Писмата на Христос – Писмо 7, стр. 1

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ПИСМО 7

С Писмо 7 е свързана странна – чудотворна – случка. Когато Христовият Писар го завършила, ѝ било ясно казано да използва притчата на Матей l3:3 като встъпление. Малко по-късно получила силно усещане, че трябва да добави абзаца на стр. 2, отбелязан с „**”.

Писмо 7 било отпечатано. Докато го преглеждала, тя останала поразена – потресена – да установи, че половината първа страница вече била заета с думите:

Аз съм ЖИВОТЪТ, ИСТИНАТА и ПЪТЯТ,

които не е набирала на компютъра. Изглеждали сякаш са включени в „долно поле“, но то може да бъде създадено само с точно определен инструмент на WordPerfect. Освен това за „долно поле“ обикновено се предвиждат не повече от 2 см, а не половин страница!

Все още в шок от случилото се, Христовият Писар претърсила всеки документ в компютъра си, за да провери дали в някакъв момент не е използвала „долно поле” и после да е забравила за него – не открила нищо. Повикала специалист и му показала текста в компютъра и разпечатката, но и той не бил в състояние да обясни как се е случило. До днес никой не е успял.

За тези, които не знаят, думите„Аз съм ЖИВОТЪТ, ИСТИНАТА и ПЪТЯТ” са били на ИСУС[1], когато описвал себе си по време на мисията си в Палестина. Те вече били цитирани и обяснени от Христос на стр. 4 в Писмо 7, но в различна последователност.

Текстът в абзаца, обозначен с „**”, бил продиктуван и въведен на компютъра под силно вдъхновение и почти веднага след това било добавено „долното поле“ в края на стр. 1. Когато ги четете, те без съмнение ще добият ново значение за вас, защото са очевидно свързани.

Още една мистерия! Как така „долното поле” не е било забелязано при отпечатването? Христовият Писар е живеела сама и никой друг не е имал достъп до нейния компютър. Тя смята, че тази намеса и объркване във функциите на WordPerfect носят личния подпис на ХРИСТОС… Нещо, което той би могъл да направи, когато е на Земята.

ПИСМО 7

Отново съм аз, ХРИСТОС, който идва чрез това Писмо при всеки, който може да получи думите ми.

Следващата притча е толкова валидна във вашето съвремие, колкото беше и в епохата на евреите преди повече от две хиляди години. Поверявам нейната истина на вас, които четете моите Писма.

„ето, излезе сеяч да сее; и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя; и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст; и скоро поникнаха, понеже пръстта не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени и, понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни, и израснаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод: едно сто, друго шейсет, а друго трийсет. Който има уши да слуша, нека слуша!” (Матей, 13:3-9 – б. пр.)

„Сега чуйте значението на притчата за сеяча:
Аз съм ЖИВОТЪТ, ИСТИНАТА и ПЪТЯТ.


–––

[1]) „Аз съм пътят, истината и животът” – Евангелие на Йоан, 14:6

1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща>>>

Това, което е било

One thought on “Писмата на Христос – Писмо 7, стр. 1

  1. Аз съм Животът,Истината и Пътят.Обичайте ПЪРВО И ЕДИНСТВЕНО НАЙ-ПЪРВИЯ ОТГОРЕ !!!
    Скъпи Сънародници обръщам се към Вас в тези трудни дни да споделя какво ме връхлетя,четейки Аз случайно тез писма попаднах в моята Съдба ,а тя била да бъда с Отца.Когато стриктно спазваш указанията тук като ,че ли на дяволя на пук Съдбата твоя на мига превръща се в сбъдната Мечта.Четейки уж наужким тез писма открих Аз своята Съдба,а тя била да се завърна у Дома.Да видя сбъдване на моята мечта :Да се завърнат Българи от чуждите страни повярвали в своите мечти ,че който сляпо вярва в Господ-Бог ще си получи и урок.Урока в тази дяволска игра е ти да се завърнеш у дома при своите близки и деца.За цели 7 дни четейки тез писма опитвах да се върна у дома.В Своя Господ сляпо Вярвах аз и чаках светлия час да дойде моя скъп приятел с кола и да ме върне у дома.Мечтата своя аз старателно избрах и чрез писмо на моя Бог казах.да купи той на нашите деца Усмивки и добри Сърца.Благодаря на своя Господ аз сега ,че върна мене у дома за да дарявам аз деца и близки с Любов и Доброта в моя СВЯТ ОТ ЧУДЕСА .е Господ чува от Света,че всички искат Чудеса ,но нямат сляпа Вяра в Бога за да им дава той упора.Където и да си в Света ,Бог своята подкрепа дава на Всички Български Деца да се завърнат у дома, но трябва много сляпа Вяра ,която в себе си до очертава Любов в Своята Мечта и много Доброта.ТОГАВА САМО БОГ ДАРЯВА това което преценява на този само дето заслужава.

Вашият коментар