По-висша Визия

СПЕШНО: По-висша Визия!

06.12.2020 г.
Място: Фейсбук групата на
“Писмата на Христос”
Водещ: Анастасия

Отново във връзка с настоящата обстановка и като продължение на предишните две дискусии за страха и силата на вярата, ще говорим за По-висшата Визия, която Христос споменава още в самото начало на въведението преди Писмата, а после се връща два пъти специално заради нея с ЦЕЛИТЕ Послания от 2007 и 2014 година. Струва ми се, че е по-важна, отколкото някога сме предполагали…

„Трябва да бъде широко разпространено и прието, че за да постигнете задоволителен мир на Земята, трябва да има ПО-ВИСША ВИЗИЯ, която да се стремите да прилагате в ежедневието си. Само ако я постигнете, физическият свят ще бъде спасен от масово унищожение, когато непросветлените мъчително ще пожънат плодовете на сегашната си хаотична сеитба.“ – Послание от 2007 г. „Призив за По-висша Визия“.

Знаете, че терминът не е използван в неговия буквален смисъл – като външен вид, визуална образност, а с второто му значение – като виждане, схващане по даден въпрос; идея, представа за нещо, което предстои. Какво си представяме, че предстои? Не е много оптимистично, нали? Наистина някои опасности изглеждат доста сериозни вероятности и, стараейки се да бъдем реалисти и да не „заравяме главите си в пясъка“, ни се струва напълно адекватно да предполагаме, да очакваме и да се подготвяме за нещо, меко казано, неприятно. Защото… „злите духове“ всеки момент ще излязат изпод леглото ни. 🙂

Бързам да кажа, че По-висшата визия не противоречи и не пречи на реалната ни преценка на ситуацията – тази или която и да е друга. Очевидно е, че обстоятелствата в момента са ограничаващи свободите ни, които сме имали досега, и излизащи от нормалността, с която сме свикнали. Въпреки това ние НЕ ЗНАЕМ какви ще бъдат следствията, НЕ ЗНАЕМ какви промени ще настъпят, НЕ ЗНАЕМ дали всичко това няма да се окаже необходимия катализатор за по-бързо пробуждане.

Не съм привърженик на теориите, че всичко е за „наше добро“ или по „божия план“, защото стремежът и действията за контрол и печалби например носи последици за доброто само на единици и такъв план не може да е божи план. Това са човешки решения и човешки дела, плод на човешкото его-съзнание. Което обаче не означава, че не бихме могли да извлечем ползи за развитието си от всяка ситуация, колкото и човешка да е тя. Дали ще го направим, т.е. дали ще се окаже за наше добро, зависи само от нас.

Освен че можем да извлечем ползи за себе си от всяка ситуация, можем да помогнем и на другите – директно, като ги успокояваме, подкрепяме и обгрижваме (говорихме за това по време на темата за страха) или индиректно, като поддържаме вибрациите и Визията си нависоко 🙂 Това, изглежда, е единственото, което сме способни да направим за общите вибрации около себе си: „Вашите групи ще излъчват енергия на духовно осъзнаване, която ще повлияе на умствените енергии около вас.“ (Писмо 9)

За да ви дам кураж, ще ви припомня думите на Христос в Послание 4 „Прогонете злите духове“: „точно както детското ви въображение е поставяло зли духове под леглото ви, така и сега, като възрастни, вие си представяте бедствия, които НЕ Е НУЖНО някога да се случат. Моля, обърнете внимание, казвам „не е нужно някога да се случат“, а не „може никога да не се случат“. […]

Независимо какъв е „проблемът“, той не е истински, докато не се прояви в живота ви като реалност. Междувременно остава само „МОЖЕ БИ“ в бъдеще, но вече ви кара да се свивате от страх и да обикаляте насам-натам с натежало сърце.

Но дори в някакъв момент страховете ви да се проявят като очевидни реалности, дори и на самия ръб на катастрофата, нещата могат да се ПРОМЕНЯТ!

Ето как Христос започва темата за По-висшата Визия още в началото на Въведението към Писмата: „Тъй като хората са на прага на световна криза с неизмерим мащаб, жизненоважно за вашето оцеляване е аз, Христос, да достигна до всички, които ще чуят. Не знаете много за истинските процеси на сътворение, в които самите вие играете съществена роля. Наложително е да ги разберете достатъчно, защото това ще ви позволи да започнете да прилагате една по-висша визия за цялото човечество.“
Излиза, че за да сме способни да прилагаме По-висша Визия, се налага да разберем в достатъчна степен процесите на сътворение. „В които играем съществена роля“! Защото Божественото Намерение е едно и също за всички и то е абсолютно нищо да не ни липсва, но НИЕ, със своите решения, мисли, думи и действия, задвижвайки електромагнитните енергии в себе си и навсякъде около себе си, създаваме енергийни форми на живот и така творим собствените си обстоятелства. За да избегнем негативните си творения и за да помогнем на общия вибрационен климат, трябва да се научим да прилагаме По-висша Визия възможно по-често и по-пълно.

  1. Каква е визията ни в момента? Един цитат от Писмо 3 отговаря много изчерпателно: „Колективното съзнание, което светът излъчва, е миазма от страхове, негодувания, гняв, емоционални вихрушки от страстни желания, отмъщение и изтощение, преплетени с решимост то да бъде издигнато, със състрадание и всеотдайно търсене на безусловна любов от онези, които са получили вдъхновение и някаква степен на просветление.“
  1. Защо е такава?

Знаете, че нашите представи за настоящето и очаквания за бъдещето са силно изкривени от негативни емоционални схеми и модели на поведение, които сме създали и утвърдили в миналото от наши или чужди болезнени преживявания, оставили в нас дълбока емоционална следа. Това са нашите лични страхове.

И не е само това. Имаме други страховете, които са ни внушени отвън и не почиват на абсолютно никаква основа, а зад тях стои единствено някаква човешка цел. Такъв е страхът ни от Бога например и всички негови производни – от наказанието, от ада, от вечните мъки и т.н.

И не е само това. Егото ни се активира не само за да ни защити от все още несъществуваща опасност, от някаква вероятност, но и за да създаде и утвърди собствената ни изключителност и важност, собственото ни щастие, потъпквайки понякога изключителността, важността и щастието на другите.

„ЕГОТО сериозно ограничава обхвата на вашите човешки възприятия и визия, тъй като принуждава съзнанието ви да се фокусира предимно върху собственото ви щастие и оцеляване.“ – Послание 12 „По-плодотворен живот“.

Дори без този вирус, представяте ли си в какви общи вибрации се налага да живеем?

  1. Каква трябва да бъде визията ни?

Ще цитирам части от Послание от 2007 година „Призив за По-висша Визия“:

„Вашата визия за един съвършен свят и съвършен живот трябва да бъде:

– ЛЮБОВ, която обгръща цялото творение;

– даване и получаване без ограничения;

– блестящо здраве, красота и светлина, която се излъчва от всички растения и живи същества;

– най-различна възторжена съзидателност;

– лекота на движение и пътуване, което е само въпрос на желание;

– проспериращи домове и щастливи домакинства.

– И навсякъде – проява на Божественото Съзнание във всеки атом.“
Следва визията в утвърждението за Ерата на Любов и Мир и Небесното Царство. (по идея на Тея цитирам в сегашно време):

– „В НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО само Божествената Любов, Божественото Съчувствие, Радостта, Смеха и Красотата на себеизразяване са винаги възвишено проявявани.

– Навсякъде по света Природата процъфтява в изобилие и хармония и осигурява плодове и храна за всеки човек на Земята.

– Хората са сити и добре облечени;

– Те са духовно извисени и проявяват Божественото Съзнание по всякакъв начин и всеки ден.
Издигам тази Визия на Блаженство към Божественото Съзнание, където тя е запалена с БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ за нейното съвършено проявление на Земята. С любов благодаря на своя ИЗТОЧНИК, че още сега всичко това се оформя в невидимото.“

Разликата между това, което виждаме и очакваме за света, и това, което всъщност трябва да правим, е огромна, нали? 🙂

  1. Как да я постигнем?

Промяната на Визията изисква и промяна и пречистване на съзнанието, защото не можем да изградим представа за съвършен живот, „докато самите ние не станем абсолютно съвършени в ума, сърцето и делата си“. Но тъй като това е бавен процес, ще трябва да вложим повече усилия в самонаблюдението и медитацията. Тези усилия със сигурност ще се отплатят, защото ще окажат влияние и на духовното ни развитие като цяло.

Подготвих няколко стъпки, с уговорката, че едва ли са всички и в тази последователност. Най-вероятно и са строго индивидуални за всеки от нас.

– Да се освободим от страховете си (темата на първата ни среща) – да обръщаме повече внимание на мислите и емоциите си през деня, да спираме незабавно всички тези, които са породени от някакъв страх, който проектираме в настоящето или бъдещето – собственото или в общ план. По възможност, веднага да ги заменим с по-добра визия, а ако не е възможно – поне да пренасочим ума си към нещо приятно, колкото да излезем от тежките вибрации възможно най-бързо. И да спрем да гледаме и четем новини, които в голямата си част са манипулативни и подхранват само и единствено страховете ни.

– Да укрепим вярата си (темата на втората ни среща) – познанието за естеството на Божественото Съзнание, т.е. редовното четене на Писмата, както и редовната връзка с Божественото Съзнание ще подхранват вярата ни ежедневно.

„Само ако можех да издигна съзнанието ви високо над света, да ви отведа „зад кулисите“ на видимата материя, към невидимото измерение на духовна съзидателност, където всяко нещо наистина започва да се появява, тогава сами щяхте да се уверите, че ИЗТОЧНИКЪТ на вашето СЪЩЕСТВО, вашият единствен ИЗВОР на ДУХОВНА БЕЗУСЛОВНА ЛЮБОВ, е осигурил всичко необходимо, за да задоволи всяка ваша нужда.“ (Послание 4 „Прогонете злите духове“)

– Редовни медитации, включващи и утвърждението от Послание от 2007 г. и/или наши собствени утвърждения, касаещи настоящ проблем/ситуация. Така малко по малко ще свикнем да виждаме нещата в ежедневието откъм хубавата им страна и очакванията за настоящето и бъдещето ще бъдат в правилната посока.

Завършвам с един цитат от Послание от 2014 г., но препоръчвам да си го припомните цялото, както и цялото послание от 2007 г.

Aко всички хора от градове и държави четат вестници, попиват най-новите скандали и престъпления и през целия ден разнасят това наоколо? Как ще се прояви такова РАЗРУШИТЕЛНО съзнание във вашия свят? […]
Сега разбирате ли защо ПРИЗОВАВАХ ХОРАТА, КОИТО ИСКАХА ДА МЕ ЧУЯТ, И ТОЛКОВА МНОГО ВЕЛИКОЛЕПНИ ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА ОТКЛИКНАХА НА МОЛБАТА МИ ДА ЗАПОЧНАТ ДА СЪЗДАВАТ ПО-ВИСША ВИЗИЯ, ЗА ДА ПРОМЕНЯТ И СПАСЯТ ПЛАНЕТАТА СИ?
А вие как сте се заели с това?
На първо място, всеки от вас трябва да се свърже с Божественото Съзнание по време на медитация. Какво искам да кажа с „медитация”? Имам предвид да се освободите от Волята си да отговаряте за собствения си живот; да достигнете до необятността на пространството в умовете си, търсейки контакт с онова, което ви е дало съществуване. […]

Предайте Волята си, помолете да се изпълните с Божествено Съзнание, за да се вдъхновите с нови идеи за това какъв би трябвало да бъде светът. Ако ги получите по време на контакта си с Божественото Съзнание, когато излезете от медитация, веднага ги запишете и ги запазете. […]

Колкото е възможно по-редовно трябва да избирате или да си представяте, че сте под закрилата и в благоденствието на Божественото Съзнание. Това означава, че когато сте в контакт с неприятни сили на съзнание, трябва непрекъснато да се молите на Божественото Съзнание да ви помогне да избегнете болката, отвращението и отхвърлянето на извършителите, в които вашата човешка природа и его-подбуди биха ви въвлекли. Вместо това, издигнете се до пълното разбиране, че ТО е единствената Реалност във вашия живот, следователно ще влезете в нея и ще останете в равновесие, опрощение и загриженост за щастието и благополучието на съгрешилите спрямо вас.”

Анастасия

По-висша визия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *