Затруднения с медитацията

Въпрос:

Много хора имат затруднения с медитацията. Защо е така, какво да направим?

Отговор:

Скъпи приятели, последователи на Христовия Път,

Причината, поради която Исус не е бил напълно успешен на Земята, е била, че тогава никой не е разбирал от наука – физика, квантова физика. Христос се е върнал СЕГА, защото хората вече са напреднали в това отношение и са способни да възприемат неговото учение, стига да поискат да го направят.

Съвременните млади хора би трябвало да могат да разберат, че макар всичко да изглежда солидно, всъщност това, което наричаме „ТВЪРДА МАТЕРИЯ“, е съставено от определени основни елементи, които в лабораториите могат да бъдат „разбити“ до нивото на вълната или атома. Всеки елемент е съставен от определен равен брой протони и електрони. И, скъпи читатели, това е, което всъщност представлявате вие.

Заради специфичността на зрението, което ни е дадено, ние не можем да видим тези вълни и атоми, нито техните много бързи вибрационни честоти, в които са поддържани в движение. Даден ни е великият дар на допира, който може да ни покаже само колко плътно или крехко е нещо. Заради зрението и осезанието като сетива ние вярваме, че живеем в солиден свят.

Не можете да разберете огромната значимост на медитацията, докато не осъзнаете, че всъщност вие сте само енергията, видима заради дарбата на вашите пет сетива.

Може би ще попитате: „Ако сме само енергия – снопове енергия, – какво държи нещата заедно?“ Трябва да разберете, че ЕНЕРГИЯТА, В КОЯТО АТОМИТЕ И ВЪЛНИТЕ ТАНЦУВАТ И ВИБРИРАТ, ЗА ДА ПРОИЗВЕДАТ ТВЪРДА МАТЕРИЯ, Е СЪЗНАНИЕТО. Христос казва: „Няма нищо във Вселената, което да не е
видимо проявено СЪЗНАНИЕ.“ (Писмо 5)

Съзнанието е осъзнаване. СЪЗНАНИЕТО НА НАЙ-ВИСОКО НИВО ОТВЪД ЦЯЛАТА МАТЕРИЯ Е ЕНЕРГИЯТА НА ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, затова трябва да приемете, че някои неща са извън нашето разбиране. Изглежда невъзможно да си представим съзнанието отвъд материята – с физическите си мозъци и форми – но основното, фундаменталното СЪЗНАНИЕ наистина е ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, все още универсално, все още не формирано.

Това ВСЕМИРНО СЪЗНАНИЕ Е МЯСТОТО – ВСЕМИРНОТО ПРОСТРАНСТВО, – където започва съзиданието, началото на евентуален ЖИВОТ. Само ако сте способни наистина да осъзнаете това, тогава ще сте направили първата си стъпка в разбирането на истинската духовност.

Смятате, че електричеството и магнетизмът са просто енергия, но те всъщност са живи ИМПУЛСИ НА СЪЗНАНИЕ. ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО е импулс на Съзнание за движение. Неговото естество е да се движи. МАГНЕТИЗМЪТ е импулс на Съзнание за привличане или отблъскване, който възниква от близостта на електрически заряди – положителни или отрицателни.

Вие мислите с електрическо съзнание (спомнете си за детекторите на лъжата) и чувствате с магнитно. Вие сте били създадени като видима материя чрез активността на електромагнитно Съзнание, така че по принцип вие сте ЕЛЕКТРОМАГНИТНО СЪЗНАНИЕ – МИСЛИТЕ, ЧУВСТВАТЕ, ВЪРВИТЕ, РАБОТИТЕ, ИГРАЕТЕ, СПИТЕ, СЪБУЖДАТЕ СЕ, СЪЩЕСТВУВАТЕ.

Вие сте извлекли своето същество от ЕНЕРГИЯТА НА ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, вашите души произлизат от ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ – Божествената Енергия, която изпълва цялото пространство. Но нашите мисли, думи и действия най-често се направляват от егото. ЕГОТО кара всяко живо същество – човек, животно и дори растение – да се грижи за себе си по всякакъв начин. То ни е дадено от Бога, но не е изцяло БОЖЕСТВЕНО, а ни служи, за да оцелеем.

Егото не е зло, то е необходимо. Би могло да ни направи омразни, егоистични, гневни, крадливи хора, но всъщност ние, използвайки го неправилно, му позволяваме да ни тласка към удоволствия.

Когато хората медитират за връзка с ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ и се опитват да разберат каква трябва да бъде тази Енергия – мощна лъчиста сила, – това е ЛЮБЕЩА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (помислете за силата в атома, когато е разделен, и експлозивната мощ, разрушаваща цели градове, което е само потрепване на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ). Опитайте се да осъзнаете, че душата ви е извлечена от ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ.

ОПИТАЙТЕ ДА ПОМНЕТЕ, ЧЕ КОГАТО МИСЛИТЕ ЗА НЕЩО, ВАШАТА ПСИХИЧНА ЕНЕРГИЯ ПРАВИ КОНТАКТ С НЕГО. ТОВА Е ПРИЧИНАТА ДА МЕДИТИРАТЕ.

Целта на медитацията е да осъществите контакт с БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ и да позволите на Неговата ЕНЕРГИЯ да се влее в ума ви.

Когато медитирате, за да се свържете с БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, трябва внимателно да успокоите ума си, като се концентрирате дума с духовно значение по ваш избор. Лично аз все още харесвам старомодната дума „БОГ“, защото зад нея влагам като значение именно тази НЕВЪОБРАЗИМО МОЩНА ЕНЕРГИЯ, която изпълва цялото пространство и от която съм извлякла душата си. Когато достигна пълен покой и тишина в ума си, оставам в тишината толкова дълго, колкото е удобно, осъзнавайки, че сега получавам Божествена енергия в съзнанието си.

В медитация можете също да помолите Божественото Съзнание да просветли ума ви, докато мислите за реалността на Бога и за начина, по който светът е бил създаден от СЪЗНАНИЕ, както и за естеството на Божественото съзнание, изложено в Писмо 1.

Постепенно съзнанието ви ще се пречиства, вие ще се приближавате все повече до висшите духовни измерения и ще откриете, че животът ви се променя и става по-благословен и хармоничен.

Ще откриете, че ако следвате Христовото Учение искрено и давайки най-доброто от себе си, наистина ще преживеете всички благословии, които ви е обещал Христос, и ще влезете в Небесното Царство.

С цялата ми Любов,
Христовият Писар

Затруднения с медитацията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *