Модерните духовни капани

Част 3 (към Част 2)

Капан № 5 „Няма правилно и неправилно, няма добро и зло”

…няма обективно и субективно, няма черно и бяло, няма трябва и не трябва, няма ляво и дясно – всичко е илюзия. Да, но зависи! Ако сме сами в космическото пространство, е безсмислено да търсим ляво и дясно, но ако преминаваме през оживено кръстовище, без значение дали с кола или пеша, „илюзията” за трябва и не трябва, ляво и дясно може да спаси нашия или нечий друг живот. Затова е много важно да разграничим къде какво има или няма, иначе и ние, и другите сме в опасност.

Както вече уточнихме, електрическите импулси в мозъка на Съзнанието „Баща” – Аз-ът на човешката личност – подтикват ума да анализира ситуациите, обстоятелствата и хората в тях; да ги сравнява с предишни преживявания, следствия от решения и утвърдени поведенчески модели, на базата на които да им постави оценка. На нейна основа магнитните подбуди в нервната система на Съзнанието „Майка” – човешкото его – ще ги приеме и ще ни свърже с тях или ще им се съпротивлява, ще ги отрече, ще ги отхвърли, ще иска да ги промени в съответствие с очакванията си. НО изначалната божествена интелигентна дейност на Съзнанието „Баща” е САМО СЪЗИДАТЕЛНА, а изначалната любеща грижа на Съзнанието „Майка” е свързана САМО С ОЦЕЛЯВАНЕТО НА СЪЗИДАНИЕТО. Всички мисли, думи и действия, които не са съзидателни и любещи, а ориентирани единствено към желанията на собственото Аз, са само човешки. Т.е. има разлика в подхода при оценяването на ситуации, обстоятелства и хора и има някаква изначална причина да ни бъдат дадени електрически импулси в мозъка и магнитни в нервната система – инструментите на Всемирното Съзнание. Дано да стане малко по-ясно със следващите примери:

Спасяването на 48 хиляди български евреи от лагерите на смъртта през 1943 година е ПРАВИЛНО, защото е съзидателно и любещо творението действие. Убийството на 60 милиона души във Втората световна война е НЕПРАВИЛНО, защото НЕ Е съзидателна интелигентна дейност и НЕ Е грижа за оцеляването, а погубване на част от съзиданието. Да, и двете ситуации са донесли уроци на много хора, които най-вероятно са били полезни за някои, а на други са съсипали живота. Но ако електрическите импулси в мозъка не ги определят като НЕсъзидателни действия, а магнитните не ги отблъснат като НЕлюбещи, ще приемем престъпление срещу Божието творение, срещу Великото намерение на Всемирното Съзнание да се себеизрази. Нещо повече – ще допуснем да се случи отново… Което ще доведе до още реколти от посятото, до още по-ниско съзнание, до още по-големи миазми от „унищожителни мисли и разрушителни чувства”. И никакви общи молитви няма да спасят човечеството и планетата, няма да издигнат колективното съзнание и няма да донесат световен мир… „Законът за „Причинно-следствената връзка“ е видимият резултат от това, което наричате „електромагнетизъм“, и никой с поне малко научни познания не би очаквал „Бог“ да отмени неговите правила, които всъщност са законите на „действие – свързване-отхвърляне”.

В Божественото Съзнание няма правилно и неправилно, добро и зло, обективно и субективно, черно и бяло, трябва и не трябва, ляво и дясно, защото импулсите са в единение, хармония и взаимна сдържаност. Но ние живеем в две измерения, едното от които е тук, на Земята, където действаме според свободната си воля и правим избори, извън своята изначална божествена същност – чисто човешки избори да следваме собствения си Аз и да проявяваме его, което привлича и отблъсква само за собствена сигурност, удоволствие, желание или нежелание. Това не е съзидателно и не е любещо.

„Изключително важно за духовното ви развитие в дългосрочен план е да разберете напълно принципите на своя човешки ум и как функционирате емоционално. Мислите, че вече сте го направили, но всъщност не сте. Можете да го осъзнаете, единствено като излезете изцяло отвъд него, превъзмогнете го и се издигнете до по-висши измерения на възприятие и усещане, навлизайки в САМАТА ИСТИНА. Едва тогава ще започнете да схващате, че вие, както и всички други хора по света, сте съществували и ръководили битието си почти напълно според човешките си „вярвания“, а не според ИСТИНАТА.” (Писмо 8)

Тезата „всичко е правилно, всичко е добро” поставя в опасност живата ни и живота на другите, най-малкото е пагубна за духовно-човешкото ни развитие, защото прикрива недостатъците на човешката ни същност и нуждата от промяна (защото всичко е добро!). Разбира се, вярно е, че всяко преживяване може да ни донесе ценни уроци, но нужно ли е, правилно ли е, редно ли е някой да бъде потискан, манипулиран, измъчван, убиван? Това не е ли грубо престъпване на няколко Всемирни закона, че е изначално погрешно да се наранява друго божие творение: „Ние сме равнопоставени в Божествената си същност”, „Причинно-следствената връзка – каквото посееш, това ще пожънеш” и „Не прави това, което не искаш да ти бъде сторено” (линк към статията за Законите на Съществуването)?

„Трябва да поставите ясна граница между добро и зло, за да предотвратите навлизане в личното ви пространство от нечии егоистични подбуди, което вероятно ще наруши вътрешната ви хармония. За да го направите, не е необходимо его-съзнанието ви отново да поема контрол. Може да стане и по мирен начин – дадена ви е нужната ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, за да постигнете такава необходима цел с най-висшата степен на ЛЮБОВ.” (Писмо 7)

Но как да определим добро и зло, правилно и неправилно, без да включваме човешкия аспект на егото? Като използваме всемирните инструменти САМО с техните изначални характеристики.

  • Електрическите импулси в мозъка да оценяват ситуации, обстоятелства и хора НЕ от позицията на собственото Аз (предишни преживявания, следствия от решения, модели и схеми), а САМО според това дали са съзидателни или не.
  • Магнитните подбуди в нервната система да свързват и отхвърлят НЕ от позицията на собственото Аз (какво желае и не желае), а САМО според това дали има грижа за творението.

Т.е. да проявяваме Интелигентност и Любов е най-чистия им изначален вид – мислите да са съзидателни, а чувствата – любещи. Критерият да се основава САМО въз основа на въпроса:

„Това съзидателно ли е, грижа за творението ли е?”

„Емоционалните ви модели може да бъдат толкова вредни за цялостното ви благосъстояние, колкото и начинът ви на мислене. Заедно те представляват вашите творчески инструменти и създават необходимите очертания на бъдещите ви притежания, събития и обстоятелства. ТЕ действат в живота ви, независимо дали го искате. Далеч по-лесно е да разпознаете умствената си обусловеност, отколкото дълбоко заложените емоционални нагласи – съзнателни и подсъзнателни. Често сте обсебени от тях, без да го разбирате, тъй като в повечето случаи са прикрити от породените в ежедневието моментни чувства.” (Писмо 1)

„Ето защо трябва да знаете, че като разчиствате земната си същност от нейните умствено-емоционални ограничения, отхвърляйки всички мисловни модели, които считате, че не са в хармония с Божествената Любов, ще долавяте все по-ясно как в ума ви (дори в слънчевия сплит) нахлува по-висше вдъхновение.” (Писмо 7)

Анастасия

Модерните духовни капани

Вашият коментар