Молитви от Христовия Писар

Молитва „БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ”

(Писмо 8, стр. 272, книжно изд. 2018 г.; Учебно издание 2019 г. стр. 447, §181)

БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ,
Ти си моят живот, моята постоянна подкрепа, моето здраве,
моята защита, съвършеният отговор на всяка моя потребност
и мое най-висше вдъхновение!
Моля те да ми разкриеш Своята истинска Реалност.
Знам, че ВОЛЯТА ти е да бъда напълно просветлен, за да мога
по-добре да осъзная Твоето Присъствие в себе си и около себе си.
Вярвам и знам, че това е възможно. Вярвам, че ти ме
защитаваш и подкрепяш със съвършена ЛЮБОВ.
Знам, че моята крайна цел е да ТЕ ИЗРАЗЯВАМ.
Говорейки ти, знам, че ТИ напълно възприемаш думите ми,
защото си ВСЕМИРНАТА ЛЮБЕЩА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ,
която така удивително е планирала този свят и
го въплъщава във видима форма.
Знам, че когато ТЕ помоля да ми говориш, аз изпращам лъч
духовна светлина в твоето Божествено Съзнание и докато слушам,
ТИ ще проникваш в човешкото ми съзнание и ще идваш
все по-близо до моите все по-възприемчиви ум и сърце.
Поверявам себе си и своя живот на твоята грижа.

********

„Божествени напътствия“

(Септември 2014)

Възлюбени Отче,
като твое дете искам да преразгледам и да покажа по-ясно силната си привързаност към теб. Трябва да направя това, за да застана по-близо до теб по дух, ум и любов. Знам, че в ДУХА си ние сме едно и никога, в никакъв момент не сме разделени.
Обичам те с цялото си сърце и същество. Знам, че тялото ми е обгърнато в Божествена Енергия, която е твоята Любеща Интелигентност, подкрепяща ме във всички преживявания през деня и през целия ми живот. Знам, че моите нужди са ти известни – точно такива, каквито са – и ако поискам с вяра, ти скоро ще ги проявиш в битието ми.
Осъзнавам, че всички ДОБРИНИ към мен се проявяват от Божествената ти Любов, затова щастливо и искрено предавам цялата си самостоятелна воля. Моля за твоите напътствия и аз ще съхраня възприемчивостта си да ги получавам и да действам според тях.
Отпускам се в спокойствие, чувствайки твоята Божествена Любов и Божествена Енергия, която се движи вътре в мен, за да създава и възстановява физическите ми клетки. Знам също, че по този начин ти Я отпечатваш в съзнанието и ума ми. Знам, че когато честотите на вибрациите ми са достатъчно високи, усещам как твоята Божествена Енергия в мен ме лекува и укрепва.
Искам с цялото си сърце и с всеки изминал ден да чувствам все по-близък контакт с теб, защото ти си този, който освобождава мислите и чувствата ми от негативните и непречистени емоции и отдава безусловна любов към целия свят. Знам, че когато се издигам в твоето любещо СЪЗНАНИЕ, моето ще бъде пречиствано и укрепвано.
С цялото си същество ти благодаря за всичко, което си за мен. С цялото си боготворящо сърце те моля да се проявиш за мен по още по-ясен и възлюбен начин, докато се стремя да установя по-близък и по-любещ контакт с ТЕБ.
В този момент се отпускам във възможно най-дълбока тишина в твоето изпълнено с жизненост Съзнание. Обичам те!

„Божествена воля“

(Октомври 2013)

Баща-Майка-Живот,
ти си Източникът на всяко същество; съзидателната любеща и интелигентна сила, който действа в мен, за мен и чрез мен. Моля, помогни ми да си спомням във всеки миг, че сам не мога да направя нищо и мога да се обърна към Теб, Съзидателно Съзнание Баща-Майка, за съвършена защита, храна и задоволяване на нуждите ми.
Моля, помогни ми да спра да търся моя собствен начин да се справям, когато знам, че мога да се обръщам към теб за всичко, от което се нуждая и което предприемам.
С благодарност и любов се отказвам от своята самостоятелна воля и се съобразявам с твоята Божествена Воля, която е СЪВЪРШЕНА ЛЮБОВ.

„Божествена сила“

(Ноември 2013)

Възлюбени Отче,
който пребиваваш с цялата си сила във всеки атом и всяка клетка на моето тяло, знам и ти благодаря за това, че действаш точно сега, правейки всяка част от тялото ми съвършена и давайки ми сила да върша ежедневно всичко необходимо, за да може всички около мен да бъдат щастливи и да живеят в пълна хармония и общение с Отца.
Възлюбени Отче, всеобщо присъстващ във всички неща, който бдиш над твоето творение, който познаваш нуждите ни и ги задоволяваш, както Исус обеща.
Обръщам се към теб, възлюбени Отче, за да влезеш в моя възприемчив ум, докато приема твоята Божествена сила в съзнанието си, за да може тя да се влее там, за където търся твоята съвършена, мощна, нарастваща, лечителна енергия.
О, любещи Отче, знам, че твоята същност е да създаваш и усъвършенстваш всички неща с напътствията си. Знам – и благодаря за това, че точно сега твоята Божествена сила е там, където я насочвам и те моля да отидеш и знам, че Тя върши чудесата си в човешкото състояние, за което споменавам.

„Възлюбени Отче“

(Декември 2013)

Възлюбени Отче,
съзидателна сила на Вселената, аз, твоето творение, съм проектиран/а чудесно, но в ежедневието си се нуждая твоят поток Божествено Съзнание да се влива във всяка клетка на тялото ми. Знам и ти благодаря от все сърце, че когато това се случва, ти ми носиш изцеление, обновяване и съживяване, възвръщайки всеки атом в тялото ми в съвършена форма и отлично здраве. Знам, че Божественото Съзнание укрепва живота и ми позволява всеки ден да изразявам повече благополучие, умствена енергия и радост. Вярвам в това с цялата си душа, ум и сърце и благодарността ми е безгранична.
Възлюбени Отче, Съзидателен Източник на нашата Вселена, идвам при теб като малко дете, изпълнено с любов. Моля те да издигаш вибрациите ми ден след ден, докато медитирам, така че все повече да се вдъхновявам и убеждавам в твоето неизменно присъствие в мен и във всеки жител на нашата планета. Знам, че ти, Баща-Майка, Възлюбен Живот, нямаш никакви ограничения. Знам, че ти си безграничен и безкраен. Изпълни ума и сърцето ми, за да мога да възприема тази велика истина толкова ясно, че тя да се превърне в несъмнен факт. Изпълни ме със сигурност и увереност, че твоята неизменна закрила ме предпазва ден и нощ и ме защитава от всяка опасност и вреда.
Баща-Майка, Възлюбен Живот, безкраен и вечен, ти си крайъгълният камък и подкрепа на всеки пътник в областта, в която живея, и си наясно какво преживява. Знам, че самото ти естество е да насърчаваш растежа, храненето, лечението, защитата и задоволяването на нашите потребности по съвършен начин. Оповестявам това на хората, за да се събудят и във всяка секунда от живота си да осъзнават твоето животворно присъствие, защото всички сме от един дух и можем да общуваме с целия свят, ако имаме намерението за това. Знам го и го вярвам. И съм благодарен, че е така.
Баща-Майка, Възлюбен Живот, присъстващ, подкрепящ и активен във всеки атом на творението, аз съм изпълнен/а с радост и благодарност, че трябва само да ПОИСКАМ и ПОВЯРВАМ с цялото си сърце и ум, да те ОБИЧАМ и да излъчвам любов към света и това, за което се моля, ще бъде изпълнено.
Благодаря ти за всичко, благословен Източник на моето Същество.

„Божествено намерение“

(Януари 2014 г.)

Небесен Отец,
Божествена основа и УНИВЕРСАЛНОСТ на всичко, което е, идвам към теб с отворен ум и любещо сърце. Моля те да ме обгърнеш изцяло в своето СЪЗНАНИЕ и да отпечаташ в съзнанието и съществото ми всичко, което си ТИ, доколкото мога безопасно да възприема. Моля за това, защото знам, че само напредвайки към по-дълбоко разбиране на твоята Реалност, на твоето Съзнание, ще бъда в състояние да изразявам твоята Истина в ежедневието си. Знам, че ако излъчвам твоето Съзнание, ще правя правилните избори, ще привличам към себе си това, което ми е необходимо, и ще мога да го използвам в помощ на хората в нужда. Знам, че вливайки се в моето съзнание, твоята мощна Божествената Енергия ще разреши конфликтите във и около мен и ще излекува всичко, което не е здраво или хармонично.
Също като Христос аз не търся материалните неща, защото знам, че ти, моят Небесен Отец, си наясно какво ми е необходимо и ще го задоволиш веднага, след като повярвам напълно, че твоята Воля е да осигуряваш моите най-важни нужди, добруване и израстване.
Също като Христос аз вярвам и знам, че твоето Божествено Намерение за мен е да пресъздавам съвършенството във всеки аспект на живота си и то никога не се колебае. Затова от дълбините на сърцето си ти изпращам своята лъчиста благодарност за този контакт, който вече е в нас, защото ти, мой Небесен Отец, също си и моята Жизнена Сила, и аз съм едно цяло с теб. Дарявай ме всекидневно с все по-пълна реализация на тази молитва и нека тя наистина се сбъдне.

„Светът е съвършен“

(Февруари 2014 г.)

Възлюбени Баща-Майка-Живот,
който си в мен и във Всемира около мен, като опора и подкрепа за света и всички форми на живот, опитвам се да преодолея своето его, за да установя истински духовен контакт с теб. Отварям сърцето и ума си към твоето Божествено Съзнание. Успокоявам ума си, за да вляза в тишината и да усетя присъствието и любовта ти, които ме обгръщат и подкрепят…
Моля се за достъп до най-висшето ниво на духовно разбиране на природата на Вселената, за да осъзная, че светът е вече съвършен – така, както е създаден от Божественото. И ако преодолея егото и разчитам на безусловната любов, ще видя, че светът се превръща в онази съвършена форма, която вече си му дал.
Моля те, изпълни моя отворен ум с все повече мъдрост, така че да виждам тази Божествена Истина и насочвайки неотклонно мислите си към нея, да мога да ставам все по-действен последовател на Христос.
Утвърждавам с пълна вяра и увереност, че светът вече е съвършен в своята духовна форма. Моля се с цялото си сърце да мога да контролирам своето его и да се издигна до съвършена възприемчивост на последователната дейност на Божественото Съзнание в нашия свят.
Възлюбени Баща-Майка-Живот,
отварям ума и сърцето си с огромна благодарност за всички духовни блага, както и за физическото и материалното благосъстояние, които са ми дадени. Моля те да ми дадеш мъдрост, за да възприемам много ясно, когато отговаряш на моите молитви. Знам, че задоволяваш по удивителен начин всички мои нужди, когато съм във вътрешен мир и в съвършена вяра за твоето вечно присъствие, и ти благодаря. Защото знам, дори и да не осъзнавам този дар, че съм обгърнат завинаги в твоята Божествена сила и любов. Моля се с цялото си сърце да осъзнавам все по-ясно твоята щедрост и постоянна закрила.

„Божествен закон и ред“

(Март 2014)

Възлюбен Извор на съществуване,
Баща-Майка-Живот, отварям сърцето и ума си, за да получа твоя божествен живот и твоята любов. Нека те се влеят във всеки атом и всяка клетка на моето тяло и да укрепят единението ми с ТЕБ.
Днес се моля от все сърце и с цялото си същество да отпечаташ в мен Закона и Реда, които са твоята същност. Помогни ми да повиша чувствителността си за този прекрасен аспект на твоето славно Присъствие. Направи ме активно осъзнат/а за присъщите за теб Закон и Ред, да чувствам хармонията, сътрудничеството и любещата солидарност на всеки атом и всяка физическа клетка в тялото ми.
ПОМОГНИ МИ ДА РАЗБЕРА, ЧЕ КОГАТО СЕ ЧУВСТВАМ ДОБРЕ И В МИР, УСЕЩАМ ИСТИНСКИ ТВОЯТА БОЖЕСТВЕНА ЦЕЛ ДА СЪМ ВЕДЪР/А И СПОКОЕН/А. НАПРАВИ МЕ ДУХОВНО ОСЪЗНАТ/А ЗА ТВОЕТО ДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВСЕКИ АТОМ НА МОЕТО СЪЩЕСТВОТО.
О, ИЗТОЧНИК, ВЪЗЛЮБЕНИ ОТЧЕ, ОБГЪРНИ СЪРЦЕТО И УМА МИ СЪС СМИСЪЛА НА ТВОЕТО ПРИСЪСТВИЕ, ЗА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯ С БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ КЪМ ВСИЧКИ СЪЩЕСТВА И КЪМ ВСЯКО НЕЩО ОКОЛО МЕН И ПО СВЕТА, така че да бъда наясно с нуждите на другите и да мога спонтанно да споделям, благославям и насърчавам тяхното най-висше благо по всички възможни начини.
Дай ми пълна вяра, убеждение и разбиране, че всичко, за което съм помолил/а, в този момент влиза в мен и моя живот.
Благодаря ти искрено, с любов и признателност за този момент на истинско единение с ТЕБ, възлюбени Отче, и за устойчивостта на това единство, въпреки грижите, в които животът ми потапя. Моля се да се сдобия с дарбата да усещам нашата истинската свързаност, дори когато умът ми е обзет от грижи. Обичаме те.

„Духовна промяна“

(Април 2014)

Възлюбени Баща-Майка-Живот на цялото съществуване, Създател и Подкрепа в моето ежедневие, моля те да се приближа до Теб с ума и цялото си сърце.
Възлюбени Баща-Майка-Живот, моля те всеки ден да вливаш благословената си сила в тялото и живота ми, да ми помагаш да почувствам твоето Присъствие и да ми напомняш да изразявам безусловна любов към всички – близки или далечни. Моля те да излъчваш своята Божествена Енергия на Закрила и Изцеление към всички същества, които обичам, така че те да се издигат духовно и да се чувстват уверени, че всичко в живота им ще протича хармонично. Моят истински стремеж е да създам нова Ера на Любов, Мир и Радост по света и те моля от все сърце да ми показваш все по-ясно как да постигна тази прекрасна духовна промяна в сърцето и живота си.
И накрая, когато съм преодолял собствената си воля и съм я пречистил от всички импулси на егото, които преграждат пътя ми към духовните Висини, аз я предавам на Христос, за да може всекидневно да ме води по духовния път към създаването на Царството Небесно на Земята. Предавам МУ я с радост, защото знам, че неговата Воля за живите същества е най-съвършената от всички.

„Издигане по Христовия Път“

(Май 2014)

Възлюбени БАЩА-МАЙКА-ЖИВОТ,
започвам да осъзнавам, че когато забравям истинската си духовна идентичност и живея в неведение, се озовавам в трудности и напрежение. Разбирам, че когато се откажа от собствената си воля и се оставя под закрилата и мъдростта на моя Източник на Съществуване, се издигам на по-високо ниво на духовно осъзнаване и животът ми протича лесно, осигурявайки ми съвършени условия да постигам най-доброто за себе си, семейството си и за тези, които са част от живота ми.
Заявявам го ясно в молитвата си към ТЕБ, защото, възлюбени Отче, желая да ти се отдам искрено и истински. Жадувам това да се случи и да оцвети моите мисли и ежедневни дейности, а когато се съмнявам, да се запитам спонтанно и откровено каква е целта на Отца, какъв е правилният път и любещият начин, които ще бъдат най-полезни и благоприятни за всички, които участват в тях.
Възлюбени Отче, ЗНАМ, че ТИ се грижиш за мен и осъзнавам, че моята собствена воля ме въвлича в трудности, а правилният път ме извежда от тях, затова ти се поверявам. Моля те да ме издигнеш на истинския духовен път, посочен в Писмата на Христос. Знам, че приемаш моята молитва в твоето любещо Божествено Съзнание и ме обгръщаш в душевно благополучие и духовно израстване и ти благодаря.
Моля се също, възлюбени Отче, Извор на цялото Съществуване, тази молитва да издигне всички, които са ми скъпи и с които контактувам в ежедневието си.
Възлюбени Отче, моля те да отпечаташ своята Божествена Любов в сърцето ми, за да мога да откликна на нея и да те обичам силно, защото това ме приближава до теб и прави по-съвършено моето единение с ВСИЧКО това, което си ТИ. Благодаря ти с радост и признателност, защото знам, че моите думи са били възприети и разбрани напълно и сега, когато съм обгърнат в твоето Божествено Съзнание, ние сме единни, аз съм част от Теб, мой възлюбени Отче.
Молитва за Христовия Писар
Възлюбени Отче, моля те да издигнеш Христовия Писар в Светлината на Безусловната Любов и да ѝ позволиш да достигне до вечно щастие. Моля те да позволиш на всички сестри, които се грижат ежедневно за нея, да видят Светлината, да бъдат щедро благословени от НЕЯ и издигнати в познанието на Христос и твоята Божествена реалност. Вярвам и знам, че ги благославяш изобилно сега и завинаги. Благодаря ти!

„Божествено присъствие“

(Юни 2014 г.)

Възлюбени Баща-Майка-Живот,
Моля те да прелееш Божественото си Съзнание в ума и в сърцето ми, за да мога по-добре да осъзная твоето присъствие в себе си и около себе си. Помогни ми, моля те, да те чувам, за да се изпълня с твоето Съзнание на Бащина Любов и да знам, че въпреки че си всеобщ, за мен си също и личен. И когато се науча да те слушам, ще се изпълня с твоето любещо Съзнание и ще БЪДА тази Любов, която съм.
Искам да се вслушвам в думите на Христос и да престана да приличам на коза, като храня ума си с вредна мисловна храна и вървя в посока, която не трябва да следвам. Не искам да приличам и на овца, която сляпо сподиря множество светски изкушения. Най-силното ми желание е да бъда част от твоето стадо, да бъда дотолкова лишен/а от его, че само твоето Божествено Съзнание да владее ума и сърцето ми.
Възлюбени Баща-Майка-Живот, такава е днес моята молитва и моето намерение и знам, че твоето Съзнание на Любовта вече прониква моето същество и всичко, към което насочвам вниманието си, и ти благодаря за това.

„Христовият Път“

(Март 2016 г.)

Възлюбени Отче, Божествено Съзнание, знам, че ти си единствената Реалност на съществуването. Ти си Главният Двигател на всяко усилие и градивна работа в моето ежедневие. ЕДИНСТВЕНО ти можеш да положиш началото на изцяло нови обстоятелства, които ще премахнат и заличат всяка възможна опасност или вреда за Писмата на Христос и Христовия Път.
Обръщам към теб сега с ум и сърце, изпълнени с любов, за да те помоля да обгърнеш Писмата на Христос, Христовия Път и нашата ПО-ВИСША ВИЗИЯ с плаща на своята съвършена и пълна защита, за да може те да останат невредими и неопорочени от външни влияния. Моля се всички членове и последователи да бъдат защитени по същия начин от потенциални критици. Обръщам се към теб, като знам със сигурност, че сега живея в сигурността на твоята божествена защита и специални грижи.

Молитви

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *