Предисловие

Първо бих искала да обясня защо се представям като Христовия Писар вместо с истинското си име.

Докато получавах настоящите ПИСМА, не съм се съмнявала и за миг, че те идват от Христос, и причините за тази увереност съм описала в кратката си автобиография. По същото време ми бе ясно казано да не говоря за своята личност, защото „ПИСМАТА НА ХРИСТОС“ трябва да бъдат разглеждани сами по себе си. Хората трябва да вземат собствено решение дали думите в тях са истина или лъжа. Записах това, което ми бе предадено, и ще се опитам да го предоставя на обществото, а какво ще се случи после, си остава между читателя и Съзнанието Христово.

Христос обеща, че ПИСМАТА му ще установят връзка между съзнанието на читателя и неговото и така ще му помогне да разбере по-дълбокото значение, скрито отвъд думите. Много хора споделят, че са усетили тази връзка. Мнозина от тях вече са изпитали и приливи на прозрения.

Затова, също както името на секретаря не е от значение при сключване на бизнес сделки, така и моята самоличност не е важна. Единственото важно нещо е дали читателят ще усети, че това е истинският Христос, издигнал се в духовното съзнание до самите порти на Равновесието, но запазил индивидуалността си, за да остане свързан със света на индивидуалностите.

Изказаха се противоречиви мнения относно, на места, необичайното форматиране на ПИСМАТА. Бих искала да обясня, че Христос ми разказа събитията, описани в настоящите текстове, като се върна в онези времена и ме потопи във вибрациите им – изпрати ми образи, чрез които преживях (до известна степен) и емоциите, които той е изпитвал тогава. Трябваше да претворя видяното в думи и нямаше начин ПИСМАТА да бъдат написани с обикновен шрифт или просто в курсив[1]Затова често, когато в съзнанието ми нахлуеше ново прекрасно прозрение, аз се чудех: „Как да го пресъздам върху страниците?“. Ще разберете какво имам предвид, когато ги прочетете.

И така, за да подчертая някои твърдения с мощен заряд, прелели се от съзнанието Христово в моето, използвах курсив, получер шрифт и главни букви. Някои се оплакаха, че нестандартното форматиране пречи на лекотата на четене. Точно такава е целта. Тези Писма не трябва да се четат – върху тях трябва да се РАЗМИШЛЯВА, което означава, че е нужно да се спрете върху думите с различно форматиране и да се ЗАМИСЛИТЕ какво означават. Помнете обаче, че когато Христос се опитва да се свърже с вашата човешка интелигентност, той ви предава истини, много по-необятни от преживяванията ви на този свят. Трябва да проникнете в измерението на безкрайността, за да се опитате да разберете какво ви казва. Затова, дори да прекарате половин час в разсъждения върху един странно форматиран абзац, направете го без бързане, за да отворите постепенно ума си за новите възможности, които лежат отвъд настоящия ви модел на мислене.

Докато извисявате съзнанието си към Съзнанието Христово, помолете се за просветление и то със сигурност ще ви бъде дадено. Не е задължително да дойде веднага – решението по-скоро ще нахлуе в ума ви, когато най-малко очаквате, и ще РАЗБЕРЕТЕ, че

„ДА, ТОЧНО ТАКА! ТОВА Е ВЕРНИЯТ ОТГОВОР!”

[1]) Вид полегат полуръкописен печатарски шрифт.

Съзнанието Христово

Вашият коментар