Писмата на Христос – Писмо 3, стр. 1

(Тъй като тези Писма ви отвеждат в духовно-умствено измерение, надхвърлящо човешкото ниво на дейности и тревоги, ще ги усвоите най-добре, ако първо отделите известно време за покой и отпускане. Ако е възможно, усмирете ума си и се потопете в състояние на вътрешна мисловна тишина. Само когато сте в това напълно възприемчиво състояние, реалността на моите Писма ще проникне вашето човешко съзнание.)

Моята БЕЗГРАНИЧНА НЕБЕСНА ЛЮБОВ ме подтиква да се връщам отново и отново, за да се свържа с човечеството, с намерението, че в крайна сметка – тъй като много от вас са готови да го получат – ще притежавате знанието, което ще ви позволи да превъзмогнете човешката си природа и да се слеете със „Съзнанието на Отца“ – истинското „Любещо Съзнание“, в което се постигат всички изобилни и красиви неща.

Както вече казах, но искам да повторя, цялата ми мисия на Земята беше продиктувана от ЛЮБОВ и насочена ЕДИНСТВЕНО към учението за Истината на Съществуването, защото без това знание няма надежда за избавление от мъките, които хората понасят още от раждането си.

Знам, че думите ми ще донесат много скръб на искрено отдадените последователи на Християнската религия и на онези, които са съсредоточили цялата си вяра върху личността на „Исус“, но истина ви казвам, трябва да се освободите от старите догми за „избавление чрез кръвта на агнеца“, Светата Троица и други подобни убеждения. Само така ще успеете да надмогнете човешката си природа, която ви пречи да отворите умовете си, за да осъзнаете напълно ВСЕМИРНАТА ИСТИНА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО и да разберете истинското естество на „духовно-човешкото“ състояние, което нарекох „Божието Царство”.

Няма друго спасение. „Бог“ не може да ви „спаси“, тъй като в невежеството си за фактите на съществуването ще продължавате да правите същите човешки грешки до края на времената и така да създавате собствените си болести и страдания.

Освен това, независимо какви са вярванията ви в „спасението от греховете“, те са пълна заблуда, тъй като Законът за причинно-следствената връзка е непредвидим и е присъща – неизменна – естествена характеристика на съществуването. Не можете да разделите следствията от причините, нито да заличите причините и да запазите следствията. Това е Истина във всяко ниво от вашето Същество.

В момента може да сте достатъчно напреднали в мисленето си и да сте способни да възприемете следната фундаментална истина за земното си съществуване: Законът за „Причинно-следствената връзка“ („Ще пожънете каквото сте посели“) е видимият резултат от това, което наричате „електромагнетизъм“, и никой с поне малко научни познания не би очаквал „Бог“ да отмени неговите правила, които всъщност са „дейността свързване-отхвърляне“.

„Дейността Свързване-Отхвърляне“ или „Движението Привличане-Отблъскване“ са фундаменталните ИМПУЛСИ на СЪЩЕСТВУВАНЕТО и на ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ, които са проявили вашите видими форми в живота, и са единствените „инструменти“ или „средства“ на творението. Те отговарят за образуването на веществата или „материята“, за развитието на обособените форми и накрая – за самата личност на всяко живо създание.

И тъй като тези Закони са фундаментални за вашето индивидуализирано съществуване, не е възможно да ги избегнете. Затова не можете да пренебрегвате проблемите, присъщи на битието ви, и да вярвате, че „Бог“ ще ви спаси от тях. Единствената ви надежда за окончателно измъкване от въртележката на човешките ви преживявания е да ги разпознаете, приемете, после всяка минута да се стараете да ги превъзмогнете и в крайна сметка с чист ум, сърце и действия да се слеете и да станете „едно цяло“ с Всемирното Любещо Съзнание – „Отца“, който върши ЛЮБЕЩАТА СИ РАБОТА.

В същото време, докато разбирането ви за истинското ЕСТЕСТВО на „Отца“, който е „във вас, навсякъде около вас и ви надхвърля“, расте, ще се сдобивате с все по-неотклонна вяра, че при каквито и да е обстоятелства можете да черпите вдъхновение, сили и извисяване директно от Него.

Ще ЗНАЕТЕ, че именно „Отца“ е този, който ви подкрепя и направлява в Царството на своето „Любещо Съзнание“.

Ще ви става все по-ясно, че макар „Отца“ да е всемирен, за вас Той също е и индивидуален – познава ви, наясно е с начина ви на мислене и с проблемите ви. Съвършените решения са в Неговото „Любещо Съзнание“ и очакват да ги разпознаете. Когато ги разпознавате, когато сте възприемчиви и готови да се вслушате в тях, ще се освободите от болката.

Докато не го направите, няма да се изпълните със „Съзнанието на Любещия Отец“.

Ще ви разкажа кратка притча. Представете си, че едно дете пищи и рита, защото иска сладолед. През цялото време, докато то вдига шум, баща му търпеливо чака на вратата на неговата стая, за да му покаже сладоледа и плодовете, които му е донесъл.

Може би притчата ви се струва неправдоподобна, но въпреки това е вярна. Майките ще си спомнят случаи, когато децата им неутешимо са искали нещо и са отказвали да чуят това, което толкова усилено са се опитвали да им кажат – че имат решение и са готови да им го дадат в момента, в който спрат да плачат и да вдигат шум.

Виждам мъката и сълзите ви, чувам ви как ридаете и състраданието ми е безгранично. Чувам ви, но заради сегашното ви съзнание мога да направя много малко за вас – няма как да проникна през ремъците и веригите на вашите ограничени мисли и действия през годините.

Виждам болката, която невежи проповедници увековечават от амвоните в църквите. Виждам как нации и народи с всички сили се опитват да се преборят с трудностите, които произтичат от техните традиционни ценности, култури и религиозни вярвания. Виждам ограниченията в ежедневието им, неудовлетворените им нужди и цели, страданията им, породени от отношенията помежду им.

Колективното съзнание, което светът излъчва, е миазма от страхове, негодувание, гняв, емоционална вихрушка от страстни желания, отмъщение и изтощение, преплетени със състрадание, решимост то да бъде издигнато и всеотдайност в търсенето на безусловна любов от онези, които са получили вдъхновение и някаква степен на просветление.

Идвам при хората, които ме призовават, и работя с тях, за да облекча неволите им. Но техните нагласи и вярвания са толкова силно отпечатани в умовете им, че моята Истина не може да проникне там и да им донесе нови знания. Мнозина са ме чували, макар непълно и за кратко, но не са имали смелостта да приемат новите идеи и да говорят открито. А и не беше настъпил правилният момент да премина преградите на човешкото съзнание и да ви уча.

Но сега времената са подходящи. Вие преминахте в ново ниво на вибрационни честоти, което ще ви позволи да се издигнете по-лесно над материализма на предишната епоха. Може да ви се стори странно, но съществува всемирна база от знания в областта на енергиите, които дори не сте започнали да разбирате. Към настоящия момент няма земен ум, който да е способен да ги проумее. Възможно е единствено да си „представите“ спектъра на енергията, което обаче не е истината.

Затова ще бъде полезно за вас, ако можете да приемете думите ми с доверие, защото те са истина. Вие се движите в нови честоти на вибрации на „човешкото съзнание“, което ще ви позволи да напредвате в духовно-умственото си развитие, както описах в Писмо 1.

1 2 3 4 5 6 7 Следваща>>>

Истината за Живота

Вашият коментар