Писмата на Христос – Писмо 1, стр. 6

4. „Естеството“ на „Съзидателната Сила“ е ЗАКРИЛА.
Закрилата е неизменна характеристика на Съзидателната Сила и цялата ѝ привидно „чудодейна“ активност е насочена към осигуряване на защита. (Вашите съвременни медицински учебници описват различните системи на защита в телата ви, но в пустинята аз „видях“ нейните характеристики, присъщи на Интелигентната Съзидателна Сила.)

Докато наблюдавах с вдъхновение растенията, птиците и животните, разбрах как всяка тяхна „нужда от закрила“ е осигурена с любов и най-голямо внимание към детайла.

5. „Закрилата“ се комбинира с другата динамична характеристика – ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА НУЖДИТЕ.
Тази характеристика е ясно видима в осигуряването на коса, козина и пера, за да се предпази кожата на живите същества и за да им се гарантира топлина в студа и охлаждане в жегата. Видях, че нежните окончания на жизненоважните и чувствителни пръсти са подобаващо защитени с копита и нокти; че веждите предпазват очите от пот, клепачите и миглите – от прах и увреждания. Осъзнах, че животните, които привличат мухи, са снабдени с практични опашки, за да могат бързо да ги прогонват.

Каква щастлива, жизнерадостна грижа и любов са изразени в такива дребни телесни особености, които изглеждат толкова малки и незначителни, но на практика имат съществен принос за комфорта на всички живи същества. Тези „луксозни атрибути”, добавени към основната физическа структура, очевидно са резултат от една Интелигентност, която е предвидила животът на творенията да бъде удобен и щастлив – без стреса, който биха изпитвали, ако не ги притежаваха!

Дори естествените функции са толкова интелигентно и удобно устроени, че предизвикват благодарност. И всичко е така грижливо скрито от поглед. Колко благословено и щастливо е човечеството да се роди в толкова удивително планиран и подсигурен с всичко необходимо живот!

Отново се изпълних с благодарност и бях издигнат във вътрешна златна светлина на възторжено удивление, защото сега „видях“, че освен освободени от стреса, живите същества са предопределени да изразяват изобилното любещо ЕСТЕСТВО на Съзидателната Сила. Затова са снабдени и с крайници – ръце, крака и пръсти, които им дават възможност да се движат, да тичат, да скачат и танцуват, за да проявяват своите най-съкровени мисли и чувства. Дори усетих, че ако хората копнеят да разгърнат крила и да полетят и повярват с цялото си сърце, че са способни да го направят, в крайна сметка в тях ще започне да се развива нещо допълнително, което ще им позволи да летят.

Именно в този момент на разбиране на ЕСТЕСТВОТО на „Всемирната Интелигентна Съзидателната Сила“ осъзнах напълно ЛЮБОВТА, ръководеща ДЕЛАТА ѝ. Докато размишлявах за НЕЯ, почувствах, че „майката“ в сътворението подхранва, закриля, задоволява нуждите и се опитва да насърчава изцеление в потомството. Това е дейността на ЛЮБОВТА.

6. Присъщата характеристика на ЛЮБЕЩАТА ИНТЕЛИГЕНТНА СЪЗИДАТЕЛНА СИЛА, която дава индивидуална форма и „същност“ на творението, е РАБОТА.

Съзидателната Сила действа за нас, в нас и чрез нас и нейната „работа“ е винаги, винаги, винаги подтиквана от ЛЮБОВ.
Това космично откровение ме изпълни с радост и удивление. В какъв прекрасен свят живеем! Това беше кулминацията на моето просветление и на цялостната ми представа за ИСТИНАТА за ИЗТОЧНИКА НА ВСИЧКО СЪЩЕСТВУВАЩО.

Вече бях „видял“ реалността на физическите тела, съставени от различни групи идентични, „безкрайно малки единици“, които работят в дух на сътрудничество и хармония, за да изградят отделните им компоненти – от плътта, костите и кръвта до очите и косата. Единствената разлика между тези групи е в типа работа, предопределена от общите им цели. Не е ли именно БОЖЕСТВЕНИЯТ ИМПУЛС основата и вдъхновението зад цялата тази интелигентна, целенасочена дейност в тялото, както и в човешкото поведение, когато хората работят в синхрон, за да постигнат планирана цел? Тогава те черпят интелигентност и намерение от Съзидателната Сила, но същевременно колко различни са действията им, когато са заети със земни дела или обществени проекти, в които неизбежно възникват спорове и разногласия.

Получих осъзнаване за БЕЗКРАЙНАТА СИЛА на „Интелигентното Съзидание“, винаги активно в творението и поддържащо ред, сътрудничество, хармония и всекидневна продуктивност, ненадмината от човека никога и никъде.

7. Естеството на „Съзидателната Сила“ е ОЦЕЛЯВАНЕ.
Оцеляването е безспорно най-удивителното обезпечение на всички живи същества, за да растат, да се лекуват от болести и наранявания, да се хранят и да поддържат телата си здрави, да създават поколения и да гарантират запазването на вида си. Единствената реалност, в която човечеството може да бъде напълно сигурно, е, че дейността на Съзидателната Сила е последователна и методична, година след година.

Слънцето, Луната и звездите остават по местата си в продължение на хилядолетия и беше доказано, че всички те следват свой собствен път на движение – явление, което е част от голямата схема за оцеляване на творението.

Ако това е така, тогава как е възможно вечният пламък на Любещата Интелигентна Съзидателна Сила, скрит във всяко сътворено същество във Вселената, да не оцелее? Следователно този свят е само образ и подобие на скритите светове на Любещата Интелигентна Съзидателна Сила отвъд вашето измерение. Реалността на целостта на творението е отвъд видимия ви свят.

8. Присъща характеристика на Любещата Интелигентна Съзидателна Сила е РИТЪМЪТ.
Видях РИТЪМ в процесите, които протичат във физическия свят. Всичко е подчинено на сезони, които водят до растеж и разцвет на живота. Сезонът на растеж преминава в сезон на зреене, събиране на реколтата и семената, които гарантират оцеляването на растителните видове. После постепенно жизнеността им стихва и идва период на почивка през зимата. Но нищо сътворено и живо не би могло да изчезне.

Този ритъм се вижда ясно дори при женските видове живи същества. Във Вселената Слънцето и Луната проявяват същите характеристики.

Затова всичко в творението има своето време за поява и време за прибиране на реколтата. Следователно самият човек също е подложен на приливи на растеж и успех и отливи на застой.

9. Присъща характеристика на Любещата Интелигентна Съзидателна Сила е ЗАКОН И РЕД.
Неизменният ред и надеждност, ясно видими в творението и ръководещи дори най-малките единици („клетки“) в тялото, са удивителни и далеч надхвърлящи всяко човешко начинание. Следователно процесите в цялата Вселена са подчинени на система от съвършен ЗАКОН и РЕД.

Осъзнавах на все по-високи и по-високи нива на духовен възторг, че „съзидателната сила“ проявява интелигентна целенасоченост и любеща загриженост за всички живи същества. Разбрах, че животът не е нещо мъгляво и аморфно, а интелигентна, любеща съзидателна сила, която всъщност можех да почувствам в себе си като неописуемо състояние на извисено съществуване, възприятие, сияние, екстаз, радост и любов. Знаех, че съм едно цяло с нея – изпълнен с нея – и едно цяло с всичко наоколо, едно цяло с небето и звездите.

А най-прекрасното и най-изумителното беше, че самото „Естество“ и „Функция“ на „Отца – Съзидателната Сила“ е да работи за човека, за да му създаде радост, красота и комфорт, които да гарантират неговото благосъстояние; да работи вътре в него, за да му осигури щастие, здраве и удобство, и да работи чрез него, като го вдъхновява с ново осъзнаване и разбиране.

Изпълниха ме славни видения за съзиданието. Щом действително се превърнем в „едно цяло” и станем пречистени проводници и инструменти на „Интелигентната Съзидателна Сила“, бихме могли постепенно да издигнем съзнанието си, докато не започнем наистина да изразяваме Нейното „ЕСТЕСТВО“ чрез умовете и сърцата си. Тогава „животът на Земята“ реално ще се превърне в „живот в рая“ и ще влезем в състояние на вечно съществуване!

Помислих си, че това със сигурност трябва да е истинската цел зад съзиданието. С прилив на въодушевление и любеща радост разбрах защо човекът се е появил и еволюирал! И макар хората да са толкова несъвършени в поведението си и въпреки многобройните си простъпки в миналото и днес, в бъдеще за тях абсолютно всичко е възможно, защото са едно цяло със „Съзидателната Сила“ и „Съзидателната Сила“ е вътре в тях, като им дава живот, здраве и всичко останало, от което се нуждаят.

Цялото това осъзнаване ме издигна до висините на такъв възторг, въодушевление и върховен екстаз, че едва успях да го понеса. Чувствах, че тялото ми сякаш се разтваря в нарастващата Сила вътре в мен. Бях облян в СВЕТЛИНА и можех да Я видя как озарява пустинята наоколо. Сърцето ми пееше възхвали. Колко прекрасна и красива бе Любещата Съзидателна Сила, която работи непрестанно в нас, за нас и чрез нас!

Какво ЧУДО бе сътворението!

<<<Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща>>>

Любещата Интелигентна Съзидателна Сила

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *