Писмата на Христос – Писмо 6, стр. 10

ИСТИНАТА ЗА „ГРЕХА“

Трябва също да разберете, че през вековете хората долавяха някои аспекти от човешкото поведение като пагубни за благоденствието на другите. Ставаха свидетели на убийства и кражби на чужди жени и вещи, които причиняваха много болка и скръб в общността и правеха живота им труден, понякога дори непоносим. Смяташе се, че такова поведение със сигурност трябва да противоречи на волята на онзи, когото наричаха „Бог“, затова му дадоха името „грях“ и го определиха като „зло“. Накрая техните пророци стигнаха до заключението, че това анормално поведение трябва да произтича от „зла” сила, противостояща на „Бога”, и я нарекоха „Сатана“.

Хората се заплашваха и осъждаха взаимно, убедени, че „греховете“ са зло и техният „Бог“ ще ги накаже за простъпките им един срещу друг. Това се практикува в църквите и до днес. Свещениците се опитват да контролират вярващите чрез страха им.

КОНЦЕПЦИЯТА „ГРЯХ“ срещу Йехова, Вечният и безкрайно Могъщ Творец, е хитър и мощен метод за упражняване на контрол над миряните! Църковните вярвания са трагична пародия на всичко, на което се опитвах да науча хората в Палестина.

„Грехът“ и „наказанието“ са утвърдени като вярване най-напред от Десетте Божии заповеди на Моисей. Той заявил, че са му били дадени от „Бога“ и ако израилтяните ги нарушават, щели да съгрешат пред Него и да си понесат наказанията. В някои случаи това означавало смърт чрез пребиване с камъни. Точната истина е, че Моисей отишъл в планината, за да се помоли за средство, чрез което да контролира непокорните евреи. В отговор на молитвата си получил като вдъхновение Десетте Божии заповеди, за да му помогнат в задачата да преведе израилтяните през пустинята – безопасно и с възможно най-малко неприятности и своеволия.

Религиозните фанатици са били истински щастливи да приемат и от все сърце да повярват в един „Бог“, който уж наредил на Моисей да предприеме агресивни действия и масови кланета, за да завладее „обетованата земя”. Така една красива и плодородна територия била безмилостно заграбена от хората, които дотогава я обработвали с тежък труд, а хиляди от тях били избити. И това се смятало за правилно, тъй като „Бог“ им бил обещал красива земя, където да се заселят.

До ден днешен религиозните фанатици вярват, че след като „Бог“ е говорил на Моисей, би трябвало самият „Бог“ да е заповядал последвалите кръвопролития. Във вашата Библия присъстват много подобни ужасяващи описания на изтребления и войни, които обаче се приемат за допустими – справедливи и правилни – заради убеждението, че „Бог“ инструктирал израилтяните да воюват срещу езичниците.

Не виждате ли необузданите ЕГО-ПОДБУДИ в историята на евреите, където е „използван” дори „Бог“, за да ги освободи от вината им? В моменти на себевъзвеличаване те са смятали, че им е позволено и е справедливо да пренебрегват Десетте Божии Заповеди и да се отдават на масови кланета. Вярвали са, че това не е грях, защото убийствата били наредени от „Бога“. Какъв „Бог“!

Сега става ли ви по-ясно защо трябваше да се родя в Палестина и да живея сред евреите? Опитах се да им помогна да разберат, че техните традиционни вярвания и практики са в пълно противоречие с истинското Естество на БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, от което всъщност са произлезли.

Оттогава насам, в продължение на векове, човечеството се бори с идеята за „греха“. Безброй искрени хора се огорчават от постъпките си, с които обиждат „Бога“, и молят за прошка. Много отдавана дори принасяли безброй жертви в Храма на Йерусалим, за да Го умилостивят, надявайки се да избегнат последствията от прегрешенията си. Оттогава по темата са написани толкова много книги, които изразяват скръбта и ужаса на състоянието на човешките души, търсещи начини да променят поведението си, като се самобичуват с камшици, за да изтезават плътта си и да я накарат да си плати за злодеянията в мислите, думите и делата. Голяма част от тези произведения се приветстват от „християните“ в цяла Европа и се съхраняват в архивите на религиозните институции. Така, проповядвайки „спасение от наказание за греховете“ чрез смъртта ми на кръста, хората са държани обвързани с моето древно въплъщение в „Исус“.

Както вече обясних, тези вярвания са физически невъзможни и противоречат на фактите за сътворението. Никакво върховно „Божество“ не изисква плащане на „греховете“. Това е изцяло човешка, езическа концепция, защото всяко кръвопролитие за целите на религиозни ритуали е езичество. Християнската църква не дава на своите последователи нищо повече от една „прославена“ версия на езичеството.

Когато хората по някакъв начин причиняват нещастие, те създават за себе си онова, което ще се „върне“ при тях в бъдеще – не като възмездие, а като „съзидателна дейност на съзнанието“. Ето защо е толкова спешно тези вярвания в „греха“ и „спасението чрез смъртта ми на кръста“ да бъдат напълно преодолени и заменени с духовното разбиране, което ви давам в тези Писма.

Преди да приключим с темата за религиозните доктрини, искам да знаете, че през вековете някои духовно търсещи християни са успели достатъчно да пречистят съзнанието си, за да усетят ясно „Силата“, която наричат „Бог“, и да признаят, че „Източникът на Съществуване“ не е този, за когото са им говорили в Църквата. Но само малцина са били достатъчно духовно развити, за да могат да преодолеят религиозните си вярвания и да почувстват пълния приток на „Силата“, тъй като по-голямата част от хората са били способни да възприемат Истината единствено чрез земната си терминология.

Аз, ХРИСТОС, трябва да ви кажа, че до днес нито един от вашите „светии“ дори не е зървал реалността на творението и човешките нрави, каквито ви ги представям сега.

Със сигурност е дошло времето, когато вече трябва да узнаете истината за „греха”, за поведението си и за това, което понастоящем причинявате на света и на самите себе си. Тя ще достигне до вас само ако се откажете напълно от древните митове на религиозната доктрина, ако сте нетърпеливи, възприемчиви и с радост отворите сърцата си за реалността на съществуването. В противен случай това, което трябва да ви кажа, няма да има никакво значение за вас.

Повярвайте ми, не може да смесвате старите си религиозни вярвания с Истината за Съществуването. Ако се опитвате да го направите, можете да бъдете сигурни, че не виждате Истината, а само собствената си адаптация на това, което смятате, че сте получили от моите Писма. Ако продължавате да търсите Истината за Съществуването, но оставате раздвоени в убежденията си, може да платите висока цена – да бъдете разкъсвани от нерешителност, страх и постоянна неспособност да разберете реалното значение на новото учение. Вашите развиващи се възприятия ще бъдат частично затъмнени от „съобщенията“ на предишната съзнателна и подсъзнателна обусловеност на ума ви.

Може би в момента не сте наясно с чудовищните размери на такъв проблем, но той всъщност е огромен, защото вашите сегашни дълбоки вярвания са вашата сегашна истина, върху която изграждате ежедневието си. Вашите силни вярвания и убеждения са вашата реалност. Те може да са напълно илюзорни, но ако подсъзнателно вярвате в тях безрезервно, за вас те стават абсолютно реални. И без значение колко завладяващи може да са някои нови идеи, ако те противоречат на убежденията ви, вашето съзнание ще бъде раздвоено и ще ви причини сериозно неудобство, дори страдание.

Помнете, че вашето съзнание е тъканта, с която изграждате живота си и която е основата на всяка реакция към всяко нещо в умственото, емоционалното и физическото ви съществуване. Вашето съзнание е вашата реалност.

Повтарям: вашето съзнание създава вашата реалност, независимо какви са конкретните факти от живота ви.

Когато хората вярваха, че Земята е плоска, те живееха според това убеждение – страхуваха се да плават прекалено навътре в океана, за да не би корабът им да изпадне от ръба ѝ. Когато Галилей обяви, че е кръгла, беше сметнат за еретик, но неговото възприятие за „заоблеността на Земята” позволи на моряците да погледнат на света по нов начин и да се заемат да открият какво се крие от другата страна на океана. Но за да стане възможно това, трябваше да променят вярването си, че Земята е плоска.

Вашата ситуация спрямо моите Писма е сходна. Хората, които ги подценяват и осмиват, са като онези, които вярваха, че Земята е плоска, и се страхуваха да не изпаднат от ръба ѝ, ако отплават твърде далеч на запад или на изток от познатата си среда. Техните хоризонти бяха силно ограничени от фалшивите им вярвания. Колкото са и на онези, които са убедени, че светът е твърд и ден след ден се оплакват и скърбят за нещастията, които са го сполетели, и вярват, че от тях няма спасение.

Но хората, които могат да разберат и приветстват Истината за Съзнанието, която ви давам сега, са като онези, които проумяха, че в океаните може да се плава неограничено във всички посоки, стига да имат волята да предприемат такова пътешествие.

Затова състоянието на вашето съзнание е най-важното нещо в живота ви…, а не взаимоотношенията, притежанията или положението ви в обществото. Грижете се за него и ще бъдете благословени във всеки аспект от своето съществуване. Чрез съзнанието си вие се подхранвате с вътрешна любов и хармония, радост и красота, дори и да живеете в нищета. С такова съзнание ще можете да се измъкнете от най-затънтените улички на бедняшкия квартал и от неприятните обстоятелства и да ги замените със среда, която съответства на вашата същност.

След всичко, което казах по-горе, сега би трябвало да можете да разберете, че сами създавате „качеството“ на своя вътрешен свят, независимо дали външно се намирате в затвора или командвате боен кораб! И единствено вие можете да подобрите обкръжението си, като излъчвате към него жизнената сила, която вдъхновява мислите ви.

И отново, вашето съзнание е вашата реалност – не съпругът или съпругата, децата, дома, градината, притежанията, уменията, работното място, приятелите. Защото „мястото“, което вашите близки и вашите вещи заемат в съзнанието ви – добро или лошо, представлява само личната ви представа за тях. Никой не познава „реалността“ на тези хора и никой няма достъп до вродената им доброта, спотаена в привидно лош характер. И обратно – никой не подозира скритите подбуди и желания на една наглед представителна личност.

Външният ви живот е само отражение на вътрешното ви съзнание. Той не създава – не може – и не определя вашите съзнателни реакции. Вие сте техният „творец“. А какво създавате, зависи изцяло от най-дълбоките ви възприятия и вярвания по отношение на съществуването.

Освен това във всеки момент може да решите да разрушите постепенно стария си вътрешен свят и да изградите по-хармонично интимно царство на растяща любов, жизненост и радост, дори и вашите външни „обекти“ – човешки същества или притежания – да си остават същите. Духовната сила на „тъканта на вашето съзнание“ ще се излъчва навън и ще се поглъща от хората, растенията, тухлите и хоросана в непосредствена близост до вас. Ще настъпят категорични промени и подобрения във всичко, което навлиза в орбитата ви. Вашата съдба в настоящия живот – или в бъдещите – е да достигнете именно до това пълно и цялостно реализиране. И когато го направите, ще стъпите на пътя на самоусъвършенстването и после постепенно ще се придвижите напред, за да се превърнете в истински господар на своя свят на човешко съзнание, пропит и подпомаган от БОЖЕСТВЕНОТО.

Аз, ХРИСТОС, ви поверявам това Писмо. Давам ви пълна власт върху някои от най-важните факти за сътворението, които ще ви позволят да превъзмогнете егото си – пазителят на вашата индивидуалност ­– и да се върнете към ВСЕМИРНОСТТА на СЪЩЕСТВУВАНЕТО, от което всъщност сте произлезли. В ръцете си държите средствата, чрез които можете да постигнете безусловна Любов, Радост и Лично Удовлетворение.

Помнете моите думи, че силно копнея за напредък на духовните пътешественици. Докато вървите по пътя, който очертах за вас, ще получавате ясни потвърждения, че аз наистина съм с вас. Ще можете да ги виждате – запазете вярата си в тях.

Във всеки момент ви подкрепям с Божествена Любов, защото аз съм Божествената Любов в действие. Вярвайте в това и намерете покой в моето Съзнание, което ви обгръща.

<<<Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *