Писмата на Христос – Писмо 8, стр. 10

Искам да ви предупредя, че когато се опитвате да укротите ума и мислите си, може да почувствате тревожност, физическо неудобство, дори отчаяние, защото първоначално ще се изправите срещу черната стена на собственото си „съзнание“, а това може да бъде изключително смущаващо, дори болезнено. Благословете опита и помолете своя „Баща-Живот“ при следващата медитация да проникне в съзнанието ви. После станете и забравете преживяването.

Когато установите, че най-накрая влизате в тишината, останете на същото ниво с ясното съзнание, че сега се намирате в това, което може да се нарече „светая светих“, защото най-после се свързвате с „Баща-Майка-Живот“ вътре в себе си. Ще отнеме време, докато това висше духовно преживяване на Тишината стане ежедневна практика. Помнете, че имате „его-багаж” от цял един живот, който трябва да разтоварите и изхвърлите.

Без значение какво усещате или разбирате по време на медитацията си, когато излезете от нея, очаквайте доловима разлика в ежедневието си. Не забравяйте, че очакването е форма на „съзнание“ и когато „очаквате“, вие отваряте пътя за това, което се надявате да бъде привлечено във вашия опит, от което се нуждаете или с което да се занимавате.

Ако не почувствате никаква нова лекота на духа, въпреки искрените си очаквания, не отричайте промените и не се съмнявайте, че са възможни. Помнете, че вашето съзнание е основата на всичките ви преживявания, а то е електромагнитно – от същата субстанция, от която е съставено и физическото ви тяло. Продължавайте да очаквате – когато го правите, изграждате силата и енергията на своите „очаквания“, „формите на съзнание“, които ще притеглят към себе си проявлението на това, на което се надявате. „Съзнанието Баща-Майка-Живот“ може да бъде привлечено във вашето индивидуално съзнание само по магнитен път – чрез вяра, искрено очакване и желание да се пречистите от своите магнитно-емоционални подбуди „свързване-отхвърляне“.

Колко от вас в момента влизат в медитация по този начин и излизат от нея, ОЧАКВАЙКИ промени? Колко от вас се обезкуражават, когато са почувствали някаква промяна, а после за известно време нищо не се е случвало?

Спомнете си какво ви казах: вие сте подложени на ритъм от „възходи“ и „спадове“. Когато сте в период на „спад“, притокът на Божествения Живот в цялата ви система намалява, както и честотите на вибрации на съзнанието ви. Следователно в такива моменти, в началото на вашето търсене, контактът със „Съзнанието Баща-Майка-Живот“ е почти невъзможен. В първия етап по пътя си към Истината, по време на медитация, когато сте силно свързани със своето подсъзнание, ще забележите, че всички стари негативни мисли и спомени, които сте смятали за преодолени, дразнещо се завръщат.

Когато влезете в период на „възход”, ще откриете, че духовната ви същност се възражда и ще се наслаждавате на това. Медитациите ви ще бъдат по-позитивни и плодотворни за контакта ви със „Съзнанието Баща-Майка-Живот“. Ако имате смелостта да постоянствате и да проявявате самодисциплина по време на своите „спадове“ точно колкото и в добрите си периоди, в крайна сметка ще установите, че ниските ще стават все по-малко „ниски“ и предишните депресии ще изчезнат.

Помнете, че с всеки следващ път „молитвеното съзнание“ все повече и повече ви приближава към вашата цел, макар и да не си давате сметка. И все пак нещата се случват за ваше най-висше добро – вярвайте в това.

Когато бях на Земята, казвах:

Дойдох да ви дам СВОБОДА!

Дойдох да ви донеса „ПО-ИЗОБИЛЕН ЖИВОТ”!

Тайната на вашата умора, изтощение, непоследователност, нестабилност, страх, отчаяние, депресия се крие в магнитно-емоционалните ви реакции „свързване-отхвърляне“ и подсъзнателните ви модели, които понякога ви владеят и въвличат в ситуации, които никога не сте имали намерение да създавате. Заради тези „естествени импулси на индивидуалността“ вие със сигурност не сте свободни – вие сте в магнитно-емоционалното робство на своя съзнателен и подсъзнателен ум. Живеете в капана на Егото, което ви е дало индивидуалност, но и ви е заключило в оковите на емоционалните реакции към живота.

И все пак за човек, който искрено и пламенно търси и с радост следва пътя на „Христовото Съзнание“ – ХРИСТОВИЯ ПЪТ, – като медитира и прониква в магнитно-емоционалните области на мозъка, идва време да получи просветление, което се отпечатва в най-високите му части. И новите клетки са пропити с ново знание.

Това е един непрекъснат процес и вероятно ще почувствате, че мозъкът ви се „отваря“. Сега започвате да действате все повече и повече в супер съзнателния ум, който е в още по-близък контакт със „Съзнанието Баща-Майка-Живот“. Докато не дойде момент, когато вече не можете да търпите мислите и чувствата на „егото“, които доминират над нормалното ви съзнание в ежедневието, и преживявате смъртта на „себе си“ – оставяте се изцяло на „Съзнанието Баща-Майка-Живот“. Когато това се случи, ТО до такава степен ще изпълни вашата визия, че ще изключи всичко останало. Така ще влезете в „честотите на вибрации“ на онова, което нарекох „Небесно Царство“, когато бях на Земята. Тази фаза ще бъде характерна с постепенното ви оттегляне от начина на живот, който сте харесвали преди. Мислите ви ще стават все по-пречистени и ще забележите, че реагирате по-безпристрастно на ситуации, събития и хора. Макар че може да сте по-малко емоционално топли или студени отпреди, сега ще бъдете на „върха на вълната” на това, което наричате „безусловна любов“, и ще правите всичко възможно да насърчавате най-висшето благо на другите – растеж, хранене, изцеление, закрила, задоволяване на основателни нужди в система на закон и ред. Ще обичате по-дълбоко от всякога, но няма да е останало нито едно „човешко“ настроение, което може да предизвика толкова много грешки в общуването и действията ви.

Когато придобиете истинско вътрешно познание, ще можете да превъзмогнете емоционалния си багаж, да медитирате и да черпите от „Баща-Майка-Живот“. Тогава ще почувствате, че цялата ви система се изпълва с нова енергия, която ви носи нова жизненост; ще се смеете, ще бъдете по-закачливи, ще намирате щастие в малките неща, ще обичате света, ще преливате от благодарност за всяка благословия, която влиза в живота ви, и ще установите, че те все повече се множат и заливат ежедневието ви.

Как се държи човек, който се е освободил от „егото“?

В крайна сметка той ще се е освободил напълно и от страха. Ще бъде абсолютно убеден, че където и да отиде, той е закрилян. И дори да минава през потенциално опасни преживявания, ще излезе от тях невредим.

Ще знае, че не се нуждае от меч или пистолет, за да се предпази, защото е защитен от всяка негативна вероятност, където и да се намира.

Такъв човек няма да се страхува от никаква болест, защото ще знае, че всички механизми в неговото тяло, предназначени да го поддържат здрав, работят напълно ефективно и функционално.

Ще знае, че никога няма да му „липсва“ нещо, от което се нуждае, за да направи живота си щастлив и удобен. Непрекъснато ще слави и благодари на „БАЩА-МАЙКА-ЖИВОТ“ за всичко, което вече е получил и ще получава в бъдеще.

Ще знае, че ще бъде насочван към точното място в точното време.

Ще знае също, че може да поиска каквото му е необходимо и отговорът ще дойде бързо. Но исканията му ще възникват от неговия духовно-просветлен център и никога няма да бъдат егоистични – винаги ще се моли за нещо, което ще бъде полезно за средата, общността, семейството, приятелите му.

Ще има отворен ум, защото ще знае, че ИСТИНАТА е безкрайна и дори да е научил много, винаги има още едно измерение, което да изследва. Това прави живота във всяко ниво, дори и в Небесните Владения на съзнанието, толкова вълнуващ и целенасочен.

В ежедневието си просветлената душа ще се пробуди с ум, освободен от всичко друго, освен от признателност и възхвали. Ще бъде наясно със задълженията, които в крайна сметка го очакват, ще благодари за силата и желанието да ги изпълни и ще отиде да ги свърши без вътрешна съпротива или неохота. В резултат на такова отношение към ежедневната рутина той няма да губи енергия за каквато и да било съпротива, а ако има специална причина да се противопостави на някакво предложение или принуда, ще го направи спокойно и разумно, без магнитно-емоционални чувства на раздразнение и отхвърляне. Той става безпристрастен наблюдател, който постъпва правилно в точния момент.

Ще бъде търпелив, в очакване да се отворят подходящите врати, в очакване на напътствия и потвърждение, че неговите планове наистина са божествени намерения, изразени чрез ума, сърцето и енергията му.

Ще се превърне в истински човек, който проявява „Съзнанието Баща-Майка-Живот“.

Така мъжът се сдобива с женски характеристики на всемирна любов и става въплъщение на Интелигентна любов или Любеща интелигентност, а жената – по-мъжки черти на сила и правилен усет за посока. Ако някой се нуждае от указания, те ще проявят към него любеща интелигентност и думите им ще го извисят. Ако някой се нуждае от изцеление, те ще проявят интелигентна любов и ще го излекуват.

Това е целта, към която ви водя с любов.

Пътят към Христовото Съзнание е очертан в тези ПИСМА.

Когато го постигнете, ще ликувате и ще признаете, че всеки миг по каменистата и неравна пътека си е заслужавал и е останал завинаги зад гърба ви. Ще бъдете свободни да се изкачвате в по-високи измерения, всяко от които ще ви носи нови преживявания и нова радост.

Ще станете основатели на един нов ред на Земята, който ще формира движещата сила на нова вълна духовна еволюция. И когато след много години тя се разпростре сред широките маси, хората най-после ще се научат как да живеят в мир помежду си.

Това със сигурност ще се случи, защото СЕМЕНАТА на такова бъдеще вече са посети в тези ПИСМА. Който ги приеме в съзнанието си и е устойчив във вярата си, накрая ще види как тези семена растат, цъфтят в красота, радост и хармония и дават плодове всеки ден от живота му.

Вярвайте, защото говорих аз, Христос.

**********************************************************************

<<<Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

One thought on “Писмата на Христос – Писмо 8, стр. 10

  1. “Когато след дълги години тази духовна еволюция се разпростре към широките маси, хората най-после ще се научат как да живеят в мир.
    Това със сигурност ще се случи, защото СЕМЕНАТА на това бъдеще вече са засети с тези ПИСМА. Който ги приеме в съзнанието си и е упорит във вярата си, ще види, че те разцъфват в красота, радост и хармония и ще бере от тези плодове всеки ден от живота си.
    Вярвайте, защото говорих аз, Христос. “…Когато дойде този момент на духовно пътуване,още тук на земята душите ще изживеят Царството Небесно…Амин!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *