Писмата на Христос – Писмо 4, стр. 1

Аз, Христос, воден от любовта си към вас, дойдох, за да обобщя всичко, което видях по време на просветлението си в пустинята и се опитах да предам на евреите в Палестина преди две хиляди години. Някои подробности за земния си живот описах в първите три Писма. Ако сте ги прочели, значи вече знаете, че от първостепенно значение за вашето благополучие е да разберете, че не диктувам тези Писма, за да повтарям или потвърждавам проповедите на своите последователи, въпреки че именно те в крайна сметка създадоха религията, основана на сведенията за живота и учението ми, която нарекоха „Християнство“. Тази официална религия обаче е приела много вярвания, противоречащи на духовната Истина за ИЗТОЧНИКА на нашите СЪЩЕСТВА, единствено заради ползите от тях.

Че какво общо има „проливането на кръв“ с ВСЕМИРНИЯ ДУХ?

Както вероятно осъзнавате, от самото начало на моята мисия в Палестина учението ми винаги е произлизало от най-висшата духовна Истина за Съществуването и няма нищо общо с понятията и тълкуванията, както ги предават човешките ви умове.

Ето защо повтарям категорично, че докато преди две хиляди години в Палестина моята личност беше тази на ИСУС, то сега целта на моето присъствие, ХРИСТОВОТО ПРИСЪСТВИЕ, в тези Писма е да достигна до чувствителни и вдъхновени души. Искам да ги науча как да черпят Божествена Помощ по време на предстоящите ужаси, в които светът в крайна сметка ще бъде въвлечен. Затова моят мощен копнеж да спася всички, които могат да ме приемат, се оформи в тези Писма като ИСТИНАТА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО.

Чуйте думите ми – вслушайте се в тях!

Бих искал да знаете и да обърнете специално внимание на факта, че отидох при евреите в Палестина седемдесет години преди Ерусалим да бъде сринат до основи, за да ги предупредя, че техният кодекс на поведение няма да им бъде от полза, когато ги споходят тежки времена, които ще ги изпратят навън във враждебния свят. В едно от евангелията е записано, че съм плакал отчаяно, задето съм искал да събера хората като пиленца под крилата на квачка, за да ги предпазя от унищожение, но те не са ме послушали. Вместо това религиозните им водачи са ме осъдили на смърт.

Но дори и след разпръсването на евреите, когато Храмът им беше отнет, те поучиха ли се от опита си? Замислиха ли се защо ги беше сполетяла тази катастрофа? Не, те продължиха със старите си традиции и с убеждението си в своето превъзходство, независимо че историческите събития многократно им бяха доказвали, че са били подлагани на бедствия, също както и другите народи.

Днес отново предпочитат да пренебрегват ИСТИНИТЕ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО, на които ги учех в Палестина, и да създават за себе си точно същите условия, каквито създаваха и след смъртта ми на Земята. Без значение къде се намират, техните материалистични ценности и традиционни вярвания в принципа „глава за око“ привличат към тях същата човешка скръб, каквато са причинявали и на другите през вековете с арогантността и алчността си. Сами са си причинили всичко, на което са били подложени.

Същото се отнася и за онези, които  се съюзяват с евреите от целесъобразност – заради тяхната финансова мощ в световните капитали и на международните пазари.

Кой поддържа по-голямата част от населението на Земята гладно, при положение че има достатъчно запаси, с които хората могат да се хранят адекватно, ако принципът „печалбата – мотив за съществуване“ бъде изоставен? Ако имаха желание, финансовите лидери щяха да формулират и приведат в действие планове за разпределяне на излишъка от стоки сред бедните. И ако го бяха направили, щяха да установят, че цялата Вселена отговаря с благословии – световната икономика щеше да процъфтява и мирът щеше да се превърне в състояние на планетата.

Преди това да стане възможно обаче, всичко, което вече е било създадено в съзнанието чрез агресивни и унизителни действия ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ, най-напред трябва да бъде материализирано в човешките преживявания – не като възмездие, а като естествено функциониране на ЗАКОНИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО.

Бъдете сигурни, че държавите, които се противопоставят на „злото“ на другите, се противопоставят единствено на последствията от собствените си „семена съзнание и действия“ през годините. Затова тактиката на „побойника“, свирепата атака на силния срещу слабия, независимо колко непримирим изглежда той, може да доведе единствено до още по-големи беди за агресора. Дори да преживява само незначителни неприятности, той трупа в съзнанието си бъдещото си унищожение, което понастоящем стоварва върху другите. Може би трябва да разглежда „дребните проблеми“, които му създава слабият, като предупредителен сигнал за своя все по-дълбок морален упадък.

Тъй като такива хора постоянно нарушават ЗАКОНИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО и привличат разрушение от невиждана величина върху цялата Земя, моето намерение е в това Писмо да обобщя не само проповедите и живота си в Палестина, но и много ясно да изложа какви са основните причини за наближаващата световна криза. Не съм говорил за нея последния път, когато се обърнах лично към човечеството.

Тези ПИСМА бяха написани преди най-решаващия период от вашата история и когато бедите наистина се стоварят върху вас, ще се чудите защо не съм ви предупредил по-рано. Но трябва да ви кажа, че през последните двадесет и пет години многократно съм се опитвал да предизвестя света с помощта на възприемчиви умове, но нито медиите, нито издателствата, нито телевизиите бяха готови да ме чуят и да ми дадат възможност да говоря с вас чрез тези свои представители.

Политиците могат да достигнат до вас, но не и аз! И причината е вашата коравосърдечност и отказа ви да признаете, че живият Христос сега би могъл да се върне чрез пречистени и отдадени умове, за да предупреди народите за това, което създават за себе си в бъдеще.

Църквите, които твърдят, че вярват в моето съществуване, са толкова погълнати от собствените си по човешки скроени религиозни традиции, колкото и материалистите. Сега, когато часът настъпи; когато страхът е обзел масите и хората са готови да се вслушат в думите ми, вратите им задължително трябва да се отворят или усилията ми да помогна на човечеството отново ще се окажат напразни.

Дойдох, за да ви обясня, че наистина ще има разделение на „кози“ и „овце“, както е записано в библейските евангелия. „Овцете“ са онези душѝ, които мирно могат да получат най-висшата духовна истина, разпространявана някога на Земята. „Козите“ са хората, които не са способни да се вслушват в когото и каквото и да било заради прекалено непокорния си дух и подбудите на егото си.

Защо ще бъдете разделени по това време? Защото всички, които са в състояние да получат истината от тези страници и да живеят според Законите на Съществуването, ще установят, че макар следващият период от световната история да е наистина горчив, те ще останат в относителен мир, закрила, задоволяване на нуждите и извисяване на духа.

За съжаление, „козите“ ще трябва да изпитат върху себе си цялата ужасяваща сила на присъщото си непокорно съзнание. Това НЕ е наказание „свише“ от Някого, а естествено функциониране на един Закон на Съществуването: всичко, което носите в умовете и сърцата си, в крайна сметка ще се прояви и външно – в тялото, ежедневието и заобикалящата ви среда. Когато се противопоставяте и бунтувате, животът се съпротивлява да изпълнява желанията ви.

Аз отдавна се извисих до най-високите честоти на вибрации в Небесните Царства и съм самото индивидуализирано Божествено Съзнание. Моето съзнание може да обгърне вашия свят и да достигне до всеки, който ме призове.

Така е и с онези велики Учители, живели на Земята, които са били просветлени, които са възприемали РЕАЛНОСТТА на ИЗТОЧНИКА на цялото СЪЩЕСТВУВАНЕ и са учили хората от висотата на своето просветление. Извисени в духовната Сила, те са били способни да пробият плътната обвивка на човешкото си съзнание и да възприемат това, което всъщност се простира отвъд света на „материята“; виждали са основното единство на творенията в царството на Самото Съзидание толкова ясно, колкото е позволявала умствената им обусловеност тогава.

След като са преминали в следващото измерение на съществуване, всички те са се измъкнали от циклите на прераждането и са се издигали във все по-високи нива на чисто индивидуално духовно съзнание, до портите на ВСЕМИРНОТО. Превърнали са се в Индивидуализирано БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ, което притежава НЕГОВАТА мощ и прозрение. Тези учители също са част от ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ, както споменах в едно от предишните си Писма. Те съчетават висшата Интелигентна Любов с висшата Любеща Интелигентност, Силата на Волята със Силата на Целта, тласкани поравно от мъжките и женските си пориви. Те са съвършеното олицетворение на сила и грижа, идеалният ПРИМЕР за това, към което трябва да се стремят всички мъже и жени.

За да постигне такова съвършенство, човешкият дух трябва да загърби всяко разделение и съперничество.

1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща>>>

2 thoughts on “Писмата на Христос – Писмо 4, стр. 1

  1. Прекрасно.Имам книгата и трябва да започна да я чета бавно за да я усмивка да викна дълбоко в написаното на Писмата на Христос.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *