Условия за ползване

Условия за ползване на pismatanahristos.com

Информацията в този сайт е публична и е препоръчително да се разпространява в интернет с некомерсиални цели, но задължително с посочване на линк към източника след цитата. Никакви части от този сайт не могат да бъдат възпроизвеждани под никаква форма в каквито и да е книжни издания без писмено разрешение от Писмата на Христос (Christ’s Way).

1. Условия

Чрез посещението си в този сайт, вие се съгласявате с условията му за ползване, както и с всички приложими национални и местни закони и наредби. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, не ви е позволено да посещавате или използвате тази страница. Материалите, съдържащи се в този уеб сайт, са защитени от приложимото авторско право, притежание на неговите автори.

2. Използване на материали от сайта

Сайтът е разработен с некомерсиална цел и използването на материалите, съдържащи се в него, без позволението на автора (администратора), е забранено! Можете да публикувате материали с некомерсиална цел, без разрешение на автора (администратора) на pismatanahristos.com, само ако посочите след публикацията линк към източника на материала.

3. Опровержение

Материалите в сайта pismatanahristos.com се предоставят във вида, в който са, и авторите му не дават гаранция за пригодността им за определена цел, за ненарушаване на интелектуалната собственост или нарушение на други права. Освен това, pismatanahristos.com не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, възможните резултати или надеждността на използването на тези материали в различни интернет страници.

4. Ограничения

В никакъв случай pismatanahristos.com или нейните автор и администратор не носят отговорност за каквито и да било щети, загуба на данни, печалби или прекъсване на бизнес, произтичащи от използването или невъзможността да се използват материали на pismatanahristos.com, дори ако сайтът или негов упълномощен представител са били уведомени писмено или устно за възможността от такива последствия.

5. Промени и грешки

Материалите, включени в уеб сайта на pismatanahristos.com може да включват технически, печатни или фотографски грешки. pismatanahristos.com не гарантира, че всички материали, съдържащи се в сайта, са точни, пълни или актуални. pismatanahristos.com може да прави промени в тях по всяко време, без предупреждение. Но в същото време, pismatanahristos.com не поема никакъв ангажимент да актуализира тези материали.

6. Връзки

Сайтът pismatanahristos.com не е прегледал обстойно всички страници, свързани с линк в неговата и не носи отговорност за съдържанието на такива свързани сайтове. Включването на такава връзка не означава обвързването на pismatanahristos.com с този сайт. Използването на такива свързани уеб сайтове е на собствен риск на потребителя.

7. Промени

pismatanahristos.com може да променя Условия за ползване на своя уеб сайт по всяко време, без предупреждение. Използвайки този уеб сайт, Вие се съгласявате да се обвърже с текущата версия на тези Правила и условия за ползване.

8. Приложим закон

Всяка претенция, свързана с уеб сайт pismatanahristos.com, се урежда от законите на Република България.

Вижте поверителността при използване на сайта.