Просветлението

Скъпи приятели,

Просветлението е изключително важен термин за духовните търсачи. От една страна, то е действителното начало на духовното издигане, какъвто е примерът със случилото се при кръщението на Христос. От друга страна, се срещаме с хора, които вече са имали подобно силно преживяване и контактът ни с тях би могъл да е много по-лесен и полезен, ако разбираме по-добре какво точно се случва с човека, постигнал такова високо стъпало в духовното си развитие. Достигането му е изконно желание и цел на духовните пътешественици и оттук произлиза най-важният мотив да се опитаме възможно най-кратко и прегледно да съберем същественото от всичко казано за просветлението в Писмата и Посланията на Христос.

Предлагам ви едно нестандартно начало – да започнем с обобщение. Както ще видим със следващите редове, ПРОСВЕТЛЕНИЕТО е необикновен процес на получаване на ЗНАНИЕ за Съществуването и осъзнаване на Истината и в същото време е мощна „АТАКА“ срещу егото от страна на Божественото Съзнание (БС).

„Затова по време на силните изкушения, които преживях в края на просветлението си в пустинята, се водеше борба между моето по човешки утвърдено Его и моето „Съзнание Баща-Майка“.[1] (Пълните цитати са в края на текста.)

Просветлението е нестандартен процес, един необикновен прилив на Божествена енергия, която измества влиянието на човешкото его-съзнание и като резултат го преобразува. Силно индивидуално, просветлението се проявява в различни форми. Когато е ИСТИНСКО (защото е възможно това да се бърка с други моменти на възвишени усещания), то е ПЪЛНО и ПОСТОЯННО, т. е. променящо човека завинаги. Но би могло да е ЧАСТИЧНО, а понякога – и ВРЕМЕННО. От друга страна, то може да е БЪРЗ или много ПОСТЕПЕНЕН процес.

„Истинското Просветление е прилив на Божествено Съзнание във вашето човешко, което никога няма да загубите и което преобразува завинаги отношението ви към вашия Създател и живота ви като цяло.“ Послание 1

При Христос нахлуването на БС в тялото му е било моментално, а просветлението – мощно, пълно и е продължило цели шест седмици. Най-вероятно, преди да дойде на Земята, душата му е била достатъчно подготвена, преминала през много земни опитности, за да опознае материалния свят във всеки детайл – само така той могъл да се превърне във Велик и Просветлен Учител.

Познавам истинското естество на нашата ПЪРВОПРИЧИНА, защото аз самият съм НЕЙНА почти съвършена индивидуализация.“[2] Послание 3

Истинското просветление трудно би могло да се сбърка, защото променя изцяло живота, носи нов светоглед и различни качества, които понякога изглеждат невероятни и дори чудодейни. „Просветлението ми позволи да се върна в Назарет и да започна нов живот на изцеление, проповядване и контрол на елементите.“
Послание 1

Както казах в Писмо 1, след просветлението си аз се върнах в моя свят от палестински градове и села и незабавно започнах да контролирам „елементите на материята”, когато виждах нужда да помогна на тези, които търпяха лишения или страдаха.“ [3]   

Човешкият ум е прикован на земното ниво и параметрите на функциониране на мозъка са ограничени. Освободен чрез просветлението, когато БС навлиза в ума, но и, забележете, в подсъзнанието, човекът възприема и е способен да върши неща, които преди са изглеждали „немислими“.

„Човешкият ум не може да разбере никакви преживявания извън тези на електромагнитните параметри на земното съществуване и функциите на мозъка, докато просветлението на Божественото Съзнание не навлезе в цялата му система – ум, емоции и подсъзнание – и не разкрие основното единство и хармония.“ Писмо 8.

И още: „По време на просветлението ми в пустинята моят ум бе пропит с истинско познание за самото съществуване. Беше ми дадено да разбера каква е всемирната и съзидателна ДОБРА ВОЛЯ на „Отца”, което ми позволи да възприема и правя неща, немислими за един първосвещеник, фарисей, садукей или книжник.

Тъй като разбрах естеството на ИЗТОЧНИКА на нашите СЪЩЕСТВА, можех уверено да положа ръце върху сакат човек и отново да го издигна в неговата цялост.“ Писмо 9.

Христос отбелязва, че просветлението може да дойде при нас по различни начини – като зашеметяващо преживяване или като последователни моменти на прозрения. Пояснява, че Христовият път, очертан в Писмата, е пътят към просветлението, каквото е било и неговото:

Тези Писма се предлагат безплатно на всички, които имат волята и куража да ВЪРВЯТ по моя ПЪТ, ХРИСТОВИЯ ПЪТ, който в крайна сметка ще ги отведе до просветление, свобода от егото и до Небесното Царство.

А просветлението може да дойде по различни начини – като зашеметяващо преживяване, което незабавно преобразява възприятията ви за ИЗТОЧНИКА на вашето СЪЩЕСТВО и старите ви интелектуални разбирания за вашия свят. […]

Просветлението може да дойде и чрез упорито изучаване на моите ПИСМА.Послание 1.[4]

Много важни за разбирането на просветлението са обясненията, че промяната е постепенна, но и че се извършва във високите зони на мозъка, а процесът е непрекъснат, макар понякога е възможно да ни се струва, че нищо не се случва:

И все пак за човек, който искрено и пламенно търси и с радост следва пътя на „Христовото Съзнание“ – ХРИСТОВИЯ ПЪТ, – като медитира и прониква в магнитно-емоционалните области на мозъка, идва време да получи просветление, което се отпечатва в най-високите му части. И новите клетки са пропити с ново знание. Това е един непрекъснат процес и вероятно ще почувствате, че мозъкът ви се „отваря“.

Сега започвате да действате все повече и повече в супер съзнателния ум, който е в още по-близък контакт със „Съзнанието Баща-Майка-Живот“. Докато не дойде момент, когато вече не можете да търпите мислите и чувствата на „егото“, които доминират над нормалното ви съзнание в ежедневието, и преживявате смъртта на „себе си“ – оставяте се изцяло на „Съзнанието Баща-Майка-Живот“. Писмо 8.

И като естествено продължение се връщаме отново на процеса на пречистване на егото по пътя към просветление (непрестанната работа), за да подчертаем тяхната важност. Сега, в самия край на този кратък текст, ще разберем също какво и защо Христос определя като ЕДИНСТВЕН ПЪТ към духовното просветление, каква е ролята на съвременните духовни учители, и какво в крайна сметка е ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ.
Приятно четене, скъпи приятели!

„Помнете какво ви казвам сега: ВИЕ сте обитатели на две измерения, но никой не може да премине отвъд нивото на „обикновения интелект“, докато не бъдат изпълнени необходимите предпоставки за духовно просветление – истинско духовно пробуждане, което води до дълбоко вникване в дейностите на егото и човешката природа…, последвано от разкаяние…, разкаяние…, разкаяние. Това е ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН. Защото разкаянието на свой ред води до отхвърляне на магнитно-емоционалното ниво на „привличане-отблъскване“, което в по-опасните му форми описвате като „грях“.

Когато някой проникне в духовното измерение и попие характеристиките на „ЖИВОТА“, започва да осъзнава и в крайна сметка – да ЗНАЕ, че човешките его-подбуди „грижи се за себе си“ всъщност изключват ДУШАТА му от непрекъснатия приток на БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ в ума, сърцето, тялото, взаимоотношенията и преживяванията му.“ Писмо 8.

Затова приемате форма на живот и продължавате да съществувате в две измерения. Едното е Невидимо – БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, а другото е видимо – всичко, което живите човешки същества могат да усетят или проумеят, докато чрез духовното си развитие не повишат вибрациите си и не получат проблясък на разбиране за първото. Докато протича този процес на постепенно просветление, извисеното човешко съзнание работи осъзнато едновременно и в двете измерения.“ Писмо 6.

Дори ако вашите съвременни учители твърдят, че пътят до най-висшите измерения е като ви прехвърлят своето лично умствено просветление, все пак ще се наложи да се подложите на задълбочена вътрешна самооценка и да се пречистите от магнитно-емоционалното „свързване-отхвърляне”. И ако наистина сте стъпили на възходящия път към най-висшите духовни нива, той ще се отличи с моменти на ярък и проницателен самоконтрол и себереализация, често последвани от самоненавист. Това мрачно и болезнено чувство е обратно на магнитната емоция – където преди егото се е придържало към основната преценка за себе си, че е най-велико, по-значимо от всички останали, сега започва да прозира мъчителния факт, че може би не само е незначително, но и много несъвършено.

Всеки, който достигне до този етап от духовното си развитие, ще открие, че вече върви по пътя към истинско смирение. […]

В момента, в който пожелаете с цялото си сърце да обърнете обичайните си склонности в магнитно-емоционалните си модели, вие сте задвижили този процес. Ако определите ясно целите, които искате да постигнете, и ги пазите винаги в ума си (или в писмена форма), неслед дълго ще откриете, че жадуваните промени в съзнанието ви вече са настъпили. Когато това се случи, ще почувствате лекота на духа и ще преживеете моменти на чиста радост. Ще докажете, че ИСТИНАТА за вашето СЪЩЕСТВО води „поробените сърца” в съвършената свобода на духовния живот.“ Писмо 8.

Когато се сипва вода в овесена каша, водата омекотява кашата, но и попива в нея, поема част от нея. Така се случва и когато висше вдъхновение се влива във възприемчив ум – вдъхновението поема естеството на земния ум. Много рядко то е толкова силно, че да може да проникне, да просветли със своята Истина и да предизвика такова мощно осъзнаване, че човешките вярвания незабавно да се променят.

Ето защо вдъхновените хора учат много версии на Истината. Пагубната от тях е когато казват, че са Божествени, защото са извлекли своето същество от Божествеността. Истината е, че могат да привлекат в умовете си само тънки струи вдъхновено съзнание и много бавно, малко по малко Божественото Вдъхновение озарява и разсейва тъмнината на човешкото его.

В крайна сметка съзнанието е напълно просветлено, а егото – преодоляно. Щом това се случи с някого, той става напълно ВСЕМИРЕН в Съзнанието и вече няма никакви желания за себе си. Съсредоточава се изцяло в нещо съвършено различно и живее само за да изпитва възторга и екстаза на Божественото, както и да насърчава с любов благополучието на другите.

Това е ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ.“ Послание от 2014 г.

********

[1] „Затова по време на силните изкушения, които преживях в края на просветлението си в пустинята, се водеше борба между моето по човешки утвърдено Его и моето „Съзнание Баща-Майка“. Сатаната нямаше нищо общо с битката, която се разрази в съзнанието ми. Тя беше между

ИМПУЛСИТЕ БЛИЗНАЦИ НА ИНДИВИДУАЛНОСТТА
Свързване-Отхвърляне и
БОЖЕСТВЕНАТА РЕАЛНОСТ, която ми СЕ разкри като
ИНТЕЛИГЕНТНА ЛЮБОВ – ЖИВОТ,

превъзхождаща ме и все пак вътре в мен. ТЯ щеше постепенно, все повече да превзема индивидуалността ми, ако бях постоянен в медитациите и пречистването на съзнанието си от егоистичните импулси.“

[2] „Аз мога да ви кажа, защото на Земята получих пълно просветление и защото се издигнах през различни нива на СВЕТЛИНАТА, докато не стигнах до самите порти на ВЕЧНОТО РАВНОВЕСИЕ, където нашата обща ПЪРВОПРИЧИНА, ИЗТОЧНИКЪТ на цялото ТВОРЕНИЕ, се намира в ПРАЗНОТА от Покой и Тишина. Познавам истинското естество на нашата ПЪРВОПРИЧИНА, защото аз самият съм НЕЙНА почти съвършена индивидуализация.“ Послание 3.

[3] „Единствената ви надежда да се избавите от егото и разрушителното за вашата планета съзнание е да следвате ХРИСТОВИЯ ПЪТ – ПЪТЯТ, който лично аз следвах, и НАЧИНЪТ, по който живях след пълното си просветление в пустинята – просветлението, което ми позволи да се върна в Назарет и да започна нов живот на изцеление, проповядване и контрол на елементите.

Както казах в Писмо 1, след просветлението си аз се върнах в моя свят от палестински градове и села и незабавно започнах да контролирам „елементите на материята”, когато виждах нужда да помогна на тези, които търпяха лишения или страдаха.“ Послание 1.

[4] „А просветлението може да дойде по различни начини – като зашеметяващо преживяване, което незабавно преобразява възприятията ви за ИЗТОЧНИКА на вашето СЪЩЕСТВО и старите ви интелектуални разбирания за вашия свят. Истинското Просветление е прилив на Божествено Съзнание във вашето човешко, което никога няма да загубите и което преобразува завинаги отношението ви към вашия Създател и живота ви като цяло.

Просветлението може да дойде и чрез упорито изучаване на моите ПИСМА – като кратки моменти на необикновени прозрения, малки озаряващи лъчи СВЕТЛИНА, които ще проникнат в ума ви и ще изместят фокуса на вътрешния ви поглед; ще почистят „обектива“, през който виждате света и преценявате валидността на всички мнения и вярвания в него. Постепенно ще изхвърлите илюзиите, които са ви заслепявали преди, и ще откриете, че вече владеете мислите и действията си, а това води до пълнота и цялостност на всеки аспект от вашето индивидуално същество.“ Послание 1.

От Фейсбук групата на Писмата на Христос

Просветлението

 

One thought on “Просветлението

  1. Превъзходен и изключително полезен прочит по темата-ПРОСВЕТЛЕНИЕ.
    Благодаря.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *