Писмата на Христос – Писмо 7, стр. 5

Още преди да се извърши зачатието, спермата е пропита с общото съзнание на мъжа, бъдещия баща, а яйцеклетката – с общото съзнание на жената, бъдещата майка. По време на половия контакт в умствено-емоционалното съзнание и на двамата протичат промени. Те може да усетят задълбочаване на любовта, грижата и порива да изразят своя копнеж за по-голяма близост и хармония на духа – това е истинско духовно и физическо единение. И обратното – ако желанието им да се свържат се превърне в още по-силен стремеж към самозадоволяване, тази дейност на егото ще „пожъне” само реакции на егото.

Затова, независимо какво е състоянието на съзнанието на участниците в акта на единение, тяхното желание да достигнат кулминационната точка подтиква и задвижва органите в телата им да действат в ритъм, като произвеждат психическа/физическа енергия, която постепенно се издига в мозъка, създавайки все по-висока и по-висока скорост на вибрациите. Накрая достигат до върховно опиянение и наслада, избухвайки в моментен екстаз и възхитително доволство, след което се отпускат и постепенно се връщат към земните честоти.

В самия момент на екстаз човешкото съзнание се издига, за да се докосне до Божествената Жизнена Сила, която възпламенява спермата в мъжа и яйцеклетката в жената. Зачатие може и да не се осъществи и те се връщат към нормалното си състояние. Но ако протича оплождане, сперматозоидът прониква в яйцеклетката и те се сливат духовно и физически в най-високите вибрации на Божествения Живот. Те също се издигат в свой собствен момент на равновесие и радост да бъдат едно цяло едновременно в самия Божествен Живот и в общото човешко съзнание на бащата и майката.

Този момент на „сливане на съзнанията“ протича в най-висшето измерение на Божественото и е изпълнен с невъобразима радост и наслада, защото двата елемента на мъжа и жената отново са свързани и обединени в равновесие, за да се превърнат в едно цяло и да заченат дете. Този момент пресъздава и връщането ви към възхитителния и неизразим екстаз на Божественото Съзнание във Всемирно Равновесие.

По време на сексуален контакт, който е подтикнат от чиста, сърдечна любов между партньорите, единеното човешко съзнание се издига във все по-високи и по-високи нива на „вибрационни честоти на съзнанието“, докато не се влее в честотите на Божествената Интелигентност/Любов. Дете, заченато при такива обстоятелства, е родено от духа.

Мъжът и жената знаят кога наистина се обичат и пристъпват един към друг с чиста нежност и любов, защото само тогава сношението е момент на единение на ума, емоциите и тялото и после остава задълго в съзнанието им, което прави раздялата им трудна. Така се наслаждават на съвършена красота, всеобхватна хармония и възраждане на емоционалната си любов, без да могат да се наситят. Тези мъже и жени са свързани от Божественото Съзнание.

За съжаление, тяхното лично ЕГО-СЪЗНАНИЕ в крайна сметка може да оскверни обичта, която са изпитвали един към друг, и постепенно да я измести до голяма степен, оставяйки ги разделени и сами, тъжни и емоционално/физически слаби, учудени защо толкова красиво, възвишено състояние на любов някога би могло да повехне и умре.

Тези Писма могат да бъдат средството, с което партньорите да преодолеят подбудите на егото си и да преоткрият предишната си любов дори на още по-високо и по-духовно ниво. Така ще станат по-единени от всякога. Това може – или не – да ги свърже в ново сексуално привличане, надхвърлящо всяко друго, в зависимост от състоянието на съзнанието им – дали са успели да превъзмогнат желанието си за обикновено сливане на телата.

Физическо единение с каквато и да било емоция, различна от любовта, води само до „плът, проникваща в плътта“ и не е нищо повече от получаване и даване на земни, често отрицателни честоти на вибрации, които създават поколение с подобно съзнание. Дори и да не бъде заченато дете, такъв сексуален контакт е пагубен и за двамата, тъй като телата им обменят и усвояват енергията на съзнанието на другия и ако тя е негативна, враждебна или критична, може да им навреди. Не забравяйте, че „енергията на съзнанието“ е съставена от електромагнетизма на „Интелигентността Баща“ и „Любовта Майка“.

Сексуалните партньори обменят от същата енергия, от която са формирани умствено-електрическите и емоционално-магнитните полета на тялото, а всичко това е съзнание. Ето защо, когато в телесните течности и умствено-емоционалните мисли и нагласи протича обмен и усвояване на енергии на съзнание, всеки един от вас влияе на умственото, емоционалното и физическото състояние на другия.

За да бъде здравословно и животворно, сношението трябва да протича само с истинска сърдечна любов, когато благото на обичания човек е по-важно от собственото.

Сексът никога не трябва да бъде използван за лекуване на емоционални рани или раздори.

След разногласия и гняв половият контакт може да бъде радостен акт единствено когато партньорите искрено са се опростили, когато са възстановили и обновили любовта си напълно. Но никога не трябва да прикрива болката и да създава фалшиво усещане за емоционална отзивчивост у другия. Тогава без съмнение ще им даде временно чувство на благополучие и добронамереност, тъй като енергиите им ще бъдат издигнати до по-високи честоти на вибрации, но ЗА ЛИЧНИТЕ ИМ СЪЗНАНИЯ ТОВА Е САМО МИМОЛЕТНО ОБЛЕКЧЕНИЕ.

Когато партньорите пристъпят един към друг, но все още носят в себе си скрита неприязън или критични, обидни мисли за другия, тези форми на негативно съзнание ще се предадат в електромагнитните му полета и ще му създадат усещане за вътрешно безпокойство, с което той няма да е напълно наясно. Малко по малко връзката им ще се разпадне, без никой от тях да подозира. Затова физическото привличане помежду им намалява и умира, разрушено от скрити негативни и критични мисли и чувства, които постепенно, но дълбоко засягат тяхното същество на всяко ниво. И тъй като честотите на вибрации падат, партньорите ще се окажат отново въвлечени в емоциите, които по-рано са ги тласкали към спорове, и следователно ден след ден проблемите им ще се повтарят.

Когато хората използват секса като панацея, той предизвиква чувство на неудовлетворение и разочарование, което води до загуба на взаимно уважение и обич. Затова е много важно да разберат, че битките и кавгите възникват от скритите подбуди на собственото им его-съзнание, които поемат контрол над чувствата им на любов. Тези подбуди трябва да бъдат излекувани, преди двойките да могат да достигнат до ново ниво на взаимно разбирателство, грижа и неизменна обич.

Не само това – състоянието на съзнанието на всеки партньор в крайна сметка влияе на средата и условията му на живот, на успеха или неуспеха му в ежедневието. Също така се отразява и на децата, защото създава или сплотена атмосфера със здравословни умствено-емоционални модели, или нефункциониращо семейство, в което никой не е истински обичан или приеман от другите.

Истината е, че успешната или неблагоприятната среда в дома възниква изцяло от вродените характери на неговите членове и от начина, по който изпълняват ежедневните си роли. Но искам да помислите за нефункциониращото семейство, което се разпада – взаимоотношенията и сексуалното съжителство приключват, родителите се отдалечават един от друг и започват напълно нов живот, защото са успели да се измъкнат от опасното или критично съзнание, усвоено по време на сексуалните контакти. Ако е достатъчно силен, всеки един от партньорите открива своята „нова същност”, създава нова среда и продължава към нови успехи.

А двойките, които наистина се обичат, заедно обмислят нуждите си, равностойно дават и получават, предлагат емоционална подкрепа, когато е необходимо, или любещо мнение (не съвет), ако бъде поискано, ще установят, че семейството е сплотено от взаимно усвоените динамични енергии на съзнание.

Като имате предвид предходното, сега може би разбирате, че всички негативни чувства трябва да бъдат напълно преодолени, още преди да възобновите сексуалните си отношения. Никога не трябва да има недоволство, скрита враждебност, презрение, обида. В една връзка, в която дискусията и свободното изразяване се приемат като нормални, партньорите трябва да се въздържат от интимни контакти, докато не изградят мощна вътрешна сила от отзивчива любов и съзнанието и на двамата не влезе в състояние на чисто равновесие.

Що се отнася до изнасилването, то е най-отвратителният акт срещу друг човек. Той възниква от изключително изкривено и извратено его-съзнание, което в някакъв бъдещ момент ще привлече към себе си собствената си справедлива отплата. Такива хора са с толкова ниски и тежки честоти на вибрации, че са разрушителни за самите себе си.

В миналото обществото непрекъснато е било поучавано и засипвано с проповеди. В западните държави Десетте Божии Заповеди са били основателно представяни като истинските основи на една цивилизована и хуманна култура, възпитаваща самоконтрол и приемлива за всички религии по света. Днес, с укрепване на его-съзнанието заради влиянието на развлекателната индустрия и медиите, неговите страсти са поели контрол.

Трябва също да разберете и да приемете, че енергиите на съзнанието са толкова реални и активни, колкото са енергиите на топлината и звука. Точно както звуковите вълни могат да проникнат в определени вещества, така и енергиите на съзнанието на един човек могат да заразят като вирус ума на някой друг със своите брутални наклонности. В ума на другия може и да не се изразят по абсолютно същия начин както при изнасилвача, но бъдете сигурни, че тези енергии внушават нова идея или ново чувство в някое невинно същество. Вашите учени не са готови да повярват в телепатията, но тя е факт от живота, макар че притъпената съзнателна дейност може да е толкова егоцентрична, та да не разпознае новите импулси, възникнали в нечий ум.

Няма да говоря повече по въпроса, освен да предупредя тези, които са на високи позиции в църквата, съда и правителството и не изпълняват задълженията си към хората в настоящите критични времена. В крайна сметка, докато вършат земните си дела, те ще усетят огромната липса на морал в своите действия. Ще почувстват как отпечатъка, който са оставили върху живота на онези, които са ощетили и наранили заради моралното си нехайство, рефлектира върху собствения им живот. Защото ВСЯКО действие носи сходни последици.

<<<Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща>>>

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *