Писмата на Христос – Писмо 8, стр. 2

Религиозните доктрини са създадени от човешкото мислене, в опит да се обяснят познанията на духовните Учители, чиито умове са преминали отвъд границите на земния интелект, в небесните сфери на вдъхновените възприятия за „Всемирна Реалност”.

Научните концепции също са плод на човешките сетива, с които се тълкуват и дават имена на явления, наблюдавани със земното зрение по време на експерименти.

Следователно, когато човешкият интелект бъде способен да изостави тези ограничени вярвания и да се издигне до контакт с „Реалността”, отвъд „най-добрите човешки аргументи, логики и определения”, наречени „знание”, той навлиза в по-висши сфери на „СЪЗНАНИЕТО ЖИВОТ”. Пропива се с „всемирна истина”, която буквално е извън възможностите на „нормалния” земен ум да възприема, усвоява или разбира. Човешкият ум не може да разбере никакви преживявания извън тези на електромагнитните параметри на земното съществуване и функциите на мозъка, докато просветлението на Божественото Съзнание не навлезе в цялата му система – ум, емоции и подсъзнание – и не разкрие основното единство и хармония.

Когато пред религиозно обусловен ум се представят изцяло нови духовни възприятия, те се смятат за идващи от „Сатаната“ или за чиста лудост и фантазия. Това е естествено, тъй като, когато чувствата са силно възбудени и провокирани, както се случва при противоречие с дълбоките вярвания, магнитно-емоционалните подбуди на егото „свързване-отхвърляне“ се задействат незабавно.

Обусловеният ум веднага ще отблъсне всяка теза или предложение, което му причинява тежко неразположение, тревога или недоумение, и в подкрепа на това ще изнамери безброй „доказателства“, произтичащи от неговите собствени убеждения. Такива доказателства са само вярвания и нищо повече.

Това е напълно естествен умствено-емоционален процес в чисто човешкото измерение.

Ето защо, ако моята ИСТИНА бъде предложена на хора, чиито нагласи са твърдо установени, обусловени от страх или укрепени от човешка воля да се придържат към такива програмирани вярвания, е съвсем естествено ТЯ да предизвика неудържими емоции и да бъде много бурно, дори яростно отхвърлена.

Описах обичайната умствено-емоционална активност в земното измерение. Тя не бива да се критикува, защото, когато се сблъска с изцяло нова концепция, обусловеният ум се чувства напълно несигурен и „се носи по течението” или „оплита конците”. Тези човешки изрази описват точно какво се случва, когато той бъде предизвикан от съвсем ново възприятие за нещо, което по-рано е смятал за толкова скъпо, толкова безопасно и правилно!

Когато за първи път четете моите ПИСМА, можете да определите за себе си какво е умствено-емоционалното ви състояние. Упоритото ви придържане към вашите настоящи вярвания блокира ли духовния ви напредък? След като помислите добре, способни ли сте да осъзнаете, че всичко, което толкова твърдо отстоявате, са само „вярвания“, ирационални вярвания?

За вашето духовно развитие е жизненоважно и наложително най-после да разберете напълно принципите на своя човешки ум и емоционално функциониране. Мислите, че го правите, но изобщо не е така. Можете да ги осъзнаете само когато излезете от тях изцяло, като ги превъзмогнете и се издигнете в по-висши измерения на възприятия и преживявания, като навлезете в САМАТА ИСТИНА. Едва тогава започвате да разбирате, че вие и всички други хора по света сте живели и сте били ръководени почти изцяло от човешките си „вярвания“, а не от ИСТИНАТА.

Много хора са убедени с цялото си сърце, че ако се молят за някаква вещ, преживяване или правилни насоки в определена ситуация, те наистина ще ги получат и това ще повиши тяхното благосъстояние.

Вярват, че когато (ако!) молитвата им получи отговор, от все сърце ще се радват и незабавно ще последват знака, независимо от обстоятелствата в момента, защото, щом идва от Божественото, той може да бъде единственото правилно и благоприятно решение за тяхното щастие.

Въпреки това, когато се изправи пред жадуваната вещ, преживяване или насока, получателят на Божествената Благодат понякога толкова се смущава и обърква, неспособен да приеме намесата на Божественото Съзнание, точно както е поискал, че не знае как да реагира.

Ако сте така разтревожени, когато по неочакван начин получите това, което сте поискали, тогава къде е истинската ВЯРА и УБЕЖДЕНИЕ, за които бяхте толкова сигурни, че притежавате в изобилие? Не виждате ли също, че вярванията, а не Истината, са дирижирали цялата „симфония“, с изключение, разбира се, на намесата на Божественото Съзнание – отговорът на молитвата. Тази намеса е единствената „реалност“ в процеса, останалото са вярвания и надежди – умствена „гимнастика“, която използва минали преживявания, за да измери настоящите. Вашата единствена ИСТИНА е Божественото Съзнание, което ви води единствено към израстване и съвършенство – ако му се доверите напълно.

Спрете тук, четете и препрочитайте предходните абзаци, защото това, което става в съзнанието ви, е тъканта на вашия живот и вашите преживявания.

Затова се запитайте: наистина ли ВЪЗПРИЕМАТЕ – ОСЪЗНАВАТЕ – РАЗБИРАТЕ Реалността като източник на цялото съзидание и познание? Или признавате Божественото Съзнание привидно, само на думи?

Живеете ли изцяло и напълно, минута след минута, с разбирането, че ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ е единствената Реалност и Най-висша Интелигентност, която функционира в творението? Винаги ли разчитате на Неговите безпределно ефективни насоки или само на собствената си ограничена воля и понякога объркани емоционални импулси?

И ако получите директни указания да следвате определен път, но се замислите дали те ще ви отведат там, където смятате, че искате да отидете, тогава отдадени ли сте напълно на Най-висшата Интелигентна Власт – Божественото Съзнание? Това не означава ли, че все още сте под контрола на егото си?

Дори тези ПИСМА, когато бъдат разпространени, както е предвидено, ще се превърнат във „вярвания“, а не в чисто духовно възприятие на „ТОВА“, от което са произлезли.

Само след като се помолите за просветление и медитирате върху тези думи, тяхната духовна „Реалност“ накрая ще озари ума ви. Когато това се случи, вие ще ЗНАЕТЕ, че знаете.

ВИЕ, които сте напреднали достатъчно, за да живеете в две измерения; ВИЕ, чиито умове са способни да надхвърлят обхвата на човешкия интелект и да преминат в по-висше ниво на „Всемирна Реалност“, в бъдеще вероятно ще срещнете много хора, които ще отхвърлят моите ПИСМА като фантазия, но не се тревожете за това.

Помнете какво ви казвам сега: ВИЕ сте обитатели на две измерения, но никой не може да премине отвъд нивото на „обикновения интелект“, докато не бъдат изпълнени необходимите предпоставки за духовно просветление – истинско духовно пробуждане, което води до дълбоко вникване в дейностите на егото и човешката природа…, последвано от разкаяние…, разкаяние…, разкаяние. Това е ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН. Защото разкаянието на свой ред води до отхвърляне на магнитно-емоционалното ниво на „привличане-отблъскване“, което в по-опасните му форми описвате като „грях“.

Когато някой проникне в духовното измерение и попие характеристиките на „ЖИВОТА“, започва да осъзнава и в крайна сметка – да ЗНАЕ, че човешките его-подбуди „грижи се за себе си“ всъщност изключват ДУШАТА му от непрекъснатия приток на БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ в ума, сърцето, тялото, взаимоотношенията и преживяванията му.

„Грижи се за себе си“ е човешка, земна опитност.

Пълното, искрено предаване на човешката ви природа на „БАЩА-МАЙКА-ЖИВОТ“ премахва бариерите между духовното измерение и душата. Тогава вече не се налага човек „да се грижи за себе си“, защото цялото естество на БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ сега се влива в ума, сърцето, тялото, взаимоотношенията и преживяванията му. Той се ръководи от „инстинктите си“ и следва интуицията си, които винаги работят съвършено в дългосрочен план.

„БОЖЕСТВЕНИЯТ ЖИВОТ“ Е ВИНАГИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ, когато някой се откаже от себичната си воля и се обръща към НЕГО за всяка своя нужда.

Трябва да помните, че говоря за времето, когато ще пробиете човешкото измерение на интелекта и ще преминете отвъд зависимостта си от него и от материалните начини да получавате това, което искате от живота. Много хора смятат, че са достигнали до това духовно развитие, но се заблуждават.

<<<Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща>>>

One thought on “Писмата на Христос – Писмо 8, стр. 2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *