Писмата на Христос – Писмо 7, стр. 1

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ПИСМО 7

С това Писмо е свързана странна – чудотворна – случка.

Когато Писмо 7 било завършено, на Христовия Писар било ясно казано да използва като начало притчата на Матей l3:3. Малко по-късно получила силно внушение, че трябва да добави абзаца на стр. 2, отбелязан с „**”.

Писмо 7 било отпечатано. Докато го преглеждала, тя останала изумена – потресена – да открие, че половината първа страница вече била заета с думите:

Аз съм ЖИВОТЪТ, ИСТИНАТА и ПЪТЯТ,

които не е набирала на компютъра. Изглеждали сякаш включени в „долното поле“, но то може да бъде създадено само с точно определен инструмент на WordPerfect. Освен това „долното поле“ обикновено заема до 2 см, а не половин страница!

Все още шокирана от случилото се, Христовият Писар претърсила всеки документ в компютъра си, за да провери дали в някакъв момент не е използвала „долно поле” и после да е забравила. Не открила нищо. Повикала специалист и му показала текста в компютъра и разпечатката, но той също не могъл да обясни как се е случило. До този момент никой не е успял.

За хората, които може би не знаят, изказването „Аз съм ЖИВОТЪТ, ИСТИНАТА и ПЪТЯТ” е направено от ИСУС, когато е описвал себе си по време на мисията си в Палестина. То вече било цитирано и обяснено от Христос на стр. 4 в Писмо 7, но думите били в различна последователност.

Текстът в абзаца, обозначен с „**”, бил продиктуван и въведен на компютъра под силно вдъхновение и почти веднага след това се е добавило „долното поле“ в края на стр. 1. Когато ги четете, те без съмнение ще добият ново значение за вас, защото очевидно са свързани.

Още една мистерия! Как така „долното поле” не е било забелязано при отпечатването? Христовият Писар живеела сама и никой друг не е имал достъп до нейния компютър.

Тя смята тази намеса и объркването във функциите на WordPerfect за личен подпис на ХРИСТОС… Нещо, което би могъл да направи, ако беше на Земята.

ПИСМО 7

Отново съм аз, ХРИСТОС, който идва чрез това Писмо при всеки, който може да получи думите ми.

Следващата притча е толкова валидна във вашето съвремие, колкото беше и в онази епоха преди две хиляди и една години. Препоръчвам истината, която тя съдържа, и на вас, които четете моите Писма.

„ето, излезе сеяч да сее; и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя; и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст; и скоро поникнаха, понеже пръстта не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени и, понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни, и израснаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод: едно сто, друго шейсет, а друго трийсет. Който има уши да слуша, нека слуша!” (Матей, 13:3-9 – б. пр.)

Сега чуйте значението на притчата за сеяча:

Това, което е било

1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща>>>

Това, което е било

2 thoughts on “Писмата на Христос – Писмо 7, стр. 1

  1. Аз съм Животът,Истината и Пътят.Обичайте ПЪРВО И ЕДИНСТВЕНО НАЙ-ПЪРВИЯ ОТГОРЕ !!!
    Скъпи Сънародници обръщам се към Вас в тези трудни дни да споделя какво ме връхлетя,четейки Аз случайно тез писма попаднах в моята Съдба ,а тя била да бъда с Отца.Когато стриктно спазваш указанията тук като ,че ли на дяволя на пук Съдбата твоя на мига превръща се в сбъдната Мечта.Четейки уж наужким тез писма открих Аз своята Съдба,а тя била да се завърна у Дома.Да видя сбъдване на моята мечта :Да се завърнат Българи от чуждите страни повярвали в своите мечти ,че който сляпо вярва в Господ-Бог ще си получи и урок.Урока в тази дяволска игра е ти да се завърнеш у дома при своите близки и деца.За цели 7 дни четейки тез писма опитвах да се върна у дома.В Своя Господ сляпо Вярвах аз и чаках светлия час да дойде моя скъп приятел с кола и да ме върне у дома.Мечтата своя аз старателно избрах и чрез писмо на моя Бог казах.да купи той на нашите деца Усмивки и добри Сърца.Благодаря на своя Господ аз сега ,че върна мене у дома за да дарявам аз деца и близки с Любов и Доброта в моя СВЯТ ОТ ЧУДЕСА .е Господ чува от Света,че всички искат Чудеса ,но нямат сляпа Вяра в Бога за да им дава той упора.Където и да си в Света ,Бог своята подкрепа дава на Всички Български Деца да се завърнат у дома, но трябва много сляпа Вяра ,която в себе си до очертава Любов в Своята Мечта и много Доброта.ТОГАВА САМО БОГ ДАРЯВА това което преценява на този само дето заслужава.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *