Съдържание – Писмата на Христос

◊ Посвещение

◊ Предисловие

◊ Въведение

◊ Послания

 1. Пукнатините във вашата Планета
 2. Сътворете Прекрасен Живот
 3. Съществува ли Бог наистина?
 4. Прогонете Злите Духове
 5. Обградете се с Любов
 6. НЕ сте сами!
 7. Моята ИСТИНСКА МИСИЯ
 8. Кога ще се събудите?
 9. Човешката любов носи разочарование
 10. Енергия на Съзнанието
 11. Христовото Съзнание
 12. По-плодотворен Живот
 13. Ако вярвате…
 14. Спешно послание от Христос
 15. Истинското Царство Небесно на Земята
 16. Последните дни

◊ Писмо 1
Христос говори за причините за завръщането си и нуждата от настоящите Писма. Казва, че човечеството самó предизвиква неволите си чрез своите мисли и действия. Обяснява защо действителната му мисия на Земята не е била документирана точно. Заявява, че не съществува „грях към Бога“ и че нашият истински Източник на Битие не е разбран правилно. Описва шестте си седмици в пустинята и какво реално се е случило там – какво е научил и как това знание го е превърнало от бунтар в Учител и Лечител.

◊ Писмо 2
Христос продължава историята на живота си на Земята; говори за своето завръщане при майка си в Назарет и за начина, по който е бил приет! Описва първото изцеление пред очите на хората и неговия огромен отзвук, избора си на последователи и истинското си учение.

◊ Писмо 3
Христос продължава описанието на своите преживявания, проповеди и осъзнаването си, че се налага времето му на тази Земя да бъде преждевременно прекъснато чрез разпъване на кръст. Пояснява защо е предизвикал гнева на еврейските религиозни водачи. Разказва какво всъщност се е случило на „Тайната вечеря“ и как са се държали учениците му. Разкрива истината за своето „възнесение“.

◊ Писмо 4
Христос обобщава ученията, които е проповядвал в Палестина, и заявява, че той, Мохамед, Буда и други Учители продължават да се развиват духовно до възнесението си в ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ. Говори за истината за сексуалните връзки и пояснява, че отношенията между мъжете и жените в крайна сметка ще се променят. Разкрива, че ще бъде отбелязан духовен прогрес и ще се родят деца с нов духовен потенциал.

◊ Писмо 5 и Писмо 6
Христос започва да обяснява истинските процеси на сътворението. Отхвърля различни научни теории и религиозни доктрини и дава определение за ИСТИНАТА на БИТИЕТО. Той се спира и на същността на човешкото его – необходимо средство за израз на земната ни индивидуалност, но и източник на всичките ни страдания.

◊ Писмо 7
Христос описва истината за сексуалния акт – какво представлява той в духовно и физическо отношение. Пояснява, че децата се раждат с различно ниво на съзнание. Разказва за ролята и мястото на мъжете и жените в световния ред.

◊ Писмо 8
Христос обяснява същността на двата пола; как да живеят според ЗАКОНИТЕ на БИТИЕТО и как да постигнат хармонично и благословено съществуване, в което разполагат с всичко необходимо; как да възстановяват здравето си и да превръщат радостта в естествено състояние на духа си. Казва, че всеки човек може да придобие този вътрешен покой, след което ще се възцари мирът.

◊ Писмо 9
Христос обобщава предходните Писма и показва конкретно как хората да преодолеят егото си, как да придобият истинно самочувствие и да изпитат радостта от съвършения вътрешен мир. Засяга темата за расизма и изпраща лично послание с насърчение и любов към всички, които са били привлечени от неговите Писма.

◊ Послание от 2007 година

◊ Послание от 2014 година

Нуждата от настоящите Писма

Вашият коментар