Писмата на Христос – Писмо 4, стр. 1

Аз, Христос, воден от любовта си към вас, дойдох, за да обобщя всичко, което видях по време на просветлението си в пустинята и се опитах да предам на евреите в Палестина преди две хиляди години. Някои подробности за земния си живот описах в първите три Писма. Ако сте ги прочели, значи вече знаете, че от първостепенно значение за вашето благополучие е да разберете, че не диктувам тези Писма, за да повтарям или потвърждавам проповедите на своите последователи, въпреки че именно те в крайна сметка създадоха религия, основана на сведения за живота и учението ми, която нарекоха „Християнство“. Тя е официална религия, приела много вярвания, противоречащи на духовната Истина за ИЗТОЧНИКА на нашето СЪЩЕСТВО, единствено заради ползите от тях.

Че какво общо има „проливането на кръв“ с ВСЕМИРНИЯ ДУХ?

Както вероятно осъзнавате, от самото начало на моята мисия в Палестина учението ми винаги е произлизало от най-висшата духовна Истина за Съществуването и няма нищо общо с понятията и рационализациите, както се предават от човешките умове.

Ето защо повтарям категорично, че докато личността ми преди две хиляди години в Палестина беше тази на ИСУС, то сега целта на моето присъствие, ХРИСТОВОТО ПРИСЪСТВИЕ, в Писмата ми е да достигна до чувствителни и вдъхновени души. Искам да ги науча как да черпят Божествена Помощ по време на предстоящите ужаси, в които светът в крайна сметка ще бъде въвлечен. Затова моят мощен копнеж да спася всички, които могат да ме приемат, се оформи в Писмата ми като ИСТИНА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО.

Чуйте думите ми – вслушайте се в тях!

Бих искал да знаете и да обърнете специално внимание на факта, отидох при евреите в Палестина седемдесет години преди Ерусалим да бъде сринат до основи, за да ги предупредя, че техният кодекс за поведение няма да им бъде от полза, когато ги споходят тежки времена, които ще ги изпратят навън във враждебния свят. В едно от евангелията е записано, че съм плакал отчаяно, задето съм искал да събера хората като пиленца под крилата на квачка, за да ги предпазя от унищожение, но те не са ме послушали. Вместо това религиозните им водачи са ме осъдили на смърт.

Но дори и след разпръсването на евреите, когато Храмът им е бил отнет, те поучиха ли се от опита си? Замислиха ли се защо ги беше сполетяла тази катастрофа? Не, продължиха със старите си традиции и с убеждението си в своето превъзходство, независимо че историческите събития многократно им бяха доказвали, че са били подлагани на бедствия, също както и другите народи.

Днес отново са избрали да пренебрегват ИСТИНИТЕ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО, на които ги учех в Палестина, и да създават за себе си точно същите условия, каквито са създавали и след смъртта ми на Земята. Без значение къде се намират, техните материалистични ценности и традиционни вярвания в принципа „глава за око“ привличат към тях същата човешка скръб, която са причинявали на другите през вековете с арогантността и алчността си. Сами са си навлекли всичко, на което са били подложени.

Същото се отнася и за онези, които от целесъобразност са се съюзили с евреите заради тяхната финансова мощ в сферите на световните капитали и на международните пазари.

Кой поддържа по-голямата част от населението на Земята гладна, когато има достатъчно запаси, за да може хората да се нахранят адекватно, ако беше изоставен принципът „печалбата – мотив за съществуване“? Стига да искат, финансовите лидери биха могли да формулират и приведат в действие планове за разпределяне на излишъка от стоки сред бедните. Ако го бяха направили, щяха да открият, че цялата Вселена отговаря с благословии; световната икономика щеше да процъфтява и мирът щеше да се превърне в състояние на планетата.

Преди това да стане възможно обаче, всичко, което вече е било създадено в съзнанието и чрез агресивни, унизителни действия ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ, трябва най-напред да бъде материализирано в човешките преживявания – не като възмездие, а като естествено функциониране на ЗАКОНИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО.

Бъдете сигурни, че държавите, които се противопоставят на „злото“ на другите, се противопоставят единствено на последствията от собствените си „семена съзнание и действие“ през годините. Затова тактиката на „побойника“, свирепата атака на силния срещу слабия, независимо колко непримирим изглежда той, може да доведе само до още по-големи беди за агресора. Дори да преживява незначителни неприятности, той трупа в съзнанието си бъдещото унищожение, което понастоящем стоварва върху другите. Може би трябва да разглежда „дребните проблеми“, които слабият му създава, като предупредителен сигнал за своя все по-дълбок морален упадък.

Тъй като такива хора постоянно нарушават ЗАКОНИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО и привличат разрушение от невиждана величина върху цялата Земя, моето намерение в това Писмо е не само да обобщя проповедите и живота си в Палестина, но и да изложа ясно основните причини за наближаващата световна криза. Не съм говорил за нея последния път, когато се обърнах лично към човечеството.

Тези ПИСМА бяха написани преди най-решаващия период от вашата история и когато бедите наистина се стоварят върху вас, ще се чудите защо не съм ви предупредил по-рано. Но трябва да ви кажа, че през последните двадесет и пет години съм се опитвал да предизвестя света с помощта на възприемчиви умове, но нито медиите, нито издателствата, нито телевизиите бяха готови да ме чуят и да ми дадат възможност да говоря с вас чрез тези свои представители.

Политиците могат да достигнат до вас, но не и аз, заради вашата коравосърдечност и отказа ви да признаете, че живият Христос сега би могъл да се върне чрез пречистени и отдадени умове, за да предупреди народите за това, което създават за себе си в бъдеще.

Църквите, които твърдят, че вярват в моето съществуване, са толкова погълнати от собствените си по човешки скроени религиозни традиции, колкото и материалистите. Сега, когато часът настъпи; когато страхът е обзел масите и хората са готови да се вслушат в думите ми, вратите им задължително трябва да се отворят или усилията ми да помогна на човечеството отново ще се окажат напразни.

Дойдох да ви обясня, че наистина ще има разделяне на „козите“ от „овцете“, както е записано в библейските евангелия. „Овцете“ са онези душѝ, които могат мирно да получат най-висшата духовна истина, разпространявана някога на Земята. „Козите“ са хората, които са неспособни да се вслушват в когото и каквото и да било заради прекалено непокорния си дух и его-подбудите си.

Защо ще бъдат разделени по това време? Защото всички, които са в състояние да получат истината от тези страници и да живеят според Законите на Съществуването, ще установят, че макар следващият период от световната история да е наистина горчив, те ще останат в относителен мир и закрила, задоволяване на нуждите и извисяване на духа.

За съжаление, „козите“ ще трябва да изпитат върху себе си цялата ужасяваща сила на присъщото си непокорно съзнание. Това НЕ е наказание „свише“ от Някого, а естествено функциониране на Закона на Съществуването: всичко, което носите в умовете и сърцата си, в крайна сметка ще се прояви и външно – в тялото, ежедневието и заобикалящата ви среда. Когато се противопоставяте и бунтувате, животът се съпротивлява да изпълни желанията ви.

Аз отдавна се извисих до най-високите честоти на вибрации в Небесните Царства и съм самото индивидуализирано Божествено Съзнание. Моето съзнание може да обгърне вашия свят и да достигне до всеки, който ме призове.

Така е и с великите Учители, живели на Земята, които са били просветлени, които са възприемали РЕАЛНОСТТА на ИЗТОЧНИКА на всичко СЪЩЕСТВУВАЩО и са учили хората от висотата на своето просветление. Те са били извисени в духовна Сила, за да могат да проникнат през плътната обвивка на човешкото съзнание и да възприемат това, което всъщност се простира отвъд света на „материята“; видели са основното единство на съзиданието в царството на Самото Сътворение толкова ясно, колкото е позволила умствената им обусловеност тогава.

След като са преминали в следващото измерение на съществуване, всички те са се измъкнали от циклите на прераждането и са се издигали във все по-висши нива на чисто индивидуално духовно съзнание, към портите на ВСЕМИРНОТО. Превърнали са се в Индивидуализирано БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ, което притежава НЕГОВАТА мощ и прозрение. Тези учители също са част от ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ, както споменах в едно от предишните си Писма. Те съчетават висините на Интелигентната Любов и Любещата Интелигентност, комбинират Силата на Волята със Силата на Целта, еднакво тласкани от женски и мъжки пориви. Те са съвършеното олицетворение на сила и грижа, идеалният ПРИМЕР за това, към което всички мъже и жени трябва да се стремят.

За да постигне такова съвършенство, човешкият дух трябва да загърби всяко разделение и съперничество.

1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща>>>

вратите задължително трябва да се отворят

Вашият коментар