За науката

Въпроси към науката

Христос счита за абсолютно наложително да опровергае някои „научни теории“ и да покаже, че те са толкова погрешни, колкото и така наречените „истини“ на Християнската доктрина.

„Научният ум е прекалено пълен с ограничена в същността си книжна ерудиция, общоприети формули и уравнения, както и с нуждата от одобрение на себеподобните, за да може да допусне мистично проникване на Висша Интелигентност.

В същото време е необходимо предизвикателство към научната общност, защото без отваряне на съзнанията и умовете „Вечните Истини и човешкото научно познание никога няма да се свържат реално. А те трябва да се свържат, иначе духовната ви еволюция ще остане в застой.“

Поредицата от въпроси към науката е от Писмо 5 и подредбата е в хронологичен ред. Надявам се това представяне да е от полза.

Защо електрически частици, които се движат с висока скорост в „пространството“ и от които се състои основно субстанцията на материалния свят, приемат плътност и форма на „материя“?

Коя е „Мотивиращата Сила”, която свързва частиците във формата на елементи?

Откъде са дошли енергийните частици първоначално, освен че са били освободени по време на Големия взрив, който според науката е дал първия тласък за съзидание?

Защо „Големият взрив” е избухнал внезапно, от какво? Кой е бил Мотивиращият Фактор зад него?

Учените говорят за електромагнетизма, но не могат да обяснят откъде идват тези енергии, които се появяват и изчезват. А къде отиват? Защо се връщат? От човешка гледна точка изглежда, че няма смислена дейност във или зад тяхната активност.

Как става така, че електромагнетизмът извършва високо интелигентна и целенасочена работа под формата на милиони милиарди вещества, от които е изградена Вселената?

Има ли нещо, на което електромагнетизмът да е дал видимо съществуване и което човешкият ум може да сметне за безсмислено или безцелно?

Защо всичко, което е видимо проявено чрез дейността на двойните енергии на електромагнетизма, неизменно е целенасочено, успешно и рационално?

Какво предполага, че „неживи“ химични вещества биха могли да се обединят по специфичен начин – случайно – в такава комбинация, която да доведе до този удивителен резултат на „самовъзпроизводство”? Кой импулс мотивира такова самовъзпроизводство?

Защо след „самовъзпроизводството” живите молекули, способни да копират себе си, се „самооформят” в жива клетка?

Функцията на мембраната, която покрива клетката е да ѝ осигурява защита и индивидуалност. Можете ли да повярвате, че тази висока степен на целенасоченост, присъстваща в цялата тази дейност, е случайна?
Нима ЦЕЛТА не е най-отличителният белег на Интелигентност?

Тогава на кой етап от сътворението „съзнанието” навлиза в живите организми?

И как интелигентната мисъл, която преценява и решава, се озовава в нежива, безсъзнателна материя?

Как е възможно без присъщо съзнание да се извършва толкова много информирана и информираща дейност в една клетка, невидима с просто око?

Тази дейност не е ли продуктът на съзнание/осъзнаване, който доказва наличието на „интелигентен” живот в нейната най-малка съставна част?

Коя организирана интелигентност привежда в действие целия процес на сътворение:

от най-фундаменталното ниво на образуване на прости елементи

от свободни електрически частици в „пространството”;

комбинирането им, за да формират химични вещества;

правилната комбинация от специфични химични вещества,

за да се създаде жива молекула,

до правилната комбинация от живи молекули,

за да се образува жива клетка, способна да приема хранителни вещества,

да отделя непотребното, да изгражда според ясни параметри,

да се движи и да поддържа последователно, в продължение на милиарди години,

тази огромна постройка сътворение?

Коя е „Мотивиращата Сила”, проектирала и развила успешно милиарди и милиарди различни начини за възпроизводство в живите организми и структури? Независимо дали са растения, насекоми, птици, животни или човешки същества, за всеки вид е развита интелигентна система за размножаване, съобразена с климатичните условия и растителността в околната среда, за да се гарантира неговото оцеляване.

ОЦЕЛЯВАНЕТО не е ли още едно доказателство за интелигентна целенасочена дейност?

И не трябва ли да си зададете въпроса как става така, че след като се осъществи великото дело на съзиданието, всеки вид живи организми има свой собствен начин да отглежда и защитава малките си, възможно най-дълго, докато не станат способни да ОЦЕЛЯВАТ сами?
Това не е ли ЛЮБОВ КЪМ ТВОРЕНИЕТО, действаща в своята най-висша форма?

Повтарям настоятелно: попитайте учените на кой етап от еволюцията на света за първи път се долавя „съзнание“. В живата клетка?

Ако това е така, то забелязва ли се и в живите молекули, които се комбинират, за да създадат тази клетка, обвила себе си с толкова интелигентно проектирана мембрана, която ѝ дава възможност да приема избрани хранителни вещества и да отделя токсичните отпадъци? Как ги разпознава?

И ако бъде допуснато, че молекулите може би също притежават „съзнание”, не трябва ли да попитате дали има вероятност то да присъства и в химичните вещества и да ги подтиква и задвижва в животворна комбинация, за да се превърнат в молекули?

И връщайки се толкова назад в произхода на съществуването, до химичните свойства, трябва пак да поставите въпроса: защо „съзнанието“ следва да се е проявило в този стадий, защо не още в елементите, в които най-напред се е оформила индивидуалността?

И ако присъства в елементите, защо трябва да се отрича, че именно „съзнанието” задвижва електрическите частици да ги създадат? Разумно ли е да се отхвърля такава възможност?

И достигайки до такава вероятност, не трябва ли да отидете още по-далеч и да попитате откъде идва електромагнетизмът?

Какво повече е „реалността“ на електричеството от проблясъци ярка светлина, описвани днес от науката като фотони и електрони?

И какво повече е „реалността“ на магнетизма от двойни енергии на „привличане и отблъскване“ – енергийните импулси, които внасят стабилност и ред в хаоса?

Попитайте науката: „Откъде идва електромагнетизмът, който отговаря за най-основните етапи от създаването на методична и подредена Вселена с невъобразима сложност и разнообразие?“

********

Веднага след това Христос започва описание, цитирам, на „ВЪРХОВНОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ само като насоки, идеи, „бегли форми на съзнание“ на РЕАЛНОСТТА зад и във вашата Вселена.“

Казва ни също, директно и в прав текст да отнесем „в медитация всяка една ИДЕЯ към Божественото Съзнание.“

Огнян Христов

от Фейсбук групата “Писмата на Христос”

Науката

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *