Писмата на Христос – Писмо 6, стр. 1

Тези Писма разкриват познание, за което хората копнеят от много векове насам, но не са получили, тъй като техните световни научни знания не са били достатъчни, за да могат да го разберат. Когато бях в Палестина в личността на „Исус“, обяснявах по различни начини, отново и отново, ИСТИНАТА ЗА ВСЕМИРНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ, но в онази епоха също никой не я разбираше.

Повечето хора трябва да осъзнаят, че НЕ съм дошъл при вас по това време, за да ви донеса нова религия, по-добър морален кодекс или различен „Бог”, на когото да се кланяте. Нито съм дошъл да проповядвам „позитивно мислене” като вашите метафизици. Това по човешки скроено „позитивно мислене“, което отблъсква или привлича към вас земните ви нужди и желания, както и средствата да изпълните амбициите си, само засилва подбудите на егото ви.

Всички блага и цялото изобилие ще се проявят във вас и в живота ви, когато проумеете, че Вселената е трансцедентално ВСЕМИРНО СЪЗНАНИЕ, направено видимо, приемайки материална форма чрез дейността на егото.

Истинската цел на вашето духовно пътуване е да се освободите от оковите на егото и да правите все по-чист контакт с БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ. Крайното ви предначертание е да разпознаете НЕГОВАТА вездесъщност, както вътре в себе си, така и в ежедневните си занимания. Вашата най-висша духовна цел е да достигнете до онзи екзалтиращ момент, когато най-после ще разберете, че човешкият ви ум и неговите желания са крайно ограничени. Затова те никога няма да ви донесат щастието и удовлетворението, които ще имате, когато се откажете от своята човешка природа и се обръщате към БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, молейки ЕДИНСТВЕНО за По-висш Път, По-изобилен Живот и истинска духовна ЦЕЛ, които сами можете да реализирате в земната си форма.

За да ви помогна да достигнете до тази висока точка на разбиране, ще се спра подробно на произхода и функциите на ЕГОТО.

Докато размишлявам за вашия свят, виждам измерение, което в момента се контролира от СИЛАТА на ЕГОТО. Всяко зло ВЪВ ВАШЕТО СЪВРЕМЕНО УПАДЪЧНО ОБЩЕСТВО и във вашите огромни бездушни градове произлиза от Силата на Егото. То е източникът на всяка нечестива, лъжлива, покварена дейност на планетата ви. То контролира медиите, телевизиите, семействата и нациите ви. То поражда войни по целия свят. То създава отвратителни миазми от енергии на нисше съзнание, осезаеми за Висшите Духовни Същества, но прекалено ужасяващи за наблюдение.

Ако в момента вашето съзнание е пропито от любов към притежанията и неспособност да ги споделяте с другите; ако търсите начини и средства да станете богати за тяхна сметка; ако крадете, не работите добросъвестно или мамите в качеството на това, което предлагате; ако критикувате, оскърбявате, съдите, отхвърляте, клеветите, мразите, ревнувате, лъжете, мамите, злословите, тормозите, насилвате или сте саркастични, враждебни, нетолерантни, лицемерни, подли, вие сте направлявани от егото си. Под неговия контрол ще ви бъде трудно да преминете през миазмите на его-съзнанието, за да можете да видите Реалността.

Затова дойдох чрез тези Писма, за да ви помогна да разберете какво точно ви обвързва в сегашните ви условия, към ужаса, който преди век би бил невъобразим за човешкия ум.

Сега ще обясня по-обстойно

ЕГОТО.

В МОМЕНТА НА ЗАЧЕВАНЕ, когато съзнанието на бащата се издига все по-високо по продължение на гръбначния стълб до самия връх на главата и напрежението е достигнало до своята кулминация, той се докосва за кратко до БОЖЕСТВЕНОТО, което създава точка на изригване – малка експлозия, която преживява като оргазъм. Впоследствие

БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ
се влива в неговото семе,
за да даде живот в яйцеклетката на майката.

Моментът на единение с жената и експлозията на напрежение в мъжа (оргазмът) пресъздават времето на Големия взрив, когато ЕДИНСТВОТО на „Съзнанието Баща-Майка” избухва в отделни енергии и се появяват първите електрически частици и случайна „материя”. За да им придадат форма и съдържание, „Съзнанието Баща” осигурява енергията на „действие и движеща сила”, а „Съзнанието Майка” – „свързването”.

Това са ПЪРВИЧНИТЕ ИМПУЛСИ, които дават живот и форма на мъжа и жената.

Искам да разберете, че творението не е създадена „материя”, пропита със съзнание. То е видимото изражение на ПЪРВИЧНИТЕ ИМПУЛСИ, привлечени и свързани в индивидуални форми и структури, всички проявяващи по безброй начини ТЕХНИТЕ различни аспекти и комбинации. Затова ПЪРВИЧНИТЕ ИМПУЛСИ са Реалността, която вашето зрение, слух, обоняние и допир разпознават като твърда „материя”, но всъщност те са ИМПУЛСИ на СЪЗНАНИЕ, индивидуализирани, за да бъдат преживени, интелектуално разбрани и емоционално оценени.

В момента на зачеване, когато семето се слива с яйцеклетката и я опложда, мъжките хромозоми на съзнание се свързват с женските. Това физическо единение на съзнанията на семето на бащата и яйцеклетката на майката се задвижва от Божественото. Следователно то протича на две нива на съзидание – мъжките и женските хромозоми носят отпечатъка на генетичното ДНК и от двамата родители, а влятата БОЖЕСТВЕНОСТ става ваша ДУША, въплътена в човешкото единение на съзнанията на семето и яйцеклетката. Създадено е материално проявление, задвижвано от „Съзнанието Баща-Майка-Живот”, което контролира дейността и свързването на съзнателните клетки и така предизвиква постепенен растеж и развитие на физическата структура. Тялото всъщност е съзнание, направено видимо на всяко ниво от вашето съществуване – и нищо повече.

Душата ви остава като неприкосновен „пламък” (метафора) на „Баща-Майка-ЖИВОТ”, дълбоко вплетен във физическите пориви на

ДЕЙСТВИЕ – СВЪРЗВАНЕ/ОТХВЪРЛЯНЕ.
Те стават вашата земна личност и индивидуалност.

Въплътени в трансцеденталните ЖИЗНЕНИ ИМПУЛСИ на „Божественото Съзнание Баща-Майка”, сега те поемат процеса на физическото сътворение на вашето съзнание и се превръщат в движещата сила на личността ви. „Действие” и „Свързване” работят заедно, за да изградят съзнателна клетка след съзнателна клетка според указанията, които се съдържат в съзнателните ДНК молекули. И личността, и тялото са резултат на тези човешки импулси на „Действие – Свързване/Отхвърляне“. Докато ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ не може да бъде открито, тъй като остава завинаги в равновесие в пространството, в честотите на вибрации в същото това пространство първичните импулси на „Действие – Свързване и Отхвърляне“ работят заедно във видимото измерение и са доловими за вашите сетива като електромагнетизъм.

И ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ, и вашата душа остават необезпокоявани в тишината и покоя на равновесието в пространството. Земното съзнание сътворява във времето и пространството и в различните честоти на вибрации на материализираното съзнание.

Затова приемате форма на живот и продължавате да съществувате в две измерения. Едното е Невидимо – БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, а другото е видимо – всичко, което живите човешки същества могат да усетят или проумеят, докато чрез духовното си развитие не повишат вибрациите си и не получат проблясък на разбиране за първото. Докато протича този процес на постепенно просветление, извисеното човешко съзнание работи осъзнато едновременно и в двете измерения.

Колкото по-високи са честотите на вибрации на индивидуализираното съзнание, толкова по-извисени и по-съвършени са формите, създадени в ума. Колкото по-ниски са честотите на вибрации, толкова по-отдалечени от Всемирното Съвършенство на Любовта са формите, създадени в индивидуализирания ум, изцяло завладян от подбудите на егото.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща>>>

Егото на човека

Вашият коментар