Съзнание и подсъзнание

Съзнание и подсъзнание

Подсъзнателни програми

10.01.2021 г., 17.01.2021 г.
Място: Фейсбук групата на
“Писмата на Христос”
Темата представя: Маргарита Гецова

В своите Писма Христос многократно говори, че за да правим чист контакт с Божественото Съзнание е необходимо да пречистим съзнанието си от грубите его-импулси.

ИСТИНСКАТА ЦЕЛ на вашето съществуване е да овладеете егото си, като достигате в мислите и чувствата си до… „ОНОВА”…, КОЕТО УСЕЩАТЕ, ЧЕ СТОИ ЗАД СЪЗИДАНИЕТО, и непрекъснато се молите за просветление. Това е първата стъпка, която трябва да направите към величествения момент, когато ще се свържете с БОЖЕСТВЕНОТО. След което, чрез постоянно пречистване на его-подбудите си, ще се придвижвате напред до повторното си влизане в онова „небесно състояние”, от което душата ви се е родила и придобила своята индивидуалност.“ – Писмо 6, Учебно издание: стр. 306, §78-79.

И още: Това е вашата златна възможност да поемете контрол над живота си както никога преди, като овладеете мислите и емоциите си – електрическите и магнитните импулси, отпечатъците на бъдещите ви преживявания. Защото вие сте като грънчари, които разполагат с глина и всеки ден оформят съдове и прибори за лична употреба. СЪЗНАНИЕТО е глината – материалът, с който моделирате живота си и условията в него. Вие сами създавате всяка своя опитност.“[1] (пълните цитати ще намерите в края на текста със съответния номер)

За да бъде направено това обаче, е необходимо да открием и пречистим всички онези схеми и модели на поведение, натрупани като ненужни вещи и боклуци и образуващи нашите подсъзнателни програми, схеми, модели на поведение. Всички тях старателно „събираме“ в хода не само на настоящия си живот, а и от вероятно многото предишни животи.

„Ето защо казвам на тези, които все още не са изпитали качеството на онова съществуване, което описах като принадлежащо ви по Божествена ВОЛЯ: не питайте какъв е проблемът с живота, хората, обстоятелствата или пък със самите вас… Обърнете внимание на начина си на мислене, отношението си към живота като цяло и чувствата към себе си и другите и разберете какви са нагласите и очакванията, на които се отдавате редовно. Тези мисли създават мощни, съзидателни енергийни сили на съзнание, които излъчвате през целия ден и които ще привлекат към вас всички ваши страхове и очаквания. Понякога негативните съзидателни форми са дълбоко заровени в подсъзнанието ви заради определени обстоятелства преди много години или в предишно прераждане.“[2]

В Писмо 7 Христос, говорейки за прераждането, недвусмислено и ясно посочва, че се раждаме вече обременени.

„Прераждането не е нито случайно, нито без последователен план за действие. Целта винаги е на пътуващата душа да бъдат осигурени много и напълно различни преживявания, които ще обогатят скритите ѝ резерви от земни знания. Така тя получава стимулиращи и необходими промени в околната, семейната и заобикалящата среда и генетичните характеристики. Но тънката нишка на нейното пътуване винаги остава скрита в подсъзнанието и ще се появява, за да повлияе на настоящото ѝ въплъщение, макар и човекът изобщо да не е наясно с това. Ето защо е възможно характеристиките, твърдите убеждения или страстните амбиции да се повтарят и да се предават от едно прераждане в друго. Понякога силните желания се формулират в един живот и могат да се реализират успешно само в следващия, при съвсем различни условия. В такива случаи душата трябва да изчака, преди да се прероди отново, докато земните обстоятелства ще могат да подпомогнат успешното изпълнение на скритите ѝ амбиции.“ – Писмо 9, Учебно издание: стр. 498, §140.

И така, вероятно и вие като мен сте имали моменти, в които сте си казвали, че работата, която ни предстои, е трудна, дори невъзможна. В противовес с тази мисъл обаче веднага си казвам, че щом вече съм осъзнала факта, че тези „боклуци“ ме задушават и пречат да извървя пътя си, да открия и осъществя мисията, с която съм се родила, че заглушават гласа на душата и ми пречат да правия чист контакт с БС, това може и трябва да се превърне в стимул, който да укрепи вярата ми, че мога да се справя. Мисля, че всички ние трябва да си дадем ясна сметка, че имаме невероятния късмет „Писмата на Христос“ да влязат в живота ни. И щом „се качим на влака“, трябва да използваме възможността, отдавайки 100% от себе си на това начинание – да работим упорито, без да се отказваме. Чрез Писмата си Христос ни е дал нужните средства да се справим малко по малко с всичко, което ни се „сервира“ в живота. Необходимо е само да не се съмняваме и да укрепим вярата си, за да предадем себе си и своя живот на грижата на Божественото Съзнание. Във връзка с казаното по-горе предлагам на вашето внимание един цитат от Писмо 6, който много ясно описва онова, което се случва реално с нас.

„В детството „Аз“-ът на егото се ръководи от това, което харесвате и не харесвате, което желаете и не желаете, и от навиците, формирани чрез постоянно повтаряне на чувства. Лошите навици се изграждат от неприемливи реакции на егото към личните преживявания и обкръжението, които от своя страна се отпечатват в несъзнателната – подсъзнателната – част на ума и остават скрити. Въпреки това, когато „паметта“ за предишни обстоятелства и постъпки неволно ги изкарва на преден план, те изригват в повторяеми модели на поведение. Така подсъзнанието и съзнанието започват да работят заедно, за да развиват личността.

Голяма част от поведението става „обусловено“ и се пречупва с много усилия. Когато човек е несъзнателно програмиран със силно егоцентрични навици на мислене и поведение и му е трудно да живее в хармония с другите, той трябва да се обърне към психолог, който да му помогне да разнищи усложнените си умствено-емоционални проблеми.“ – Писмо 6, Учебно издание: стр. 291, §28-29.

За да започнем да се справяме със себе си и целия его-багаж, който сме натрупали, е необходимо първо да сме напълно наясно с това, що е то съзнание и подсъзнание (съзнателен и подсъзнателен ум).

Съзнателният ум (съзнанието) е онази част от ума ни, която възприема и осъзнава настоящия момент. Например, осъзнаването на това, че присъстваме на тази среща (или четем този текст). Може да мислим едновременно и за това какво се случва тук и какво ще правим след нея. Според теорията на многоуважавания от мен д-р Брус Липтън, нашият съзнателен ум влияе на възприятията ни през деня само 5% от времето. Останалите 95% се управляват от нашия подсъзнателен/ несъзнателен ум.

Самият Христос многократно ни напомня важността на това да разберем уникалността на собственото си съзнание. Че трябва да станем изключително внимателни за това, което произвеждаме с мисли, думи и действия, защото то е „енергия на съзнанието“, която материализира в живота ни успех и благополучие или чувство за провал и нещастие.

„От първостепенно значение за вашето здраве и щастие, за вашите взаимоотношения и успехи е да разберете напълно истинското естество на Съзнанието, както и уникалността на своето собствено Съзнание.

Трябва да ви стане абсолютно ясно, че това, което МИСЛИТЕ, ЧУВСТВАТЕ и ПРАВИТЕ, е „енергия на съзнанието“, която формира цялата субстанция на вашите преживявания. Тя е движещата сила зад вашите дела и зад всичко, което се случва с вас; основата, върху която изграждате живота си, и източникът на сила, който ви дава тласък в ежедневието. Тя е всичко, което СТЕ отвъд душата си и пълният потенциал на това, което можете да бъдете и да направите точно в този момент. Състоянието на вашето съзнание ограничава или насърчава благополучието ви, следователно това, което то съдържа – степента на вашето духовно осъзнаване, морал, прозрения, възприятия, вярвания, знания, стандарти на поведение, качества на характера, – е вашето съкровище, с което изграждате живота си. Можете да изградите само това, което сте вие в настоящия момент, от елементите, тухлите на вашето съзнание – и нищо друго.“ – Послание 10 „Енергия на Съзнанието“.

„Това упражнение е изключително важно. Ако не го направите, ще продължавате вечно да четете за „съзнанието“, но никога няма да достигнете до задълбочено разбиране, че то е основната енергия на вашето съществуване и на „материята“ – на тялото, средата и събитията в живота ви, на НАСТРОЕНИЯТА и духовните ви стремежи. Няма да започнете да разбирате, че СЪЗНАНИЕТО е най-важно, че ТО е всичко във вашето съществуване и в преживяванията ви, докато не обърнете внимание как „идеите и мненията“ могат да повишат или понижат неговите честоти на вибрации.

Искам да бъдете наясно с думите, които използвате в ежедневието си; с качеството на живота, което те създават за вас и с въздействието им върху другите – дали подобряват настроението им до спокойствие и радост или ги депресират и изтощават.“ – Писмо 6, Учебно издание: стр. 322, §134.

Предполагам, че с тези цитати всеки от нас може да постигне разбирането за това колко е важно да разберем, че „енергията на съзнанието“ е субстанцията, която формира настоящите ни преживявания. Ненапразно навярно всички сме установили, че това, върху което се фокусираме, е онова, което материализираме за себе си и преживяванията си. Но да продължим нататък.

За  по-голямата яснота на описаното по-долу, искам да добавя, че психологията отдавна е установила, че подсъзнанието ни е разделено на две нива: несъзнавано и подсъзнание. Ще се опитам да бъда максимално кратка и възможно най-ясна.

Подсъзнателният ум (подсъзнанието) е онази част от ума  ни, която съдържа по-лесно достъпна информация. Например, възможно е част от това, което е възприето несъзнателно да стане подсъзнателно и после съзнателно. По този начин забравен детски спомен може да се появи изведнъж след десетилетия по време на медитация или сеанс със специалист. За да станат съзнателни обаче, някой несъзнателни спомени се нуждаят от силен, специфичен отключващ фактор (психотравмено събитие), докато подсъзнателните могат да станат съзнателни много по-лесно. Например, докато говорим по телефона, можем да се приберем безпроблемно вкъщи, без да следим внимателно пътя.

Несъзнателният ум е този, в който се съдържат примитивните, инстинктивни желания, както и информация, до която не можем да достигнем лесно, освен ако не променим състоянието на мозъчните вълни и не извадим тези спомени чрез специфични техники като тези, с които разполага енергийната психология или чрез медитация.

През детството, както стана ясно и по-горе, ние придобиваме безброй спомени и преживявания, които определят същността ни днес, но повечето от тях не можем да си спомним. Те реално са тези несъзнателни сили (вярвания, убеждения, програми/схеми/модели на поведение и т.н), които управляват нашето съзнателно поведение. Някой научени неща са по-лесно достъпни от други, но всички те, заедно с минали събития, спомени, убеждения, вярвания…, могат да бъдат преместени от несъзнателния в подсъзнателния ум и от там да бъдат съзнателно осъзнати и трансформирани, за да променят или да създадат нови невронни връзки и пътища чрез преживяванията ни.

Тук обаче ще използвам термините несъзнателен и подсъзнателен ум като едно и ще го наричам подсъзнателен ум, тъй като това е и общоприетото понятие.

В подкрепа на горе описаното, предлагам цитат от книгата на д-р Брус Липтън „Биология на убежденията“. Той има връзка с предишната ни онлайн среща, представена от Ваня, на тема: „Позитивното мислене“. Надявам се, че цитатът може да се яви и като мост между двете теми. В него се говори за онази сляпа и празна вяра, която се прокламира от поддръжниците на Ню Ейдж учението.

„Онова, което провалилите се в позитивното си мислене хора не успяват да разберат, е, че привидно „отделните“ сектори на съзнанието – осъзнаваното и подсъзнателното – са зависими един от друг. Съзнанието е творческото начало, онова, което ражда „позитивните мисли‘. За разлика от него, в подсъзнанието са складирани записите за стимул-реакция, извлечени от инстинктите, и запаметеният житейски опит. Подсъзнанието е строго привично, то пуска в действие едни и същи поведенчески реакции на житейски сигнали отново и отново, за наше съжаление. Колко пъти сте се изнервяли от нещо толкова незначително, като отворена паста за зъби? От ранно детство са ви учили грижливо да слагате капачката на тубичката. Когато я намерите отворена, някой „натиска копчетата“ ви и вие автоматично изпадате в ярост. Това е проста поведенческа програма стимул-реакция, складирана в подсъзнанието.“

Така че подсъзнанието е милиони пъти по-мощно от съзнанието. Т.е. ако желанията на съзнанието са в конфликт с програмите на подсъзнанието, познайте кое от двете ще надделее? Дори постоянно да си повтаряме положителни твърдения, че сме симпатични или че злокачественият тумор ще се свие, ако в детството са ни повтаряли многократно, че за нищо не ставаме или че сме болнави, тези положителни твърдения няма да проработят. Посланията, програмирани в подсъзнанието ни в детството, ще обезсмислят и най-големите ни съзнателни усилия да променим живота си. Знаете колко бързо забравяме новогодишното си решение да намалим яденето, когато ароматът на сармичките или баницата сломи решителността ни…

Установено е, че между раждането и втората година на детето човешкият мозък работи главно на най-ниските ЕЕГ честоти, познати като Делта вълни. То започва да развива все по-висока ЕЕГ активност, определяна като Тета между втората и шестата си година. От 6 до 12-годишна възраст мозъчната активност е в Алфа състояние, а след това ЕЕГ спектърът на детето започва да показва продължителни периоди на още по-високи честоти, определяни като Бета вълни.

Всичко това е само теория, чрез която можем да разберем защо до 6-7 годишна възраст децата са като „гъба“ която попива всичко. Не напразно хипнотерапевтите се стремят да понижат мозъчната активност на клиентите си до Делта и Тета състояние, защото тези ниско честотни мозъчни вълни могат да им позволят да бъдат  по-податливи на внушение и да станат по-лесно програмируеми. Децата, чийто мозъци действат най-вече на едни и същи честоти между раждането и шестата си година, могат да усвояват невероятна по обем информация, която ще им бъде необходима, за да се справят в средата си на живот. Те с любопитство наблюдават и запечатват направо в подсъзнанието си цялата обкръжаваща ги действителност, житейският опит на родителите, учителите и други авторитетни фигури, с които имат досег. В резултат на това те повтарят поведението им и това може да бъде наблюдавано най-често в игрите им.

Науката е доказала, че много голяма част от поведението ни е заучено в хода на развитието ни само чрез наблюдение. Установили са, че „основните модели на поведение, убеждения и отношения, които наблюдаваме при родителите си, биват „насадени“ в подсъзнанието ни под формата на синаптични пътища. След като бъдат отпечатани в подсъзнанието, те контролират физиката ни до края на живота ни…, освен ако не открием начин да ги препрограмираме. Ако се съмнявате в сложността на това запаметяване, припомнете си първият път, когато детето ви е избълвало някоя ругатня, чута от вашата уста. Сигурен съм, че когато това ви се е случило, сте забелязали точността, правилният изговор, нюансите в гласа и контекста, носещ вашия почерк.“ – д-р Брус Липтън, „Биология на убежденията“

Като се има предвид прецизността на тази система за запаметяване на поведенческите модели, представете си какви биха били последствията, ако постоянно чувахме от родителите си: „глупаво дете“, „не заслужаваш да имаш това“, „никога няма да постигнеш нищо“, „изобщо не трябваше да се раждаш“ и т.н. Когато неосъзнати или незаинтересовани родители внушават подобни послания на децата си, те без съмнение не знаят или не разбират, че такива коментари се запечатват в подсъзнанието като неоспорими „истини“, точно както битовете и байтовете се запаметяват върху твърдият диск на компютъра. В периода на ранното развитие съзнанието на детето не е достатъчно зряло, за да прецени, че тези изказвания на родителите му са само язвителни думи и не са непременно реални качества на „същността“. Вече програмирани в подсъзнанието обаче, тези вербални обиди започват да се възприемат като „истини“, които подсъзнателно формират поведението и възможностите на детето през целият му живот.

С увеличаването на честотите от шестата до 12-годишната си възраст (8 -12 Hz) ние все по-трудно започваме да се поддаваме на външно програмиране. И така, полека-лека, до периода на юношеството подсъзнанието на детето вече е претъпкано с информация, която варира от втълпеното убеждение, че нищо няма да излезе от него до поощренията от родители, които непрекъснато и с любов им повтарят, че могат да постигнат всичко, което пожелаят.

Христос ненапразно казва:

„Може би започвате да разбирате, че умът и емоциите ви са като бойно поле с противоречиви идеи, които се сменят толкова бързо, че изобщо не осъзнавате какво си причинявате. Умовете ви са люлка; вярванията, мненията и реакциите ви се променят според промените, които срещате във взаимоотношенията и обкръжението си – люшкате се между харесване и нехаресване, приятелство и неприязън, притежание и отхвърляне. Цялата тази врява възниква от повърхностното ви разбиране за това, което всъщност се случва под нивото на вашата среда. Вие сте като лодки, плаващи по море – можете да видите небето, но нямате никаква представа за растежа, движението и жизнената дейност под кила.“ –  Писмо 8, Учебно издание: стр. 432, §137.

За да стане малко по-ясно какво „животно“ е подсъзнанието,  ще си позволя да добавя още един цитат от д-р Липтън, защото ако не разберем напълно дълбочината на онова, което трябва да доведем до знанието на съзнанието си, ще продължаваме да се борим с „вятърни мелници“.

„В действителност подсъзнанието е лишена от емоции база данни от складирани програми, чийто функции са тясно свързани с разчитането на външните сигнали и задействането на вградени поведенчески модели без въпроси и без разсъждения. Подсъзнанието е програмируем „твърд диск“, в който се записват всичките ни преживявания. Програмите по своята същност са вградени поведенчески модели на стимул-реакция. Стимулите, провокиращи дадено поведение, могат да бъдат сигнали, които нервната система улавя от външния свят и/или сигнали, които възникват в тялото като емоции, удоволствие и болка. Щом даден стимул бъде възприет, той автоматично предизвиква поведенческа реакция, научена по времето, когато сигналът е въздействал на тялото за първи път. Всъщност хората, които осъзнават автоматизираната природа  на тази възпроизвеждаща се реакция, често са склонни да твърдят, че сякаш „копчетата им биват натискани“.

Повече от ясно е в кои ситуации или в какво състояние на съзнанието се намираме, когато усетим, че нещо от случващото се около нас започва „да натиска копчетата ни“. В Писмо 8 Христос казва:

„Спомнете си какво ви казах: вие сте подложени на ритъм от „възходи“ и „спадове“. Когато сте в период на „спад“, притокът на Божествения Живот в цялата ви система намалява, както и честотите на вибрации на съзнанието ви. Следователно в такива моменти, в началото на вашето търсене, контактът със „Съзнанието Баща-Майка-Живот“ е почти невъзможен. В първия етап по пътя си към Истината, по време на медитация, когато сте силно свързани със своето подсъзнание, ще забележите, че всички стари негативни мисли и спомени, които сте смятали за преодолени, дразнещо се завръщат.“ –  Писмо 8, Учебно издание: стр. 450, §190.

Говорейки за всичко това и осъзнавайки огромния „емоционален багаж“, който трупаме и мъкнем със себе си живот след живот много често ума ми се връща към видението на Христос за бебето.

„Разказах им за преживяванията си в пустинята, за видението с бебето, което растеше и възмъжаваше, но през цялото време напълно несъзнателно се обвиваше с мисловни ремъци и вериги. Така порасналият мъж сам ставаше причина за собствената си слепота, затворен във вътрешен мрак и изолиран от Бога. Обясних им, че по същия начин те сами се подлагат на потисничество на завоеватели, робство, бедност и болести.“ – Писмо 2, Учебно издание: стр. 82, §48.

Тези мисловни „ремъци и вериги“ са нашите убеждения и вярвания. Убежденията са неща, които научаваме в хода на живота си и които бързо се превръщат в абсолютна истина за нас. Когато преживеем нещо, ние го преценяваме, стигаме до някакви заключения и така се раждат нашите убеждения. Накрая те подсъзнателно стават непоклатими, до степен, в която започваме да живеем според тях и бурно ги защитаваме, независимо от това дали ни служат или не. Един много силен цитат от Писмо 2 илюстрира много точно онова, което бих искала да кажа в тази връзка.

„Но тъй като ежедневно се страхувате от „добро и зло“, очаквате ги и вярвате в тях повече, отколкото вярвате, че „Отца“ е изобилен ЖИВОТ и ЛЮБОВ и ви осигурява всичко необходимо, за да бъдете здрави и успешни, привличате в битието и тялото си най-страховитите преживявания на „добро и зло“. Вашите убеждения в „добро и зло“ засенчват – ПОМРАЧАВАТ – всичко, което „Отца“ е приготвил за вас само ако повярвате в НЕГОВАТА ЛЮБОВ!

Съдите днешния си ден и очаквате от утрешния това, което сте преживявали в миналото. Ето защо мъките ви от вчера постоянно се повтарят днес. Вие сте в плен на спомените си и на неотклонното си убеждение, че миналото трябва да се връща отново и отново, за да ви обременява и наранява.

Не е нужно да лекувате телата си или да се опитвате да направите живота си по-добър – трябва да лекувате убежденията си!Писмо 2, Учебно издание: стр. 108, §145-147.

Ето защо е толкова важно да следваме неотклонно и ежедневно истината, дадена ни от Христос, да се заемем сериозно с това да „изорем почвата“ на съзнанието си, да открием онези заглушаващи гласа на душата убеждения, вярвания, програми и т.н. Само по този начин, малко по малко ще започнем да навлизаме навътре, стигайки до необятните дебри на подсъзнанието си, защото преди да сме го направили, ние никога няма да постигнем истинско разбиране на онова, което е написано в „Писмата на Христос“.

„Повярвайте ми, не може да смесвате старите си религиозни вярвания с Истината за Съществуването. Ако се опитвате да го направите, можете да бъдете сигурни, че не виждате Истината, а само собствената си адаптация на това, което смятате, че сте получили от моите Писма. Ако продължавате да търсите Истината за Съществуването, но оставате раздвоени в убежденията си, може да платите висока цена – да бъдете разкъсвани от нерешителност, страх и постоянна неспособност да разберете реалното значение на новото учение. Вашите развиващи се възприятия ще бъдат частично затъмнени от „съобщенията“ на предишната съзнателна и подсъзнателна обусловеност на ума ви.

Може би в момента не сте наясно с чудовищните размери на такъв проблем, но той всъщност е огромен, защото вашите сегашни дълбоки вярвания са вашата сегашна истина, върху която изграждате ежедневието си. Вашите силни вярвания и убеждения са вашата реалност. Те може да са напълно илюзорни, но ако подсъзнателно вярвате в тях безрезервно, за вас те стават абсолютно реални. И без значение колко завладяващи може да са някои нови идеи, ако те противоречат на убежденията ви, вашето съзнание ще бъде раздвоено и ще ви причини сериозно неудобство, дори страдание.

Помнете, че вашето съзнание е тъканта, с която изграждате живота си и която е основата на всяка реакция към всяко нещо в умственото, емоционалното и физическото ви съществуване. Вашето съзнание е вашата реалност.

Повтарям: вашето съзнание създава вашата реалност, независимо какви са конкретните факти от живота ви.“ – Писмо 6, Учебно издание: стр. 338, §191-194.

Когато се изпълним с разбиране как действа нашето съзнание, респективно подсъзнание, ще стигнем до промяна в емоционалните си модели и промяна на начина си на мислене. Ще можем в медитация искрено да предадем контрола на БС. Ще му позволим да влее в нас цялата си Божествена Любов, защото метафорично казано, едва когато изчистим „съда“ на своето съзнание от всички нечистотии можем да го изпълним с чиста питейна вода.

Завършвам с три цитата, които могат да допълнят най-добре казаното. Успех по пътя на осъзнаването и пречистването, скъпи приятели!

„Ако страдате умствено, емоционално или физически, то е само защото вашите най-искрени вярвания, каквито и да са те, не са били полезни за вас, не са насърчили благоденствието ви. Време е да преразгледате НАЧИНА СИ НА МИСЛЕНЕ. Доволни ли сте от него? […]

Искам да наблегна на силата на човешкия начин на мислене, който е съвкупност от всички ваши съзнателни и подсъзнателни програми. Много е важно да разберете, че никаква част от него не произтича от духовното измерение. Той е изцяло земен и навярно изпълнен с митични идеи, предразсъдъци, заблуди, неприязън, погребани спомени за стари обиди и затвърдени методи за справяне с възходите и паденията на живота. Вашият човешки начин на мислене, включително всички религиозни идеи или вярвания, определя вашия свят – взаимоотношения, преживявания, успехи или неуспехи, щастие или нещастие. Той е отговорен дори за вашите болести и злополуки.

Нищо не идва случайно. Всичко е изтъкано от вътрешните нишки на личното ви съзнание – мисли, очаквания, убеждения за съществуването, съдбата и „Бога“. Живеете в такъв свят, какъвто сами сте си създали.“ – Писмо 1, Учебно издание: стр. 59, §180-184.

„Емоционалните ви модели могат да бъдат също толкова вредни за цялостното ви благосъстояние, колкото и начинът ви на мислене. Заедно те представляват вашите СЪЗИДАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ и заедно създават необходимите очертания на бъдещи притежания, събития и обстоятелства. ТЕ действат в живота ви, независимо дали го имате предвид или не.

Далеч по-лесно е да разкриете умствената си обусловеност, отколкото дълбоко вкоренените си емоционални нагласи – съзнателни и подсъзнателни. Може да сте обсебени от негативни емоционални модели, без изобщо да ги забележите, тъй като са прикрити от моментните ви чувства в ежедневието.

За да разберете какви са те в действителност, задайте си следните въпроси и бъдете напълно честни със себе си. Да се опитвате да се скриете от истината за емоционалните си модели, означава просто да мамите себе си и сами да си пречите да постигнете онова щастливо състояние на съществуване, на което би трябвало да се наслаждавате.

Какво е истинското ви отношение към ЖИВОТА? Искам да напишете топло и състрадателно писмо до себе си и да разкажете как точно се чувствате, докато отговаряте на въпроса: радвате ли се, че сте живи, или бихте предпочели да не сте? Ако вашият честен отговор е вторият, значи имате негативно отношение към съществуването и дълбоко в себе си сте във война с живота. Осъзнавате, че трябва да продължите ежедневието си, но на подсъзнателно ниво просто искате да се откажете. Вашата вътрешна борба ви пречи да привлечете всичко онова, което бихте могли да преживеете, ако имахте позитивни емоционални модели.“ – Писмо 1, Учебно издание: стр. 61, §190-193.

„Трябва да разберете, че след като магнитните ви емоции са изчезнали не само от ума, но и от подсъзнанието и слънчевия сплит, в крайна сметка постепенно ще започнете да се приближавате и ще достигнете до най-високите измерения, докато сте все още на Земята. И преди всичко, ще бъдете свързани с БАЩА-МАЙКА-БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ, който е винаги активен в цялата ви система и във Вселената. Помнете, че ТОЙ е в равновесие в безкрайното всемирно измерение. „Дейността Баща“ определя целите; „Любовта Майка“ ръководи начина, по който ще бъдат разработени плановете, за да се насърчи най-висшето благо на това, което ще бъде приспособявано, изцелявано или закриляно.“ – Писмо 8, Учебно издание: стр. 445, §178.


[1] „Повтарям по друг начин, за да привлека вниманието ви: ако останете на сегашното си ниво на човешко функциониране и мислене, ще преживявате само сегашното си ниво на човешко съществуване. Ще бъдете заключени в упорита работа за нищожен живот, изпълнен с безброй проблеми – бедност, влошено здраве, зависимости, сковани от смазващ страх и изложени на всевъзможни злонамерени атаки. Ще останете обременени от настоящите условия, докато не разберете как да ги промените.

Това е вашата златна възможност да поемете контрол над живота си както никога преди, като овладеете мислите и емоциите си – електрическите и магнитните импулси, отпечатъците на бъдещите ви преживявания. Защото вие сте като грънчари, които разполагат с глина и всеки ден оформят съдове и прибори за лична употреба. СЪЗНАНИЕТО е глината – материалът, с който моделирате живота си и условията в него. Вие сами създавате всяка своя опитност. […]

Ето защо за вашето духовно и лично човешко развитие е изключително важно да осъзнаете напълно всичко, на което се опитвам да ви науча. Не мислете, че тези Писма са прекалено трудни за разбиране и затова трябва да преминете към някакъв по-лесен начин да намерите щастие. Повярвайте ми, за вас няма друг ПРАВИЛЕН и по-лесен начин да постигнете равновесието и щастието, които търсите, защото моите думи описват ВСЕМИРНАТА ИСТИНА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО И ЖИВОТА, с която в момента градите или рушите битието си.

В същото време бъдете сигурни, че никога няма да можете да създадете нови условия за себе си, докато не откриете КАК и ЗАЩО сте формирали разрушителни и негативни обстоятелства в миналото. Всичко, което преживявате в момента, сте произвели и задвижили с предишни свои мисли, думи и действия. Така че не се възмущавайте от сегашните условия и обстоятелства – вие сами сте си ги създали.

Затова бъдете разумни, прочетете моите Писма и посветете цялата си сила и воля да откриете средствата, които преди сте използвали от невежество, за да рушите живота си. После направете нужните стъпки, за да пречистите съзнанието си.“ – Писмо 6, Учебно издание: стр. 310, §92-97.

[2] „Ето защо казвам на тези, които все още не са изпитали качеството на онова съществуване, което описах като принадлежащо ви по Божествена ВОЛЯ: не питайте какъв е проблемът с живота, хората, обстоятелствата или пък със самите вас… Обърнете внимание на начина си на мислене, отношението си към живота като цяло и чувствата към себе си и другите и разберете какви са нагласите и очакванията, на които се отдавате редовно. Тези мисли създават мощни, съзидателни енергийни сили на съзнание, които излъчвате през целия ден и които ще привлекат към вас всички ваши страхове и очаквания. Понякога негативните съзидателни форми са дълбоко заровени в подсъзнанието ви заради определени обстоятелства преди много години или в предишно прераждане.

Във всеки случай, ако сте били последователно подлагани на неприятни преживявания, изследвайте подсъзнанието си и разберете кои са негативните очаквания, които го владеят; установете какви са нагласите и чувствата ви към другите.

Постоянно ли сте в хармония със Законите на Съществуването? Изразявате ли „безусловна любов“ на всяко ниво от своя живот, към всяка своя опитност? Способни ли сте да видите „светлината на душата“ във всяко живо същество или забелязвате само неговите его-подбуди – тъмната му страна?“ – Писмо 9, Учебно издание: стр. 473, §57-60.

Маргарита Гецова

Съзнание и подсъзнание

One thought on “Съзнание и подсъзнание

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *