Писмата на Христос – Писмо 5, стр. 9

Творението е продуктът на ПЪРВИЧНИТЕ ИМПУЛСИ, които работят заедно и поотделно – оставят следи един върху друг, изпълняват вродени нужди, отпечатани в съзнанието. В самото начало техните нужди са да преживяват и повишават  себеизразяването, което води до допълнителното им разделение. И тогава, за да възстановят усещането си за вътрешна сигурност и комфорт, те се нуждаят от ново обединение в хармонията на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ. От тази движеща сила за повторно единена хармония на съществуване произтича и мъжко-женският инстинкт за ново сливане, за да бъде възвърнато блаженството, скрито в съзнанието на душата.

Бихте могли да направите аналогия с навика на бащите сутрин да отиват на работа и вечер да се връщат, с надеждата за комфорт и повторно единение със семейството си. По този начин те възстановяват силите си, за да са способни на следващия ден да поемат риска да се срещнат отново с предизвикателствата на света.

Ето защо процесът на сътворение

на ВСЕМИРНОТО СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ,
отнема милиарди години във времето.

След Големия Взрив Съзидателният Процес Баща-Майка се разделя на две различни енергии, които постоянно действат заедно и поотделно; независими, но все пак взаимно обусловени да работят съвместно, въпреки индивидуалните си характеристики или „естество” и въпреки различните си функции. Затова техните работни програми са различни, но все пак неделими.

Вече познавате „естеството” на „Бащата” и „Майката” в равновесието на Всемирното Измерение и чрез медитация би трябвало да го разберете напълно. Но накратко, „естеството” на „Бащата” е да бъде активен, съзидателен и да извършва работата по сътворението. То е и „Аз”-ът на индивидуализираното съществуване. Всичко живо, от стършела до хипопотама, носи силно усещане за „Аз” и нуждата да го защитава. „Естеството” на „Майката” е да дава форма на „плана” на електрическото съзнание, предприет от Интелигентността „Баща”, като свързва електрически частици.

Съзнанието „Баща” и съзнанието „Майка”, ПЪРВИЧНИТЕ ИМПУЛСИ, са в равновесие и едновременно с това – част от ЕСТЕСТВОТО на ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ. Следователно, когато създават индивидуална форма, те извършват присъщата МУ работа, която е Растеж – Грижа – Хранене – Изцеление – Закрила – Задоволяване на нуждите в последователна система от Закон и Ред…… ОЦЕЛЯВАНЕ.

Енергиите на Съзнанието „Баща” и „Майка” са два сдържани във ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ ИМПУЛСА и веднъж освободени от равновесие, те извършват дейността по сътворението с голяма мощ. Помислете за мащабите на тяхната съзидателна работа по целия свят. Импулсите „Баща” и „Майка” подтикват творението на всяко ниво – от образуването на елементи, живата молекула и клетка до величествения мамут. Също така задвижват инстинктите на родителите, за да ги насърчат да се обединят, да заченат, да износят и отгледат малките си. Ако някои мъжки индивиди се оттеглят след раждането на потомството – яйца, животни или хора, – това са бащите, чието усещане за „Аз” е по-силно от вродените им родителски инстинкти.

В този момент трябва да осъзнаете напълно значението на „ИМПУЛС”.

Може би смятате, че това изглежда твърде „мъглява” „форма на съзидание”, но ако помислите малко, вероятно ще разберете, че нито един човек, животно, насекомо или дори растение не предприема никакво действие в материалното измерение без вътрешен подтик на съзнанието, който представлява „импулс”. Да обърне лице към слънцето, да бяга, да се храни, да работи, да спи, да пазарува, да роди бебе – „импулсът” винаги предшества действието, дори да е просто мигване на клепача. Нещо повече – няма импулс, подтикващ към някаква дейност, който да не е ръководен от цел: растенията обръщат цветове и листа, за да уловят слънчевите лъчи и да растат; хората бягат, за да влязат във форма; хранят се, за да утолят глада си; работят, за да си осигурят препитание; спят, за да избягат от напрежението и да възстановят енергията си; пазаруват, за да се снабдят с продукти – всичко е насочено към оцеляването и личния комфорт.

Ето защо ИМПУЛСИТЕ са РЕАЛНОСТТА във и зад цялото творение.

Ако цялата материя се беше върнала към първоначалната си форма на електрически частици, Всемирните Импулси щяха да останат непокътнати и в крайна сметка щяха да дадат проявление на друго творение. Защото ИМПУЛСИТЕ са вечни, но електрическите частици в живата „материя” днес са тук, а утре ги няма. Душата, тя просъществува.

Вие мислите с електрически импулси в мозъка и чувствате с магнитни в нервната система, които центрират и свързват електрическите в единно цяло. Без „магнитно свързване” в себе си щяхте само да се движите, без да разбирате.

Сега е моментът да ви върна отново към преживяванията си в пустинята, които ви описах в Писмо 1. Може би си спомняте, че когато отивах към река Йордан, за да бъда кръстен от Йоан, бях бунтар, твърд противник на учението на евреите, които твърдяха, че Йехова наказва хората за греховете им. Интуитивно усещах, че това е фалшива и жестока концепция и я отхвърлях.

След като ми беше показана Истината за сътворението, не можех да разбера защо едно Съвършено Съзнание не беше създало съвършени същества, по образа на техния Творец – Интелигентната Любов. Попитах Твореца – „Всемирното Съзнание” – защо човечеството понася толкова много злини и страдания. Тогава ми беше показано много ясно, че всички проблеми на хората възникват от „централната точка” на тяхната същност, която сега науката нарича „его”. То се проявява в „личността” като:

АКТИВНА ПОТРЕБНОСТ да защитава себе си от критика или емоционално/физическо нападение и сходната
АКТИВНА ПОТРЕБНОСТ да отстранява другите от пътя си, за да финишира първи в надпреварата на живота. Също така се проявява в „личността“ като
АКТИВНА ПОТРЕБНОСТ да взема всичко най-добро за себе си, въпреки съпротивата на останалите, и сходната
АКТИВНА ПОТРЕБНОСТ да пази личните си притежания, независимо дали са роднини, приятели, материални блага или постижения, въпреки всяко противодействие.

Беше ми дадено да разбера, че без тези ДВА фундаментални, вечни, неотклонни „импулса на съзидателното същество” нямаше да има творение.

Това е тайната на съзиданието – тайната на съществуването и тайната на „индивидуалните същества”.

Работейки във видимия свят – заедно, като екип, и поотделно, но неразделни, – импулсите близнаци са средствата, чрез които се създава субстанцията на самата „материя” от възвишеното „ВСЕМИРНО СЪЗНАНИЕ”.

Единият импулс на съзидание e „Аз”-ът на ДЕЙНОСТТА. Той е всемирен и произтича само от един източник. „Дейност” представлява движение в СЪЗНАНИЕТО и СЪЗНАНИЕ в движението.

Другият съзидателен импулс, образно казано, притежава „две лица, които гледат в противоположни посоки”:

СВЪРЗВАНЕ и ОТХВЪРЛЯНЕ.
Дърпа към >>>>>>>> себе си <<<<<<<< избутва встрани.
Познати също като
ПРИВЛИЧАНЕ и ОТБЛЪСКВАНЕ.
Привлича >>>>>> към – СЕБЕ СИ – от <<<<<< Отблъсква
в СЪЗНАНИЕТО.

Това са ЕДИНСТВЕНИТЕ средства, чрез които
е било създадено земното съществуване.
 
Цялата Вселена е проявление на „Съзидателната Сила”, 
активна в Импулсите Близнаци на ФИЗИЧЕСКОТО СЪЩЕСТВО
и създаваща „материя” и индивидуална форма.
Това е една от фундаменталните „тайни” на Вселената.
 
Видях, че „ядрото” на „Личността”, „егото”, както се нарича сега,
е създадено като
„НЕИН ПАЗИТЕЛ”
и е непреодолимо заложено в магнитния импулс, за да ѝ гарантира
НЕПРИКОСНОВЕНОСТ и ОЦЕЛЯВАНЕ.
Закрилата на отделния „Аз” се постига чрез
двете „лица” на втория Импулс в Съществото –
СВЪРЗВАНЕ и ОТХВЪРЛЯНЕ,
за да се опази индивидуалността.

<<<Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща>>>

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *