Модерните духовни капани

За да разберете по-добре логиката на тезите в статията „Модерните духовни капани“, препоръчвам свързаната с нея „Сътворението“, която е в четири части:

I Част – ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ
II Част – ЖИВОТЪТ
III Част – ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМЪТ
VI Част – ТЯЛОТО, ДУШАТА и ЕГОТО

МОДЕРНИТЕ ДУХОВНИ КАПАНИ
Част 1

В предишните части говорихме за добре познатите мъжко и женско начало – Интелигентността и Любовта, проявени в целия материален и нематериален свят. Разгледахме много подробно какво представляват, кои са инструментите им/ни и директната им/ни връзка със сътворението и Създателя. И като основа на цялото ни същество и битие, те са фундаменталната разлика между Христовото учение в Писмата и:

  • „религията на интелигентността” – науката, която ни убеждава в единствеността на интелигентността, и
  • „религията на любовта”, която ни убеждава в единствеността на любовта.

Манипулациите и при двете се основават на удоволствието по свой собствен начин: „човекът е най-висш интелект” и „човекът е Бог, само любов”. А пренебрегването на която и да е част от нашата изначална същност – Интелигентност и Любов – би трябвало да доведе (и води!) до инволюция, защото се потъпква най-основния закон, на който се основава цялото сътворение и целият ни живот. „Единствената ИСТИНА и РЕАЛНОСТ във вашия живот е Интелигентността и Любовта на Божественото Съзнание. Винаги се придържайте неотклонно към това разбиране.” (Писмо 7)

Движението Ню Ейдж (New Age[1]) според мен е най-опасното духовно учение в наши  дни, не само заради своята всеобхватност, но и заради очевидните манипулации, изградени на принципа на удоволствието, за което стана дума в края на предишната част IV. Днес то има около 5000 различни подразделения, които водят самостоятелен живот, и включва концепции от няколко различни философски течения[2], основно източни, често противоречащи си едно на друго. Движението се оказва огромен феномен, защото няма собствено официално учение, но се прокрадва при всички останали, дори и религии. Възниква вследствие на растящия скептицизъм към християнството, но и на все по непреодолимото ни увлечение и любопитство към тайните на окултизма. Така с „търсенето определя предлагането”, за да донесе удоволствие от разкриването на „мистичните тайни”, в добри намерения и любов, се ражда капанът Ню Ейдж – търсеният, чаканият и желаният капан. Но никой не смята, че трябва да се пази от нещо, за което искрено копнее и което му носи удоволствие и удовлетворение.

„Истинското съчувствие не е приятно. Ако не си готов за този ОГЪН, намери си някой ню ейдж, изпълнен с благост и светлина, вечно усмихващ се учител, и се научи да прекласифицираш егото си с духовно звучащи понятия. Но се пази от тези, които практикуват ИСТИНСКО СЪЧУВСТВИЕ, понеже ще ти подпалят задника, приятелю!” Кен Уилбър

Основател на Ню Ейдж е Елена Блаватска, която през 1875 година създава окултна организация, наречена „Теософско общество”. Тя е автор на езотерична литература, съчетание от нейни собствени мисли и теории от различни философски течения и източни религии, от която след това се повлияват много движения и автори – Рудолф Щайнер, Елена и Николай Рьорих, Ернст Мулдашев, Уилям Йейтс и др. Но се смята, че идеите ѝ са в основата и на нацисткото мислене заради тезата ѝ за петата раса, която нейният последовател Хайнрих Химлер въвежда в идеологията на еС-еС като „превъзходство на германската раса”. Теорията на Блаватска за единна световна религия, единно световно правителство и нов световен ред я сближава с масонството и други тайни общества, където тя е приета и получава почетни титли. Нейният наследник Ани Безант (социалист и марксист) като президент на организацията създава теософски масонски орден[3] и основава масонски ложи по целия свят.

Споменавам всичко това, за добием представа за свързаността, общите идеи и цели на движението Ню Ейдж и тайните масонски общества, които от своя страна контролират  политическите, научните и религиозните среди. В една от книгите си Артър Едуард Уейт, розенкройцер и масон, твърди, че под повърхността на човешката история лежи тихото мъртво течение на тайните общества, съществували във всички епохи и нации, което влияе на промените на повърхността. Общата им нова догма е, че цялото човечество трябва да се обедини в обща религия, в нов световен ред, наложен от единно световно правителство, за да се подготви за Новата епоха (Ню Ейдж) и

Капан №1 – Златният век, Епохата на водолея

„Теософско общество” на Блаватска налага идеята за предстоящия Златен век, белязан с придвижването ни от ерата на Риби към ерата на Водолея, от епохата на Християнството към Новата Епоха на просветление, когато всички ще „скочат” на по-високо ниво на съществуване. Тогава ще царят само принципите за доброта и разбирателство, мир и любов; светлината ще е навсякъде. Ако обаче включим интелигентната си мисъл, ще си зададем много въпроси. Възможно ли е всички изведнъж да влезем в един и същ етап от духовното си развитие в един и същи момент? И ако не е възможно, кой ще ни помогне, кой ще го направи за (вместо) нас? Това не е ли още една манипулация, целяща създаване на единна икономика, съсредоточаване на световните капитали в ръцете на малцина и опит за духовен, умствен и физически контрол? Днешните световни лидери, от които понякога сме отвратени, не пропагандират ли абсолютно същото? Една приятелка го нарече „духовен тероризъм”…

Идеята за Златния век в епохата на Водолея жъне огромен успех, защото обещава „златно” бъдеще за всички, без изключение, независимо дали са положили и полагат ли усилия да се развиват в духовен аспект. Но все пак не всичко, което блести, е злато или светлина – може да е само блестяща илюзия, създадена по блестящ начин, която обаче води умовете ни в капана на колективния контрол на Новия световен ред. Концепцията за единно световно управление се поддържа автоматично и от повечето последователи на пантеизма и монизма – други философски течения, стоящи в основата на Ню Ейдж, които отъждествяват човека с Бога.

Капан № 2 “Ти си Бог и аз съм Бог, и всеки човек е Бог” (Бенджамин Крийм)

Теорията е, че основният проблем на човека е метафизичен – непознаване на собствената му същност, а не морален или нравствен, защото няма правилно и неправилно.  Напълно съм съгласна, че за да поддържаме устойчив духовен напредък, трябва да знаем кои сме. Дори „Аз съм Бог” звучи напълно смислено, имайки предвид божествения ни произход, но пътят на логиката, на интелигентността, ще ни доведе до един дълбоко скрит, дори двоен капан:

  • От една страна, такова твърдение премахва изцяло необходимостта да се развиваме – че накъде повече? Но ако ние всички сме Бог, тогава защото сме създали свят, изпълнен със страдание, а не с любов? Ако няма разлика между Бога, хората, предметите, добро и зло; ако всичко е проява на една и съща реалност, тогава защо изобщо сме на Земята и то в различни форми и съзнание? И ако все пак има някакви различия между нас и Бога, какви са те и как да ги преодолеем, за да сме способни да проявяваме истинската си божествена същност?

„Ако не харесвате своя свят, но имате достатъчно вяра и последователна воля, то силата да промените „условията си на съществуване” е изцяло във вашите ръце, точно там, където сте. Ако останете в настоящото ниво на човешко функциониране и мислене, ще преживеете само настоящото ниво на човешко съществуване. Няма да се измъкнете от оковите на усилената работа в името на жалкото си битие, наситено с безброй проблеми – бедност, влошено здраве, зависимости, сковани от смазващ страх и изложени на всевъзможни злонамерени атаки. Това е вашата златна възможност да поемете контрол над живота си както никога преди, овладявайки мислите и емоциите си – електрическите и магнитните си импулси, отпечатъците върху бъдещите си преживявания.” (Писмо 6)

  • От друга страна, какво означава, че няма морален и нравствен проблем? Няма значение как постъпвам и как постъпват другите (всичко е правилно)? Откровено жестока концепция! Допускането „Аз съм Бог и винаги постъпвам правилно” на практика е освобождаване от отговорност, защото боговете никога не грешат. Центрирането в собственото „Аз” обаче е опасно начинание на егото, което не се интересува какво причиняват нечии думи и действия на някого (който също е Бог!) и което е съгласно и приема всички антихуманни действия спрямо хора и народи, защото те „са си го заслужили”.

„Затова вдъхновените учат различни версии на Истината. Пагубната от тях е когато хората казват, че са Божествени, защото са придобили съществуване от Божествеността. Но истината е, че могат да получат само малки струи от одухотвореното съзнание в умовете си, след което – малко по малко – тъмнината на човешкото его се разсейва и се озарява от Божественото Вдъхновение. Накрая съзнанието е напълно просветлено, а егото – преодоляно. Щом това се случи с някого, той става изцяло ВСЕМИРЕН в Съзнанието и повече няма никакви желания за самия себе си. Съсредоточен е в нещо съвършено различно и живее само за да изпитва възторга и екстаза на Божественото, както и да насърчава с любов благополучието на другите. Това е ХРИСТОВОТО СЪЗНАНИЕ.” (Послание от 2014 г.)

„Когато с разбиране и осъзнаване душата достигне до най-висшите вибрации – до Христовото Съзнание, – тя може да погледне надолу и да направи преглед на възходящите и низходящите земни измерения. С любов и състрадание ще открие, че хората са впримчени в ниските честоти на Божествено Съзнание, скрити зад подбудите на егото, и изобщо не подозират за Истината за Битието, за реалната идентичност на душата и земната същност на егото. Също така нямат дори бегла представа за всеобхватната цел зад своето съществуване и мисията, на която в крайна сметка трябва да се отправят.” (Писмо 8)

–––

[1] Ню Ейдж (New Age) често се изписва Ню (к)Ейдж – игра на думи от „age” – епоха и „cage” – клетка.

[2] Течения в Ню Ейдж – монизъм, пантеизъм, политеизъм, Гея философия (археоастрономия, астрономия, екология, околна среда, хипотезата на Гея, психология и физика), гностицизъм, неопаганизъм, Нова мисъл, спиритуализъм, теософия, универсализъм, езотеризъм, будизъм, християнство, индуизъм, юдаизъм, суфизъм.

[3] The Order of Universal Co-Freemasonry във Великобритания и британските зависими територии е основан през 1902 г. от Ани Безант (Annie Besant) и членове на Висшия съвет на Френските смесени масони (днес Международен орден на масонството за мъже и жени).

Анастасия

Модерните духовни капани

Вашият коментар