Писмата на Христос – Обръщение към християните

До всички ПРИВЪРЖЕНИЦИ на ХРИСТИЯНСКИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ДОГМИ И ДОКТРИНИ:

Аз, Христос, знам, че християните ще бъдат разстроени от моите Писма, защото смятат, че са дошли от сатанински източник.

На тях казвам: Познавам болката, която ще ви причини изоставянето на безценните ви вярвания и утехите за вашето съзнание, но те са просто захарно петле, което можете да смучете, когато сте разстроени. Вашите религиозни мисловни образи ви успокояват и ви дават временен покой от тревогите, но всичко, което са те за ума ви, е това – „захарно петле“, което да ви утеши и освободи от стреса в ежедневието.

Така беше и когато бях при евреите в Палестина преди две хиляди години. Те бяха подложени на голямо напрежение и стрес заради ученията на техните лидери. Искам да имате предвид, че по онова време огромната религиозна загриженост на евреите беше да не извършат прегрешение – да нарушат някоя от десетте Божии заповеди във всекидневието си и така да си навлекат гнева на Йехова и да бъдат наказани. Въпреки младостта си, аз се бунтувах срещу такива убеждения. Те ме отвращаваха.

Когато се върнах от пустинята и заявих: „Добра вест! Небесното Царство е вътре във вас!”, еврейските лидери бяха ужасени, защото контролираха непокорните юдеи със заплахи и чрез страхa им от Йехова. Аз говорих на хората и преобърнах наопаки техните вярвания.

Казвах им: „Вашият Бог е точно като вашите бащи, които ви осигуряват всичко, от което се нуждаете. Той е Вашият Отец в Небето, вашият Отец вътре във вас. Той знае дори когато една птица падне на земята, така че и космите на главата ви са преброени.“

Бих искал да помислите върху тези твърдения. И трябва да ви кажа, че след смъртта ми по-голямата част от моите учения не беше записана, тъй като щеше да предизвика много повече враждебност към моите последователи и да ги постави в още по-сериозна опасност. Помислете дали образът на Създателя, който познава всеки косъм на главата ви, съвпада с пророческите картини на „Всевишния Бог”, който отличава нечестивите от праведните и изпраща съответните наказания и награди. Можете ли да отъждествите Любещия Отец, който се грижи дори за цветята и ги багри с великолепни цветове, с Йехова, който изисква кръв и изгаряне на животни по време на жертвоприношенията в храма? Можете ли да видите някаква логическа връзка между такива „богове”?

Сега вие, християните, спешно трябва да изберете в какво да вярвате и да решите дали наистина сте последователи на Христос или привърженици на еврейските учения, наследени от пророците. Кой „бог” ще изберете и приемете за свой – моя или „бога на юдеите”? Любещия Отец или Йехова, който наказва за простъпки, които хората не са в състояние да избегнат? Любещия Отец или Йехова, който изисква възмездие чрез смъртта на кръста на своя „възлюбен син”, също наричан „Бог”? Така „Бог” беше разпнат, за да плати греховете на хората, които Бог създаде, за да спазват Божия закон…

И само онези, които ВЯРВАТ в тази концепция, ще бъдат спасени. Останалата част от света, християни или не, ще бъдат наказани за злодеянията си. Оказва се, че „Божият син” е преминал през цялата тази болка и страдание и е умрял на кръста, за да спаси малцината, които са имали достатъчно късмет да чуят за това чудотворно явление: „Бог” беше разпнат, за да спаси човеците от наказанията, които обикновено се налагат на извършителите.” Що се отнася до загрижеността на Йехова, невежите и невярващите може останат в ада за вечни времена.

Официално и напълно отричам вашето вярване, че съм допуснал да бъда разпнат, за да „платя греховете на света”. Това е пълна нелепост. Истината е, че съзнателно наруших юдейските закони, изправих се срещу еврейската религиозна йерархия, неволно предизвиках обществените безредици и недоволството на римския управител, затова настъпи моментът да си отида от този свят и аз бях щастлив да го напусна.

Съвършено вярно е, че през вековете, когато хората идваха при мен и искрено молеха за прошка и сили да се справят със своето ежедневие, аз им отговарях. Давах им възможност да видят „простъпките“ си и да намерят сили да ги преодолеят, за да водят по-просветлен живот. Никога и под никаква форма не съм плащал греховете им. Това е мит и заблуда. Всеки сам носи отговорност за себе си.

Предложих на евреите начин да постигнат истински духовен напредък. Казах им: „Аз съм Животът, Пътят и Истината”, което означаваше, че моето Христово Съзнание е онази чиста Жизнена Сила, която обхваща цялата истина за нашия Създател и за съществуването. Моето съзнание е еталонът – начинът на живот, който всички трябва да се стремят да следват. Моето СЪЗНАНИЕ е чисто, ясно, прозрачно, красиво, любещо, съзидателно, хармонично, радостно, възторжено и възхитително. Всички, които черпят Живот от мен чрез контактите ни по време на медитация, се сдобиват с нов живот, здраве, извисяване, щастие и удовлетворяване на нуждите.

Време е да се говори твърдо срещу християнските догми и доктрини, точно както аз говорих твърдо срещу митовете в юдейските учения. Време е да СЕ СЪБУДИТЕ и да се размърдате, да свалите капаците от очите си и да се постараете да се освободите от митовете, за да можете да приемете и усвоите Истината за Съществуването. Християнските догми и доктрини блокират пътя на духовното ви развитие. Разкъсайте оковите на умовете си и се развивайте в духовна мъдрост.

Ако отхвърлите моите Писма, ще бъдете като онези в еврейската йерархия, които последния път, когато говорих на хората, ме разпънаха на кръста. Изследвайте тези Писма и вижте дали по някакъв начин противоречат на думите – или на духа – в евангелията.

Изказването на Йоан „ето Агнецът Божий” („Който взима върху Си греха на света”, Йоан 1:29 – б.пр.) и други негови твърдения заблуждават и объркват християнските вярвания. Той беше с буен характер; ярка личност със своите възходи и падения, проницателност и слепота, притежаващ живо въображение и лиричен език. Той ме описа като „актьор”, което изобщо не беше вярно.

Призовавам ви да мислите! Прочетете тези Писма и елате при мен, за да ви кажа истината от моите учения. Не бъдете лековерни, напуснете църквите и оставете вратите им затворени. Изправете се смело и поискайте старите догми и доктрини на християнството да бъдат пометени, за да се отвори място за

ХРИСТОВИЯ ПЪТ,

който да бъде проповядван от амвоните и въведен във вашия начин на мислене, в думите, делата и живота ви като цяло. Имайте смелостта да бъдете мои истински ученици и да опровергавате християнските водачи, чиито позиции във властта им носят титли и привилегии.

Една цяла система е готова и чакаща да приемете ИСТИНАТА, която ви дадох чрез своя Писар, но която се нуждае от убеденост, смелост и решителност, каквито аз показах, докато бях на Земята, за да могат да доведат до пълен обрат в човешкото мислене.

Отново повтарям и нека думите ми отекват по целия свят: „Който има уши да слуша, нека слуша! Този, на когото разбирането му помага да повярва, нека разбере и вярва – и да действа!”

В ръцете си държите средствата да се придвижите към следващото ниво на духовното си развитие. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГИ!

Не се страхувайте да се освободите от старите концепции, които не са нито смислени, нито истински полезни.

3 thoughts on “Писмата на Христос – Обръщение към християните

 1. Anastacia Anastacia : Сещам се да кажа няколко думи за получаването на това последно Послание/Обръщение. Знаете, че Христовият Писар е доста възрастна и отдавна няма достатъчно енергия да записва думите с динамиката, с която го е правила преди. Ето част от нейния разказ:
  “Всичко започна, когато получих писмо от близък приятел, който поддържа испанската страница в интернет. Тя е верен и отдаден последовател на Писмата на Христос и в този ден ми изпрати следното изречение в началото на съобщението си: „Толкова обичам щастливи случайности! Те потвърждават моята вяра в истината, че Христос се е върнал!”
  Писмото ѝ пристигна във „Входяща поща” по нормалния начин и бях толкова очарована от него, че ѝ написах доста дълъг отговор, и го изпратих. По нормалния начин. Но то изчезна и така и не го намерих. Тогава изчезна и писмото ѝ от „Входяща поща” – не успях да го открия. Всички бяхме много озадачени. Хрумна ми да ги потърся в папка „Чернови”. Когато я отворих, видях, че цялата дълга поредица от неизпратени писма е напълно пренаредена…… Съобщението на моята приятелка с тема „ЩАСТЛИВИ СЛУЧАЙНОСТИ” стоеше най-отгоре в списъка, който сега беше изцяло пренареден, от горе до долу. А под нейната тема „ЩАСТЛИВИ СЛУЧАЙНОСТИ” стоеше заглавие с получер шрифт „ПО-ВИСША ВИЗИЯ”.
  На 20 октомври 2007 г. Христос ми беше диктувал Послание, в което казваше, че имаме нужда от по-висша визия, за да създадем нов Начин на Живот. Така че с голямо вълнение отворих черновата и открих това много дълго съобщение. В нито един момент преди или след това не бих могла да намеря сили за толкова дълго писмо. А и то касаеше теми, за които не бях чувала досега. Нямам никаква представа как е попаднало в моите „ЧЕРНОВИ” […]
  Но това не е краят на историята около намирането на новото Обръщение на Христос. Когато преодолях шока от появата му, писах до екипа от преводачи, за да им разкажа за мистерията около него, и много ясно си спомням какво точно направих. Най-напред им казах: „Това е Обръщението на Христос…” и после натиснах „ПОСТАВИ” (използвала е функцията „Copy-Paste” – б. пр.) Но не! Посланието не се появи на екрана. Появи се отново първата половина от писмото ми… Когато превъртях надолу, стигнах до пълното Послание на Христос, а под него, но с много дребен шрифт, пишеше: „и затова се спуснах, за да напиша това писмо за вас.”
  Следваше останалата част от съобщението ми до екипа.”

 2. Julia Nenova-kehajova : Това е прекрасно потвърждение от страна на Христос на очакваната от нас следваща/нова/шеста/бяла и т.н. раса на Любовта, предсказана от много човешки Учители. Това е и потвърждение за съществуващия план на Божественото Съзидателно Съзнание за развитието на човешкото общество, изключващ случайности и хаос. Христос ни каза, че неговата цел е да ни води по Пътя на Себепознанието и духовното развитие, за да можем да влезем в Светлината веднага, докато сме на Земята, а не едва когато преминем в следващото измерение /Писмо 7/. Това означава, че с Писмата си Той цели да подготви просветлените вече съзнания сега и тук за участие в работата на тази Система, т.н. Царство на Любовта, Мира и Светлината.
  “Аз съм само вашият портал към собственото ви просветление и собственото ви издигане в Христовото Съзнание “.
  Да, по-сериозно не може и да бъде – наистина е нужна безалтернативна решителност и смелост, безкомпромисност преди всичко към себе си, не към другите. Затова е създадена и тази група, за да се обединим, да се подкрепяме, да си помагам е, да не се отклоняваме. ( http://www.facebook.com/groups/pismata.na.hristos/ )
  И Христос наистина е с нас, можем да разчитаме на Неговото Водачество като го търсим постоянно за съвет и помощ. 💖💖💖 26.05.19

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *