Исус Христос ходил ли е в Индия?

Въпрос: Исус Христос ходил ли е в Индия?

Според определени „биографични факти“ от живота на Исус, които дават  някои източни течения, той е бил в Индия. От това би трябвало да се подразбира, че като техен ученик е възприел именно техните идеи (вероятно като опит за „подсилване“ на легитимността им). Бих искал да попитам: ходил ли е Исус Христос в Индия?

Отговор:

На първо място да отбележа, че цялата история на Исус се движи около неговия конфликт с еврейските лидери. Той е бил местен човек, живеел е по свой собствен начин и не се е възприемал като типичен представител на средната класа. Неговото битие му е позволило да разбере напълно реалните материални и духовни нужди на евреите, за да може след просветлението си да говори за тях правдиво. Ако беше ходил в Индия и се беше върнал да проповядва, народът никога нямаше да го приеме, а религиозните лидери просто са щели да го прогонят.

Истината е, че Исус е започнал съзнателния си живот като бунтар и свободомислещ човек, който отказвал да приеме традиционния юдейски Бог. Никога не е следвал каквото и да било еврейско учение, дори есейското, и точно затова е бил просветлен. Изпитвал е дълбоки чувства на универсална любов, но заради свободолюбивия си дух не е бил привързан към определена жена и не се е женил.

Преди Христос да започне да ми диктува Писмата си и да ги отпечатва в съзнанието ми, аз си седях пред компютъра без определена цел и се чудех какво ли е правил Исус през липсващите в Евангелията двадесет години. И тогава чух гласът му да казва нещо, което ми се стори невероятно, но абсолютно правдоподобно: „Няма никакви свидетелства за моята младост и възмъжаване, защото нямаше какво хубаво да се напише за този период. Бях бунтар и не исках да се обвързвам с търговия или друга подобна дейност…” (Целият текст присъства в „Писмата на Христос”.)

Ако разсъждаваме върху думите му с отворен ум, ще осъзнаем, че носят в себе си най-дълбок смисъл. Трябва също да обърнем внимание, че никъде в Новия Завет не се споменава Исус да е получил просветление в пустинята. Защо? Защото евреите го наричат Божий Син, а Божият Син не би трябвало да се нуждае от просветление.

Надявам се да съм ви била полезна. Но може да бъдете сигурни, че Исус не е ходил в Индия.

С цялата ми Христова Любов,
Христовият Писар

Ходил ли е Исус Христос в Индия?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *