Писмата на Христос – Писмо 1, стр. 10

Помнете, че молитвата и медитацията, изцяло насочени към вашия Създател, ще ви вдъхнат нови сили и прозрения, които на свой ред ще предизвикат промени в чувствата и заобикалящата ви среда. Но когато се молите, никога не се съсредоточавайте върху проблемите си ­– винаги искайте точните средства да се справите с тях. Нека вашият Създател ви даде правилните решения, които човешкият ви ум е неспособен да измисли.

Например никога не казвайте на „Отца“ колко сте болни. Съсредоточете се върху Силата, която незабавно облекчава състоянието ви (макар че съзнанието ви може да е така наситено с човешки характеристики, че да не я почувствате), благодарете за бързото си възстановяване и повярвайте в него.

Когато „благодарите“, вие приемате, признавате, вярвате и запечатвате в ума си убеждението, че вашата молитва е стигнала до „Любещото Съзнание на Отца“ и вече се „обработва“, за да се прояви във видимия свят в подходящия момент. (Когато бях в Палестина, непрекъснато благодарях за делата си, още преди да ги изпълня.) В никакъв случай след молитва не разправяйте на хората колко зле се чувствате, в каква ужасна ситуация се намирате или колко лошо е състоянието на държавата ви. Ако сте помолили Създателя да разреши проблемите ви – финансови или здравословни, – какво ли оскърбление е за Него да продължавате да повдигате негативите от миналото? По този начин незабавно унищожавате работата, с която Той вече се е заел.

Ако след молитва вашите предишни негативни състояния не са се променили,  молете се дотогава, докато не ги изхвърлите от ума си и наистина не повярвате, че Божественото Съзнание се грижи за всичко – точно в тази минута. Благодарете отново и отново за това, което сте поискали, и то със сигурност ще се прояви във видима форма.

Днес хиляди хора по света постоянно разчитат на Всемирния Създател да задоволи всяка тяхна нужда и свидетелстват за многобройни благословии в живота си. Затова, освободете се от страховете си – те с нищо не ви помагат. Обръщайте се към „Отца” като към ИЗТОЧНИКА НА СВОЕТО СЪЩЕСТВО, на своето зачеване, растеж, развитие, подхранване, възстановяване, изцеление, задоволяване на нуждите, ЗАКРИЛА, всичко в система на ДУХОВЕН ЗАКОН И РЕД. Осъзнайте, че цялата тази прекрасна дейност е конструктивна, целенасочена, методична. Вие наистина разполагате с един ВЪРХОВЕН УМ, който стои зад вас, вашето семейство и условия на живот. ДОВЕРЕТЕ МУ СЕ.

Не позволявайте на мислите си да провалят Божествения Съзидателен Процес!

Преди всичко помнете, че Аз, ХРИСТОС, извърших така наречените чудеса само защото осъзнах, че „Божието царство“ е вътре в мен и че винаги мога да разчитам на своя Създател да работи в мен и чрез мен.

Не забравяйте, че имате индивидуално съзнание само защото сте го извлекли от Съзидателното Съзнание на „Отца“. Когато то е напълно пречистено от негативността, ще откриете, че вие също сте станали Негов истински проводник. И вие като мен ще бъдете радостен източник на растеж, подхранване, изцеление, закрила и задоволяване на нуждите, в система на добре организиран закон и ред, за всички около себе си. Това мощно влияние ще се разпростира чрез ума ви към вашите семейства, приятели, съседи, земеделски земи, животни и култури.

Както електричеството, протичащо през ръцете ви, ще запали Бунзенова горелка[1] в лаборатория, така и вашите излъчвания на ЖИЗНЕНАТА СИЛА ще бъдат от полза за всички, които влизат във вашия обсег на влияние.

Това е намерението зад сътворението. Вие сте предназначени да изразявате Всемирното Съзидателно Съзнание чрез ума и сърцето си. Аз, ХРИСТОС, дойдох, за да ви кажа как да го направите.

Преди всичко помислете в какво „състояние на съзнание“ се намирах, когато извършвах своите така наречени чудеса. Не използвах точно определена молитва, просто молех „Съзидателното Съзнание на Отца“, което се излъчва чрез моето, да осигури каквото е необходимо.

Ясно осъзнавах и визуализирах, че ТО е динамично действаща Сила, която чрез видимия свят проявява себе си като съзидателност, интелигентно планиране, растеж, хранене и подхранване, закрила, изцеление, възстановяване, задоволяване на нуждите – всичко в система на закон и ред.

Ясно разбирах, че „Съзидателното Съзнание на Отца” ще излъчва чрез моето цялото Си Естество, за да влезе в съзнанието на онези, които са се молили за изцеление и искрено са повярвали, че ще го получат. Знаех също, че ако им липсва „вяра и очакване на изцеление“, тяхната негативна нагласа щеше да попречи на въздействието на притока на Неговото ЕСТЕСТВО и изцеление нямаше да има.

Освен това разбирах, че лечението, извършвано от „Съзидателното Съзнание на Отца”, всъщност е Любов, видимо проявена на Земята, и че цялата Негова дейност във физическия свят също е проявена любов – и благодарях.

Разбирах, че цялата субстанция на Вселената произлиза от Всемирното Съзнание – и благодарях.

Разбирах също, че „Съзидателният Отец“ е „работникът“; че Той е вечен и безкраен и че нищо, нищо, освен човешкият ум, не би могло да го спре да си върши работата. Затова освобождавах ума си от всички човешки мисли и чувства и знаех, че съм истински проводник на „Любещия Отец“ и че неговата съвършена воля за нуждаещия се от изцеление щеше да бъде изпълнена.

Но имайте предвид, че също така бях наясно, че макар тази част от съзнанието на болния, която беше причинила заболяването или осакатяването му, за момента да беше заличена от тялото му, неговото обичайно „съзнание“ можеше да доведе до завръщане на предишното му състояние, вече изцелено по божествен път. Затова му казвах: „Върви си и не съгрешавай повече”.

Искам да знаете и искрено да вярвате, че моето състояние на съзнание на Земята, което ви описах, е „състоянието на съзнание“, към което и вие трябва да се стремите с цялото си сърце и ум.

Просветлението, което преживях в пустинята, ми позволи да постигна до голяма степен ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ, още докато бях на Земята. Ако имате воля да го направите и вие, можете да последвате стъпките ми, а аз със сигурност ще бъда наблизо, за да ви помагам във вашето пътуване. Ако сте достатъчно чувствителни, ще можете да доловите моето присъствие. Но дори известно време да не усещате нищо, не се обезкуражавайте – докато полагате усилия да променяте съзнанието си, можете да бъдете абсолютно сигурни, че се настройвате към моето ХРИСТОВО СЪЗНАНИЕ и аз ще бъда наясно с всичко, което се случва с вас.

ЗНАЙТЕ, че вашата цел на Земята е да се издигате духовно дотогава, докато не превъзмогнете цялата си човешка същност, която в момента ви дърпа надолу, и докато в крайна сметка също не станете способни да контролирате елементите и не се превърнете в учители.

Освен това разберете, че когато световното съзнание е напълно настроено към „Съзидателното Съзнание на Отца“, всичко, което вреди на вашето съвършено благосъстояние, ще изчезне. Повече няма да има комари, които разпространяват малария; скакалци, които унищожават посевите; тежки климатични условия; инфекции, вируси и всичко останало, което в момента създава проблеми на живите същества. Ще живеете под плаща на всемирната закрила.

Когато вашето собствено съзнание е в съвършено съзвучие и хармония с Любещия Отец, вие също ще бъдете божествено защитени и ще станете проводници на Съзидателни планове, растеж, хранене и подхранване, закрила, изцеление, възстановяване, задоволяване на нуждите, закон и ред.

ЛЮБЕЩИЯТ ОТЕЦ ще действа в ума, сърцето, тялото и делата ви.

Той ще работи и във всички онези, към които насочвате силата му.


[1] Бунзенова горелка – основна част от лабораторно оборудване, която произвежда отделен открит газов пламък за отопление, осветление и стерилизация.

<<<Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 thoughts on “Писмата на Христос – Писмо 1, стр. 10

  1. ИСТИНА, засияваш С и В ЛЮБОВТА и я разпръскваш навред … !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *