Писмата на Христос

Писмо 1

Из Писмо 1:

Запомнете: духовното развитие на „земното ви съзнание“ ще доведе до психическо и материално развитие в личния ви живот и в живота на хората като цяло; ще отведе цивилизацията ви до още по-хармонично състояние на благоденствие.“

Само аудио на Писмо 1. За сваляне – от този линк чрез символа върху контролата или с десен бутон.

 

Писмо 2

Из Писмо 2:

„Събитията и изцеленията, описани на следващите страници, не са фактологично важни. Те действително се случиха, но ги излагам само за да ви дам възможност да проумеете истинската им духовна значимост. Докато четете, бих искал да сравнявате условията отпреди две хиляди години с живота и обстоятелствата в наши дни. Ще ми се да гледате на личността „Исус“ като на „икона“ на онова, което всяко човешко същество може да постигне, ако е готово и има желание да стане един от основателите на „Небесното Царство“ на Земята.“

Само аудио на Писмо 2. За сваляне – от този линк чрез символа върху контролата или с десен бутон.

 

Писмо 3

Из Писмо 3:

“Повиках учениците си и ги помолих да проверят дали някой от присъстващите има храна. Намериха младо момче, което носеше няколко хляба и риба, и ми го доведоха. Уединих се встрани от тълпата и спокойно съзерцавах храната, като знаех, че тя е само „Умствена Сила на „Бога“, субстанцията на цялата „материя“ във видима форма, която е безгранична и силно активна в съзнанието ми. Знаех, че естеството на „Отца“ е удовлетворяване на нуждите. Докато благославях хляба и рибата, почувствах притока на тази МОЩ в съзнанието, тялото и ръцете си и знаех, че гладът на хората ще бъде заситен. Нямах представа как ще стане, но бях уверен, че ще се случи. Взех кошниците с храна и казах на учениците си да я разпределят. Бях абсолютно убеден, че всички ще получат толкова, отколкото се нуждаят.”

Само аудио на Писмо 3. За сваляне – от този линк чрез символа върху контролата или с десен бутон.

 

Писмо 4

Из Писмо 4:

БОЖЕСТВЕНОТО НАМЕРЕНИЕ на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ чрез сътворението е да изразява СВОЯТА собствена цялост, като индивидуализира в материален облик всеки от двата еднакво балансирани аспекта от СЕБЕ СИ и след това ги обединява отново във физическа форма, за да преживеят единството и целостта на БОЖЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, от което първоначално са приели индивидуалността си. Когато се съберат в любов и единение на духа и телата, те откриват радостта и екстаза на ВСЕМИРНОТО СЪЗНАНИЕ в равновесие.

Само аудио на Писмо 4. За сваляне – от този линк чрез символа върху контролата или с десен бутон.

 

Писмо 5

Из Писмо 5:

“Трябва да се запитате как „чисто физическата” мембрана на клетката, невидима с просто око, може да „различи и избере” правилните хранителни вещества, за да подобри нейното благосъстояние, и след това да прояви достатъчно проницателност и да се отърве от нежеланите токсини? Не виждате ли висока степен на целенасоченост в подобна дейност и можете ли да повярвате, че е случайна? Нима ЦЕЛТА не е най-отличителният белег на Интелигентността?

Само аудио на Писмо 5. За сваляне – от този линк чрез символа върху контролата или с десен бутон.

 

Писмо 6

Из Писмо 6:

“Още от най-ранна възраст процесът на обучение трябва да започне чрез логика и успокоение, утвърждаващи правото на детето да се чувства в безопасност в своята среда. Развивайте усещането му за сигурност, като му обяснявате правилния начин да изразява желанията си. ЛЮБОВТА, а не раздразнението или гнева, трябва да подбира думите, с които му казвате защо не може да получи каквото иска. То ще чуе посланието, когато му го поднесете с любов. Ако го предадете с гняв, ще пробудите най-дълбоките подбуди на егото му и ще предизвикате формирането им като явно или скрито негодувание или чувство за силно разочарование. Това омаловажава егото и намалява естественото усещане на детето за вътрешна значимост, от която то се нуждае и която не трябва да бъде потискана или унищожавана. Родителите и учителите трябва да му посочат много ясно, че другите хора също имат свои потребности, права върху собствеността си, желания за покой и наслада.”

Само аудио на Писмо 6. За сваляне – от този линк чрез символа върху контролата или с десен бутон.

 

Писмо 7

Из Писмо 7:

“Затова, независимо от мислите или думите на другите – дали ми вярват или не, дали ме обичат или мразят, приемат или отхвърлят, моето съзнание остава чиста безусловна ЛЮБОВ. Тя никога не се колебае, нито се променя. Моите нагласи винаги са чиста ОБИЧ, ГРИЖА и СЪСТРАДАНИЕ, които изпитвам като дълбок копнеж да извисявам, лекувам и давам благоденствие. Ето защо за някои хора, ако са достатъчно чувствителни към вибрационните честоти на съзнанието, е напълно възможно да усетят присъствието или любовта ми, да получат допълнителна жизнена сила, когато са в състояние на осъзнат копнеж, търсене и желание да ме опознаят по-добре или да се развиват духовно.

Само аудио на Писмо 7. За сваляне – от този линк чрез символа върху контролата или с десен бутон.

 

Писмо 8

Из Писмо 8:

“Религиозните идеи представят един „Бог”, чиято „воля” може да донесе живот и изцеление, но също така – смърт и разрушение. С такива убеждения нищо не е сигурно, освен несигурността. С такава вяра всяка болест или аномалия би могла да се оправдае с „Божията Воля”. А именно вашите УБЕЖДЕНИЯконтролират всичките ви очаквания за това, което животът може да ви поднесе в бъдеще.”

Само аудио на Писмо 8. За сваляне – от този линк чрез символа върху контролата или с десен бутон.

 

Писмо 9

Из Писмо 9:

„Християнските” църкви ви учат, че вие, които сте сътворени от „Бога”, трябва да „му се прекланяте и угодничите”, като спазвате Законите му. Това не е истина. „Преклонението пред Бога” е езически ритуал. Когато „Го издигате в култ”, вие Го поставяте отделно от себе си и над себе си – „недосегаем и страшен и кой знае какво зло може да изпрати на Земята, ако не изпълнявате волята Му”. Не такова бе посланието, което донесох на Земята. Аз говорих за „Отца”, който отговаря на всеки призив и задоволява всяка нужда; който изцелява, когато e помолен и който е едновременно отвъд вас и „вътре във вас”. Това означава, че Творецът е всемирен.”

Само аудио на Писмо 9. За сваляне – от този линк чрез символа върху контролата или с десен бутон.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *