Писмата на Христос – Писмо 4, стр. 1

Аз, Христос, воден от любовта си към вас, дойдох, за да разкажа накратко всичко, което видях по време на просветлението си в пустинята и се опитах да предам на евреите в Палестина преди две хиляди години. Някои подробности от земния си живот описах в Писма 1, 2 и 3. Ако сте ги прочели, значи вече знаете, че от първостепенна важност за бъдещото ви благополучие е да разберете, че не диктувам тези Писма, за да повтарям или потвърждавам проповeдите на последователите си, въпреки че именно те в крайна сметка създадоха официалната религия, наречена „Християнство“. Тя е основана на сведения за живота и учението ми, но също така е приела много идеи, противоречащи на духовната Истина за ИЗВОРА НА БИТИЕТО, единствено заради ползите от тях. Че какво общо има „проливането на кръв“ с ВСЕМИРНИЯ ДУХ?

Както вероятно осъзнавате, от самото начало на мисията ми на Земята учението ми винаги е произтичало от най-висшата духовна Истина за Съществуването и няма нищо общо с понятията и рационализациите на човешките ви умове. Затова повтарям изрично, че докато личността ми преди две хиляди години в Палестина бе тази на ИСУС, то целта на моето присъствие – ХРИСТОВОТО ПРИСЪСТВИЕ – в Писмата ми е да достигна до чувствителни и вдъхновени души. Искам да ги науча как да черпят Божествена помощ по време на предстоящите ужаси, в които светът ви в крайна сметка ще бъде въвлечен. Ето защо силният ми копнеж да спася всички, които са в състояние да ме приемат, се изясни и оформи като ИСТИНАТА ЗА БИТИЕТО, изложена в тези Писма. Чуйте думите ми – вслушайте се в тях!

Трябва да ви обърна особено внимание на факта – запомнете го добре, – че отидох при евреите в Палестина седемдесет години преди Ерусалим да бъде сринат до основи. Исках да ги предупредя, че техният етичен кодекс няма да им бъде от полза, когато ги споходят тежки времена, които ще ги пратят навън във враждебния свят. (В едно от евангелията пише, че съм плакал отчаяно, задето съм искал да събера хората като пиленца под крилата на квачка, за да ги предпазя от унищожение, но те не са се вслушали в думите ми[1]. Вместо това религиозните им водачи са ме изпратили на смърт.)

Но дори и след разпръсването на евреите, когато Храмът им бе отнет, те поучиха ли се от опита си? Замислиха ли се защо ги бе сполетяла такава катастрофа? Не, те продължиха със старите си традиции и вярата в своето превъзходство, независимо че многобройни исторически събития бяха доказали, че са били подлагани на страдания също както и другите народи.

Днес отново предпочитат да пренебрегват ИСТИНИТЕ ЗА БИТИЕТО, на които ги учех в Палестина, и да създават за себе си абсолютно същите условия като последвалите земния ми живот. Без значение къде се намират, материалистичните им ценности и традиционните им вярвания в принципа „глава за око“ привличат към тях същата човешка скръб, която са причинявали през вековете с арогантността и алчността си. Сами предизвикват всички изпитания, на които са подложени.

Същото важи и за тези, които се съюзяват с евреите от целесъобразност, заради финансовата им власт в сферите на световните капитали и на международните пазари. Кой поддържа по-голямата част от земното население гладна, при условие че запасите от храна са достатъчни за всички? Ако имаха желание, финансовите лидери биха могли да изоставят принципа „печалбата – мотив за съществуване“, да формулират и да приведат в действие планове за разпределяне на излишъка от стоки сред бедните. Ако го направят, ще открият, че цялата Вселена реагира с благословии, световната икономика процъфтява и мирът се превръща в постоянно състояние на планетата.

Преди това да стане възможно обаче, всичко, което вече е било създадено в съзнанието чрез агресивни и унизителни действия ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ, трябва най-напред да бъде привлечено в материализирани човешки преживявания – не като възмездие, а като естествено функциониране на ЗАКОНИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО.

Уверявам ви, че държавите, които се съпротивляват срещу „злините“ на другите, се съпротивляват само срещу последствията от собствените си „семена на съзнание и действия“ от отминали години. Затова тактиката на „побойника“, свирепата атака на силния срещу слабия (независимо колко непримирим изглежда той), може да доведе единствено до още по-големи неприятности за агресора. Дори да е имал само незначителни затруднения, така натрупва в съзнанието си бъдещото унищожение, което понастоящем стоварва върху другите. Може би трябва да възприема „дребните проблеми“, които слабият му създава, като предупредителен сигнал за все по-дълбокия си морален упадък.

Тъй като такива хора постоянно нарушават ЗАКОНИТЕ НА БИТИЕТО и привличат разрушение от невиждана величина върху градовете и цялата Земя, в това Писмо възнамерявам не само да обобщя проповедите и живота си в Палестина, но и да посоча ясно първопричините за наближаващата световна криза. Не съм говорил за нея последния път, когато се обърнах лично към човечеството.

ПИСМАТА ми бяха написани преди най-важния период от вашата история и когато бедите наистина се стоварят върху вас, ще недоумявате защо не съм ви предупредил по-рано. Трябва да ви кажа обаче, че през последните двадесет и пет години се опитвах да предизвестя света с помощта на възприемчиви умове, но нито медиите, нито издателствата, нито телевизиите бяха готови да ме чуят и да ми дадат възможност да говоря с вас чрез своите представители.

Политиците могат да достигнат до вас, но не и аз, заради вашата коравосърдечност и отказа ви да признаете, че живият Христос би могъл да се върне сега чрез пречистени и отдадени умове, за да предупреди народите какво бъдеще създават за себе си.

Църквите, които твърдят, че вярват в съществуването ми, са твърде погълнати от собствените си човешки религиозни традиции, също като материалистите.

Сега, когато часът настъпи, когато страхът вече е обзел масите и те са готови да се вслушат в думите ми, вратите им задължително трябва да се отворят или усилията ми да помогна на човечеството отново ще се окажат напразни.

Дойдох да ви обясня, че ще има разпределение на „кози“ и „овце“, както е записано в библейските евангелия. „Овце“ ще бъдат тези души, които могат мирно да получат най-висшата духовна истина, озарявала някога Земята. „Кози“ ще бъдат хората, които са неспособни да се вслушат в когото и да било, защото са прекалено непокорни и тласкани от егото си.

Защо ще има разделение по това време? То ще се случи, защото всички, които са в състояние да приемат истината, съдържаща се на тези страници, и да живеят според Законите на Битието, ще открият, че макар следващият период от световната история да е наистина горчив, те ще продължават да съществуват в относителен мир и спокойствие, нуждите им ще бъдат удовлетворявани и духът им ще се извисява. За съжаление, „козите“ ще изпитат върху себе си цялата сила на непокорното си съзнание. Това НЕ е наказание свише, а естествено функциониране на Закона на Битието: „всичко, което носите в умовете и сърцата си, в крайна сметка ще се прояви и външно – в тялото, житието и заобикалящата ви среда.” Когато се противите и бунтувате, животът се съпротивлява да изпълни желанията ви.

Аз отдавна се възнесох до най-високите честоти на вибрации в Небесните Царства и съм индивидуализирано Божествено Съзнание, затова мога да обгърна планетата и да достигна до всеки, който ме призове. Така е и с великите Учители, живели на Земята – възприемали са РЕАЛНОСТТА на ИЗВОРА на цялото БИТИЕ, имали са достатъчно висша духовна Сила, че да проникнат зад плътния воал на човешкото съзнание и да усетят какво в действителност се простира отвъд света на „материята“ – виждали са основното единство на сътворението в царството на Самото Съзидание толкова ясно, колкото е позволявала тогавашната им умствена обусловеност. Били са просветлени и са учели хората от висотата на своето просветление.

След преминаването си в следващото измерение на съществуване, всички те са се измъкнали от циклите на прераждането и се изкачват във все по-високи нива на чисто индивидуално духовно съзнание към портите на ВСЕМИРНОТО. Превърнали са се в Индивидуализирано БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ, което притежава НЕГОВАТА сила и прозрение. Тези учители също са част от ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ, както споменах в едно от предишните си Писма, съчетават висините на Интелигентната Любов и Любещата Интелигентност и така комбинират Силата на Волята със Силата на Целта. Тласкани еднакво от женски и мъжки пориви, те са съвършеното олицетворение на сила и грижа, идеалният ПРИМЕР към какво трябва да се стремят мъжете и жените по Земята. За да постигне такова съвършено съществуване, човешкият дух трябва да загърби всякакво разделение и съперничество.

–––

[1]) Евангелие на Йоан, 23:37: „Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе! Колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете, и не рачихте!“

1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща>>>

вратите задължително трябва да се отворят

Вашият коментар