Манипулациите на системата

Една гледна точка към разбирането на това как системата успява да ни накара да се превърнем в овце, блеещи фалшиви истини почтено и от цялото си сърце. Надяваме се да намерите полезни идеи за размисъл.

Да, това става с подпрограми, привидно безвредни, погледнати поотделно и отблизо. Така елемент по елемент, компонент след компонент, успяват да ни подвеждат да развиваме сами собствените си убеждения, които стават толкова очевидни, че ги приемаме за окончателни истини, неподлежащи на обсъждане. Освен това тайната на инволюцията[1] се крие не само в подбора на данните (оттук и цялото изкуство на информация, контраинформация и дезинформация), но най-вече в умението да се свързват и комбинират. А за да се свържат, е нужно емоционално въвличане, вибрация (сърце).

Затова КЛЮЧЪТ към инволюцията е в изкуството и начина да се свири на струните на емоционалната Вибрация (силно зависима от социалните убеждения и поради тази причина в повечето случаи е религиозна), с цел да се натрупа и свърже вярна информация, но конструирана по погрешен начин. Добавете и контраинформация (която е в силен контраст с вярната) и накрая объркването ще е пълно. Но и това може да се окаже недостатъчно и понякога трябва да се използва „тежката артилерия” – директната дезинформация, която е, така да се каже, сбор на последователна и съгласувана информация, целяща да ви отведе в различна посока, която не бихте поели, ако тя не беше стигнала до вас (истинска манипулация!).

Един пример за дезинформационна кампания на системата е Новият световен ред, според който ние сме управлявани зад кулисите така, че овцете, откривайки този факт, да се вбесят и да се втурнат във всякакви демонстрации, петиции  и т.н., като по този начин се превръщат в противници… опозиционери на какво, в действителност? Опозиционери на покачването на собствените си честоти, защото това, което е под въпрос, не е фактът да се демонтира такова зло, злонамерената към всички Световна организация, а да се усилва гнева на индивида (следователно ирационалната емоция, наречена гняв, защото несправедливостта неизбежно води до насилие, към задействане на инстинкта за оцеляването и в края на краищата – към тревога) до точката, в която се отделя истински „хайвер” за искрените инволюиращи, като същевременно ги задържа в плен на чистата триизмерна матрица!!!

А за тези, които въпреки всичко знаят, че гневът не води до нищо хубаво и че е по-добре да се придържат към „всичко е любов, каквото и да става”, е предвиден “Златният век “. В действителност такава дезинформационна кампания се основава на факта, че личността иска да се усмири, защото ѝ е омръзнало да живее в емоционален свят, в който губи своя “център” и следователно – своето спокойствие, своя Дзен. Всъщност това отново няма да доведе до нищо добро.

Накратко, както можете да констатирате, кампаниите за дезинформация имат за цел да утъпкват пътеки, така че вървящите да поемат по тях с вяра и най-вече с интелигентност и те наистина го правят. И когато някой се събужда благодарение на способността си да търси информация в Интернет, обикновено попада в първия случай, този на “Конспирацията”. В резултат ще прекара още и още време, докато разбере, че борбата не е най-добрият начин да бъде променен светът. Пробуденият ще се придвижи от пряка външно насочена дейност към пряко вътрешно насочено действие, защото вече ще е чул достатъчно пъти, че това, което съществува извън нас, е само израз на онова, което носим в себе си. И тогава, въоръжен с такова разбиране, ще попадне в клетката на плюшените мечета[2], с желанието за световен мир. След предходното си състояние на война е естествено да премине в другата, противоположна полярност. Ще се опитва да “видоизмени” вътрешния си гняв чрез медитации, посещения на терапевти, курсове по личностно развитие и най-вече – с четене на най-големите гурута на момента, които са в изобилие в Новото време (New Age).

Да станете „грижовни мечета” само по себе си е по-добре, отколкото да чупите витрини, защото най-малкото не рискувате затвор, но в края на краищата сте инволюиращи и все още не сте излезли от борбата, от двойствеността и следователно – от опозицията. Това е от една страна, а от друга, все още продължавате да ги подхранвате.

Така е сигурно, че ще прекарате цялото си време в тези два инволюционни слоя и няма да преминете в следващия, който е на познанието и разбирането на своето собствено съществуване. Така че времето ви е изцяло спечелено за тях, защото то просто им е нужно, за да отлагат крайния срок до изчезването на тяхното хищничество.

С други думи, стига да вдигнете ръка за протест, за да покажете, че нещо не ви е харесало, че сте били заблуждавани (меко казано) и това, че всъщност от деня, в който са родени, сте под техен контрол. После, ако преминете стадия на „грижовните мечета”, ще останете отново под техен контрол, именно защото ще продължавате да подхранвате “Ню Ейдж”, в който се говори единствено за Златния век, който в края на краищата е само един нов и подобрен, без войни и несправедливост, но триизмерен свят.

По материали от мрежата.

[1] Инволюция – завръщане към предходно състояние. Термин, противоположен на еволюцията.

[2] Плюшените мечета (от френски: bisounours) – нов израз за хора, изключително наивни и прекалено добронамерени.

Системата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *