Писмата на Христос – Писмо 5, стр. 6

Сега ще се опитам да опиша с думи ТОВА, КОЕТО е отвъд всички понятия и понастоящем – отвъд всяко „индивидуализирано земно разбиране“. Затова интелектът, макар и да съдейства на мозъка, за да разбере интелектуално духовните реалности, които ви представям, създава и прегради пред истинските ви духовни възприятия и преживявания. Така че разглеждайте следващите описания на ВЪРХОВНОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ само като насоки, идеи, „бегли форми на съзнание“ на РЕАЛНОСТТА зад и във вашата Вселена.

((Отнесете в медитация всяка една ИДЕЯ към Божественото Съзнание.))

Това, което предстои да ви обясня, е изцяло във и от СЪЗНАНИЕТО, без точни параметри и граници. Ако сте достатъчно духовно еволюирали, за да ме последвате отвъд думите, ще започнете да разбирате „духовно” всичко, което се опитвам да ви кажа. Понятията ще ви насочат към нови „хоризонти на съществуване“ и след това ще ги отключат за вас. Бъдете упорити и постоянни! СВЕТЛИНАТА постепенно, може би неусетно, ще проникне в ума ви и ще получите малки изблици на прозрение.

Но много хора, получили малък „изблик на прозрение” и докоснали се за кратко до „Божественото“, после, едва осмелили се да повярват в този превъзходен момент на осъзнаване, са започвали да го поставят под въпрос, да се съмняват и в крайна сметка са разсеяли лекия Божествен прилив.

Внимавайте да не го допускате! Неверието ще ви върне назад, ще ви оплете в материалната плоскост на съществуването повече, отколкото можете да си представите. Каквото и да ви е било дадено и сте съумели да получите, дръжте го здраво и не се съмнявайте. Съмнението унищожава устойчивия напредък, защото създава свои собствени „форми на съзнание“, които ще потиснат и дори ще заличат прозренията, които сте придобили по-рано. Затова вашият избор на мисли – вяра или неверие, доверие или съмнение – изгражда или разрушава прогреса ви в търсенето на ИСТИНАТА.

Всяко отрицание заличава от съзнанието ви постигнатия преди това напредък. Нещо повече – колкото по-високо се издигате в духовната истина, толкова по-мощни стават мислите ви. Затова създайте и упорито пазете своя духовен импулс и не позволявайте на никого да се меси и да го накърнява. Твърдо се придържайте към предишните си възприятия. В моменти на съмнение предизвикайте положителни мисли, като използвате просветлени утвърждения и се осланяте на вдъхновяващите напътствия, които сте получили по-рано, когато вибрациите на съзнанието ви са били по-високи. Когато използвате силата на волята си и избирате само утвържденията, които съдържат „златни късове“ духовна Истина, се връщате отново и отново в това по-висше състояние. Не позволявайте заради умствената си леност да се отдавате изцяло на приливите и отливите на енергиите на съзнание и не се „люшкайте“ в духовен аспект.

Не мога да подчертая достатъчно силно тази опасност от самоограничаване. Следете активно за нейните прояви.

Ако сте се запознали с разказите за живота ми в Палестина, ще си спомните, че аз също страдах от феномена на приливи и отливи на духовно съзнание и имах нужда да се уединявам на хълмовете, за да се моля, медитирам и обновявам духовната си сила. Затова проявете разбиране към „сухите“ си периоди, но не им се отдавайте, като оставате пасивни към нежелана промяна в нагласите и умствено-емоционалните си модели. Когато съзнателно черпите нови сили и по-високи честоти на вибрации от Източника на своето Същество, тези негативни периоди значително ще намалят интензитета и продължителността си.

Повтарям: във всеки един момент внимавайте как използвате ума си! Нека мислите ви да са винаги градивни, за да може да допринесат за вашия духовен растеж, вместо постоянно да му пречат.

****************************

След като казах всичко по-горе и продължих да диктувам останалата част от това Писмо, моят Писар започна да се съмнява, че то ще бъде добре прието в обществото – струваше ѝ се твърде прагматично, за да се хареса на хората, привикнали да си представят някаква величествена Сила, Същество или „Нещо Съвсем Друго“, което е създало Вселената.

Наистина положих много усилия да опиша необятността на Силата, от която е произлязло всичко, но както споменах, за мен е невъзможно да „облека” в човешки думи Реалността на ИЗТОЧНИКА на вашите СЪЩЕСТВА.

Духовно развитите души, докоснали се за кратко до Божественото Съзнание, споделят, че преживяването е изключително красиво, величествено и напълно незабравимо, но все пак не би могло да се опише изцяло с човешки термини. Такава мистична опитност е възможна, когато честотите на вибрации на ума вече са извисени и цялото съзнание е обляно от лъчите на Божественото. Това е състояние, което включва повече „чувства“, отколкото интелект и мозъчни клетки.

В случая трябва да вливам в ума на своя Писар обяснения за Реалността на ИЗТОЧНИКА на вашите СЪЩЕСТВА, а тя да ги възпроизвежда с думи. Налага се да внимавам, за да не смущавам прекалено силно честотите на вибрации на мозъка ѝ. Имаше моменти, в които беше опасно да продължавам по-нататък и прекъсвах функционирането на нейния компютър, за да преустановя връзката помежду ни.

Преди да започнете да изучавате, медитирате и усвоявате следващите страници, искам да стане ясно на всички, които четат тези Писма, че явявайки се чрез тях, имам няколко цели:

Първо и най-важно, за да разпръсна митовете, с които е заобиколена моята човешка личност и моите учения. Намерението ми е религиозните догми и доктрини навсякъде по света в крайна сметка да умрат от естествена смърт – толкова пълна, колкото и смъртта на животните при жертвоприношенията в Храма на Соломон.

Второ, за да помогна на църквите да се освободят от архаичните си представи за „Бог“ и „грях“. Истинският духовен напредък е невъзможен, докато не осъзнаят ясно, че всеки човек носи отговорност за начина, по който се развива собственият му живот.

Трето, за да премахна от умовете ви образите на един „Всемогъщ Бог“ на великолепие, величие и неограничена власт, който награждава добродетелните и наказва „нечестивите“. Тези вярвания може би ви успокояват, но са напълно погрешни.

Четвърто, за да ви обясня Истината за Съществуването и окончателно да разсея старата концепция за „Бог“, седнал някъде високо в небето, където, твърди се, за сравнително кратко време е създал света и всичко в него.

Пето, дойдох изрично, за да помогна на науката да преодолее пропастта между ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ и появата на електрическите частици. Без този мост между Невидимото Духовно Измерение и Видимия свят на „материята“ тя ще остане прикована към стари идеи и концепции, вместо да се придвижи напред към нови простори на духовно-научни изследвания за благото на човечеството.

Дойдох също, за да ви покажа ИСТИНСКОТО ЕСТЕСТВО на… „ОНОВА“…, ОТ КОЕТО СТЕ ПРОИЗЛЕЗЛИ и КОЕТО ви е дало ИНДИВИДУАЛНОСТ. Защото без това знание, което ще ви разкрие „природата“ на вашето „двойствено, но все пак напълно взаимосвързано същество“ – Дух и тяло, вие също ще останете приковани към нивото на съзнание, на което се намирате в момента.

Искам да ви стане съвсем ясно, че

„Никога нищо не възниква от Нищото“.

Това е добре позната и изключително вярна сентенция. Но има един вечен, безкраен, последователен ПЪРВОИЗТОЧНИК на СЪЩЕСТВУВАНЕ, който ще ви разкрия. Вие не сте били „създадени“ – „съществото“ ви е произлязло от НЕГО. Очевидно не бихте могли да произлезете от нещо, напълно чуждо на вашето собствено съзнание.

Помолих своя Писар да подбере няколко тривиални, разбираеми, логични примера: не бихте могли да изпечете тиквена баница от кайма за кюфтета, да направите джинджифилова бира от сока на изцеден портокал или да надуете балон и когато го спукате, от него да потече желе.

Искам да осъзнаете, че цялата ви Вселена е проява на логика и последователни логически въздействия, възникващи от причинно-следствени връзки.

Вашата Вселена е ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ, направени видими.

Това е неотклонен принцип на съществуване. При случаи на отклонения – паранормални преживявания или мигновени изцеления – обикновеният човек е смаян, а науката отказва да повярва, че изобщо са възможни. Със задълбочаване на обясненията ми в крайна сметка ще разберете как се случват те – логично и ефикасно. С други думи, тези отклонения възникват в съответствие с естествени духовни закони и винаги служат на необходима цел. В творението няма нито една безсмислица – дори в мравката и комара, – освен ако умът на някое същество не е увреден по рождение или по-късно.

Следователно става ясно, че живеете и функционирате в една физическа Вселена, която проявява най-висша степен на ИНТЕЛИГЕНТНОСТ и ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ГРИЖА при създаването на самата „материя“ във всички индивидуални същества, от растения до хора. За съжаление, в съзнанието, което проявяват сътворените организми, от растения до хора, ТЕ са минимални.

С други думи, ТЕЛАТА, в които преминава живота ви, в които мислите, чувствате и правите каквото ви хрумне, проявяват много по-висш порядък на интелигентност и любеща цел в своите органи и оперативни части, отколкото вашето земно съзнание.

Човешките интереси са съсредоточени предимно в проблемите на личното ежедневно оцеляване, насладата от удоволствия, емоционалното и физическото удовлетворение. За да постигнат тези цели, повечето хора използват само продукти, произведени от „материя“.

Дори учените не могат да разгадаят напълно скритите тайни на земния живот и въпреки експертните си познания са толкова затънали в променящите материални състояния на съществуване, колкото и онези, които нямат никакви знания.

Логичното заключение е, че „ОНОВА“, от което е произлязло вашето физическо същество, е нещо НЕОБЯТНО, не само по размер, но НЕОБЯТНО със СИЛА на ВОЛЯТА – Волята за себеизразяване и съзидание.

Представете си за момент размера на материалната Вселена – СЛЪНЦЕТО и неговата горещина, Луната, Земята, Слънчевата система, галактиките от звезди, както и факта, че цялата видима субстанция е напълно взаимозависима. Също така зависима от хода на планетите и от Всемирните Закони за последователно функциониране и движение.

Тази огромна Вселена и цялата ЖИЗНЕНА СИЛА/ЕНЕРГИЯ в нея произлизат – и са извлечени – от ПЪРВОИЗТОЧНИКА на вашето СЪЩЕСТВО.

Затова не се обезсърчавайте, ако в усилията ми да анализирам за вас НЕГОВИТЕ ДУХОВНИ КОМПОНЕНТИ установите, че разпознавате тяхното естество, но в много, много, много ограничена степен ги притежавате в съзнанието си. И все пак вие сте извлекли всичко, което сте – в духовен, умствен, емоционален и физически план, – от ИЗТОЧНИКА на вашето СЪЩЕСТВО.

<<<Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща>>>

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *