Писмата на Христос – Писмо 6, стр. 1

Тези Писма разкриват знание, за което хората копнеят от много векове насам, но не са получили, тъй като световното научно познание не е било достатъчно, за да им даде възможност да го проумеят. Когато бях в Палестина в личността на „Исус“, обяснявах по различни начини ИСТИНАТА ЗА ВСЕМИРНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ отново и отново, но в онази епоха никой не я разбра.

Повечето от вас трябва да осъзнаят, че НЕ идвам сега, за да ви донеса нова религия, по-добър морален кодекс или различен „Бог”, на когото да се кланяте. Нито идвам да проповядвам „позитивно мислене” като вашите метафизици, защото то е обременено от земната ви същност, привлича към вас човешките ви потребности и желания, показва начините да осъществите амбициите си, но само засилва егото ви.

Всички блага и цялото изобилие ще се проявят във вас и живота ви, когато проумеете, че Вселената е трансцедентално ВСЕМИРНО СЪЗНАНИЕ, направено видимо, приемайки материална форма чрез дейността на егото. Истинската цел на духовното ви пътешествие е да се освободите от неговите окови и да правите все по-чист контакт с БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. Крайното ви предначертание е да признаете НЕГОВАТА вездесъщност, както вътре в себе си, така и в ежедневните си занимания. Вашата най-висша духовна цел е да достигнете до онзи екзалтиращ момент, когато най-после ще разберете, че човешкият ви ум и неговите желания са крайно ограничени. Те никога няма да ви донесат щастието и удовлетворението, които ще имате, когато изоставите своята себична самостоятелност и се обърнете към БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, молейки ЕДИНСТВЕНО за По-висш Път, По-изобилен Живот и за истинската си духовна ЦЕЛ, които можете да реализирате сами в земната си форма.

За да ви помогна да достигнете до тази висока точка на разбиране, ще се спра подробно на произхода и функциите на ЕГОТО.

Докато размишлявам за вашия свят, виждам измерение, което в момента се контролира от СИЛИТЕ на ЕГОТО, от които произлизат злините В СЪВРЕМЕНОТО ВИ УПАДЪЧНО ОБЩЕСТВО и огромните ви бездушни градове. То е източникът на всяко нечестиво, лъжливо, покварено действие на планетата ви. То контролира медиите, телевизиите, семействата и нациите ви. То поражда войните по цялото земно кълбо. То създава нечистите миазми от енергии на ниско съзнание, понятни за Висшите Духовни Същества, но прекалено ужасяващи за наблюдение.

Ако съзнанието ви в момента е пропито с любов към притежанията и неспособност да ги споделяте с другите; ако търсите начини и средства да станете богати за тяхна сметка или крадете от тях; ако не работите добросъвестно или мамите в качеството на продуктите си; ако критикувате, оскърбявате, съдите, отхвърляте, клеветите, мразите, ревнувате, лъжете, мамите, злословите, тормозите, насилвате или сте саркастични, враждебни, нетолерантни, лицемерни, подли, вие сте направлявани от егото си. Под неговия контрол ще ви бъде трудно да преминете през миазмите на его-съзнанието, за да можете да видите Реалността.

Ето защо идвам чрез посредничеството на тези Писма, за да ви помогна да разберете какво точно ви задържа в настоящите условия – ужасът, който преди век би бил невъобразим за човешкия ум.

Сега ще обясня по-обстойно за

ЕГОТО.

В МОМЕНТА НА ЗАЧЕВАНЕ (по време на сношение), когато съзнанието на мъжа се издига все по-високо по продължение на гръбначния стълб, стига до върха на главата и напрежението се приближава до своята кулминация, то се докосва за кратко до БОЖЕСТВЕНОТО, създавайки точка на изригване – малка експлозия, която бащата преживява като оргазъм. Впоследствие

БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ
се влива в неговото семе,
за да даде живот в яйцеклетката на майката.

Моментът на единение с жената и експлозията на напрежение в мъжа (оргазмът) пресъздават времето на Големия взрив, когато ЕДИНСТВОТО на „Съзнанието Баща-Майка” избухва в отделни енергии и се появяват първите електрически частици и случайна „материя”. За да им придадат форма и съдържание, „Съзнанието-Баща” осигурява енергията на „действие и движеща сила”, а „Съзнанието-Майка” – „свързването”.

Това са ПЪРВИЧНИТЕ ИМПУЛСИ, които дават живот и очертание на мъжа и жената.

Искам да разберете, че съзиданието не е сътворение на „материя”, пропита със съзнание. То е видимото изражение на ПЪРВИЧНИТЕ ИМПУЛСИ, привлечени и свързани в индивидуални форми и структури, всички проявяващи различни аспекти и комбинации от ТЯХ по безброй начини. Следователно ТЕ са Реалността, която вашето зрение, слух, обоняние и допир разпознават като твърда „материя”, но в действителност са ИМПУЛСИ на СЪЗНАНИЕ, индивидуализирани, за да бъдат преживени, интелектуално разбрани и емоционално оценени.

В момента на зачеване, когато семето се слива с яйцеклетката и я опложда, мъжките хромозоми на съзнанието се свързват с женските. Това физическо единение на съзнанията (на семето на бащата и яйцеклетката на майката) се задвижва от Божественото. Така то протича на две нива на съзидание – мъжките и женските хромозоми носят отпечатъка на генетичното ДНК и от двамата родители, а влятата БОЖЕСТВЕНОСТ става ваша ДУША, въплътена в човешкото единение на съзнанията на семето и яйцеклетката. „Съзнанието Баща-Майка-Живот” задвижва сътворението на материално проявление и контролира дейността и свързването на клетките, което води до постепенния растеж и развитие на физическото ви тяло. То в действителност също е съзнание, направено видимо на всяко ниво от съществуването ви – и нищо повече.

Душата ви остава като неприкосновен „пламък” (метафора) от „Баща-Майка-ЖИВОТ”, дълбоко вплетен във физическите импулси на

ДЕЙСТВИЕ – СВЪРЗВАНЕ и ОТХВЪРЛЯНЕ,
формирали вашата земна личност и индивидуалност.

Въплътени в трансцеденталните ЖИЗНЕНИ ИМПУЛСИ на „Божественото Съзнание Баща-Майка”, сега те поемат процеса на материалното сътворение на вашето съзнание и се превръщат в движещата сила зад личността ви. „Действие” и „Свързване” си взаимодействат, за да изградят съзнателна клетка след съзнателна клетка според характеристиките на съзнанието в ДНК молекулите. И личността, и тялото ви са плод на тези човешки импулси на „Действие – Свързване и Отблъскване“.

ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ не може да бъде открито, тъй като e винаги в равновесие в пространството, където първичните импулси на „Действие – Свързване и Отхвърляне“ работят заедно в честотите на вибрации на материалното измерение, видимо през сетивата ви като електромагнетизъм. И ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, и вашата душа остават необезпокоявани в тишината и покоя на равновесието във времето и пространството, където се сътворява земното съзнание и неговите различни честоти на вибрации.

Затова приемате форма на живот и продължавате да съществувате в две измерения. Едното е Невидимо – БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, а другото е видимо – единственото, което хората могат да усетят или проумеят, докато чрез духовното си развитие не повишат вибрациите си и не получат проблясък на разбиране за първото. Докато този процес на постепенно просветление продължава, извисеното човешко съзнание работи осъзнато едновременно и в двете измерения. Колкото по-ниски са индивидуалните честоти на вибрации, толкова по-отдалечени от Всемирната Съвършена Любов са формите, създадени в обладания от егото ум. Колкото по-високи са, толкова по-висши и съвършени са тези форми.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща>>>

Егото на човека

Вашият коментар