Писмата на Христос – Писмо 8, стр. 10

Искам да ви предупредя, че когато се опитвате да укротите ума и мислите си, може да почувствате тревожност, физическо неудобство, дори отчаяние, защото първоначално ще се изправите срещу черната стена на собственото си „съзнание“, а това може да бъде изключително смущаващо, дори болезнено. Благословете опита и помолете своя „Баща-Живот“ при следващата медитация да проникне в съзнанието ви. После станете и забравете преживяването.

Когато установите, че най-накрая влизате в тишината, останете на същото ниво с ясното съзнание, че сега се намирате в това, което може да се нарече „светая светих“, защото най-после се свързвате с „Баща-Майка-Живот“ вътре в себе си. Ще отнеме време, докато това висше духовно преживяване на Тишината стане ежедневна практика. Помнете, че имате „его-багаж” от цял един живот, който трябва да разтоварите и изхвърлите.

Без значение какво усещате или разбирате по време на медитацията си, когато излезете от нея, очаквайте доловима разлика в ежедневието си. Не забравяйте, че очакването е форма на „съзнание“ и когато „очаквате“, вие отваряте пътя за това, което се надявате да бъде привлечено във вашия опит, от което се нуждаете или с което да се занимавате.

Ако не почувствате никаква нова лекота на духа, въпреки искрените си очаквания, не отричайте промените и не се съмнявайте, че са възможни. Помнете, че вашето съзнание е основата на всичките ви преживявания, а то е електромагнитно – от същата субстанция, от която е съставено и физическото ви тяло. Продължавайте да очаквате – когато го правите, изграждате силата и енергията на своите „очаквания“, „формите на съзнание“, които ще притеглят към себе си проявлението на това, на което се надявате. „Съзнанието Баща-Майка-Живот“ може да бъде привлечено във вашето индивидуално съзнание само по магнитен път – чрез вяра, искрено очакване и желание да се пречистите от своите магнитно-емоционални подбуди „свързване-отхвърляне“.

Колко от вас в момента влизат в медитация по този начин и излизат от нея, ОЧАКВАЙКИ промени? Колко от вас се обезкуражават, когато са почувствали някаква промяна, а после за известно време нищо не се е случвало?

Спомнете си какво ви казах: вие сте подложени на ритъм от „възходи“ и „спадове“. Когато сте в период на „спад“, притокът на Божествения Живот в цялата ви система намалява, както и честотите на вибрации на съзнанието ви. Следователно в такива моменти, в началото на вашето търсене, контактът със „Съзнанието Баща-Майка-Живот“ е почти невъзможен. В първия етап по пътя си към Истината, по време на медитация, когато сте силно свързани със своето подсъзнание, ще забележите, че всички стари негативни мисли и спомени, които сте смятали за преодолени, дразнещо се завръщат.

Когато влезете в период на „възход”, ще откриете, че духовната ви същност се възражда и ще се наслаждавате на това. Медитациите ви ще бъдат по-позитивни и плодотворни за контакта ви със „Съзнанието Баща-Майка-Живот“. Ако имате смелостта да постоянствате и да проявявате самодисциплина по време на своите „спадове“ точно колкото и в добрите си периоди, в крайна сметка ще установите, че ниските ще стават все по-малко „ниски“ и предишните депресии ще изчезнат.

Помнете, че с всеки следващ път „молитвеното съзнание“ все повече и повече ви приближава към вашата цел, макар и да не си давате сметка. И все пак нещата се случват за ваше най-висше добро – вярвайте в това.

Когато бях на Земята, казвах:

Дойдох да ви дам СВОБОДА!

Дойдох да ви донеса „ПО-ИЗОБИЛЕН ЖИВОТ”!

Тайната на вашата умора, изтощение, непоследователност, нестабилност, страх, отчаяние, депресия се крие в магнитно-емоционалните ви реакции „свързване-отхвърляне“ и подсъзнателните ви модели, които понякога ви владеят и въвличат в ситуации, които никога не сте имали намерение да създавате. Заради тези „естествени импулси на индивидуалността“ вие със сигурност не сте свободни – вие сте в магнитно-емоционалното робство на своя съзнателен и подсъзнателен ум. Живеете в капана на Егото, което ви е дало индивидуалност, но и ви е заключило в оковите на емоционалните реакции към живота.

И все пак за човек, който искрено и пламенно търси и с радост следва пътя на „Христовото Съзнание“ – ХРИСТОВИЯ ПЪТ, – като медитира и прониква в магнитно-емоционалните области на мозъка, идва време да получи просветление, което се отпечатва в най-високите му части. И новите клетки са пропити с ново знание.

Това е един непрекъснат процес и вероятно ще почувствате, че мозъкът ви се „отваря“. Сега започвате да действате все повече и повече в супер съзнателния ум, който е в още по-близък контакт със „Съзнанието Баща-Майка-Живот“. Докато не дойде момент, когато вече не можете да търпите мислите и чувствата на „егото“, които доминират над нормалното ви съзнание в ежедневието, и преживявате смъртта на „себе си“ – оставяте се изцяло на „Съзнанието Баща-Майка-Живот“. Когато това се случи, ТО до такава степен ще изпълни вашата визия, че ще изключи всичко останало. Така ще влезете в „честотите на вибрации“ на онова, което нарекох „Небесно Царство“, когато бях на Земята. Тази фаза ще бъде характерна с постепенното ви оттегляне от начина на живот, който сте харесвали преди. Мислите ви ще стават все по-пречистени и ще забележите, че реагирате по-безпристрастно на ситуации, събития и хора. Макар че може да сте по-малко емоционално топли или студени отпреди, сега ще бъдете на „върха на вълната” на това, което наричате „безусловна любов“, и ще правите всичко възможно да насърчавате най-висшето благо на другите – растеж, хранене, изцеление, закрила, задоволяване на основателни нужди в система на закон и ред. Ще обичате по-дълбоко от всякога, но няма да е останало нито едно „човешко“ настроение, което може да предизвика толкова много грешки в общуването и действията ви.

Когато придобиете истинско вътрешно познание, ще можете да превъзмогнете емоционалния си багаж, да медитирате и да черпите от „Баща-Майка-Живот“. Тогава ще почувствате, че цялата ви система се изпълва с нова енергия, която ви носи нова жизненост; ще се смеете, ще бъдете по-закачливи, ще намирате щастие в малките неща, ще обичате света, ще преливате от благодарност за всяка благословия, която влиза в живота ви, и ще установите, че те все повече се множат и заливат ежедневието ви.

Как се държи човек, който се е освободил от „егото“?

В крайна сметка той ще се е освободил напълно и от страха. Ще бъде абсолютно убеден, че където и да отиде, той е закрилян. И дори да минава през потенциално опасни преживявания, ще излезе от тях невредим.

Ще знае, че не се нуждае от меч или пистолет, за да се предпази, защото е защитен от всяка негативна вероятност, където и да се намира.

Такъв човек няма да се страхува от никаква болест, защото ще знае, че всички механизми в неговото тяло, предназначени да го поддържат здрав, работят напълно ефективно и функционално.

Ще знае, че никога няма да му „липсва“ нещо, от което се нуждае, за да направи живота си щастлив и удобен. Непрекъснато ще слави и благодари на „БАЩА-МАЙКА-ЖИВОТ“ за всичко, което вече е получил и ще получава в бъдеще.

Ще знае, че ще бъде насочван към точното място в точното време.

Ще знае също, че може да поиска каквото му е необходимо и отговорът ще дойде бързо. Но исканията му ще възникват от неговия духовно-просветлен център и никога няма да бъдат егоистични – винаги ще се моли за нещо, което ще бъде полезно за средата, общността, семейството, приятелите му.

Ще има отворен ум, защото ще знае, че ИСТИНАТА е безкрайна и дори да е научил много, винаги има още едно измерение, което да изследва. Това прави живота във всяко ниво, дори и в Небесните Владения на съзнанието, толкова вълнуващ и целенасочен.

В ежедневието си просветлената душа ще се пробуди с ум, освободен от всичко друго, освен от признателност и възхвали. Ще бъде наясно със задълженията, които в крайна сметка го очакват, ще благодари за силата и желанието да ги изпълни и ще отиде да ги свърши без вътрешна съпротива или неохота. В резултат на такова отношение към ежедневната рутина той няма да губи енергия за каквато и да било съпротива, а ако има специална причина да се противопостави на някакво предложение или принуда, ще го направи спокойно и разумно, без магнитно-емоционални чувства на раздразнение и отхвърляне. Той става безпристрастен наблюдател, който постъпва правилно в точния момент.

Ще бъде търпелив, в очакване да се отворят подходящите врати, в очакване на напътствия и потвърждение, че неговите планове наистина са божествени намерения, изразени чрез ума, сърцето и енергията му.

Ще се превърне в истински човек, който проявява „Съзнанието Баща-Майка-Живот“.

Така мъжът се сдобива с женски характеристики на всемирна любов и става въплъщение на Интелигентна любов или Любеща интелигентност, а жената – по-мъжки черти на сила и правилен усет за посока. Ако някой се нуждае от указания, те ще проявят към него любеща интелигентност и думите им ще го извисят. Ако някой се нуждае от изцеление, те ще проявят интелигентна любов и ще го излекуват.

Това е целта, към която ви водя с любов.

Пътят към Христовото Съзнание е очертан в тези ПИСМА.

Когато го постигнете, ще ликувате и ще признаете, че всеки миг по каменистата и неравна пътека си е заслужавал и е останал завинаги зад гърба ви. Ще бъдете свободни да се изкачвате в по-високи измерения, всяко от които ще ви носи нови преживявания и нова радост.

Ще станете основатели на един нов ред на Земята, който ще формира движещата сила на нова вълна духовна еволюция. И когато след много години тя се разпростре сред широките маси, хората най-после ще се научат как да живеят в мир помежду си.

Това със сигурност ще се случи, защото СЕМЕНАТА на такова бъдеще вече са посети в тези ПИСМА. Който ги приеме в съзнанието си и е устойчив във вярата си, накрая ще види как тези семена растат, цъфтят в красота, радост и хармония и дават плодове всеки ден от живота му.

Вярвайте, защото говорих аз, Христос.

**********************************************************************

<<<Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

One thought on “Писмата на Христос – Писмо 8, стр. 10

  1. “Когато след дълги години тази духовна еволюция се разпростре към широките маси, хората най-после ще се научат как да живеят в мир.
    Това със сигурност ще се случи, защото СЕМЕНАТА на това бъдеще вече са засети с тези ПИСМА. Който ги приеме в съзнанието си и е упорит във вярата си, ще види, че те разцъфват в красота, радост и хармония и ще бере от тези плодове всеки ден от живота си.
    Вярвайте, защото говорих аз, Христос. “…Когато дойде този момент на духовно пътуване,още тук на земята душите ще изживеят Царството Небесно…Амин!

Leave a Reply