Какъв е пътят към Христовото Съзнание?

“Пътят към Христовото Съзнание е очертан в тези ПИСМА.
Той е труден, защото първо трябва да преодолеете егото си.”

Христовото Съзнание

Противно на очакванията на позитивно мислещите и последователите на Ню Ейдж учението ще кажа не, пътят към Христовото Съзнание не е „Пътят НА любовта”, а Пътят КЪМ Любовта. Причината е съвсем проста – ние, хората, не можем да обичаме; човешката любов е егоистична, показна и манифестираща и винаги поставя условия – ако, но, обаче…

Със съжаление забелязвам, че навсякъде се говори за любов, без да се влагат каквито и да било разсъждения. Постоянно получаваме съвети да обичаме безусловно, да бъдем добри, да сме „работници на светлината”, а не на „тъмнината”, защото „светът е в хаос, но любовта ще го спаси”. Не, няма да го спаси, докато личното съзнание е на ниво да раздава оценки и присъди: „Вие сте лоши, не сте духовно развити, защото не проявявате любов, не живеете в мир и светлина”. Тези красиви думи се превърнаха в глупаво клише, лишено от съдържание и смисъл, но повличат безброй наивни и невинни души да сложат маски върху крехкото си човешко съзнание, на които пише: „мир, светлина и любов, които идват от голямото ми сърце”. Готово. Голямата манипулация е успяла. Имаме си маски на любов, но съзнанието ни си остава крехко и наивно, далеч от истинското развитие, а така желаните промени в световното съзнание никога няма да се състоят.

Тази огромна фалшива, но пък положителна, пропаганда, която „замита под килима” нуждата да развием човешкото си съзнание, за да бъдем изобщо способни да проявяваме чиста любов, не просто ни отклонява от истинския духовен растеж, а дори го блокира в някаква точка, която днес е на мода, наречена „обичай и бъди в услуга на другите”. Разделя ни на „добри”, с маски на любов, и „лоши”, които „не са в светлината и любовта”. Захаросаната доброта, изпъстрена с цветчета и сърчица, е повсеместна и сме толкова съсредоточени в нея, че дори не се и замисляме дали това е истинската ни духовна цел, защото твърдото ни убеждение е, че вече сме я постигнали…

Да, човешката любов до някаква степен ще подобри атмосферата около нас, но няма да оправи нищо и няма да спаси никого, защото не е духовна любов и никога няма да бъде, докато не развием съзнанието си и го издигнем към Христовото. Но как? Какъв е начинът да стигнем до безусловната любов, която всъщност ще спаси света?

Като привърженик на „Писмата на Христос” – едно учение, което в никакъв случай не „захаросва” истината, – ще изложа пътят към Христовото Съзнание, както е описан в тях. Разбира се, всеки има свободната воля да избере сам пътя си, според нагласите и убежденията си в момента, които вероятно утре ще бъдат други, а след година може да са коренно различни, защото в крайна сметка всички сме тръгнали нанякъде, развиваме се в някаква посока и в нас постоянно протичат някакви промени. За мен лично Пътят към Христовото съзнание е очертан в тези ПИСМА, защото поясняват ясно коя е истинската ни духовна цел и как да я постигнем. Знаем, че тук, на Земята, имаме някаква крайна духовна цел, към която се стремим чрез многобройни прераждания, поемайки различни роли – на „добри” и „лоши”, на „жертви” и „насилници”, на „завоеватели” и „завладени”, за да разберем кои СМЕ и кои НЕ СМЕ.

Но този път КЪМ любовта, пътят към Христовото Съзнание не е „цветя и рози”, а непрестанна РАБОТА – самонаблюдение и пречистване, защото маските само прикриват реалността на степента ни на развитие, действителните ни качества и недостатъци, къде се намираме и какво още трябва да постигнем.

Пътят към Небесното Царство е труден, защото първо трябва да преодолеете своето „Аз“ – егото си. Защо трябва да се справите с него? Защото всичките ви себелюбиви мисли, думи и действия произтичат от желанието ви да защитавате и насърчавате личното си благо.” Писмо 2, стр. 9

Пътят към Христовото Съзнание е очертан в моите ПИСМА.
Когато го достигнете, ще ликувате и ще признаете, че
всеки миг по каменистата и неравна пътека си е заслужавал и останал завинаги зад гърба ви. Ще бъдете свободни да се изкачите до по-висши измерения, всяко носещо ви нови преживявания и радост. Ще станете основатели на един нов ред на Земята, който ще формира движещата сила на новата вълна духовна еволюция. И когато след дълги години тя се разпростре към широките маси, хората най-после ще се научат как да живеят в мир.” Писмо 8, стр. 10

„Когато казах, че съм дошъл, за да ви помогна да постигнете „по-плодотворен ЖИВОТ”, имах предвид, че съм тук да ви съдействам да разкъсате магнитно-емоционалните си окови, да откриете и осъществите истински контакт с БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ – Извора на Битието ви. От този контакт произтича по-смислен и по-обогатен ЖИВОТ, който далеч надхвърля „физическото ви съществуване”, поддържано единствено с храна. От него произлизат и духовните напътствия, защитата и вашият Път, Вдъхновен от Божественото, който бихте могли да наречете „Пътят към Христовото Съзнание”. Писмо 8, стр. 6

Истинската ни духовна цел

Христовото Съзнание

„Това е истинската цел зад съществуването – непрекъснато и споделено взаимодействие чрез общуване между Извора на цялото Битие и самото творение.” Писмо 5, стр. 2

„Страдате, защото не знаете как сте били създадени и каква е истинската цел, заради която сте се родили. А вие сте родени, за да бъдете синове и наследници на „Отца“; родени сте, за да се наслаждавате на това, което е Той сам по себе си, и на всичко, което може да ви даде, […] да влезете в Небесното Царство.“

„Как да влезем в Небесното Царство?“ – попита някой. „Вече ви казах – когато се покаете за всичко, което сте в сърцето и ума си; когато отнесете грешките си до „Отца“ и поискате прошка; когато се помолите за сила да се отървете от лошите си мисли, думи и дела и когато окончателно се пречистите от тях, можете да бъдете сигурни, че сте на път да намерите Небесното Царство. След като сте постигнали това, ще откриете, че отношението ви към другите се променя, защото „Отца ви“ ще върши Любещата си Работа вътре във вас. Ще се освободите от веригите и ремъците на злите си желания и постъпки, които преди са ви обвързвали и държали в плен на света. Нещо повече – ще се убедите, че Той наистина задоволява всяка ваша нужда.“ Писмо 3, стр. 3

„И когато казвам: „да установите истински контакт с Него”, имам предвид, че смирените молитви за някакви облаги не правят такъв контакт с вашия ИЗТОЧНИК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ. Разбира се, те достигат до НЕГО и често отговорът пристига бързо, а потребността ви бива задоволена, още докато се молите. Но истинската връзка с Извора ви на Битие става само когато сте пречистили достатъчно ума си от грубия човешки егоизъм, когато сте прекарали известно време в медитация и редовно емоционално разтърсващо „извисяване” на съзнанието към своя Източник, търсейки контакт с него, обновяване и ободряване на духа си.” Писмо 5, стр. 2

ИСТИНСКАТА ЦЕЛ на вашето съществуване е да овладеете егото си, като издигате мислите и чувствата си към… „ОНОВА”…, КОЕТО УСЕЩАТЕ, ЧЕ СТОИ ЗАД СЪЗИДАНИЕТО, и непрекъснато се молите за просветление. Това е първата стъпка, която човек трябва да предприеме към величествения момент, в който ще осъществи контакт с БОЖЕСТВЕНОТО. След което, чрез постоянно пречистване на его-подбудите, да се придвижи напред към повторно навлизане в „райското кътче”, където душата му се е родила и придобила своята индивидуалност.” Писмо 6, стр. 5

„Всички благословени неща ще се проявят изобилно във вас и в живота ви, след като проумеете, че цялата Вселена е трансцедентално ВСЕМИРНО СЪЗНАНИЕ, направено видимо, когато приеме материална форма чрез дейността на егото. Вашата истинска цел на духовното ви пътешествие е да се освободите от неговите окови и да осъществите още по-чист контакт с БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. Крайното ви предначертание е да признаете НЕГОВАТА вездесъщност, както вътре в себе си, така и в ежедневните си занимания. Най-върховното ви духовно постижение е да достигнете до онзи екзалтиращ момент, когато най-после ще разберете, че човешкият ви ум и неговите желания са крайно ограничени. Те никога няма да ви донесат щастието и удовлетворението, които ще почувствате, когато се отърсите от себичността си и стигнете до БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, търсейки ЕДИНСТВЕНО Висшия Път, Изобилния Живот и истинската духовна ЦЕЛ, които сами можете да реализирате в земната си форма.” Писмо 6, стр. 1

Наградите от пречистване на егото

„Каквито и недостатъци да имате, каквито и грешки да допускате в отношенията си с другите в резултат на остатъците от „егото” ви, те ще се разкрият, но не се страхувайте от самопознанието, а го приемете с любов и благодарност. Така ще разберете, че признаването и приемането на отрицателните човешки реакции у вас е едновременно благотворно и изцеляващо. С удоволствие ще поемате отговорност за допуснатите грешки и когато намерите „любещия път”, ще се освобождавате от тях. Ще чувствате вътрешно спокойствие, знаейки, че сте овладели още нещо ценно, което ще ви е полезно, когато пак се изправите пред предизвикателствата на света. Тогава времето за дълбоко разкаяние ще е отминало, тъй като вече е изпълнило целта си да ви избави от магнитните емоционални реакции към живота, които са ви причинявали страдание в миналото. Ще сте прекрачили прага на това, което нарекох „Царство Небесно”, когато бях на Земята. Там ще откриете, че всичките ви нужди са задоволени и ще ЗНАЕТЕ, че и занапред ще бъдат изпълнявани почти спонтанно. Тази увереност ще ви държи в постоянна връзка с „БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ” и ще ви дава дълбоко чувство на сигурност. Със спокойствието и тишината идват радостта и щастието, както и едно ново усещане за нестихващо благополучие. Леките, хроничните и дори неизлечимите болести ще изчезнат и ще навлезете в друга фаза на съществуване. Всеки път, когато овладявате урок, ще оставяте нещо от човешкото измерение зад себе си и ще се придвижвате напред в по-висшите честоти на духовно съзнание.

Описвам ви наградите, които ви очакват, когато сте се борили и успеете да преодолеете магнитните емоционални връзки на „привличане/свързване – отхвърляне/отблъскване“. Именно те първоначално ви дават индивидуалност, но се превръщат в окови за душата, от които трябва да се освободите, за да се измъкнете от кръговрата – колелото на настоящото ви човешко съществуване, което се върти непрестанно и ви връща към неприятни преживявания. Когато най-после успеете да извисите духом магнитните си емоционални реакции, то ще започне да забавя скоростта си, докато внезапно не откриете, че сте почти неподвижни и можете да започнете да се наслаждавате на красотата на живота, който описах по-горе.” Писмо 8, стр. 9

Именно пречистването от его-подбудите ще извиси съзнанието ни до Христовото

Христовото съзнание„ЗНАЙТЕ, че вашата цел на Земята е да израствате в духовно отношение дотогава, докато не се издигнете над всичко човешко, което в момента ви пречи, и накрая също да можете сами да управлявате елементите и да станете учители.

Трябва да разберете още, че когато световното съзнание се настрои напълно към „Съзидателното Съзнание на Отца“, това, което възпрепятства съвършеното ви благосъстояние, ще изчезне. […]

Когато вашето собствено съзнание бъде в съвършено съзвучие и в хармония с ЛЮБЕЩИЯ ОТЕЦ, тогава вие също ще получавате божествена закрила и ще се превърнете в проводници на Съзидателни планове, израстване, хранене и подхранване, защита, изцеление, възстановяване, задоволяване на потребностите, закон и ред. ТОЙ ще действа в ума, сърцето, тялото и делата ви. Ще работи и във всички онези, към които насочите силата му.” Писмо 1, стр. 10

„Моята БЕЗГРАНИЧНА НЕБЕСНА ЛЮБОВ ме подтиква да се връщам отново и отново, за да пиша до вас с намерението (тъй като мнозина вече сте готови) накрая да се сдобиете със знанията, които ще ви дадат възможност да се издигнете над човешкото си състояние и да се слеете със „Съзнанието на Отца“ – истинското „Любещо Съзнание“, където са реализирани цялото изобилие и красота. […]

И тъй като Законите са фундаментални за индивидуалното ви съществуване, не е възможно да ги избегнете. Затова не можете да пренебрегвате проблемите, присъщи на битието ви, и да вярвате, че „Бог“ ще ви спаси от тях. Единствената ви надежда за окончателно измъкване от въртележката на човешките ви преживявания е да ги разпознавате, приемате и всяка минута да се стараете да се издигате над тях. В крайна сметка с чист ум, сърце и действия ще се слеете и ще станете „едно“ с Всемирното Любещо Съзнание – „Отца ви“, който върши ЛЮБЕЩОТО СИ ДЕЛО.” Писмо 3, стр. 1

„Това е съдбата ви в този живот (или в бъдещите) – да достигнете до пълно и всеобхватно осъзнаване. И когато го направите, ще стъпите на пътя на самоусъвършенстването и постепенно ще се придвижите напред, за да се превърнете в истински господар на своя свят от човешко съзнание, изпълнен и подпомаган от БОЖЕСТВЕНОТО.

Аз, ХРИСТОС, ви поверявам това Писмо. Давам ви пълно владение върху някои от най-важните факти от сътворението, които ще ви помогнат да се издигнете над егото си (пазителят на вашата индивидуалност) и да се върнете към ВСЕМИРНОСТТА на БИТИЕТО, от което в действителност сте произлезли. В ръцете си държите начина, по който да постигнете безусловна Любов, Радост и Лично Удовлетворение.” Писмо 6, стр. 10

„Когато ме молите за помощ, аз излъчвам към вас Христовото си Съзнание, като получавам и задържам името и духовния ви образ в ума си. И според възприемчивостта и освободеността ви от магнитните импулси на „свързване-отхвърляне“, малко от Божествената Природа на Битието се пропива в настоящите ви вибрационни честоти на съзнанието, което впоследствие усещате като силно чувство на извисяване. Ето защо трябва да знаете, че като разчиствате земната си същност от нейните умствено-емоционални ограничения, отхвърляйки всички мисловни модели, които считате, че не са в хармония с Божествената Любов, ще долавяте все по-ясно как в ума ви (дори в слънчевия сплит) нахлува по-висше вдъхновение. То ще ви напътства в моменти на нужда, когато не намирате правилния начин на действие или когато не успявате да се освободите от егоистичните си реакции в неприятни ситуации. С моя помощ ще можете да живеете в две измерения – във физическия свят, който тялото ви обитава и в който получавате своя опит, и в по-високото ниво на Христовото Съзнание, където ще имате възможност да се издигнете над его-подбудите в ежедневието си и да излъчвате мисли и чувства, породени от това състояние на битието, което нарекох „Царство Небесно“. Писмо 7, стр. 2

Възможно ли е да постигнем истинско просветление и безусловна любов?

„Просветлението, което получих в пустинята, ми позволи да постигна до голяма степен ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ, още докато бях тук. Вие също можете да последвате примера ми, ако имате волята да го направите, и аз със сигурност ще бъда до вас, за да ви помагам на всяка крачка.” Писмо 3, стр. 1

„Помнете какво ви казвам сега: ВИЕ сте обитатели на две измерения, но никой не може да премине отвъд нивото на „обикновения интелект“, докато не изпълни предварителните условия за духовно просветление – истинско духовно пробуждане, водещо до дълбоко вникване в дейността на егото и собственото „Аз“…, последвано от разкаяние…, разкаяние…, разкаяние. Това е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПЪТ. Защото разкаянието на свой ред води до отблъскване на магнитно-емоционалното измерение на „свързване-отхвърляне“, което в по-опасните му форми класифицирате като „грях“.

Когато някой проникне в духовното ниво и попие характеристиките на „ЖИВОТА“, започва да осъзнава и в крайна сметка да ЗНАЕ, че его-подбудите „пази себе си“ всъщност държат ДУШАТА му встрани от непрекъснатия приток на БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ в ума, сърцето, тялото, взаимоотношенията и ежедневните му преживявания. „Пази себе си“ е човешко, земно усещане. Пълното, искрено отричане от собственото „Аз“ и отдаване на „БАЩА-МАЙКА-ЖИВОТ“ премахва бариерата между духовното измерение и душата. Тогава не трябва „да пази себе си“, защото цялата същност на БОЖЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ вече протича през ума, сърцето, тялото, взаимоотношенията и преживяванията му. Ръководи се от „инстинктите си“ и следва интуицията си, които в дългосрочен план винаги работят съвършено. Писмо 8, стр. 2

„И все пак за човека, който искрено и пламенно търси, който с удоволствие и радост следва пътя към „Христовото Съзнание“ – ХРИСТОВИЯ ПЪТ, – когато медитира и пробива магнитно-емоционалните области на ума си, идва време да получи просветление, отпечатано в най-високите части от мозъка му (под черепа). Новите клетки се пропиват с ново знание.

Това е един непрекъснат процес и вероятно ще усетите как умът ви се „отваря“ и вече започвате да оперирате все повече и повече в супер-съзнанието, което е в още по-близък контакт с „Баща-Майка-Живот“. После идва моментът, в който вече не можете да търпите мислите и чувствата на „егото“ да доминират над нормалното ви всекидневно съзнание и силно закопнявате за смъртта на „себе си“. Когато се случи, „Жизненото Съзнание“ ще изпълни визията ви и ще изключи всичко останало. Ще навлезете в „честотите на вибрации“ на това, което на Земята нарекох „Царство Небесно“.

Фазата се характеризира с постепенно оттегляне от начина на живот, който сте харесвали по-рано. Мисълта ви ще се проясни и ще забележите, че реагирате по-безпристрастно на ситуации, събития и хора. Макар че може да сте по-малко емоционално топли или студени отпреди, сега ще бъдете на „върха на вълната” на това, което наричате „безусловна любов“. Ще полагате максимални усилия да насърчавате най-висшето благо на всеки – неговия растеж, изхранване, изцеление, закрила, задоволяване на реалните му потребности в система на закон и ред. Ще обичате по-дълбоко от всякога, но няма да е останало нищо от „човешките“ настроения, които може да предизвикат толкова много грешки в общуването и постъпките.

Когато сте натрупали истинско вътрешно познание, ще успеете да превъзмогнете емоционалния си багаж, ще бъдете в състояние да медитирате и да черпите от „Жизненото Съзнание Баща-Майка“. Тогава ще почувствате как новата енергия навлиза в цялата ви система и ви дава свежи сили. Ще се смеете, ще бъдете по-закачливи, ще намирате щастие в малките неща, ще обичате света, ще усещате прилив на благодарност за всяка благословия в живота си и ще установите, че те все повече се множат и всекидневно потичат по пътя ви.

Как се държи човек, който е спечелил независимостта си от „егото“? В крайна сметка той ще е напълно свободен от страха. Ще бъде абсолютно сигурен, че където и да отиде, ще бъде защитен. Дори да премине през потенциално опасни преживявания, ще излезе невредим. Ще е наясно, че няма никаква нужда от меч или оръжие, за да се предпази – ще бъде закрилян от всяка негативна случайност, където и да се намира. Няма да се бои от болести, тъй като ще знае, че механизмите в тялото му са създадени, за да го поддържат здрав и работят ефективно и напълно функционално. Ще осъзнава, че никога няма да му „липсват“ необходимите неща, с които да направи живота си щастлив и удобен. Непрестанно ще слави и благодари на „БАЩA-МАЙKA-ЖИВОТ“ за всичко, което вече е получил и ще получи в бъдеще. Ще е наясно, че ще бъде насочван към точното място и в точното време. Ще знае, че може да помоли за това, което му е необходимо, и отговорът ще дойде бързо… Но желанията му ще възникват от неговия духовно-просветлен център и той никога няма да има егоистични стремежи, а винаги ще иска нещо, което ще бъде полезно за неговата среда, общност, семейство, приятели. Умът му ще бъде отворен, осъзнавайки, че ИСТИНАТА е безкрайна и дори да е просветлен, винаги има по-далечни нива за изследване, което прави живота във всяко измерение, дори и в Небесните Владения на съзнанието, толкова вълнуващ и целеустремен.

В ежедневието си просветлената душа ще се пробуди с ум, освободен от друго, освен от благодарност и възхвали. Ще разбира задълженията, които го очакват, и ще благодари за енергията и желанието да ги изпълни, а после ще пристъпи към тях без вътрешна съпротива и неохота. В резултат на такова отношение към всекидневието той няма да губи енергия за каквото и да е противопоставяне, а ако има специална причина да го направи спрямо някое предложение или ограничение, ще действа спокойно и разумно, без магнитно-емоционални чувства на раздразнение и отхвърляне. Ще се превърне в безпристрастен наблюдател, който постъпва правилно и в точния момент. Търпеливо ще владее душата си, в очакване да се отворят подходящите врати, в очакване на напътствия и потвърждение, че всички намерения действително са божествено въведени в битието му чрез ума, сърцето и енергията му. Ще се превърне в истински човек, проявяващ „Жизненото Съзнание Баща-Майка“.

Тогава мъжът придобива също и определени женски черти на всемирна любов и става олицетворение на Интелигентната любов или Любещата интелигентност. Жената пък усвоява по-мъжествени характеристики, като сила и правилен усет за посока. Ако някой се нуждае от указания, и двамата ще покажат любеща интелигентност и думите им ще го извисят. Ако някой се нуждае от изцеление, и двамата ще проявят интелигентна любов и той ще бъде излекуван. Това е целта, към която ви водя с любов.Писмо 8, стр. 10

„Щом действително се превърнем в „едно цяло” и станем пречистени проводници и инструменти на „Интелигентната Съзидателна Сила“, бихме могли постепенно да издигнем съзнанието си, докато не започнем истински да изразяваме Нейната „ПРИРОДА“ чрез умовете и сърцата си. Тогава „животът на Земята“ реално ще заприлича на „райско кътче“, а ние ще навлезем в състояние на вечно съществуване.

Помислих си, че това несъмнено би трябвало да е истинската цел зад съзиданието. С прилив на въодушевление и любеща радост разбрах каква е причината човекът да се появи и еволюира! Дори и в наши дни, макар хората да са толкова несъвършени в поведението си и въпреки многобройните им простъпки, в бъдеще за тях абсолютно всичко е възможно, защото са едно цяло със „Съзидателната Сила“ и „Съзидателната Сила“ е в тях, като им дава живот и здраве и задоволява потребностите им. […] Какво ЧУДО бе сътворението!” Писмо 1, стр. 6

Нашият път, и истината, и животът

„Но трябва да ви кажа, че изобщо не е достатъчно да прочетете Писмата ми и после да преминете към други книги, с надеждата да намерите някаква по-висша, по-вдъхновяваща истина. Аз, Христос, ви казвам, че до момента реално не разполагате с по-висша истина или по-извисен път. Понякога вероятно усещате, че сякаш сте открили нещо по-възвишено, защото на сегашното си ниво на човешко съзнание сте привлечени от това, което е написано по-достъпно за вас. Но можете да бъдете сигурни, че ДУХОВНАТА ИСТИНА за СЪЩЕСТВУВАНЕТО е единственото ПОЗНАНИЕ, което накрая ще ви отведе до вашата вярна дестинация – ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ, което е и духовното съзнание на всички велики Учители. Няма нищо по-висше.

За да разберете по-добре, може да потърсите автори, които вече са открили и практикуват текстовете от Писмата. Но не следвайте такива, които подражават на други писатели, цитират други авторитети и все още търсят начин как чрез човешката си мисъл да проникнат в необятността на духовната Истина, намираща се отвъд нея. Те (както и самите вие) все още са в подножието на своето съзнание и не са пробили умствено-емоционалния пласт, за да се приближат до пределите на ПРОСТРАНСТВОТО. Не следвайте и тези, които се наслаждават на „чудесата” на окултните практики или пишат за тях, като се стремят да ви подтикнат да правите същото, препоръчвайки да използвате предмети (кристали, свещи, благовония, ароматни пръчици), с които да увеличите енергията в различни сфери на живота си. С употребата им фокусирате съзнанието си върху нещо, което има само човешки смисъл за вас и ви доставя удоволствие; закотвяте го към изцяло земни „ефекти”, които постоянно ви връщат обратно в неподвижните материални нива.

Ако целта ви е да се издигнете до реалните духовни измерения, трябва да проникнете в земната плоскост на човешкото съзнание и след това да я преодолеете. Докато пътувате нагоре, ще се запознаете с по-фините вибрации на астралните равнини, но не се бавете там, тъй като те са само проявление на по-висши физични форми на съзнание и не са истинската ви дестинация. Единствената реална енергия, реална изцелителна Жизнена Сила идва от постоянния ви контакт с БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. Хармонията с НЕГО и пълното ви самоусъвършенстване трябва да бъдат вашият смисъл в живота и вашата единствена цел. Когато я постигнете, всичко, което някога сте искали за себе си, ще бъде ваше по един нов, превъзходен и вечен начин.

Може да прочетете Писмата ми и да решите, че искате да продължите както досега – като пребивавате в своето его-съзнание, но разчитате на Божественото да ви помага в трудни моменти. Мога да ви кажа, че самият живот в крайна сметка ще ви убеди, че нито един друг път не носи тези награди, които душата ви, скрита и мълчаливо чакаща освобождение, копнее да получи, най-вече своето пълно повторно единение с Божественото Съзнание.

Най-големият подарък, който можете да направите на себе си или на някой друг, е да приемете с благодарност, а и да се опитате да предадете на повече възприемчиви умове, пълното вдъхновено разбиране за това кои сте в действителност (вие и те) и какво наистина можете да постигнете, когато се откажете (вие и те) от собствената си воля и се обръщате към ИЗВОРА на своето БИТИЕ за помощ, насоки и изпълнение на всяка потребност.” Писмо 9, стр. 4

Анастасия

Христовото съзнание

3 thoughts on “Какъв е пътят към Христовото Съзнание?

  1. Анастасия, благодаря ти за неоценимата помощ и труда , който си положила, за да спестиш нашия и да ни дадеш квинтесенцията по този капитален въпрос – Пътя към Христовото Съзнание !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *