Утвърждения от Христовия Писар

Утвърждения/Правила за ЧЛЕНСТВО в ЕРАТА на ЛЮБОВ и МИР или ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО

(Послание от 2007 г., стр. 276 в първо книжното издание, стр. 305 във второ книжно издание):

  1. Като Член на Царството Небесно на Земята ще медитирам ежедневно, като започна с десет минути и ги увелича до времето, което намирам за подходящо. Колкото се може повече ще премахвам мислите си, ще усмирявам и заглушавам ума си. С искрена молитва ще искам Божественото Съзнание да проникне в моето и да поеме контрола, носейки ми Божествена Мъдрост и Божествена Любов. Ще искам да благослови моя живот и живота на всички, с които съм свързан по някакъв начин, както и света като цяло. Ще използвам това време на единение с Него, за да РАЗБЕРА, че проблемите, които Му поднасям, ще бъдат надлежно разрешени и изцелени. Моля се Божественото Съзнание да ми даде благодат, за да ЗНАМ, че То винаги отговаря на молитва, отправена с вяра и любов.
  2. Като Член, който спомага за създаването на Царството Небесно, трябва да отхвърлям всяка мисъл на завист. Трябва да помня и утвърждавам, че като дете на Божественото Съзнание, на „Отца”, мога да поискам това, което ми е необходимо или желая, и да знам, че в подходящия за мен момент то непременно ще се появи.
  3. Като истински Член на Царството ежедневно ще отхвърлям егоистичните си мисли и ще ги заменям с такива на милосърдна и безусловна любов, с които ще допринасям за Неговото изграждане. Всеки ден ще си повтарям: „Аз съм се заел да помогна при създаването на Ерата на Любов и Мир и всяка моя обична мисъл има преобразяващо влияние върху Земята.”
  4. Трябва да помня, че Царството Небесно е място на радост и смях. Ежедневно ще се моля да стана по-просветлен и да се издигна в подходяща спонтанна радост и смях, за да допринеса за озаряването на духа на хората около себе си.
  5. Всеки ден ще си напомням, че за да преодолея егото си и да установя дълбок и смислен контакт с останалите, трябва да СЛУШАМ! Трябва да контролирам импулсите на егото, които ме подтикват да говоря за себе си, и да слушам, като се стремя да разбера и да бъда съпричастен към това, което ми се казва.
  6. Всеки ден ще си напомням, че за да преодолея егото си, трябва да съм способен да чуя която и да е истина за себе си, без да искам да отмъщавам или да се оправдавам. В Царството Небесно на Земята няма клевети, отмъстителност, недоволство! С начинанието си да помагам при Неговото изграждане, трябва да превъзмогна импулсите на егото си и да ги заменя с БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ.
  7. Всеки ден ще си напомням, че в Царството Небесно съществува само УВЕРЕНОСТТА, че утрешният ден ще бъде съвършен, защото Божественото Съзнание изпълва умовете и сърцата на неговите жители. Затова трябва да избягвам каквито и да е обезпокоителни разговори. Няма да се замесвам в обсъждането на грешките на другите. Няма да се отдавам на по-нисшето си съзнание, като размишлявам върху злините на правителствата и в света като цяло. За да строя Царството Небесно, трябва да се оттегля от всичко, което не искам да видя увековечено, иначе То никога няма да бъде създадено или други може да го изградят, а аз ще бъда забравен. Ще бъда изключен от самоснизходителното съзнание, което творя ежедневно.
  8. Ще слушам с обич тези, които потърсят моята утеха и ще моля Божественото Съзнание да ми даде думи, с които да излекувам тяхната болка.
  9. Всеки ден ще си представям ясно и ще правя следното Утвърждение с любов към света и към себе си. Ще го укрепвам постоянно в ума си, защото Божественото Съзнание ми носи просветление и уверенията ми са мощни и животворни. Виждам във въображението си, че те са семената на бъдещи събития.

Утвърждение 

(Послание от 2007 г., стр. 277 в първо книжното издание, стр. 306 във второ книжно издание):

Ежедневно отварям сърцето и ума си към надхвърлящото ме Божествено Съзнание, за да ми помогне да разградя всички настоящи пориви на егото си. Ежедневно отварям душата си към Божественото Съзнание, за да ми помогне да изградя новата ЕРА на ЛЮБОВ и МИР на Земята.

В ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО само Божествената Любов, Божественото Съчувствие, Радостта, Смеха и Красотата на себеизразяване ще бъдат винаги възвишено проявявани. Навсякъде по света Природата ще процъфтява в изобилие и хармония, доставяйки плодове и храна на всеки човек на Земята. Хората ще бъдат сити и добре облечени; ще бъдат с приповдигнат дух и ще проявяват Божественото Съзнание по всякакъв начин и всеки ден.

Издигам тази Визия на Блаженство към Божественото Съзнание, където тя ще бъде възпламенена от БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, за да намери съвършеното си проявление на Земята. Давам любещата си благодарност на своя ИЗТОЧНИК, защото още в момента всичко вече започва да се оформя в невидимото.

Благодаря ти, Отче.

Утвърждения Молитви от Христовия Писар Молитви от последователи >>>

Утвърждения от Христовия Писар

Вашият коментар