия за мен момент то непременно ще се появи.

Ежедневно се моля да стана по-просветлен/а и да се издигна в подходяща спонтанна радост и смях, за да допринеса за озаряването на духа на хората около себе си.

Нека излъчвам ЛЮБОВ към всички хора и се отнасям към тях с уважение, дори и да не ги разбирам.

Знам, че когато се издигам в Твоето Любещо Съзнание, моето ще бъде пречиствано и укрепвано.


[1] Утвържденията са точни цитати от „Писмата на Христос“, променени само по род, число и глаголно време и само за конкретната цел.

Утвърждения от Христовия Писар

One thought on “Утвърждения

  1. ОБЕЩАНАТА СВЕТКАВИЦА ОТ Х Р И С Т О С – УДАРИ ЗЕМЯТА ОТ ИЗТОК НА ЗАПАД ! СЪБУДЕТЕ СЕ !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *