Сътворението, I Част: ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ

Нито митологиите, нито религиите, нито различните научни концепции имат единно мнение за произхода на света, а и не са докрай аргументирани. Най-новите научни изследвания доказват, че след Големия взрив една невидима сила, наричана полето Хигс, е взаимодействала с останалите бозонни частици[1], без което взаимодействие те биха се лутали в космоса със скоростта на светлината, т.е. „някой” слага ред в хаоса. Според теорията за Големия взрив Вселената е била много малка точка в безкрайно плътно състояние, с огромна температура и налягане, която после избухва. Креационистите се доближават до религиозните митове и смятат, че един космически интелект, способен да замисли и конструира материя, е създал всичко. Теорията на еволюцията пък се разграничава от другите и твърди, че организмите имат един общ прародител и еволюират до днешния си вид. Съвременните учени стигат до някакъв консенсус за този общ прародител – смятат, че комплексните биохимични съединения са започнали с прости химически реакции. Трудно е да се намери нещо общо между научните концепции за сътворението, освен идеята за първичен хаос и възникване на света „по случайност” и без конкретна причина, както и че пораждат много въпроси. Откъде полето Хигс черпи интелигентност, за да организира по подходящ начин частиците в хаоса? Как се е появила първичната Вселена, която е била много малка точка, и защо е била в безкрайно плътно състояние, с огромна температура и налягане? Защо и как космическият интелект е създал целия материален свят? Откъде произлизат най-първите биохимични съединения и кое ги подтиква да се задвижат и да извършват прости химически реакции, които ще доведат до поява на молекула?

По същия начин митологиите имат различно становище за сътворението. Шумерската и египетската твърдят, че първият бог се самопоражда от хаоса и после създава останалите богове. Древногръцката запазва първичността на хаоса, но боговете вече са повече. Юдеизмът и ислямът се отклоняват от политеизма[2] и установяват един-единствен Бог. Отново общите елементи: първичен хаос и сътворение на света от „нищото” и без никаква причина, защото никъде не става ясно дали зад съзиданието има някаква конкретна цел или е само заради божията воля. А хаосът Бог ли е? Възможно ли е да се създаде „нещо” от „нищо” и каква е причината да бъде създадено? Ако е само „добрата воля” на Бог, това означава ли, че целта Му е да подчини на Себе си цялото творение?

Тъй като не намерих отговорите нито в религиите, нито в научните теории, продължих да търся. Здравият ми разум не ми позволи да се доверя сляпо на някоя митология, а вярата ми попречи да се опирам само на твърдо материалистичната логика. После попаднах на една книга – „Писмата на Христос”, която запълни и продължава да запълва много празнини. Да, и за мен заглавието беше стряскащо, защото вярата ми никога не се е уповавала на религиозните канони, а Библията ме отврати още при Стария Завет и затова не стигнах до Новия; не познавах добре Исус и не съм очаквала да влезе по някакъв начин в живота ми. Няма да се спирам на въпроса кой е източникът на Писмата, защото отговорът е личен и само всеки сам за себе си може да си го даде. За мен е достатъчно, че книгата е богатство – синтез на духовност, наука, религия и философия и не е ограничена нито от догмите на религиите, нито от тези на науката, чиято изначална цел е да отрекат първите. Убедена съм, че интелигентната връзка между видимото и невидимото измерение, между науката и вярата, ще доведе до ново духовно-научно познание, което ще задвижи реалния духовно-научен напредък на човечеството.

ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ „БАЩА-МАЙКА”

Всемирното измерение на Съзнанието е състояние на съществуване още преди Големия взрив – пълно равновесие, тишина и неподвижност. То е навсякъде в пространството; то е самото пространство. Няма планове за нищо; единственото, което Е, е неговото Естество – „безкрайно, вечно, безгранично, неизчерпаемо състояние” на могъщо, първично и чисто НАМЕРЕНИЕ – ВОЛЯ и ЦЕЛ. От една страна намерението да изрази своята собствена същност, а от друга – неговите импулси, Всемирна ВОЛЯ и Всемирна ЦЕЛ, да останат неделими, във взаимна сдържаност и съвършено равновесие, както СА. Вероятно не е възможно за земните ни умове да си представят измерение на неоформени и неделими импулси, които не съдържат никакви планове за творението, но все пак създават и са в основата на всичко видимо и невидимо (и на човешките импулси), затова ще се движим само по пътя на логиката, за да се опитаме да си обясним нещо, което е „толкова по-необятно от индивидуалната човешка същност, колкото светлината на слънцето е в милиарди пъти по-силна от светлинките на светулките”. Дотук стана ясно само, че Всемирното Съзнание въплъщава два фундаментални импулса, които са неговото естество – намерението да прояви себе си, но и да остане в пълно равновесие и неподвижност. Неговата

  • Всемирна ВОЛЯ е да създава проявления на себе си, което със сигурност е Интелигентна дейност. Това означава, че Всемирната ВОЛЯ е ДЕЙСТВИЕ и ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – мъжката енергия в цялото творение (и човека) – Съзнанието „Баща”;
  • Всемирна ЦЕЛ е да опази създаденото, което със сигурност е Любеща грижа и съпреживяване. Това означава, че Всемирната ЦЕЛ е ОЦЕЛЯВАНЕ и ЛЮБОВ – женската енергия в цялото творение – Съзнанието „Майка”.

„Това са ВСЕМИРНИТЕ ПЪРВИЧНИ ИМПУЛСИ на ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ, произлязло от ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, ИЗВОРА НА вашето БИТИЕ – ИНТЕЛИГЕНТНОСТ-ЛЮБОВ. СЪЗНАНИЕТО/ОСЪЗНАВАНЕТО в РАВНОВЕСИЕ е СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО преди съзиданието.” (Писмо 5).

Според присъщите характеристики на импулсите, можем да разберем с какви инструменти работят. Всемирната Воля (Интелигентност) съзидава, действа и се движи, дава интелигентна енергия и движеща сила на всичко; тя е електрическият тласък на цялото творение. Инструментът на Съзнание „Баща” е електричество. Всемирната Цел (Любов) съпреживява и се грижи за оцеляването на съзиданието. Но тя може да го направи само като привлече към него това, което е подходящо и полезно, и да отблъсне всичко, което сметне за опасно. Инструментът на Съзнание „Майка” е „привличане-отблъскване” – магнетизмът. (Сега по-лесно можем да си обясним закона за причинно-следствената връзка, който не е нищо друго, освен видимият резултат от действието на електромагнетизма – инструментът на Всемирното Съзнание „Баща-Майка”. „Каквото посееш, това ще пожънеш” придобива по-дълбок смисъл.)

И така, във Всемирното Съзнание двойствените Импулси са във взаимна сдържаност и равновесие:

Воля – Цел или
Интелигентност – Любов,
или
Интелигентна дейност – Любеща грижа, или
Импулс за движение – Импулс за оцеляване,
със съответни инструменти: електричество и магнетизъм.

Сега искам още веднъж да наблегна, че тези Първични Импулси са „безкрайно, вечно, безгранично, неизчерпаемо” НАМЕРЕНИЕ за хармония, покой, взаимна сдържаност и равновесие, но в същото време са „безкрайно, вечно, безгранично, неизчерпаемо” НАМЕРЕНИЕ да изразят себе си, да се движат и да се грижат. ВОЛЯ и ЦЕЛ, Интелигентност и Любов, се опитват да работят според изначалните си характеристики да съзидават и да опазят съзиданието, но едновременно с това да останат в покой; стремят се да се движат и да се грижат, но и да останат стабилно свързани. Това „безкрайно, вечно, безгранично, неизчерпаемо”, но ДВУПОСОЧНО, ДВОЙСТВЕНО НАМЕРЕНИЕ създава автономна енергия с безкрайна мощ, която никога няма да можем да си представим. Но пък ще ни даде предположение ЗАЩО е настъпил Големият взрив и последвалите промени, които предизвикват сътворението (сегашното сътворение, защото няма как да знаем дали не се е случвало и преди в непонятната за човешкия ни ум вечност).

„Ако индивидуалността можеше да проникне във ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ на ВЗАИМНО КОНТРОЛИРАЩИТЕ СЕ ИМПУЛСИ, щеше да се разтвори напълно и да се върне към равновесието на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ. Помислете върху невъобразимата необятност на Силата, съдържаща се във ВЗАИМНАТА СДЪРЖАНОСТ на Безкрайните Вечни ДВОЙСТВЕНИ ИМПУЛСИ с невъобразима енергийна интензивност. За сравнение – спрямо нея атомната енергия е само лек полъх, безкрайно малко, незначително потрепване.” (Със съкращения от Писмо 5)

И Всемирното Съзнание се разцепва! Равновесието се взривява! Импулсите избухват и започват да действат не само заедно, но и поотделно.

——–

[1] Хигс бозонът е масивна скаларна елементарна частица, чието съществуване е доказано и потвърдено от Европейската организация за ядрени изследвания CERN на 14 март 2013 г. Носи името на своя откривател Питър Хигс, който е предсказал на теория нейното съществуване още през 1964 г.

[2] Политеизъм – вяра в повече от един Бог.

Анастасия

Към II Част – ЖИВОТЪТ

Сътворението

3 thoughts on “Сътворението, I Част: ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ

  1. Анастасия, благодаря ти за неоценимата помощ и труда , който си положила, за да спестиш нашия и да ни дадеш квинтесенцията по този капитален въпрос – Пътя към Христовото Съзнание !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *