Писмата на Христос – Писмо 5, стр. 8

Искам отново да се върнете в онова равновесно състояние на съзнанието, когато мислите ви са спокойни, а умът ви – обгърнат в тишина. Вие сте във вътрешен контрол, умът и емоциите вече не са разделени на дейност и чувство. Може да усетите натрупване на енергия, сила, мир и доволство. Това състояние, изразено във вас в индивидуална форма, е СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ, от което е произлязло цялото творение. Но обърнете внимание, че в мига, в който изникне мисъл, равновесието става невъзможно.

Искам да ОСЪЗНАЕТЕ, че ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ е ИЗМЕРЕНИЕ на неоформени ИМПУЛСИ. То не съдържа планове на съзидание. То е в състояние на НЕДЕЛИМА ФОРМА.

Равновесието, контролът между противоположните ИМПУЛСИ „да се движат“ и „да останат свързани“, създава безкрайна спирала от АВТОНОМНА ЕНЕРГИЯ на ВЗАИМНО СДЪРЖАНЕ, което е извън възможностите на човешкото въображение.

Както вече ви казах, ако индивидуалността беше в състояние да проникне във ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ на ВЗАИМНО СДЪРЖАЩИТЕ СЕ ИМПУЛСИ на „Движение и Свързване“, щеше незабавно да бъде разтворена и върната към равновесието на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ. Помислете за невъобразимата безмерност на Мощта, която се съдържа във ВЗАИМНОТО СДЪРЖАНЕ на ИМПУЛСИТЕ БЛИЗНАЦИ. Във ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ ТЕ преди всичко са

СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ,
НАМЕРЕНИЕ,
ВОЛЯ >>><<< ЦЕЛ,
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ и ЛЮБОВ,
комбинирани като
Интелигентна Любов и Любеща Интелигентност,
Импулс на Движение и Импулс на Привличане-Отблъскване,
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО……… в равновесие……… с МАГНЕТИЗЪМ.

Горното описва БЕЗГРАНИЧНОТО ВСЕМИРНО ИЗМЕРЕНИЕ преди ГОЛЕМИЯ ВЗРИВ!

Вече знаете, че Съзидателният Процес Баща-Майка и инструментите на физическо сътворение са в състояние на равновесие във Всемирното Съзнание, но сега това равновесие трябва да бъде взривено, за да доведе до

ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА.

Знаете също, че тъй като Безкрайните Вечни ИМПУЛСИ се намират в състояние на взаимно сдържане, ТЕ са с невъобразима интензивност на енергията. В сравнение с нея вашата атомна енергия, която се освобождава при разпадането на атомното ядро, не е нищо повече от лек полъх, безкрайно малко, незначително потрепване.

Искам да осмислите напълно всичко дотук, защото разбирането ви за случилото се по време на Големия Взрив ще ви даде бегла представа какво е станало, когато ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ се разделя, за да позволи създаването на индивидуална форма.

ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ се РАЗЦЕПВА!
ВОЛЯ и ЦЕЛ,
ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА „Баща” и ГРИЖОВНАТА ЛЮБОВ „Майка”
избухват, за да действат както самостоятелно, така и съвместно.
Съответните им „инструменти” са
Електричество и Магнетизъм.
 
От взрива на РАВНОВЕСИЕТО се появява
ВЕЛИКОТО НАМЕРЕНИЕ за СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ.
 
„Всемирното Осъзнаване за СЪЩЕСТВУВАНЕ“ става
Импулсът на индивидуализираното осъзнаване на „Аз”-а,
изискващ себеизразяване.
ЖИВОТ и „Аз” са синоними в измерението на „материята”.
Те стават съзнанието на „материята”.

         Какво е съзнанието на                     ЖИВОТА?
То е: Баща-Интелигентност            и      Майка-Любов,
         Импулс на Движение             и       Импулс на грижовна Цел – оцеляване,
         видим като Електричество    и       видим като Магнетизъм

         в Материята.

Само си представете взрива на СЪЗНАНИЕТО! На ОСЪЗНАВАНЕТО!

За да ви помогна да получите частична представа какво е станало по време на Големия Взрив, опитайте се да си спомните момент, в който също сте преживели експлозия в съзнанието. Това се случва, когато сте настроили цялото си „същество” към постигането на някаква много важна цел; когато сте в състояние на развълнувано очакване, готови да се впуснете в действие. Тогава някакво банално обстоятелство или безчувствен човек ви попречва да реализирате „жадувания” план, как ще се почувствате? Концентрацията ви ще се наруши и вие ще се взривите.

Тук отново трябва да помоля своя Писар да посочи няколко примера, които да пояснят с човешки думи какво имам предвид, защото и „най-малкото земно съзнание” произлиза от ВСЕМИРНОТО.

Вие сте на летището, развълнувани и готови да поемете към дългоочакваната почивка в чужбина. Още с пристигането си на гишето на Пътническото бюро откривате, че няма нито документи и билети, нито данни за резервацията на полета и хотела, макар вече да сте платили всичко с кредитната си карта. Как ще се почувствате?

Облечени по последна мода вечеряте с важни клиенти и ви предстои да подпишете сериозен договор за милиони. Сервитьорът изпуска чиния с гореща храна върху главата ви. Как ще се почувствате?

Били сте на пазар и се връщате на паркинга, където откривате, че гумите и вратите на колата ви са откраднати – посред бял ден! Как ще се почувствате?

С прилив на съчувствие отваряте портфейла си, за да дадете всичките си монети на един хленчещ, сакат просяк, но мъжът се изправя, грабва го и побягва, сякаш е атлет. Как ще се почувствате?

Ако бяхте поставени в която и да е от тези ситуации, щяхте да имате силен съзнателен стремеж да изпълните свое намерение. Умът ви щеше да бъде зает с някакъв план да излезете и да направите нещо, за да постигнете мирно определена цел. Вашето намерение щеше да бъде обвързано – следователно в равновесие – с вашата цел. Но обърнете внимание, че с приближаването на целта напрежението на очакване щеше да нараства. А колкото по-голямо е напрежението, толкова по-мощен е взривът. Всъщност щяхте да бъдете в същото състояние като

НАМЕРЕНИЕТО на
ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ,
ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА „Баща” в равновесие с ЦЕЛТА „Майка”,
за да дадете съществуване и форма на плана,
който сте възнамерявали да реализирате.

След като сте преживели този взрив, можете ли да си представите последвалия умствено-емоционален хаос, неспособността да се разсъждава трезво под натиска на мислите, които щяха да идват една след друга, всяка от тях изискваща изразяване, но никоя – разумна или логична?

Опитайте се да разберете, че ВИЕ – индивидуализираните форми – сте микрокосмосът на макрокосмоса. Когато медитирате, в покоя на ума си, или в активно състояние, когато мислите, чувствате, планирате, създавате вие сте главата на една карфица, която дава израз на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ в равновесие.

Ако можете да сравните незначителния взрив в съзнанието си с експлозията на „небесата”, ще добиете някаква бегла представа за отприщения хаос, едновременно мигновен във ВСЕМИРНОТО ИЗМЕРЕНИЕ и еони от време в новосъздадената шир на измерението на „материята”, все още в своето безформено състояние.

Затова много от вас ще трябва изцяло да променят идеите си по отношение на сътворението. То започва като състояние на пълен хаос. ВСЕМИРНИТЕ ИМПУЛСИ са разделени. Няма предварителни планове, които да ръководят или контролират раждането на индивидуалността. ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИМПУЛСИ са все още без никаква „съзнателна форма” или посока. ТЕ изпълняват определени отчетливи, импулсивни функции в СЪЗНАНИЕТО, но не са интелигентно направлявани към конкретно движение или свързване от някаква висша Ръководна Сила. Те са самостоятелни. Разделени и изгубени ИМПУЛСИ НА СЪЗНАНИЕ/ОСЪЗНАВАНЕ, способни да получат възприятия, но няма други възприятия за получаване, освен тези на вътрешен хаос на „движение-дейност” на електричеството и „привличане-отблъскване” на магнетизма.

И този ХАОС НА СЪЗНАНИЕ се проявява в творението като хаос на частици, където обаче преобладава осъзнаването на „Аз”-а. Без значение какъв е хаосът, „Аз”-ът се проявява чрез намерението „Баща” да се движи, да поема контрол, да създава. „Аз”-ът приема първоначална форма в положителния заряд на електрическата енергия, превръща се в доминираща „Аз”-сила, като протон със своя спътник от отрицателен електрически заряд. При което свързващата Цел „Майка” се активира в условията, когато положителен електрически заряд среща отрицателен. Те се „харесват един друг”, както може да се каже за зрелите мъжки и женски същества, и се свързват.

Отблъскващата Цел „Майка” също се активира, когато има вероятност два положителни или два отрицателни електрически заряда да се срещнат и да реагират неблагоприятно. Тя се намесва и ги разделя – точно както нейният еволюирал женски еквивалент щеше да се намеси и раздели двама непокорни и буйни палавници, готови да се сбият.

Това е единствената форма на съзнание/осъзнаване в хаоса за много дълъг период от време, което тогава не е имало никакво значение в царството на материята. Времето придобива значение само когато възниква въздействие на съзнание/осъзнаване между електрическите заряди, водещо до свързване или отблъскване, нарастване на близостта, случващи се събития и цели, които да бъдат изпълнени. Иначе времето е лишено от смисъл.

<<<Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща>>>

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *