Писмата на Христос – Писмо 3, стр. 1

(Тъй като тези Писма ще ви отведат в духовно-умствено измерение, надхвърлящо човешкото ниво на дейности и грижи, ще ги усвоите най-добре, ако първо отделите известно време за покой и отпускане. Ако е възможно, усмирете ума си и се потопете в състояние на вътрешна мисловна тишина. Само когато станете напълно възприемчиви, тяхната реалност ще проникне в човешкото ви съзнание.)

Моята БЕЗГРАНИЧНА НЕБЕСНА ЛЮБОВ ме подтиква да се връщам отново и отново, за да пиша до вас с намерението (тъй като мнозина вече сте готови) накрая да се сдобиете със знанията, които ще ви дадат възможност да се издигнете над човешкото си състояние и да се слеете със „Съзнанието на Отца“ – истинското „Любещо Съзнание“, където се реализират цялото изобилие и красота.

Както вече казах, но бих искал да повторя, мисията ми на Земята е продиктувана единствено от ЛЮБОВ и е посветена САМО на учението за Истината на Битието, тъй като без това познание няма надежда за избавление от мъките, които хората понасят още от раждането си.

Знам, че следващото твърдение ще донесе много скръб на искрено отдадените последователи на Християнската религия и на онези, които са съсредоточили цялата си вяра върху личността на „Исус“. Но истина ви казвам – трябва да се освободите от старите догми за „избавление чрез кръвта на агнеца“, Светата Троица и други подобни убеждения. Само така ще успеете да надмогнете земните си нрави, които ви пречат да отворите умовете си, да осъзнаете и приемете ВСЕМИРНАТА ИСТИНА за БИТИЕТО в нейната цялост и да разберете действителната природа на „духовно-човешкото“ състояние, което нарекох „Царство Божие”. Спасението не е възможно по друг начин. „Бог“ не може да ви „избави“, тъй като, непознавайки фактите на съществуването, ще продължавате да правите същите човешки грешки до края на времената, създавайки така собствените си болести и страдания.

Освен това, независимо какви са вярванията ви за „спасение от греховете“, те са пълна заблуда, тъй като Законът за причинно-следствената връзка е непредсказуем и е присъща – неизменна – естествена характеристика на битието. Не можете да разделите следствията от причините, нито да заличите причините и да запазите следствията. Това е Истината на всяко ниво на Съществуване.

Възможно е в момента да сте достатъчно напреднали в своята мисловност, за да успеете да възприемете следната фундаментална истина за земното си битие: Законът за „Причинно-следствената връзка“ („Ще пожънете каквото посеете“) е видимият резултат от това, което наричате „електромагнетизъм“, и никой с поне малко научни познания не би очаквал „Бог“ да отмени неговите правила, които всъщност са законите на „действие – свързване-отхвърляне“.

„Действие – Свързване-Отхвърляне“ или „Движение – Привличане-Отблъскване“ са фундаменталните ИМПУЛСИ на БИТИЕТО и на ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ, проявили видимите ви форми на Земята, и са единствените „инструменти“ или „средства“ на сътворението. Те отговарят за образуването на веществата или „материята“, за развитието на отличителния облик и личността на всяко живо създание.

И тъй като Законите са фундаментални за индивидуалното ви съществуване, не е възможно да ги избегнете. Затова не можете да пренебрегвате проблемите, присъщи на битието ви, и да вярвате, че „Бог“ ще ви спаси от тях. Единствената ви надежда за окончателно измъкване от въртележката на човешките ви преживявания е да ги разпознавате, приемате и всяка минута да се стараете да се издигате над тях. В крайна сметка с чист ум, сърце и действия ще се слеете и ще станете „едно цяло“ с Всемирното Любещо Съзнание – „Отца ви“, който върши ЛЮБЕЩОТО СИ ДЕЛО.

В същото време, докато разбирането ви за истинската ПРИРОДА на „Отца“ „във вас и навсякъде около вас“ расте, ще се сдобивате с все по-неотклонна вяра, че при каквито и да е обстоятелства можете да черпите вдъхновение, сила и извисяване директно от Него. Ще ЗНАЕТЕ, че именно Той ви подкрепя и ви води към Царството на своето „Любещо Съзнание“. Ще ви става още по-ясно, че, макар да е всемирен, „Отца ви” също така е и индивидуален за всеки. Той познава и вас, и начина ви на мислене, и проблемите ви. В неговото „Любещо Съзнание“ съществуват съвършени решения, които само чакат да ги видите. А когато ги разпознаете и сте готови да ги приемете и да се вслушате в тях, ще се освободите и от болката. Докато не го направите, няма да се изпълните със „Съзнанието на Любещия Отец“.

Ще ви разкажа кратка притча. Представете си как едно дете пищи и рита, защото иска сладолед. Докато вдига шум, през цялото време баща му чака търпеливо на вратата на стаята, за да му покаже, че му е донесъл сладолед и плодове.

Може ситуацията да ви се струва неправдоподобна, но въпреки това е вярна. Всеки родител ще си спомни случаи, в които децата му са били неутешими поради някаква причина и са отказвали да се вслушат в думите му, въпреки че разполага с разрешение на проблема и е готов да им го даде веднага, щом спрат да плачат и да се тръшкат.

Виждам мъката и сълзите ви, чувам ви как ридаете и състраданието ми е безгранично. Чувам ви, но заради сегашното състояние на съзнанието ви не мога да направя почти нищо за вас – няма как да проникна през ремъците и веригите на годините посредствено мислене и действия. Виждам ограниченията в ежедневието ви, липсата на удовлетворение на нуждите и целите ви, страданията ви заради отношенията помежду ви; знам за болката, която невежи проповедници увековечават от амвоните в църквите; наясно съм как нации и народи се опитват с всички сили да се преборят с трудностите, произтичащи от традиционните им ценности, култури и религиозни вярвания. Колективното ви съзнание е миазма от страхове, негодувание, гняв, емоционална вихрушка от страстни желания, отмъщение и изтощение, преплетени със състрадание, решителност за издигането му, всеотдайно търсене на безусловна любов от страна на вдъхновените и поне частично просветлените.

Идвам при хората, които се обръщат към мен, и работя с тях за облекчаване на неволите им, но техните нагласи и убеждения са толкова силно отпечатани в умовете им, че моята Истина не може да проникне там и да им донесе нови знания. Мнозина са ме чували, макар непълно и за кратко, но им е липсвала смелост да приемат новите идеи и да говорят открито. А и не бе настъпил подходящият момент, в който да прескоча преградите на човешкото съзнание и да ви уча.

Сега обаче този момент настъпи. Вие преминахте към ново ниво на вибрационни честоти, което ще ви позволи да се издигнете по-лесно над материализма на предишната епоха. Може да ви се стори странно, но съществува всемирна база от знания в областта на енергиите, които дори не сте започнали да проумявате. Към настоящия момент няма земен ум, който да е способен да ги разбере. Възможно е единствено да си „представите“ спектъра от енергия, което обаче не е истина. Затова ще бъде полезно за вас, ако можете да приемете посланията ми с доверие, защото те са истина. Вие се придвижвате към нови честоти на вибрации на „човешкото си съзнание“, които ще ви позволят да напреднете в духовно-умственото си развитие, както описах в Писмо 1.

1 2 3 4 5 6 7 Следваща>>>

Истината за Живота

Вашият коментар