Тора

Показателни цитати от Стария Завет (Тора). В интерес на психическото си здраве, моля по-чувствителните и всички под 16 г. да отминат тази статия.

ТОРА (откъси)

(“Вехт Завет” – свещена книга на юдаизма, а днес и основна част от
свещената книга на юдейо-християнството)

Тора

— “И рече Бог (Иехова) на Авраама: а ти запази Моя завет, ти и твойте потомци след тебе в родовете им. Този е моят завет…целият мъжки пол у вас да бъде обрязан… А необрязаният от мъжки пол, който не обреже крайната си плът (на осмия ден), тая душа ще се изтреби…” [Бит. 17:9, 10, 14]
— “…двамата сина на Иакова, Симеон и Левий…взеха всеки своя меч и смело нападнаха града и избиха всичкия мъжки пол; убиха с меч и самия Емор и сина му Сихема…и всичкото им богатство и всичките им деца и жени откараха в плен, и разграбиха всичко, що имаше в къщите.” [Бит. 34:25, 26, 28, 29]
— “…когато Моисей порасна…видя още, че един египтанин бие едного евреина…И като се огледа насам-нататък и видя, че няма никого, той уби египтянина и го скри в пясъка.” [Изх. 2:11,12]
— “…И дигна (Аарон) тоягата (си) и удари по речната вода…и всичката вода в реката се превърна в кръв, и рибата в реката измря, и реката се осмърди…и кръв беше по цялата Египетска земя”[Изх. 7:20, 21]

— “И рече Моисей: тъй говори Господ (Иехова): около полунощ Аз ще мина посред Египет,
и ще умре всеки първороден син в Египетската земя от първородния син на фараона…до първородния син на робинята…а у Израилевите синове нийде куче език няма да помръдне нито против човек…за да познаете, каква разлика прави Господ (Иехова) между египтяни и между израилтяни.  “[Изх. 11:4, 5, 7]

— “Ти водиш с Твоята милост тоя народ, който ти избави, и го придружаваш със силата Си в жилището на Твоята светиня. Чуха народите и треперят: ужас обзе филистимските жители. Тогава се смутиха едомските князе, трепет обзе моавските главатари, паднаха в униние всички ханаански жители.” [Изх. 15:13, 14, 15]
— “…око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога, изгоряло за изгоряло, рана за рана, натъртено за натъртено…”[Изх. 21:24, 25]
— “Който принася жертви на богове, освен на едного Господа (Иехова), да бъде изтребен.”[Изх. 22:20]
— “Пазете съботата, защото тя е света за вас: който я оскверни, да бъде предаден на смърт; който в тоя ден върши работа, тая душа трябва да бъде изтребена измежду народа си.”[Изх. 31:14]
— “…турете всеки меча на бедрото си, преминете през стана от врата до врата и назад, и всеки да убива брата си, всеки приятеля си, всеки ближния си. Тогава Левиевите синове сториха според Моисеевата дума: и в оня ден паднаха от народа около три хиляди души.”[Изх. 32:27, 28]
— “…никой от твоето семе през всичките им родове, който има телесен недостатък, не бива да пристъпва, за да принася хляб на своя Бог (Иехова)… нито човек сляп, нито хром, нито крънонос, нито такъв, комуто ногата е строшена, или ръката строшена, нито гърбав, нито дръглив, нито с белмо на окото, нито крастав, нито келяв, нито килав…защото има недостатък върху него: той не бива да безчести моето светилище…”[Лев. 21:17,18,19,20,23]
— “Тогава Моисей говори на синовете Израилеви и изведоха хулителя вън от стана и го убиха с камъни…”[Лев. 24:23]
— “Когато синовете Израилеви бяха в пустинята, намериха едного, че береше дърва в съботен ден…и го убиха с камъни, и той умря, както заповяда Господ (Иехова) на Моисея.”[Числ. 15:32, 36]
— “И порази го Израил с нож и завладя земята му…”[Числ. 21:24]
— “И те поразиха него и синовете му и целия му народ, тъй че ни един не остана жив; и завладяха земята му”[Числ. 21:35]
— “Тогава Моисей каза на съдиите Израилеви: нека всеки убие своите люде…”[Числ. 25:5]
— “…считайте за врагове мадиамците и ги поразявайте…”[Числ. 25:17]
— “…и избиха всички от мъжки пол… убиха и мадиамските царе… убиха с меч Валаама…Мадиамските пък жени и децата им синовете Израилеви ги взеха в плен…и всичкия им имот заграбиха…и всичките им градове…и всичките им села с огън изгориха…И заробените и плячката и заграбеното представиха пред Моисея, пред свещеник Елеазера и пред обществото на синовете Израилеви… И се разгневи Моисей на военачалниците: защо оставихте живи всички жени?… Избийте всички деца от мъжки пол, избийте и всички жени!…” [Числ. 31:7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17]
— “…и всеки от вас въоръжен премине Йордан пред Господа (Иехова), докле не изтреби Той пред Себе Си Своите врагове…”[Числ. 32:21]
— “…тогава превзехме всичките му градове, предадохме на заклятие всички градове, мъже, жени и деца, не оставихме никого жив.”[Втор. 2:34]

Тора— “И Господ (Иехова), Бог наш, предаде в ръцете ни и Ога, царя васански, и целия му народ; и разбихме го, тъй че от него не остана никой жив… И ние ги предадохме на заклятие… като предадохме на заклятие всеки град с мъжете, жените и децата…и плячките от градовете разграбихме”[Втор. 3:3, 6, 7] 

— “…тогава предай ги на заклятие, не влизай с тях в съюз и ги не щади.”[Втор. 7:2]
— “И ще изтребиш всички народи …: да ги не пощади окото ти !” [Втор. 7:16]
— “…Той ще ги изтреби и ще ги повали пред тебе, и ти ще ги изгониш и погубиш….”[`Втор. 9:3]
— “Ако тайно те надумва брат ти, бащиният ти син, или майчиният ти син, или син ти, или дъщеря ти, или твоята обична жена, или приятелят ти, който е за тебе както душата ти, като казва: “да вървим и да служим на други богове…”…не се съгласявай с него и не го слушай; и да се не смили окото ти над него, не го жалей и не го прикривай, но го убий; нека първом твоята ръка бъде върху него, за да го убие, – а сетне ръцете на целия народ; убий го с камъни, да умре…”[Втор. 13:6, 8, 9,10]
— “…погуби жителите на оня град с острието на меча, предай на заклятие него и всичко, що е в него…и изгори с огън града…”[Втор. 13:15]
— ” Не яжте никаква мърша; дай я на чужденеца…нека той я яде, или продай му я, защото ти си народ свет за Господа (Иехова), твоя Бог.” [Втор. 14:21]
— “В седмата година опрощавай…всеки, който е дал назаем на ближния си, да опрости дълга и да го не дири от ближния си, или от брата си…но от чужденец дири… и ти ще даваш назаем на много народи, а сам няма да вземаш назаем; и ще владееш над много народи, а над тебе няма да владеят.”[Втор. 15:1, 2, 3, 6]
— “Ако…тръгнат и почнат да служат на други богове, и се поклонят тям, или на слънцето, или на месечината, или на всичкото небесно войнство…изведи оня мъж, или оная жена, които са сторили това зло, при вратата си и ги пребий с камъни, да умрат.”[Втор. 17:2, 3, 5]
— “Кога дойдеш в земята, която Господ (Иехова), Бог твой, ти дава, и я завладееш…постави си цар измежду братята си; не бива да си поставяш за цар чужденец, който не е твой брат.”[Втор. 17:14, 15]
— “Да го не пощади окото ти: душа за душа, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога.“[Втор. 19:21]
— “Aко се съгласи на мир с тебе и ти отвори портите, целият народ, който се намира в него, ще ти плаща данък и ще работи. Ако пък се не съгласи на мир с тебе и воюва с тебе, обсади го и, когато Господ (Иехова) , Бог твой, го предаде в ръцете ти, погуби с острието на меча всичко мъжко в него. Само жените, децата, добитъка и всичко, що има в града, всичката му плячка вземи за себе си…Тъй прави с всички градове, които са от тебе твърде далеч, които не са градове на тия народи. Но в градовете на тия народи, които Господ (Иехова) , Бог твой, ти дава да владееш, не оставяй жива нито една душа, а предай ги на заклятие…”[Втор.20:11-17]
— “На чужденец давай с лихва, а на брата си не давай с лихва…”[Втор. 23:20]
— “Господ (Иехова), Бог твой, ще те постави по-горе от всички народи на земята” [Втор. 28:1]
— “…Той ще изтреби тия народи отпред тебе, и ти ще ги завладееш.”[Втор. 31:3]
— “Блажен си ти, Израилю! Кой е като тебе, народ пазен от Господа (Иехова), Който ти е щит закрилник и меч на славата ти? Твоите врагове ти се покланят, и ти тъпчеш вратовете им.”[Втор. 33:29]
— “И предадоха на заклятие всичко, що беше в града – мъже и жени, млади и стари, волове, овци и осли, всичко с меч изтребиха.”[Нав. 6:20]
— “… израилтяните избиха всички гайчани,… Погиналите в тоя ден мъже и жени, всички гайчани, бяха 12 хиляди… само добитъка и плячката синовете Израиллеви поделиха помежду си…Тогава Иисус (Навин) изгори Гай и го обърна на вечни развалини, на пустиня до днес, а гайския цар обеси на дърво…”[Нав  8:24-29]
— “След това Иисус (Навин) ги удари, уби ги, и ги обеси на пет дървета; и висяха на дърветата до вечерта. В същия ден Иисус (Навин) превзе Макед и порази с меч и царя му, и предаде на заклятие тях и всичко живо, що се намираше в него…След това…воюва против Ливна… и изтреби Иисус (Навин) с меч всичко живо, що се намираше в нея…От Ливна потегли Иисус (Навин) и всички израилтяни с него за Лахис… и го изтреби тъй, както постъпи с Ливна…на помощ на Лахис дойде газерския цар Хорам; но Иисус (Навин) порази с меч и него и народа му тъй, че не остави от народа никого, който да оцелее…И потегли Иисус (Навин) и всички израитяни с него от Лахас за Еглон…и го порзаиха с меч, и всичко живо, що се намираше в него в оня ден, той предаде на заклятие… И потегли Иисус и всички израилтяни с него от Еглон за Хеврон…и поразиха с меч него и царя му, всичките му градове и всичко живо, що се намираше в него; не остави никого, който да оцелее…После обърна се Иисус (Навин) и цял Израил с него към Давир… поразиха с меч, и предадоха на заклятие всичко живо… “[Нав. 10:26-39]
— “В същото време Иисус (Навин), като се върна, превзе Асор и царя му уби с меч… и избиха с меч всичко живо, що беше в него, като предадоха всичко на заклятие: не остана нито една жива душа… А всичката плячка от тия градове и всичкия добитък си разграбиха синовете Израилеви; a всичките люде избиха с меч, тъй че всички бяха изтребени: не оставиха от тях ни една душа…и всичките им царе хвана, порази ги и изби.”[Нав. 11:10, 11, 14, 17]
— “Тогава Иуда потегли, и предаде Господ(Иехова) хананейци и ферезейци в ръцете им, и те избиха от тях във Везек десет хиляди души…Адони-Везек побягна, но те се спуснаха подире му, уловиха го и отсякоха палците на ръцете и нозете му.”[Съд. 1:4, 6]
— “И воюваха Иудините синове против Иерусалим, превзеха го и го поразиха с меч и града предадоха на огън.”[Съд. 1:8]
— “И каза Аод: царю, имам до теб дума Божия(на Иехова). Еглон стана от стола,… Аод простря лявата си ръка, и взе меча от дясното си бедро и го заби в корема му, тъй че след острието влезе и дръжката, и тлъстината закри острието, понеже Аод не извади меча от корема му, и той влезе в задните части.”[Съд. 3:21,22]
— “Тогава избиха около десет хиляди моавци, все здрави и силни, и никой не избяга.”[Съд.3:29]
— “След него дойде Самегар, Анатов син, който изби шестотин души филистимци с волски остен; и той също избави Израиля.”[Съд. 3:31]
— “Иаил, Хеверовата жена, взе един кол от шатрата, взе и чук в ръката си, и отиде при него полекичка, та заби кола в слепите му очи, тъй че влезе в земята; а той от умора спеше, – и издъхна.”[Съд. 4:21] 
— “Да бъде благословена между жените Иаил,…Лявата си ръка тя протегна към кола, а дясната – към чука работнишки; удари Сисара, разби главата му, смаза и прониза слепите му очи.“[Съд. 5:24, 26]
— “…аз ще разкъсам тялото ви с тръне от пустинята и с бодили.”[Съд. 8:7]
— “И Авималех се сражава с града целия оня ден, превзе града, изби народа, който беше в него, разруши града и го посея със сол.”[Съд. 9:45] 
— “…и изгориха с тях кулата с огън, и умряха всички, които бяха в кулата Сихемска, около хиляда мъже и жени.”[Съд. 9:49]
— “И галаадци завзеха брода през Иордан от ефремци, и когато някой от оцелелите ефремци кажеше: “позволете ми да премина”, жителите галаадски му казваха: не си ли ти ефремец? Той казваше: “не”. Те му казваха: “речи шиболет”, той казваше: “сиболет”, и не можеше иначе да изговори. Тогава те го взимаха и заколваха при брода през Иордан. И в това време от ефремци паднаха четирийсет и две хиляди.”[Съд. 12:5, 6] 
— “…и той(Самсон) отиде в Аскалон, дето уби трийсет души,…”[Съд. 14:19]
— “Па намери прясна ослина челюст, протегна ръка, взе я и уби с нея хиляда души. И рече Самсон: с ослина челюст убих тълпа, две тълпи, с ослина челюст убих хиляда души.”[Съд. 15:15, 16]
— “И умрелите, които Самсон умъртви при смъртта си, бяха повече, отколкото той беше умъртвил през живота си…След Самсона издигна се Емегар, Енанов син, и изби от другоплеменниците шестотин души, освен добитъка.”[Съд. 16:30, 31]
— “И обществото изпрати там дванайсет хиляди души, мъже силни, и им дадоха заповед, като казаха: идете и поразете с меч жителите на Иавис Галаадски, и жените и децата.”[Съд. 21:10]
— “Дайте тия човеци, и ние ще ги убием“[1Цар. 11:12]
— “И рече Ионатан на своя слуга оръженосец: дойди да преминем към стражата на тия необрязани; може би Господ (Иеова) ще ни помогне…Тогава Ионатан почна да се катери с ръце и нозе…И филистимци падаха пред Ионатана, а оръженосецът ги доубиваше подир него.”[1Цар. 14:6, 13]
— “… а Саул закле народа, като рече: проклет, който вкуси хляб до довечера, докле не отмъсти на моите врагове…И Саул рече: да спогнем филистимци тая нощ и да ги ограбим до съмване и да не оставим ни едного от тях.[1Цар 14:24, 36]
— “…иди сега и порази Амалика и Иерима и изтреби всичко негово не взимай за себе си нищо от тях, а унищожи и предай на заклятие всичко негово; не го щади, а предай на смърт от мъж до жена, от момък до кърмаче, от вол до овца, от камила до осел…И Саул разби Амалика от Хавила до околностите на Сур, що е пред Египет; и улови жив амаликския цар Агага, а народа цял изтреби с меч и Иерима умъртви.[1Цар. 15:3, 7, 8]
— “…иди предай на заклятие нечестивите амаликци и воювай против тях, докле ги изтребиш.”[1Цар. 15:18]
—“Но Самуил рече: както мечът ти лишаваше жени от деца, тъй и майка ти между жените нека бъде лишена от син. И разсече Самуил Агага пред Господа (Иехова) в Галгал.”[1Цар. 15:33]
— “И Давид рече на ония, които стояха с него: какво ще сторят на оногова, който убие този филистимец и снеме позора от Израиля? Защото, кой е този необрязан филистимец, дето тъй хули воинството на живия Бог (Иехова)? …лъв и мечка е убивал твоят раб, и с тоя необрязан филистимец ще стане същото…Не бива ли да ида и да го поразя…? Защото кой е тоя необрязан?[1Цар. 17:26, 36]
— “…сега ще те предаде Господ (Иехова) в ръката ми, и аз ще те убия, ще снема от тебе главата ти, и ще дам твоя труп и труповете на филистимската войска на птиците небесни и зверовете земни…с прашка и камък надви Давид филистимеца; удари филистимеца и го уби…и като стъпи върху филистимеца, взе та изтегли меча му из ножницата, удари го и отсече с него главата му.”[1Цар. 17:46, 50, 51]
— “…Давид стана…и изби двеста души филистимци; па донесе Давид техните краеобрязъци, и ги представи на царя в пълен брой, за да стане зет царев.”[1Цар. 18:27]
— “И царят рече: Ахимелехе, ти трябва да умреш, ти и целият ти бащин дом. И царят рече…: идете убийте свещениците… И Доик идумеец отиде, нападна върху свещениците, и уби в оня ден осемдесет и пет мъже… порази с меч и Номва, свещенически град; уби с меч мъже и жени, момчета и кърмачета…”[1Цар. 22:16, 17, 19]
— “И Давид опустошаваше оная страна и не оставяше живи ни мъже, ни жени,… и не ги довеждаше в Гет, думайки: те могат да ни наклеветят, като кажат: това и това стори Давид, и такива му са постъпките през цялото време, докле живееше във филистимската страна.”[1Цар. 27:9, 11]
— “И Давид повика едного от момците и му каза: дойди и убий го. И оня го уби, и той умря.”[2Цар. 1:15]
— “… да се не радвад дъщерите филистимски, да не тържествуват дъщерите на необрязаните!”[2Цар. 1:20]
— “А Давидовите слуги поразиха вениаминци и Авенировите люде, от които паднаха триста и шейсет души.”[2Цар. 2:31]
— “Когато Авенир се върна в Хеврон, Иоав го отведе навътре от вратата, уж да говори с него тайно, и там го прободе в корема. И Авенир умря за кръвта на Асаила, Иоавовия брат.”[2Цар. 3:27]
— “Рихав и брат му Баана влязоха вкъщи, уж да вземат пшеница, прободоха го в корема и побягнаха…те го удариха и го убиха; отсякоха главата му… донесоха на Давида Иевостеевата глава…И Давид заповяда на слугите, и те ги убиха, отсякоха ръцете и нозете им и ги обесиха край водоема в Хеврон.”[2Цар. 4:6, 7, 8, 12]
— “И оня ден Давид каза: всеки, убивайки иевусейци, нека поразява  с копие и хроми и слепи, които мразят душата Давидова. Затова се и казва: сляп и хром няма да влезе в дома Господен (на Иехова).”[2Цар. 5:8]
— “Порази и моавци и ги измери с връв, като ги простря на земята; и отмери две върви за убиване, една връв за оставане живи. И станаха моавците на Давида роби, плащаха данък.” [2Цар. 8:2]
— “Давид … потегли към град Рава… и го превзе. А народа, който беше в него, изведе и го прекара през триони, през железни брадви и го хвърли в пещи за печене на тухли. Тъй постъпи той с всички амонитски градове.” [2Цар. 12:29, 31]
— “Иоав каза: няма защо да се мая с тебе. И взе в ръце три стрели и ги заби в сърцето на Авесалома, който беше още жив на дъба. Тогава заобиколиха Авесалома десет момци, Иоавови оръженосци, удариха го и го умъртвиха.”[2Цар. 18:14, 15]
— “Иоав каза на Амесая: здрав ли си, брате? И Иоав улови с дясната си ръка брадата на Амесая, за да го целуне. Амесай обаче не се предпази от меча, що беше в ръката на Иоава, и тоя го прободе с него в корема, тъй че вътрешностите се изсипаха на земята, и не го удари втори път, и той умря.”[2Цар. 20:9, 10]
— “…И отсякоха главата на Савея, Бихриевия син, и я хвърлиха на Иоава.”[2Цар. 20:22]
— “…и ги предаде в ръцете на гаваонци, и те ги обесиха посред бял ден на планината пред Господа (Иехова).”[2Цар. 21:9]
— “Но Авеса, Саруев син, му помогна и удари филистимеца и го уби… Стана друга битка в Гоб; тогава Елханан…уби гетеца Голиата…Стана още една битка в Гет; и там имаше един едър човек…Той хулеше израилтяните; но Ионатан, син на Сафая, Давидовия брат, го уби.”[2Цар. 21:17-21]
— “Аз гоня враговете си и ги изтребвам, и се не връщам, докле ги не унищожа. Изтребвам ги и ги поразявам, и те не стават и падат под нозете ми. Те викат, но няма кой да ги избави, стривам ги като земен прах, като улична кал ги мачкам и ги тъпча.” [2Цар. 22:38, 39, 42, 43]
— “Ето имената на юнаците Давидови: ахаманец Исбосет…той вдигна копието си против осемстотин души и ги порази наведнъж. След него бе Елеазар…и той застана и поразяваше филистимци дотам, че ръката му се умори и прилепна към меча. И в оня ден Господ (Иехова) даде голяма победа, и народът тръгна подире му, само за да обира убитите.  След него Шама… порази флистимци…И Авеса… уби с копието си триста души…Ванея… порази двамата синове на Ариила Моавски…пак той уби един египтянин, човек виден…”[2Цар. 23:8-21]
— “…сега Адиния трябва да умре. И цар Соломон изпрати Иодаевия син Ванея, който го удари, и той умря.”[3Цар. 2:24, 25]
— “…Соломон изпрати Иодаевия син Ванея, думайки: иди, убий го и го погреби…И отиде Иодаевия син Ванея, удари Иоава и го уби…”[3Цар. 2:29, 34] 
— “…и знай, че в оня ден, в който излезеш и минеш поток Кедрон, непременно ще умреш; кръвта ти ще бъде върху твоята глава…И царят заповяда на Иодаевия син Ванея, и той отиде, та порази Семея и той умря.”[3Цар. 2:37, 46]
— “Всички люде…, които не бяха от израелевите синове, … и които израелевите синове не можеха да изтребят, Соломон направи… работници, … а синовете израелеви Соломон не правеше работници: те бяха негови войници, служители, велможи, пълководци и началници.”[3Цар. 9:20-22]
— “…понеже Иоав и всички израилтяни прекараха там шест месеца, докле не изтребиха всичко мъжко в Идумея…”[3Цар. 11:16]
— “Когато се възцари, той изби целия Иеровоама, докле не го изтреби…”[3Цар. 15:29]
— “Замврий влезе, удари го и го уби… и се възцари вместо него…той изтреби целия дом на Вааса, като му не остави ни което до стена мочи, ни роднините му, ни приятелите му. Замврий изтреби целия Ваасов дом, според словото на Господа (Иехова)…за всичките грехове на Вааса и за греховете на сина му Ила, които вършиха те сами, и с които вкараха в грях Израиля, дразнейки Господа (Иехова), Бога Израилев, със своите идоли.”[3Цар. 16:10, 12, 13]
— “И рече Илия на народа: само останах пророк Господен (на Иехова), а Ваалови пророци има четиристотин и петдест души и четиристотин дъбравни пророци…  Тогава Илия им рече: хванете Вааловите пророци, та ни един от тях да се не скрие. Хванаха ги, а Илия ги отведе при потока Кисон и там ги изкла.”[3Цар. 18:22, 40] 
— “…и Израилевите синове избиха сто хиляди пешаци сирийци за един ден”[3Цар. 20:29]
— “Хенаановият син Седекия си направи железни рога и рече: тъй казва Господ (Иехова): с тия ще избодеш сирийци, докле ги изтребиш.[3Цар. 22:11]
— “Отговори Илия и каза на петдесетника: ако аз съм човек Божи (на Иехова), нека падне огън от небето и да изгори тебе и твоите петдесетмина. И падна огън от небето и изгори и него и неговите петдесеттмина. Царят проводи при него друг петдесетник с неговите петдесетмина…Илия отговори и му каза: ако аз съм човек Божи (на Иехова), нека падне огън от небето и да изгори тебе и твоите петдесетмина. И падна огън Божий (на Иехова) от небето и изгори и него и неговите петдесеттмина.”[4Цар.1:10, 12]
— “И му каза: тъй говори Господ (Иехова): задето праща пратеници да питат Веелзевула, акаронското божество, като да нямаше в Израиля Бог (Иехова) да питаш за словото Му, – ти няма да се дигнеш от постелката, на която си легнал, а ще умреш. И той умря по словото Господне (на Иехова), което изрече Илия.”[4Цар. 1:16, 17]
— “…Станаха израилтяните и взеха да разбиват моавци, които се спуснаха да бягат от тях, а те продължаваха да налитат върху им и да ги поразяват. И градовете разрушиха, и във всяка добра нива всеки хвърли по камък, и я засипаха, и всички водни извори заприщиха, и всички добри дървета отсякоха.”[4Цар. 3:24, 25]
— “…тъй говори Господ (Иехова), Бог Израилев: помазвам те за цар над народа Господен (на Иехова), над Израиля, и ти ще изтребиш дoма на Ахава, твоя господар, за да отмъстя за кръвта на всички раби господни (на Иехова), паднали от ръката на Иезавел; и ще погине целият дом Ахавов, и ще изтребя у Ахава всичко…”[4Цар. 9:6, 7, 8]
— “И той им каза: изхвърлете я. Те я изхвърлиха, и кръвта й бризна по стената и по конете, и я стъпкаха. И дойде Ииуи, яде, пи и каза: намерете оная проклетница и я погребете, понеже е царска дъщеря. Отидоха да я погребат, ала от нея не намериха нищо, а само череп, нозе и китки от ръцете. Върнаха се и му обадиха. И той каза: такова беше словото на Господа (Иехова), което той изрече чрез раба Си тесвитеца Илия, думайки: Изавеления труп щат псета да изядат на Изреелското поле. Изавелиният труп ще бъде на Изреелското поле като тор на нива, та никой не ще каже: това е Иезавел.”[4Цар. 9:33, 36, 37]
— “Той повторно им писа такова писмо: ако сте мои и се покорявате на думата ми, вземете главите на синовете на вашия господар и дойдете утре по това време при мене в Изреел. А царските синове бяха седемдесет души; възпитаваха ги най-видните в града…Когато стигна до тях писмото, те взеха царските синове и ги заклаха – седемдесет души. Туриха главите им в кошници и му ги изпратиха в Изреел…Ииуи изби всички останали от дома на Ахава в Изреел, и всичките му велможи, и близките му, и свещениците му, тъй че от него не оцеля нито един.”[4Цар. 10:6, 7, 11]
— “А той каза: хванете ги живи. Хванаха ги живи и ги заклаха – четирийсет и двама души, при кладенеца на Бет-Екед, и не остана от тях нито един. [4Цар. 10:14] 
— “Като дойде в Самария, той уби всички, останали от Ахава в Самария, тъй че съвсем го изтреби, по словото на Господа (Иехова), що бе казал на Илия. [4Цар. 10:17] 
— “Тогава Ииуи събра целия народ и каза: Ахав малко служи на Ваала; Ииуи ще му служи повече… Ииуи правеше това с лукавство, за да изтреби вааловите служители…Тогава Ииуи прати по цял Израил, и дойдоха всички Ваалови служители; не остана ни един да не дойде…Ииуи каза на бързоходците и началниците: идете, избийте ги, та нито един да не излезе. Избиха ги с острието на меча и ги изхвърлиха…изнесоха статуите от Вааловото капище и ги изгориха; след това разбиха Вааловата статуя, разрушиха Вааловото капище и го обърнаха на място за нечистотии, дори и до днес. Тъй изтреби Ииуи Ваала от Израилската земя.”[4Цар. 10:18, 19, 21, 25 – 28]
— “Готолия, майка на Охозия, като видя, че син й умря, стана и изтреби целия царски род”[4Цар. 11:1]
— “Свещеник Иодай заповяда на стотниците, началници на войската, и им каза: изведете я извън редовете, а който тръгне подире й, убивайте го с меч, защото свещеникът си мислеше да не би да я убият в дома Господен (на Иехова). Направиха й място, и тя миня през конския вход за царския двор, и там биде убита…Готолия убиха с меч в царския дом.”[4Цар. 11:15, 16, 20] 
— “Тогава целият народ на страната отиде в дома на Ваала…и Вааловия жрец Матан убиха пред жертвениците.”[4Цар. 11:18]
— “И въстанаха слугите му, направиха съзаклятие и убиха Иоаса в дома Мило, на пътя за Сила. Убиха го слугите му…и той умря…”[4Цар. 12:20]
— “Когато закрепна царството в ръцете му, той уби слугите си, които бяха убили царя, баща му.”[4Цар. 14:5] 
— “Той порази десет хиляди идумейци в Солния дол…”[4Цар. 14:7]
— “…Проводиха по него в Лахис, и там го убиха.”[4Цар. 14:19]
— “Селум, син на Иависа, направи съзаклятие против него, удари го пред народа, и го уби, па се възцари вместо него.”[4Цар. 15:10]
— “Тогава Менаим, син на Гадия от Тирца, тръгна и дойде в Самария, удари Иависовия син Селума в Самария, уби го и се възцари вместо него…Менаим порази Типсах и всички, които бяха в него и в пределите му, като захванеш от Тирца, задето градът не отвори портите, разби го, и всички в него непразни жени разсече.”[4Цар. 15:14, 16]

Източник: http://istinata.livejournal.com/21801.html

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *