Писмата на Христос – Писмо 3, стр. 1

(Тъй като тези Писма ви отвеждат в духовно-умствено измерение, надхвърлящо човешкото ниво на дейности и тревоги, ще ги усвоите най-добре, ако първо отделите известно време за покой и отпускане. Ако е възможно, усмирете ума си, потопете се в състояние на вътрешна мисловна тишина. Само когато сте в такова напълно възприемчиво състояние, реалността на тези Писма ще може да проникне в човешкото ви съзнание.)

Моята БЕЗГРАНИЧНА НЕБЕСНА ЛЮБОВ ме подтиква да се връщам отново и отново, за да се свържа с човечеството, с намерението, че в крайна сметка ще получите знанието – тъй като мнозина вече са готови, – което ще ви позволи да превъзмогнете човешката си природа и да се слеете със „Съзнанието на Отца“ – истинското „Любещо Съзнание“, където всички изобилни и красиви неща могат да бъдат постигнати.

Както вече казах, но искам да повторя, цялата ми мисия на Земята е продиктувана ЕДИНСТВЕНО от ЛЮБОВ и насочена САМО към учението за Истината на Съществуването, защото без това знание няма надежда да се избавите от мъките, които понасяте още от раждането си.

Знам, че думите ми ще донесат много скръб на искрено отдадените последователи на Християнската религия и на онези, които са съсредоточили цялата си вяра върху личността на „Исус“, но, истина ви казвам, трябва да се освободите от старите догми за „избавление чрез кръвта на агнеца“, Светата Троица и други подобни убеждения. Само така ще успеете да надмогнете човешката си природа, която ви пречи да отворите умовете си и да осъзнаете напълно ВСЕМИРНАТА ИСТИНА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО, да разберете истинското естество на онова „духовно-човешко“ състояние, което нарекох „Божие Царство”.

Няма друго спасение. „Бог“ не може да ви „спаси“, тъй като заради невежеството си за фактите на съществуването вие ще продължавате да правите същите човешки грешки до края на времената, съответно ще продължавате да създавате собствените си болести и страдания.

Освен това, независимо какви са вашите вярвания в „спасението от греховете“, те са пълна заблуда, тъй като Законът за причинно-следствената връзка е непреодолим и е присъща – неизменна – естествена характеристика на съществуването. Не можете да разделите следствията от причините, нито да заличите причините и да запазите следствията. Това е Истина във всяко ниво от вашето Съществуване.

В момента може да сте достатъчно напреднали в мисленето си, за да сте способни да възприемете следната фундаментална истина за земния си живот: законът за „Причинно-следствената връзка“ („Ще пожънете каквото сте посели“) е видимият резултат от това, което наричате електромагнетизъм, и никой с поне малко научни познания не би очаквал „Бог“ да отмени неговите правила, които всъщност са „дейност – свързване-отхвърляне“.

„Дейност – Свързване-Отхвърляне“ или „Движение – Привличане-Отблъскване“ са фундаменталните ИМПУЛСИ на СЪЩЕСТВУВАНЕТО, както и на ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ, които са проявили вашите видими форми и които са единствените „инструменти“ или „средства“ на съзиданието. Те отговарят за образуването на веществата или „материята“, за развитието на обособените форми и накрая – за самата личност на всяко живо творение.

И тъй като тези Закони са фундаментални за вашето индивидуализирано съществуване, не е възможно да ги избегнете. Затова не можете да пренебрегвате проблемите, присъщи на битието ви, и да вярвате, че „Бог“ ще ви спаси от тях. Единствената ви надежда за окончателно измъкване от въртележката на човешките ви преживявания е да ги разпознавате, приемате и минута след минута да се стараете да ги превъзмогнете. В крайна сметка с чист ум, сърце и поведение да се слеете с Всемирното Любещо Съзнание – „Отца“, който върши ЛЮБЕЩАТА СИ РАБОТА – и да станете „едно цяло“ с Него.

В същото време, докато разбирането ви за истинското ЕСТЕСТВО на „Отца“, който е „във вас, навсякъде около вас и ви надхвърля“, расте, ще се сдобивате с все по-неотклонна вяра, че при всякакви обстоятелства можете да черпите вдъхновение, сили и извисяване директно от Него.

Ще ЗНАЕТЕ, че именно „Отца“ е този, който ви подкрепя и направлява в Царството на своето „Любещо Съзнание“.

Ще ви става все по-ясно, че макар „Отца“ да е всемирен, за вас Той е и индивидуален – познава ви, наясно е с начина ви на мислене и проблемите ви. Съвършените решения за вас са в Неговото „Любещо Съзнание“, в очакване да ги разпознаете. И когато ги разпознавате, когато сте възприемчиви и готови да се вслушате в тях, ще се освободите от болката.

Докато не го направите, няма да се изпълните със „Съзнанието на Любещия Отец“.

Ще ви разкажа кратка притча. Представете си, че едно дете пищи и рита, защото иска сладолед. През цялото време, докато вдига шум, баща му търпеливо чака на вратата на стаята, за да му покаже, че му е донесъл сладолед и плодове.

Може би притчата ви се струва неправдоподобна, но въпреки това е вярна. Майките ще си спомнят случаи, когато децата им са били неутешими, когато са искали нещо, и са отказвали да чуят това, което толкова усилено са се опитвали да им кажат – че имат решение и са готови да им го дадат в момента, в който спрат да плачат и да вдигат шум.

Виждам мъката и сълзите ви, чувам ви как ридаете и състраданието ми е безгранично. Чувам ви, но заради сегашното състояние на съзнанието ви не мога да направя много за вас – няма как да проникна през ремъците и веригите на вашите ограничени мисли и действия през годините.

Виждам болката, която невежи проповедници увековечават от амвоните в църквите. Виждам как нации и народи полагат всички усилия да се преборят с трудностите, които техните традиционни ценности, култури и религиозни вярвания им създават. Виждам ограниченията в ежедневието им, неудовлетворените им нужди и цели; виждам какви страдания пораждат отношенията помежду им.

Колективното съзнание, което светът излъчва, е миазма от страхове, негодувания, гняв, емоционални вихрушки от страстни желания, отмъщение и изтощение, преплетени с решимост то да бъде издигнато, със състрадание и всеотдайно търсене на безусловна любов от онези, които са получили вдъхновение и някаква степен на просветление.

Идвам при хората, които ме призовават, и работя с тях, за да облекча неволите им. Но техните нагласи и вярвания са толкова силно отпечатани в умовете им, че моята Истина не може да проникне в тях и да им донесе нови знания. Мнозина са ме чували, макар непълно и за кратко, но не са имали смелост да приемат новите идеи и да говорят открито. А и правилният момент да премина преградите на човешкото съзнание и да ви уча не беше настъпил.

Но сега времената са подходящи. Вие се намирате в ново ниво на вибрационни честоти, което ще ви позволи по-лесно да се издигнете над материализма на предишната епоха. Може да ви се стори странно, но съществува всемирна база от знания в областта на енергиите, които дори не сте започнали да разбирате. Към настоящия момент няма земен ум, който да е способен да ги проумее. Възможно е единствено да си „представите“ спектъра на енергията, което обаче не е истината.

Затова ще бъде полезно за вас, ако можете да приемете с доверие думите ми, защото те са истина. Вие се движите в нови честоти на вибрации на „човешкото съзнание“, което ще ви позволи да напредвате в духовно-умственото си развитие, както описах в Писмо 1.

1 2 3 4 5 6 7 Следваща>>>

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *