Писмата на Христос – Писмо 7, стр. 2

„При всекиго, който слуша словото на царството и не разбира, дохожда лукавият (човешката природа) и грабва посеяното в сърцето му: ето кого означава посеяното край пътя.

А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема, ала няма в себе си корен и е непостоянен: кога настане скръб или гонение заради словото, тоз-час се съблазнява.

А посеяното в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на тоя век и примамливото богатство заглушават словото, и то бива безплодно.

Посеяното пък на добра земя е онзи, който слуша словото и го разбира и който принася плод: един дава плод сто, друг шейсет, а друг трийсет.” (Матей, 13:18-23 – б. пр.)

**Моята цел да споделя с вас знанието за Истината за вашето Същество, която се съдържа в тези Писма, е да ви дам възможност да израствате в духовна любов и мъдрост и да жънете техните плодове и благословения във всеки момент от развитието на съзнанието си. Копнея да постигнете пълна радост.

Затова нека заедно изорем почвата на човешкото ви съзнание, да я преобърнем, да се отървем от камъните на отчаянието, със задълбочаваща се мъдрост да разбием буците на неразбирането, да изтръгнем плевелите на вашите негативни умствено-емоционални модели и с все по-засилваща се вяра да наторим земята. След това нека засеем все по-прелестни семена, родени от вашите растящи духовни възприятия и безусловна любов. Така моята радост ще бъде ваша радост и вашата радост ще се добави към моята. В такова единство на цели и постижения в крайна сметка ще почувствате, че вие наистина сте от моя дух и моят дух се влива във вас. По този начин ще преживеем единението с ОНОВА, което ни е дало индивидуалност. Моите мисли ще станат ваши мисли, неопетнени от предишното ви его-съзнание.**

Описах процеса, пътя, по който ще вървите, за да постигнете най-възвишените и най-съвършените желания на сърцето си.

И така, казвам ви: макар първоначално това Писмо да е трудно за приемане и да изисква време и усилия, за да го разберете напълно, то е силна връзка между вашето и моето съзнание.

В сегашното си трансцедентално състояние мога да направя повече за вас, когато ме призовете, отколкото бих могъл, ако трябваше да се върна на Земята във физическо тяло. Тогава щяхте да ме виждате с очите си и да ме чувате с ушите си, но вероятно разбирането ви за Истината за Съществуването щеше да остане ограничено. Този начин на контакт с вашето съзнание, когато са изпълнени предпоставките за него, позволява да ме приемете директно в ума и сърцето си. Защото, истина ви казвам, колкото повече време и медитации посвещавате на моите Писма, толкова по-възможно ще става за вас да получавате по-висши вдъхновения и насоки лично от мен. С всяко прочитане вашите честоти на вибрации ще се издигат все по-близо до моите и в крайна сметка ще можем да достигнем истинското място за среща на съзнанията. Тогава – изобилни ще бъдат плодовете във вашия живот.

Ще обясня защо това е така. За да отговори на нуждите на хората, търсещи помощ и вдъхновение, моето съзнание се спуска през много различни нива на вибрационни честоти, които се отличават ясно едно от друго. Всяко ниво създава и се проявява като различни условия на съществуване, тъй като най-високите и най-ниските честоти са породени от най-висшите и най-нисшите духовни/умствени/емоционални модели или форми на съзнание. Под висши и нисши модели имам предвид онези, които са най-близки и най-отдалечени от Божественото Намерение.

Както знаете, всяка честота на вибрация на звуковите вълни произвежда свой уникален и индивидуален тон. По същия начин обичайните умствени/емоционални мисловни форми създават свои собствени вибрационни честоти в съзнанието, които на свой ред пораждат външните условия, в които то се намира. Колкото по-високи са вибрациите, толкова по-хубав, хармоничен, радостен и удовлетворителен е животът на онзи, който е в тях. Колкото по-ниски са, толкова по-суров, горчив, жесток и нещастен е неговия живот – белязан с бедствия, лишения и бруталност.

По-високите вибрационни честоти пораждат по-духовно любещи и прекрасни мисли, творческо въображение, идеали, красота на цветове и форми на живот, защото се издигат все по-близо и по-близо до ВСЕМИРНОТО измерение, където стават толкова високи, че се изравняват и влизат в мощно равновесие с ЦЯЛАТА СИЛА на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ – Източника на Всички Същества – ЛЮБОВТА.

На вас може да ви се струва, че тялото ви се намира във външните условия, но истината е, че съзнанието е това, което ги обитава, преживява и реагира на тях. Тялото е само „превозно средство”, което прави човешкото съзнание видимо за другите и чието състояние е проявление на нивото на духовно/умствено/емоционално съзнание, което се намира в него.

Затова, както вече казах, като наблюдател на индивидуалните нужди и в отговор на молбите за помощ моето съзнание се спуска през различните нива на съществуване, за да достигне до тези, които се молят искрено. Защото, за да отговоря, първо трябва да разбера потребността. И както споменах в предишните страници, моите Писма са връзка, начин да общувате с моето съзнание, за да сте духовно привлечени и възприемчиви към тях, а след това да разберете в дълбочина и да използвате цялото знание, което искам да споделя с вас. Така ще ви изведа нагоре по стълбата на духовното съзнание до най-високите му върхове – ХРИСТОВОТО.

Тъй като аз самият съм в почти съвършено равновесие, притежавам в почти съвършена степен духовната сила на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ и съм пропит с неговото естество.

Затова, независимо от мислите или думите на другите – вяра или неверие, любов или омраза, приемане или отхвърляне, – цялото ми съзнание остава чиста безусловна ЛЮБОВ. Тя никога не се колебае или променя. Моите нагласи винаги са чиста ЛЮБОВ, ГРИЖА и СЪСТРАДАНИЕ, които изпитвам като дълбок копнеж да извисявам, лекувам и давам благоденствие. Затова е напълно възможно за някои хора, ако са достатъчно чувствителни към честотите на вибрации на съзнанието, да усетят моето присъствие, моята любов или да получат допълнителна жизнена сила, когато са в състояние на осъзнат копнеж, търсене и желание да ме опознаят по-добре или да се развиват духовно.

Като говоря за по-ниските честоти на съзнание, които причиняват беди на Земята, трябва да сте наясно, че ги приемам с пълно съчувствие, защото те са само проявление на болезнените борби и страдания на хората, докато се опитват да намерят пътя си към СВЕТЛИНАТА на ИЗТОЧНИКА на своето СЪЩЕСТВО. Идвам при тях не за да ги съдя, а за да ги извисявам и подкрепям.

Когато се обърнете към мен за помощ, аз излъчвам към вас своето Христово Съзнание, като приемам и задържам в ума си името и духовната ви форма. И според вашата възприемчивост и освободеност от магнитните импулси „свързване-отхвърляне“ малко от Божественото Естество на Съществуването попива в сегашните ви честоти на вибрации, което впоследствие преживявате като силно усещане за извисяване.

Затова трябва да знаете, че като освобождавате земното си съзнание от неговото емоционално робство чрез умствено-емоционално отхвърляне на мисловните модели, които чувствате, че не са в хармония с Божествената Любов, ще долавяте все по-ясно и по-ясно, че ума ви, дори слънчевия сплит, се изпълват с по-висше вдъхновение. То ще ви напътства в моменти на нужда, когато не сте в състояние да намерите правилния курс на действие или да се пречистите от егоистичните си реакции в неприятни ситуации. С моя помощ ще можете да живеете в две измерения – във физическия свят, в който се намира тялото ви и който ви носи опитности, и в по-високото ниво на Христовото Съзнание, където ще получите възможност да преодолеете егоистичните си реакции и във всяка ситуация да излъчвате мисли и чувства, породени от това състояние на вашето същество, което нарекох „Небесно Царство“.

Не съм сам в това начинание. Безброй много изключително извисени, съвършени, одухотворени, прелестни и любещо-интелигентни души имат достъп до измерението на Христовото Съзнание и работят заедно с мен в помощ на хората. И макар да сме в Христовото Съзнание, ние всички сме индивидуалности – не сме копия един на друг; всички го изразяваме по различни възхитителни начини и в дейността си наблягаме на различни аспекти на съзидание. Имаме мощно въображение и в своето измерение сме способни да създаваме и проявяваме във видима, индивидуална форма такива неща, които далеч надхвърлят вашите сегашни разбирания.

Ще чуете, че хора по целия свят, с различни умове и природа, усещат Христовото Присъствие и получават вдъхновение от него. И според тяхната предишна мисловна обусловеност това вдъхновение ще поведе всеки човек по различен път, а посланията, които съм успял да предам в съзнанията им, ще носят различни лица. В някои случаи ще бъдат грубо изопачени от получателя, който може да е психически възприемчив, но с ортодоксален ум, който следва отъпканите религиозни пътеки от миналото. Всяко послание ще бъде тълкувано според вече доминиращите вярвания и ако влиза в противоречие с тях, бързо ще бъде изтласкано от съзнанието и приписано на Сатаната. Затова е възможно да достигна само до такъв ум, който е отворен и жаден за истина, а не за традиционно учение.

Можете да бъдете сигурни обаче, че моите лични послания винаги ще пробуждат хората за спешната нужда да се отдръпнат от грешните и ограничаващи принципи на всяка догма и институционализирана религия. Те ще отварят канали на съзнание, които ще предизвикат нарастване на духовното им разбиране; ще ги водят във все по-висши и по-висши измерения на божествената мисъл, за разлика от земните и материалистични концепции. Моите послания ще предават по-ярко описание на истинското естество на Източника на вашите Същества и на Вселената, в която живеете в момента.

<<<Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща>>>

2 thoughts on “Писмата на Христос – Писмо 7, стр. 2

  1. Вдъхновен съм от Грижата за духовното ни израстване по Пътя към Истината и Всемирната Любов

  2. Това,което почуствах четейки тази страница не мога да го опиша.Силна любов и вяра във ХРИСТОС.Дано о БОЖЕ ГОСПОДИ тези писма достигнат истински до всеки човек и докоснат душата му.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *