Съществува ли Бог наистина?

Посланията на Христос, Послание 3

Върнах се, за да ви обясня на достъпен език как да преодолеете различните проблеми, с които трябва да се справяте, докато сте на Земята. Правя го (чрез ума на своя Писар), защото хората, които са искрено отдадени на ИСТИНАТА от моите Писма и се опитват ежедневно да направляват живота си според това дълбоко разбиране на тайните на сътворението, накрая намират огромно облекчение на предишното си бреме. С радост откриват, че човечеството не е създадено, за да бъде жертва на обстоятелствата, и че разполагат с реално, надеждно СРЕДСТВО, с което да преодоляват трудностите или да понасят неуспехите с вътрешна сила и дори с щастие.

Кое е това СРЕДСТВО? То е ИЗТОЧНИКЪТ на цялото БИТИЕ – не Бог Йехова, описан в Библията, а ВСЕМИРНАТА СВЕТЛИНА на СЪЩЕСТВУВАНЕТО, която преживяват истинските мистици.

Хората, копнеещи да се потопят по-дълбоко в духовната ИСТИНА (не в религията), с течение на времето ще установят, че притежават естествени способности за мистицизъм. Когато това се случи, вече няма да питат: „Съществува ли Бог наистина?“. Ще знаят извън всякакво съмнение, че има една величествена, възхитителна, могъща всемирна ПЪРВОПРИЧИНА – ЕНЕРГИЯ НА СЪЗНАНИЕ – ИЗВОР на БИТИЕ, – Която е дала индивидуализирана форма, поддържа и закриля всичко живо и неживо по време на цялото им съществуване… и завинаги.

Осъзнавате ли колко удивително извисяващо и възхитително вълнуващо е да откриете, че всъщност не сте обременена душа, жертва на обстоятелствата, появила се на този свят, за да бъде прикована в „коловоза“, в който е била родена, или в „пропастта“, където е паднала впоследствие? Разбирате ли колко стимулиращо е да постигнете пълна и ясна представа, че тази ВСЕМИРНА ЕНЕРГИЯ НА СЪЗНАНИЕ е била във вас през цялото време; тайно и тихо е поддържала растежа, храненето и изцелението ви; защитавала ви е от микроби; гарантирала е подмяната на умиращите ви клетки; подсилвала е мускулите и сухожилията ви при по-високи натоварвания… И всички тези възхитителни дейности в телата ви са се извършвали без никакъв принос от ваша страна.

Осъзнавате ли, че ден и нощ сте били подкрепяни от нещо…, което не познавате? Учените са способни да обяснят всички тези дейности, но не са в състояние дори да предположат кой велик ИМПУЛС на БИТИЕТО ги задвижва. Но аз мога да ви кажа, защото на Земята получих пълно просветление и защото се извисих през различните нива на СВЕТЛИНА, докато не достигнах до самите порти на ВЕЧНОТО РАВНОВЕСИЕ, където нашата обща ПЪРВОПРИЧИНА – ИЗТОЧНИКЪТ на цялото БИТИЕ – се намира в ПРАЗНОТА от Покой и Тишина. Познавам истинското естество на нашата ПЪРВОПРИЧИНА, защото аз самият съм НЕЙНА почти съвършена индивидуализация.

ВИЕ и аз – Възнесеният Христос, известен по-рано на Земята като „Исус“ – произлизаме от същия ИЗТОЧНИК, който наричах „ОТЕЦ“, тъй като след просветлението си осъзнах, че ТОЙ е ИСТИНСКИЯТ БАЩА/МАЙКА НА ЦЯЛОТО ТВОРЕНИЕ. Човешките родители са само приносители на съзиданието, чрез които действа ИЗВОРЪТ на БИТИЕТО.

Повярвайте ми, защото знам отвъд всякакво съмнение и ви казвам истината: когато вървите ПО МОЯ ПЪТ – ХРИСТОВИЯ ПЪТ, дори човешките ви родители да ви разочароват, в крайна сметка ще установите, че вашият ОТЕЦ е неизчерпаем ИЗТОЧНИК на ресурси, напътствия, неочаквани възможности, изцеление, вдъхновение и радост. Независимо къде се намирате по Земята, какви неприятности имате, пред какви унижения сте изправени, какво безпаричие ви преследва, дълбоко във вас, около вас и над вас разполагате с ДУХОВНО СРЕДСТВО, на което да разчитате с цялото си сърце и ум. И АКО НЕ СЕ СЪМНЯВАТЕ, отговорът ще дойде със сигурност.

Много хора няма да се съгласят с това твърдение и ще се присмиват. Истината е, че те живеят в неверие. Но вие, които сте избрали да следвате минута след минута МОЯ ПЪТ – ХРИСТОВИЯ ПЪТ, ще потвърдите думите ми, защото сте се научили как да медитирате правилно – като успокоявате ума си и преживявате малко от Тишината и Покоя на Празнотата и Всемирното Равновесие, самия Творец – и по този начин да черпите от ИЗТОЧНИКА на цялото съзидание и съвършенство.

Нека никой не се осмелява да съди или критикува думите ми, докато също не успее да успокои глъчката в главата си и не навлезе в Тишината. А след такова преживяване нито един човешки ум не може да устои на повика на Божественото да потърси ОНОВА, което му е дало живот и го е отгледало до зрялост.

Четете Писмо 1, за да разберете какво научих по време на просветлението си в пустинята на Палестина. Когато усвоите цялата ИСТИНА за съществуването и започнете да прилагате това знание в ежедневните си действия, както направих и аз, вие също ще откриете, че колкото по-дълбоко и по-пълно възприемате и практикувате вечните Истини, толкова по-бързо се случват чудеса.

За да осъзнаете напълно своя ИЗТОЧНИК и истинската си връзка с НЕГО, четете Писмо 5 и Писмо 6 отново и отново, докато никога повече не си и помислите да възприемате света си като твърда материя, а да признаете незабавно, че той се състои само от ВЕЧНО СЪЗНАНИЕ и величествени ИМПУЛСИ, които формират ЕСТЕСТВОТО на всичко СЪЩЕСТВУВАЩО.

<<<Предишно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Следващо>>>

Съществува ли Бог наистина?

3 thoughts on “Съществува ли Бог наистина?

  1. Бог е в съзнанието, сърцето ,душата, ума на всеки един от нас.Във всеки един човек Бог е дотолкова силен, доколкото човек,може да го приеме, разбере и прояви.Ако обичаме Бога,ако Вярата и мисълта ни са дълбоки и силни той ще ни се изяви.Разумния човек има правилни отношения към своя ум,към своето сърце,към своята воля.Съвременния човек не познава себе си и не търси Бога в себе си.Когато обичаме Бога той е вътре в нас, не само около нас.Когато станеш сутрин радостен знай,че това е Божието лице в тебе. Човек трябва да бъде смел за да открие Бога.Смелият действа бързо,решително и с Вяра.Вярата върши чудеса.Трябва да се размишлява върху нещата ,но и да се действа започнеш ли да размишляваш много работата ти се върши мудно.Смелост му трябва на човек и за да преодолява трудностите в живота.Затова приложете в ежедневието си своя разум,своята Вяра и смелост и тогава си отговорете на въпроса“ има ли Бог“.Предлагам ви когато търсите отговор на въпроса „има ли Бог“ да се ръководите от следното:Попитай и ще ти бъде отговорено!Търси и ще намериш!почукай и ще ти бъде отворено!Обичай и ще бъдеш обичан!Мисли и разсъждавай и ще сбъднеш мечтите си !вярвай и ще успееш !Защото всеки ,който иска получава реалност която заслужава.

  2. През целия си съзнателен живот търсих Бог, но не общо приетия Бог, този в църквите… Търсих Бога, който ме изпълва с вдъхновение , който не ми налага забрани и предразсъдъци , а ми дава право на избор и свободна воля по пътя ми към усъвършенстване. Любопитството ми ме преведе през много заблуди. Много капани щракваха под носа ми.Много покаяния и катарзиси преживях, но продължавах, докато не открих едни писма на „Христовия писар Йоан предтеча“ . Те откриха пред мен нови представи, различни от всичко онова, което бях прочела до този момент, а то не беше никак малко . Вълнението ми беше голямо, изпълваше ме с възторг, че най-после съм намерила отговор на моите търсения. Толкова много исках да си купя тези три книги, да са ми под ръка по всяко време, но никой в никоя книжарница не беше чувал за тях. Три месеца след това видях „Христовия писар“ във Фейсбук, нямах търпение да го поръчам… мислех,че е това което познавам, но то се оказа съвсем различно издание.За голяма моя радост, в концептуален план, двете книги се припокриват, само в първата събитията са проследени в исторически план от времето когато Исус е бил на земята, възнесението Му и доста подробности в планетарен план, разказани в трето лице, а в това ново издание Христос ни говори от първо лице. Посланията са лични и неподражаеми, силно въздействащи и вдъхновяващи по невероятен начин, по силата на Божествената любов.Тя ми вдъхва увереност във всяка минута…

Вашият коментар